= = compact demonstration version = =

Fish pond ecosystem

Fish pond ecosystem with carps & silvercarps, nutrients, zooplankton, benthos, dissolved oxygen, micro organisms in relation to spring, summer, autumn and a lot of other external variables and parameters.

(Viskweekvijver met karpers, zilverkarpers, algen, schimmels, bacterien, watervlooien en bodemdieren in relatie tot de lente, zomer, herfst en een aantal interessante interventiemogelijkheden)

Zilverkarpers eten voornamelijk planten, algen, plantaardig afval, zuurstof, e.d.
Karpers eten voornamelijk dierlijk voedsel, watervlooien, bodemdieren, etc.
Algengroei wil zeggen dat de biomassa toeneemt.
Als je alleen nitraat toevoegt en alleen fosfor, dan zal de hoeveelheid algen niet stijgen; als je echter beiden toevoegt, stijgt de hoeveelheid algen tot een maximum (maar dan moet er wel zuurstof en instraling zijn) (en vijfmaal meer nitraat dan fosfaat).
De extinctie-functie geeft aan hoe helder het water is. Bij 0 is het water helder; bij 1 is het water zeer vies. Naar mate er minder licht is/komt, wordt het zicht beperkt. Naar mate de extinctie hoger is, wordt het licht minder.


Conceptueel schema

runnen: veranderen: uitleg graphic:

De tijd in de simulator loopt over 180 dagen, d.w.z. van 1 april t/m 30 september. Start is op dag 91.
(scratchpad)
Alle opdrachten Alle antwoorden

Er is 100 kg aan zilverkarpers, S, en 100 kg aan karpers, C, in de vijver gegooid. De schaalverdelingen voor F, O, C, N, P en D zijn met een factor 10 verhoogd. Klopt het wat je denkt dat gebeuren gaat?

Opdracht 1: Opdracht 2:
Experiment A: Experiment B:

Toelichting

(Background information)
(Listing) (Analogue model)
(Screendump 1992) (Screendump 2001) (Screendump 2004)

Enschede, Sept. 19, 2002; met dank aan Piet v. SZ, JdG, JS, AH, Saskia Meulman, CW en AS. Updated: Jan-March 2004