De eerste serie opdrachten:

A. HET METEN VAN DE BOILER-TEMPERATUUR

Heb je de werking van de zonneboiler en het zonneboilervat - met zijn tien segmenten - een beetje begrepen. Start dan nu het simulatieprogramma.

Laat de zon een keer opkomen en een keer ondergaan. Stop de simulatie rond middernacht (24 uur). (Na circa 4 streepjes.)

1. Hoe warm is het water in het zonneboilervat?

2. Wat zal er de tweede dag met het water in het zonneboilervat gebeuren? Typ hier je voorspelling:

Laat de simulatie dan nu nog eens een dag doorlopen. Stop vlak voor de 48 uur wordt bereikt.

3. Is je voorspelling uitgekomen? Typ hier ja of nee.

4. Noteer nu de temperaturen in het zonneboilervat

5. Zit er verschil in en zo ja, hoe denk je dat dat komt?

6. Wat denk je als je de boiler nog een derde dag door zou laten lopen?

B. INTERVENIEREN IN HET VERWARM-PROCES

7. Wat denk je dat er gebeurt met de temperatuur van het water als je de collectorcapaciteit verdubbeld?

Probeer het uit door de simulatie te herstarten (via de knop 'ReSet'). Je laat de simulator eenmaal lopen met de collectorcapaciteit op 100000.0 eenheden en eenmaal met de collectorcapaciteit op 200000.0 eenheden. Schrijf hieronder de temperatuur van segment 10 op als de zon onder is gegaan en alle segmenten weer ongeveer dezelfde temperatuur hebben (rond middernacht van de eerste dag).

De temperatuur in segment 10 (T10) (in graden celsius) rond middernacht:

8. Klopt je veronderstelling?

EINDE EERSTE SERIE OPDRACHTEN
Dank voor je aandacht. De antwoorden worden nu automatisch naar de docent gemailed.

Enschede, 10 Mei 2000