De koopkracht van Nederland

In dit voorbeeld kun je de invloed van de loonsverhoging zien in relatie tot de totale koopkracht van Nederland. Let op: de zelfstandigen en de uitkeringsgerechtigden doen vooralsnog hier niet mee. Ook kinderen, zieken, en dergelijke niet. Maar ook het aandeel van de aandeelhouders op de koopkracht doet hier voorlopig niet mee (R.Min, 1999).

Let op de sliders werken in procenten. De absolute waarden zie je uiterst rechts van de betreffende slider staan.

De hogere klasse
% - aantal (N1): [personen]
% - maandsalaris (p1): [gulden]
De middenklasse
% - aantal (N2): [personen]
% - maandsalaris (p2): [gulden]
De lagere klasse
% - aantal (N3): [personen]
% - maandsalaris (p3): [gulden]

      [gulden]

[gulden] [miljard]

Grafisch kan dat er als volgt uit zien:

[mld] [%]

   
De tijd loopt over maanden
De koopkracht - rood - is [miljard]
In procenten - blauw - is [%]

Enschede, 14 dec. 2000; updated april 2001.