(ONDERWIJSVOORBEELD)

EEN POLITIEKE VOOKEURS METER, een klein expert system, versie 1.0x

Ontworpen door Bob Botter & Rik Min (1986 - 1998)

Dit is in een voorbeeld van programmeren in javascript en het toepassen van een eenvoudig java-object (een applet).

Met dit expert systeem kan uw voorkeur voor een politieke stroming of partij blijken. U zult 7 ja/nee-vragen eerlijk moeten beantwoorden.

De beperkingen en de aannames van dit programma zijn:
1. Er zijn maar vier soorten 'politieke voorkeuren' .
2. Er zijn maar 7 vragen.
3. Elke 'politieke voorkeur ' begint met een waarschijnlijkheid van 25 procent (0.25).
4. 'Geen politieke voorkeur ' bestaat (hier) niet.
5. Het invullen van 7 x nee of 7 x ja heeft hier (dus) altijd tot gevolg dat er een bepaalde diagnose uitkomt.
6. Er is geen afhankelijkheid tussen 'politieke voorkeur ' en/of de vragen en antwoorden.
7. De data is voor dit doel geschat en afgerond.

Druk met de muisknop op de juiste knop. Begin bij vraag 1. Vervolgens gaat u stap voor stap verder. Zo hoort het. U mag (bij een 'fout') het antwoord ja of nee eigenlijk niet veranderen. In dat geval is het beter gewoon weer even van bovenaf te beginnen svp. Als u een vraag overslaat verschijnt er in het veld (soms) netjes een bericht dat 'hij' niet kan rekenen ...

Start

Start POLITIEKE VOORKEURSMETER, by clicking in yes or no

Succes.

Do you want to restart and clear the form-fields?
1. Er mogen in Nederland amerikaanse atoomraketten geplaatst worden?
2. U twijfelt wel eens aan uw eigen gelijk?

3. Bezuinigingen op sociale voorzieningen zijn uit den boze?
4. Op zondag moeten de winkels niet geopend worden/zijn?
5. Nederland heeft behoefte aan een sterke leider?
6. Het onderwijs in Nederland moet ontzuild worden?
7. De (grotere) productiemiddelen moeten in handen van de overheid komen/zijn?

Zodoende: uw meest waarschijnlijke politieke voorkeur is with a probability of ; at a maximum of 1 and a minimum of 0).

Dit systeem voorbeeld is jarenlang gebruikt als 'casus' bij een opdracht bij het vak 'COO-technieken". Bij het vak 'multimedia programmeren' is het in het studiejaar 98/99 slechts een demo. Er bestaan van dit systeem vele varianten. Er bestaan ook twee medische expert systemen van: ARTS en BLOED. (Zie elders op mijn java-site.) Men kan ook gemakkelijk zelf een variant maken.

The evaluation

De evaluatie van de diagnose is uit de volgende tabel met de apriori kansen af te leiden:
klacht 1:
klacht 2:
klacht 3:
klacht 4:
klacht 5:
klacht 6:
klacht 7:
In deze evaluatie-tabel ziet u de invloed van het antwoord ja en van het antwoord nee. Bij het antwoord ja wordt de uitgangs-kans p(vraag/voorkeur) gekozen om p(voorkeur/vraag) te rekenen. Bij nee is 1 minus die uitgangs-kans gekozen om te rekenen. U kunt dus aan de hoogtste getallen - als extra controle - zien dat het ook logisch is dat 'ik', als POLITIEKE VOORKEURSMETER , met die gegevens - die waarden - wel MOET concluderen dat wat ik hierboven zojuist vertelde. U ziet 'als het ware' het pad waarlangs ik gelopen ben om tot de politieke voorkeur te komen. De kolom met de hoogste totale waarde is de kolom van de voorkeur; die voorkeur heb 'ik' derhalve - door berekening - gekozen. U ziet het: u heeft er met deze evaluatie nog een visulele ckeck bij. Tel maar op en reken maar na.

M. vr. gr

POLITIEKE VOORKEURSMETER

PS. Dit was en is mijn
kladblok (form 20):

PS. Dit is mijn
andere kladblok (form 21):