De koopkracht van Nederland

een demonstratie-prototype

(een soort interactieve spreadsheet met een 'intelligent' script en met gebruik making van applets)

In dit interactieve voorbeeld kun je de invloed van een loonsverhoging zien, per 'klasse', in centen of procenten, in relatie tot de totale loonsom, of wel de verdeling van loonsverhoging over de drie fundamenteel verschillende klassen: de hogere klasse, de middenklasse en de lagere klasse. Let op: de zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden doen - hier - vooralsnog niet mee. Ook kinderen, zieken, en dergelijke niet. Maar ook een inkomen uit aandelen, pensioen en/of huizen doet in dit eenvoudige model niet mee. Men kan dat er eventueel zelf, technisch gesproken makkelijk, aan toevoegen.

Let op: deze 'interactieve spreadsheet' werkt, via de sliders, in procenten van het nominale getal erachter. De absolute waarden zie je uiterst rechts van de betreffende slider staan.

De hogere klasse (1)
[%] --> Aantal (N1): [personen]
[%] --> Maandsalaris (p1): [euro]
De middenklasse (2)
[%] --> Aantal (N2): [personen]
[%] --> Maandsalaris (p2): [euro]
De lagere klasse (3)
[%] --> Aantal (N3): [personen]
[%] --> Maandsalaris (p3): [euro]

Sleep daarna met de muis (absoluut) of klik op de pijltjes (relatief: een procent per keer)

Totaal maandsalarissom hogere klasse (N1 x p1): [euro]
Totaal maandsalarissom middenklasse (N2 x p2): [euro]
Totaal maandsalarissom lagere klasse (N3 x p3): [euro]
-------------------------------------------------------------------
Totaal maandsalarissom alle klassen (1+2+3): [euro] c.q. [miljard euro].

Technologie
Dit programma maakt gebruik van een applet uit de library WebLib, UT/CTIT/Acone

Copyrights
Rik Min. Enschede, 14 dec 2000. Koopkracht prototype updated 29 jan 2003