Identiteit

Hieronder zie je 4 plaatjes die stap voor stap worden toegelicht. Op de plaatjes zijn personen schematisch weergegeven door piramides. In die personen zijn 'identiteiten', schematisch als vierkantjes, rondjes, etc. aangegeven. Identiteiten zijn meestal onbewust aanwezig. Plotseling kan een identiteit van buiten af 'wakker worden geschud'. Een persoon kan zich dan aangesproken voelen.

Identiteiten en tijdelijke bondgenootschappen

Hieronder ziet je het begrip identiteit. Af en toe speelt er in een persoon een identiteit op. Dan komt er een al dan niet verborgen identiteit 'bovendrijven'. "Ik ben een man". "Ik ben in mijn hart een Feyenoord-aanhanger". Hier in de vorm van een vierkantje of een rondje dat dan in de top van de piramide nestelt; de dominante positie. Daar voel je je dan op een bepaald moment 'op aangesproken'. Je dominante identiteit "ik ben 100% loonafhakelijk", wordt dan - tijdelijk - minder belangrijk.


Het begrip identiteit. Een persoon wordt hier voorgesteld als een piramide. De rondjes en vierkantjes zijn bepaalde identiteiten.

De identiteit van een persoon - zoals vrouw (hier bijvoorbeeld een rondje), homo, blanke man (hier bijvoorbeeld een vierkantje) , Feijenoord-supporter, katholiek of Limburger - is meestal onzichtbaar aanwezig. Als 'het' niet geactiveerd wordt, dan merkt niemand er iets van. Je kunt dan op de vreemdste momenten onbewust of bewust 'aandrang' krijgen met iemand anders of met een groep van gelijk gezinden op dat moment eens te zijn en/of een (nieuwe) groep te vormen. Dan komt die identiteit 'boven drijven'; in de top van de piramide.
Hieronder ziet je dat gebeuren. Daar uit komt het begrip 'tijdelijke' of 'wisselende bondgenootschappen' en 'samenwerkingsverbanden' voort. Rechts speelt hier vaak bewust op in. Zie allerlei rechtse voetbal-supportersgroepen. Links kan van dit 'wij'-mechanisme (ook) (veel) profijt van hebben.


Het begrip bondgenootschap. De belangrijkste identiteit 'komt bovendrijven' en verbindt een aaantal mensen al dan niet tijdelijk met elkaar.

Hieronder ziet je hoe er tegenstellingen in de maatschappij gekweekt kunnen worden. Iemand doet een beroep op een bepaalde identiteit. Dat kan met kwaaie bedoelingen zijn, maar kan voor links ook resulteren in een bondgenootschap om de leiding van de groep met slechte bedoelingen, uit te schakelen.


Tegenstellingen kweken of smeden

Vrouw kunnen opgezet worden tegen mannen. Homo's tegen hetero's. Linkse mensen kunnen door slimme (rechtse) populisten gemakkelijk in groepen worden verdeeld die dan tegengesteld reageren. Iemand kan op de vreemdste momenten 'aandrang' krijgen bepaald gedrag te prefereren boven zijn eigenlijke eigenbelang. Gelukkig kan dat ok andersom werken: een groep van gelijkgezinden uit het rechtse kamp vormen voor een linkse koers. Tijdelijke of wisselende bondgenootschappen horen bij het leven; horen bij de politiek. Samenwerkingsverbanden gelukkig dus ook.

Dimensies

In een de hierna volgende artikelen, teksten, programma's en figuren worden de personen wat meer abstract gezien als objecten. Deze objecten hebben dimensies, waarvan de actuele waarde van de grootheden op een as wordt vastgelegd. Dat is bijvoorbeeld te zien in figuur 5.


Figuur 5. Een voorbeeld van een object (een persoon). Het object (de persoon) kan worden beschreven middels een groot aantal dimensies.

Figuur 5 laat een neutraal object zien met een groot aantal dimensies. De grootheden, de eigenschappen, de 'properties, zijn nog niet afgemeten vastgelegd. Op de assen bevindt zich een schaalverdeling waarop je de meetwaarden kunt vastleggen. De meetwaarden, de punten op de assen, kun je verbinden. Je krijgt dan een sterdiagram.


Figuur 6. Een voorbeeld van een sterdiagram (van een persoon) waarbij alle grootheden (van de persoon) een bepaalde waarde hebben.

Figuur 6 is een voorbeeld van een sterdiagram met een aantal grootheden die een bepaalde waarde hebben op een zeker moment. Een dergelijk moment is 'vastgelegd' op de assen. Een sterdiagram van een bepaalde persoon of object bepaalt het object of die persoon dan volledig. Nederland kent 16 miljoen van deze objecten: de inwoners van ons land. Elke persoon met zijn eigen specifieke eigenschappen en dus vaak met verschillende belangen. Politieke partijen proberen mensen op hun belangen te organiseren. Linkse partijen hebben het moeilijker dan rechtse partijen en populisten.

In de hier na volgende teksten, artikelen en programma's op deze site gaat het over dimensies, personen, dingen, objecten in het algemeen en eigenschappen van objecten ('properties').

Belangrijke referenties en vervolg-artikelen

  • Online: Het interactieve simulatieprogramma Krachtenveld (pre-prototype van de losse applicatie)

  • Online: Het interactieve simulatieprogramma Krachtenveld (pre-prototype van de applicatie met uitleg)

  • Online: Het begrip Dimensie (verder uitgelegd)

NASCHRIFT:


Figuur 7. Een voorbeeld van hoe een hype ontstaat. Krachten en tegenkrachten. Iets zet dan door (A) of niet door (B).

Figuur 7 laat zien hoe een hype of een maatschappelijke beweging ontstaat. De som van deze krachten en tegenkrachten is de resultante. Het moment en de duur van krachten en tegenkracht is net zo belangrijk als de intensiteit ervan. Een beweging of een hype zet dan door (A) of niet door (B). Dat hangt af van de uitkomst van het totale krachtspel.

Tot slot een opmerkelijke discussie - anno 2018 - over identiteit en waar breuklijnen kunnen lopen...

Rik Min, Enschede, 2005 - 2009; updated 2010 en 2018 (Ter informatie: meer simulaties met java-applets van Rik Min)