Experiment 4: met een taak

Wij verzoeken u mee te werken aan ons onderzoek.

U krijgt een opdracht met twee taken. Wij verzoeken u die taken zo goed mogelijk uit te voeren. De instructies krijgt u van de begeleider.

We hebben Netscape en Word nodig.

De instructie was:
Maak een samenvatting van de eerste en daarna van de laatste alinea uit de tekst die u op de web-page ziet.

De restricties bij dit experiment waren:
u mag geen copy/paste gebruiken
u mag geen papier gebruiken
u mag geen aantekeningen maken

De eerste indruk was:
We zagen dat geen van onze proefpersonen twee windows naast elkaar openden. Men opende Netscape en Word na elkaar. Twee personen vertelde achteraf dat ze in dit soort gevallen altijd de tekst uitprinten en naast de PC leggen.

Een iemand wilde de tekst cutten en pasten en in word plakken om dan daar een samenvatting van te maken.

Een ander iemand wilde ....

Enschede, 23 mei 2001