Experiment 2

(without paper instructions)

Wij verzoeken u mee te werken aan ons onderzoek.

Er wordt nog gewerkt aan dit experimenten en aan de afzonderlijke taken. Alleen opdracht 1 en 2 is voor een deel pas gereed. Het gebruik van deze pagina's is dus geheel voor eigen risico.

Bij dit experiment zijn geen extra hulpmiddelen noodzakelijk.

U krijgt (net als bij experiment 1) een aantal taken te doen met 4 kleine opdrachten. Wij verzoeken u die taken zo goed mogelijk uit te voeren.

  • Taak 1 (Task 1 in English)
  • Taak 2 (Task 2 in English)

    Voorbeeld-taak

    Enschede, May 2002