Achtergronden
Publicaties
Hoe te handelen?
Links
Reageren?
Home

Het gebruik van het World Wide Web (WWW) binnen het onderwijs neemt in alle hevigheid toe. De wijze waarop is heel divers; medium om onderwijs aan te bieden, zoeken van informatie, publiceren van resultaten en ga zo maar door. Deze educatieve website is bedoeld voor docenten die gebruik maken van het WWW als medium voor het onderwijs.
Middels deze website proberen we u op interactieve wijze op de hoogte te brengen van de belangrijkste achtergronden rond het verschijnsel copyrights op het gebied van het WWW.
Daarnaast leert u op een verantwoorde manier materiaal van anderen te gebruiken. Tevens wordt er aandacht besteed aan de rechten die u zelf heeft indien u iets van uzelf op het web publiceert.