Flora 

Het
Nederlandse plantenrijk

Volgens Heukels & Wachter, Noordhoff, Groningen (Tabel II).

Dit is een logical decision tree voor het interactief determineren van planten

Designer: Rik Min
Aan dit determinatie programma wordt nog gewerkt

1.
Planten met bloemen, die stamper(s) en meeldraden hebben, of één van beide;
Planten die nooit bloemen met stamper(s) en (of) meeldraden hebben (blz. 19, 46 of 47: Varenachtigen).

2.
Bloemen tweeslachtig , d.i. iedere bloem met stamper(s) en meeldraden;
Bloemen grotendeels of alle eenslachtig, d.i. bloemen alleen met meeldraden of alleen met stamper(s) (blz. 232: .......).

3.
meeldraden geheel vrij, noch met elkaar, noch met de stijl vergroeid;
Meeldraden onderling (soms enkel de helmknoppen) of met de stijl vergroeid (blz. 209: cccccccc)

4.
Slechts 1 meeldraad in elke bloem;
Meer dan 1 meeldraad in elke bloem

5.
Waterplanten
Landplanten

6.
Planten in de bodem wortelend. Bladen aanwezig;
Losdrijvende of zwevende waterplantjes, schijnbaar uit een enkel blaadje of uit enige met elkaar samenhangende blaadjes bestaand (blz. 368: .....).

7.
Bladen in kransen, lijnvormig, zittend. Stengel rechtopstaand; (blz. 171: cccccccc).
Bladen tegenoverstaand, lijnvormig tot omgekeerd eirond. Stengel zwevend (blz. 96: cccccccc).

8.
Bladen aanwezig;
Bladen ontbrekend. Stengel met vlezige leden, vertakt. Zoutplant (blz. 78: cccccccc).

9.
Bladen hand- of veernervig;
Bladen parallelnervig, lijnvormig. Bloemen klein, in tot scherm- of hoofdjesachtige bloeiwijzen verenigde aartjes (blz. 313: cccccccc).

10

Bladen handvormig 3-5-spletig, met steunblaadjes…143

Bladen bochtig getand of gaafrandig, zonder steunblaadjes … blz 74

11

Twee meeldraden in elke bloem… 12

Meer dan 2 meeldraden in elke bloem blz 26

12

Waterplanten … 13

Landplanten … blz 15

13

Bladen aanwezig … 14

Echte bladen ontbrekend. Stengel bladachtig, drijvend. Zeer kleine planten … blz 368

14

Zoutwaterplant met ongedeelde, draadvormige bladen. Bloemen weinig in het oog vallend …298

Zoetwaterplant met veeldelige bladen en zich boven het water verheffende, gele bloemen … blz 224

 

15

Kruiden… 16

Bomen of heesters. Bloembekleedsels ontbrekend of in kelk en bloemkroon gescheiden. Bladen tegenoverstaand, ongedeeld, geveerd, of 3-tallig …blz 244

16

Gras- of biesachtige planten …17

Andere planten … blz 18

17

Stengel knopig-geleed, hol. Bloeiwijze een aarvormig samengetrokken pluim …357

Stengel knopig-geleed, niet hol. Bloeiwijze een aar, hoofdje of pluim … blz 312

18

Bloemen met een bloemdek of zonder bloembekleedsels … 19

Bloemen met kelk en bloemkroon … blz 22

19

Bebladerde planten …20

Bladloze zoutplant. Stengel met vlezige leden, vertakt. Bloemen aarvormig gerangschikt aan de einden der takken, in uithollingen …blz 78

20

Bloemen in trossen of kluwens …21

Bloemen alleenstaand in de bladoksels. Bladen priemvormig … blz 80

21

Bloemen in eindelingse trossen. Onderste bladen geveerd … 115

Bloemen in kluwens. Bladen meestal bochting getand …74

22

Bloemkroon vergroeidbladig …23

Bloemkroon losbladig, wit. Vruchtbeginsel onderstandig. Bloemen in trossen. Bladen tegenoverstaand … blz 170

23

Vruchtbeginsel 1, enkelvoudig …24

Vruchtbeginsel 4-delig. Bloemen in schijnkansen. Bladen tegenoverstaand … blz 227

24

Bloemkroon ongespoord … 25

Bloemkroon gespoord, 2-lippig. Bloemen alleenstaand. Bladen tegenoverstaand … blz 224

25

Bloemkroon trechtervormig , bijna 2-lippig . Bladen tegenoverstaand …215

Bloemkroon bijna stervormig, iets ongelijk 4-slippig. Bladen tegenoverstaand of verspreid … blz 216

26

Drie meeldraden in elke bloem …27

Meer dan 3 meeldraden in elke bloem … blz 38

27

Gras- of biesachtige planten met zeer smalle bladen …28

Andere planten … blz 30

28

Bloemdek borstelvormig of ontbrekend. Bloemen in de oksels van schubachtige schutblaadjes (kafjes), tot aartjes verenigd, die meestal weer op verschillende wijze zijn gerangschikt … 29

Bloemdek 6-bladig, droogvliezig. Bloeiwijze eindelings of zijdelings, vaak hoofdjesachtig … blz 307

29

Iedere bloem is slechts voorzien van 1 kafje. Bloemdek borstelvormig of ontbrekend, of de vrouwelijke bloemen door een kruikvormig omhulsel (urntje) omgeven. Stengel niet knopig geleed, meestal niet hol …312

Iedere bloem door 2 kafjes ingesloten. Bloemdek meestal door 2 tere schubbetjes aangeduid. Stengel knopig-geleed, hol … blz 331

30

Bladen tegenoverstaand of kransstandig …31

Bladen verspreid of wortelstandig … blz. 35

31

Vruchtbeginsel of vruchtbeginsels bovenstandig …32

Vruchtbeginsel onderstandig (d.i. onder de bloem is het vruchtbeginsel als een knobbel of verdikt steeltje te zien) … blz 34

32

Bloemen niet alleenstaand in de bladoksels … 33

Bloemen alleenstaand in de bladoksels. Kelk 2 (-3)-delig, bloemkroon 3-bladig … blz 129

33

Kelk 2-spletig. Bloemkroon trechtervormig, met ongelijkspletige zoom … 81

Kelk (en bloemkroon) 5-bladig … blz 81

34

Bladen kransstandig. Bloem 4-spletig …245

Bladen tegenoverstaand. 5-spletig … blz 250

35

Bladen niet parallelnervig … 36

Bladen duidelijk parallelnervig,. Vruchtbeginsel onderstandig. Bloemdek gekleurd, 6-spletig of 6-delig …

blz 306

36

Bladen niet priemvormig … 37

Bladen priemvormig. Bloemen alleenstaand in de bladoksels, klein …blz 80

37

Bloemdek kruidachtig, 3-5-spletig of –tandig. Meeldraden op de voet van het bloemdek ingeplant … 74

Bloemdek droogvliezig, 3-6-bladig. Meeldraden op de bloembodem ingeplant … blz 79

38

In elke bloem vier meeldraden …39

In elke bloem meer dan 4 meeldraden … blz 71

39

Meeldraden onderling evenlang … 40

Twee meeldraden langer dan de andere twee … blz 67

40

Waterplanten …41

Landplanten …blz 42

41

Bloemen in gesteelde aren. Het schijnbare bloemdek 4-delig. Bladen verspreid, zeldzamer tegenoverstaand, drijven of ondergedoken … 295

Bloemen alleenstaand in de bladoksels. Kelk 4-delig. Bloemkroon ontbrekend. Bladen tegenoverstaand … blz 170

42

Kruidachtige planten …43

Bomen of heesters … blz 62

43

Planten met groene bladen … 44

Planten zonder groene bladen … 60

44

Bladen tegenoverstaand of kransstandig … 45

Bladen verpreid of wortelstandig … blz 53

45

Bloemkroon losbladig of ontbrekend …46

Bloemkroon vergroeidbladig … blz 48

46

Kelkbladen of –slippen niet 2-3-tandig .. 47

Kelk 4-delig, met 2- of 3-tandig. Bloemkroon 4-bladig. Doosvrucht 8-hokkig met 1-zadige hokjes … blz 173

47

kelk 3- of 4-delig. Bloemkroon 3- of 4-bladig. Vruchtbeginsels 3 of 4. Kelk 4-5-bladig. Bloemkroon 4-5-bladig, soms ontbrekend…134

Vruchtbeginsel 1 … blz 81

48

Vruchtbeginsel bovenstandig …49

Vruchtbeginsel onderstandig (d.i. onder de bloem is het vruchtbeginsel als een knobbeltje te zien) … blz 51

49

Vruchtbeginsel in 4 eenzadige nootjes uiteenvallend …50

Vruchtbeginsel 1, enkelvoudig. Bloemkroon regelmatig, 4-(of 5-)spletig …blz 240

50

Bloemen in dunne aren. Bloemkroon met ongelijk 5-spletige zoom …227

Bloemen meestal in schijnkransen. Bloemkroon 2-lippig, zelden 1-lippig of regelmatig 4-spletig … blz 227

51

Bladen tegenoverstaand …52

Bladen kransstandig, ongedeeld. Bloemen in bijschermen of pluimen. Kelk meestal onduidelijk …blz 245

52

Bloemen in hoofdjes, diir een gemeenschappelijk omwindselomgeven …251

Bloemen in bolvormige of langwerpige aren, zonder gemeenschappelijk omwindsel … blz 240

53

Bloemen met kelk en bloemkroon … 54

Bloemen met een bloemdek … blz 57

54

Bloemkroon vergroeidbladig … 55

Bloemkroon losbladig. Kelk- en kroonbladen 4 … blz 111

55

Bloemen niet alleenstaand in de bladoksels … 56

Bloemen alleenstaand in de bladoksels. Bladen verspreid. Klein plantje, 1-10 cm hoog … blz 197

56

Bloemen in rolronde of bolvormige aren. Bloemkroon droogvliezig. Bladen vaak wortelstandig …240

Bloemen niet in aren. Bloemkroon niet droogvliezig. Ook bladen aan de stengel … blz 210

57

Bladen niet geveerd …58

Bladen geveerd. Bloemen in eindelingse hoofdjes of aren. Kelk groen- of roodachtig, 4 –delig …blz 144

58

Bladen veer- of kromnervig … 59

Bladen handnervig, niervormig, gelobd. Bloemen in pluimen. Kelk groenachtig geel, 8-spletig; de 4 buitenste stippen kleiner … blz 143

59

Bloemen in bladokselstandige kluwens, groenachtig. Bladen eirond of lancetvormig, veernervig …65

Bloemen in een eindelingse tros, wit. Bladen meestal 2, hartvormig, kromnervig … blz 304

60

Stengel rechtopstaand …61

Stengel windend. Bloemen in kluwens. Kelk en bloemkroon 4- of 5-slippig …202

61

Schubvormige bladen verspreid. Bloeiwijze naar alle zijden gekeerd … 225

Schubvormige bladen tegenoverstaand. Bloeiwijze naar 1 zijde gekeerd … blz 223

62

Bloemen voor de bladen verschijnend …63

Bloemen tegelijk of na de bladen verschijnend … blz 64

63

Bloemen in bundels of hoofdjes. Bloemdek 4-8-spletig. Vruchtbeginsel bovenstandig …65

Bloemen in kleine schermen, deze door een 4-bladig omhulsel omgeven. Bloemkroon 4-bladig, geel. Kelk zeer klein. Vruchtbeginsel onderstandig … blz 180

64

Bladen tegenoverstaand …65

Bladen verspreid, kaal, stekelig, altijd groen. Bloemkroon wit …blz 179

65

Vruchtbeginsel bovenstandig …66

Vruchtbeginsel onderstandig (onder de bloem is het vruchtbeginsel als een soort knobbel te zien) Bloemkroon wit. Bloemen in tuilen …blz 180

66

Kelk groter dan de bloemkroon. Meeldraden voor de kroonbladen staand …180

Kelk kleiner dan de bloemkroon. Meeldraden met de kroonbladen afwisselend … blz 179

67

Vruchtbeginsel enkelvoudig, soms alleen in het begin …68

Vruchtbeginsel 4-delig, later in 4 eenzadige nootjes uiteenvallend. Bloemkroon vergroeidbladig, symmetrisch, meestal 2-lippig. Bladen tegenoverstraand. Stengel vierkantig … blz 227

68

Planten met groen bladen … 69

Planten zonder groene bladen … blz 70

69

Kelk 4- of 5 tandig. Bloemkroon trechtervormig, met ongelijkspletige zoom. Vrucht, als zij rijp is, in nootjes uiteenvallend. …227

Kelk 2-5-slippig. Bleomkroon met 4 ongelijke slippen of 2-lippig. Doosvrucht 2-hokkig …blz 210

70

Bloeiwijze naar alle zijden gekeerd. Schubvormige bladen verspreid …225

Bloeiwijze naar één zijde gekeerd. Schubvormige bladen tegenoverstaand … blz 223

71

In elke bloem 5 meeldraden …72

In elke bloem meer dan 5 meeldraden … blz 124

72

Waterplanten …73

Landplanten … blz 76

73

Bladen ongedeeld …74

Bladen gedeeld of samengesteld … blz 75

74

Bladen lijnvormig, meestal ondergedoken. Bloemkroon 2-lippig, wit of blauwachtig …256

Bladen hartvormig-cirkelrond, drijvend. Bloemkroon stervormig, goudgeel … blz 243

75

Bladen kamvormig, veerdelig, ondergedoken. Bloemkroon met vlakke zoom, kaal … 196

Bladen 3-tallig samengesteld, niet ondergedoken,lang gesteeld. Bloemkroon trechtervormig, van binnen gebaard … blz 243

76

Kruiden …77

Bomen of heesters … blz 117

77

Planten met groene bladen … 78

Planten zonder groene bladen. Stengel windend. Bloemen in kluwens. Kelk en bloemkroon 5-slippig … blz 202

78

Bladne gelobd tot gedeeld of samengesteld …79

Bladen enkelvoudig, ongedeeld … blz 85

79

Bloemkroon losbladig … 80

Bloemkroon vergroeidbladig … blz 81

80

Stijlen 2. Bloemen in samengestelde schermen, zelden in enkelvormige schermen of hoofdjes. Bladen enkel- tot veelvoudig geveerd of handvormig ingesneden … 181

Stijlen 5. Bloemen in 2- tot meervormige schermen. Bladen hand- of veervormig ingesneden … blz 174

81

Bladen geveerd of veerdelig. Bloemkroon ster- of klokvormig … 82

Bladen 3-tallig, lang gesteeld. Bloemkroon trechtervormig, van binnen gebaard, witachtig of rose …blz 243

82

Bladen verspreid, soms de onderste tegenoverstaand. Vruchtbeginsel bovenstandig …83

Bladen tegenoverstaand. Vruchtbeginsel onderstandig. Bloemen in tuilen … blz 248

83

Meer dan 1 stempel …84

Stempel 1 … blz 209

84

Stempels 3 …203

Stempels 2 of stijl 2-spletig … blz 203

85

Bladen alle of op 1 na wortelstandig …86

Bladen ook langs de stengel … blz 92

86

Onder de bloeiwijze geen ‘doorgroeid’ blad … 81

Onder de bloeiwijze 1 ‘doorgroeid’ blad.Kelk 2-slippig. Bloemkroon wit … blz 81

87

Vruchtbeginsel 1 … 88

Vruchtbeginsels talrijk, een later verlengde, muizestaartachtige aar vormend. Bladen lijn-spatelvormig … blz 102

88

Stijl en stempel 1 per bloem …89

Stijlen of stempels 3-5 per bloem … blz 90

89

Bloemkroon symmetrisch, losbladig; een der kroonbladen gespoord. Kelkbladen met aanhangsels … 129

Bloemkroon regelmatig, vergroeidbladig, ongespoord. Kelkbladen zonder aanhangsels … blz 194

90

Bloemen niet alleenstaand … 91

Bloemen alleenstaand, wit. Stempels 4. Bladen op 1 na wortelstandig, hartvormig … blz 136

91

Bloemen in trossen. Stijlen 3-5. Bladen met rode ‘klierharen’ … 129

Bloemen in hoofdjes of in tot pluimen verenigde aren. Stijlen 5. Bladen zonder klierharen, lijnvormig of langwerpig-omgekeerd-eirond … blz 194

92

Bladen tegenoverstaand of kransstandig … 93

Bladen verspreid … blz 99

93

Bloemen alleenstaand in de bladoksels … 94

Bloemen niet alleenstaand in de bladoksels … blz 95

94

Bloemkroon trompetvormig, blauw. Stengel kruipend … 243

Bloemkroon stervormig, rood of geel, zeldzamer blauw (of ontbrekend, maar dan is de klokvormige kelk rose). Stengel rechtopstaand tot kruipend of liggend … blz 194

95

Bloemkroon losbladig of ontbrekend … 96

Bloemkroon vergroeidbladig … blz 97

96

Bloemkroon wit, aan de voet geel. Stijlen 5. Stengel rechtopstaand … 173

Bloemkroon wit, groenachtig of ontbrekend. Stijlen of stempels meestal 2-5. Stengels vaak liggend …blz 81

97

Vruchtbeginsel 1 … 98

Vruchtbeginsels 2. Bloemkroon wit of roodachtig, ster- of bijna stervormig … blz 243

98

Bloemkroon geel, stervormig. Stempel enkelvoudig … 196

Bloemkroon blauw, lila of rose, zeldzamer geel. Stempels 2 …blz 240

Stempels 3 … blz 203

99

Bloemen met een bloemdek (1 krans van bloembladen) …100

Bloemen met kelk en bloemkroon … blz 103

100

Stijlen of stempels 2 of 3. Vruchtbeginsel bovenstandig … 101

Stijl 1. Vruchtbeginsel onderstandig. Bloeiwijze eindelings, tros- of pluimvormig …blz 66

101

Bladen zonder vliezige schede … 102

Bladen aan de voet met een vliezige schede, eirond tot lancetvormig. Bloemen in schijnaren. Bloemdek meestal wit, rood- of groenachtig … blz 66

102

Bloemdek droogvliezig, vaak gekleurd. Meeldraden op de bloembodem ingeplant … 79

Bloemdek kruidachtig, meestal groen. Meeldraden op de voet van het bloemdek ingeplant … blz 73

103

Bloemkroon losbladig … 104

Bloemkroon vergroeidbladig … blz 110

104

Bloemkroon symmetrisch … 105

Bloemkroon regelmatig … blz 106

105

Kelkbladen 3, gekleurd, het grootste gespoord. Kroonbladen 5, 4 ervan 2 aan 2 vergroeid … 179

Kelkbladen 5, groen, aan de voet met aanhangsels. Kroonbladen 5, vrij, 1 gespoord … blz 129

106

Bladen dun, niet vlezig … 107

Bladen dik, vlezig … blz 133

107

Stijlen of stempels 5 … 108

Stijlen of stempels minder dan 5 … blz 109

108

Bloemen rose of rood, soms wit. Bladen niet lijn- of lancetvormig. Deelvruchtjes 5, eenzadig, bij rijpheid met de stijlen van de middenzuil loslatend … 174

Bloemen blauw of wit. Bladen lijn- of lancetvormig. Vrucht een doosvrucht … blz 173

109

Bloemen geel, klein, in schermen. Stempels 2. Stengel rechtopstaand. Bladen lijnvormig tot rondachtig-eirond … 187

Bloemen wit, klein, in bijschermen. Stempels 3. Stengel liggend-opstijgend. Bladen lijnvormig-langwerpig, naar de top breder … blz 93

110

Vruchtbeginsel 1, enkelvoudig … 111

Vruchtbeginsel 4-delig, bovenstandig. Bladen meestal behaard en ruw. Bloemkroon ster- tot trechter- of buisvormig … blz 204

111

Vruchtbeginsel bovenstandig … 112

Vruchtbeginsel halonderstandig of onderstandig, dus onder de bloem als een knobbel te zien … blz 115

112

Stempel enkelvoudig. Stengel niet windend … 113

Stempels 2 of 3 … blz 114

113

Meeldraden, althans ten dele, met witte of violette wol bezet, ingelijk. Bloemkroon stervormig, iets symmetrisch. Vrucht een doosvrucht …212

Meeldraden zonder wol, ten hoogste aan de voet behaard, gelijk. Bloemkroon trechter- tot stervormig. Vrucht een doosvrucht of een bes .. blz 208

114

Bloemkroon trechtervormig me t5 vouwen, groot. Stempels 2. Doosvrucht 2-4-hokkig. Bladen hart-, pijl- of spiesvormig, soms lancetvormig met versmalde voet …202

Bloemkroon met lange buis en afstaande of vlakke zoom. Stempels 3. Doosvrucht 3-hokkig. Bladen enkelvoudig, eirond to ;langwerpig, of geveerd … blz 203

115

Bloemkroon regelmatig …116

Bloemkroon 2-lippig, met van boven opengespleten buis, hemelsblauw. Bloemen in trossen …blz 256

116

Bloemkroon wit. Bloemen klein, in een eindelingse, later verlengde tros. Stempel 1 …198

Bloemkroon blauw of violet, zeldzamer wit. Bloemen vrij groot of groot, in trossen of pluimen,soms in hoofdjes of aren. Stempels 2-5 …blz 253

117

Bloemen tegelijk met of na de bladen verschijnen … 118

Bladen in de bloeitijd nog niet ontwikkeld. Bloemen in hoofdjes of bundels. Bloemdek 4-8-spletig of –delig. Bladen met scheve voet … blz 65

118

Bladen tegenoverstaand of kranswijs … 119

Bladen verspreid, soms zeer klein … blz 120

119

bloemkroon losbladig, regelmatig. Vruchtbeginsel bovenstandig …179

bloemkroon vergroeidbladig, regelmatig of symmetrisch en 2-lippig. Vruchtbeginsel onderstandig blz 248

120

Klimmende heesters … 121

Rechtopstaande heesters of bomen … blz 122

121

Bloemen in schermen. Vruchtbeginsel onderstandig. Bladen gaafrandig of gelobd, leerachtig … 181

Bloemen in pluimen of bijschermen. Vruchtbeginsel bovenstandig. Bladen gelobd tot handvormig samengesteld, kruidachtig … blz 180

122

Bladen niet gelobd … 123

Bladen 3-5 –lobbig. Bloemen alleenstaand of in trossen … blz 136

123

bloemkroon losbladig, 4-5-tallig, groenachtig wit. Bladen eirond of elliptisch. Rijpe vrucht bolvormig, zwart … 179

bloemkroon vergroeidbladig, 5-tallig, lila. Bladen langwerpig – lancetvormig. Rijpe vrucht langwerpig, rood … blz 209

124

In elke bloem 6 meeldraden … 125

In elke bloem meer dan 6 meeldraden … blz 147

125

Meeldraden even lang …126

4 Lange en 2 korte meeldraden. Kelk 4-bladig. Kroonbladen 4,soms ontbrekend. Stamper 1. Vrucht een hauw of een hauwtje … blz 111

126

Bloemen met kelk en bloemkroon …127

Bloemen met een bloemdek of zonder bloembekleedsels …blz 136

127

Kruidachtige planten … 128

Bomen en heesters … blz 135

128

Stijl 1 …129

Stijlen op stempels 2 tot veel … blz 133

129

Bloemkroon losbladig … 130

Bloemkroon vergroeidbladig .. blz 131

130

Kelk en bloemkroon 4-bladig. Vrucht een hauw of hauwtje … 111

Kelk 8-12-tandig. Bloemkroon 6-bladig, soms ontbrekend. Doosvrucht onregelmatig openspringend … blz 166

131

Bloemkroon niet stervormig. Bladen tegenoverstaand …132

Bloemkroon stervormig, diep 6-8-delig, wit. Bovenste stengelbladen bijna kransstandig … blz 197

132

Bloemkroon klok-trechtervormig, 6-8-spletig, geel. Bloemen in bijschernen of alleenstaand …240

Bloemkroon bijna tot de voet gedeeld, met lijnvormige slippen, klein, geel. Bloemen in bladokselstandige trossen … blz 196

133

Bladen niet kransstandig … 134

Bladen kransstandig, ondergedoken. Waterplant … blz 293

134

Bladen tegenoverstaand. Vruchtbeginsel 1. Oeverplant … 129

Bladen wortelstandig of verspreid, lijnvormig tot elliptisch. Vruchtbeginsels talrijk. Water- en oeverplanten … blz 291

135

Bladen enkelvoudig of geveerd. Bloemkroon 6-bladig, regelmatig, geel. Takken vaak met dorens … 107

Bladen handvormig samengesteld, 5-7-tallig. Bloemkroon 4-5-bladig, iets onregelmatig, wit of rood. Takken zonder dorens … blz 178

136

Stijl 1 … 137

Stijl of stempels 2-6 … blz 143

137

Bladen niet zeer klein, niet schubvormig … 138

Bladen zeer klein, schubvormig. Stengel vaak vertakt: takjes borstelvormig, in bundels. Bloemdek 6-delig. Vrucht een bes … blz 304

138

Bladen parallel- of kromnervig … 139

Bladen veernervig, aan de voet met stengelomvattende,vliezige schede. Stengel knopig-geleed. Bloemdek 4- of 5-spletig, aan de binnenzijde gekleurd … blz 66

139

Bloemdek aanwezig … 140

Bloemdek ontbrekend. Bloemen in een eindelingse kolf,die door een grote, van binnen witte schede wordt omgeven … blz 368

140

Bloemdek bloemkroonachtig gekleurd … 141

Bloemdek kelkachtig, 6-bladig … blz 142

141

Vruchtbeginsel bovenstandig. Bloemdek 6-tandig tot 6-bladig. Meestal bolgewassen … 299

Vruchtbeginsel onderstandig (d.i. onder de bloem als een knobbeltje te zien). Bloemdek 6-spletig tot 6-bladig. Bolgewassen … blz 305

142

Bloeiwijze pluimvormig bloemen alleenstaand of in hoofdjes aren. Bloemdek droogvliezig. Stempels 3. Bladen grasachtig of rolrond … 306

Bloemen in een (schijnbaar) zijstandige bloeikolf. Slechts 1 stempel. Bladen zwaarvormig. Aromatische moerasplant … blz 368

143

Bladen in de bloeitijd aanwezig … 144

Bladen in de bloeitijd ontbrekend. Bloemen wortelstandig. Bloemdek met 6-delige zoom en lange buis. Stijlen 3 .. . blz 300

144

Bladen veernervig,versrpeid met vliezige, stengelomvattende schede … 145

Bladen parallelnervig, meestal wortelstandig, zelden verspreid … blz 146

145

Bloemdek groen, 6-bladig, de buitenste bladen kleiner dan de binnenste. Stempels penseelvormig … 67

Bloemdek rood- of witachtig, 4- tot 6-spletig tot 4- tot 6-delig. Stempels klein, knopvormig … blz 66

146

Bloemdek bloemkroonachtig gekleurd. Stijlen 3, soms kort … 299

Bloemdek groenachtig, kelkachtig. Stempels 3-6, zittend … blz 294

147

In elke bloem 7 meeldraden … 148

In elke bloem meer dan 7 meeldraden … blz 151

148

Kruidachtige planten … 149

Bomen. Bladen handvormig samengesteld, 5-7 tallig. Kroonbladen 4-5. Vrucht een doosvrucht … blz 178

149

Bladen niet tegenoverstaand … 150

Bladen tegenoverstaand. Bloemen in dichte, bladokselstandige trossen. Bloemkroon geel … blz 196

150

Bladen wortelstandig. Bloemen in een eindelingse bloeikolf, die door een grote, van binnen witte schede wordt omgeven. Bloemdek ontbrekend … 368

Bladen in het midden van de stengel bijna in een krans. Stengel meestal 1-bloemig. Bloemkroon stervormig, diep 6-8-delig, wit … blz 197

151

In elke bloem 8 meeldraden … 152

In elke bloem meer dan 8 meeldraden … blz 174

152

Kruidachtige planten … 153

Bomen en heesters … blz 169

153

Planten met groene bladen … 154

Plant zonder groene bladen, geheel geelachtig. Bloemkroon rolrond-klokvormig. Kroonbladen aan de voet met knobbels blz 199

154

Bladen samengesteld of min of meer diep gedeeld … 155

Bladen enkelvoudig, ongedeeld … blz 158

155

Bladen niet in kransen … 156

Bladen in kransen, kamvormig veerdelig. Bloemen in aren. Waterplant … blz 170

156

Bladen verspreid. Bloemkroon geel … 157

Bladen tegenoverstaand. Bloemen groenachtig, 5-9 bijeen in een eindelings, bijna kubusvormig hoofdje .. blz 250

157

Bloemen in aren. Stijlen 2. Bladen afgebroken geveerd … 144

Bloemen in bijschermen. Stijl 1. Bladen dubbel tot 3-voudig geveerd … blz 177

158

Bladen tegenoverstaand of kransstandig … 159

Bladen verspreid .. blz 165

159

Vruchtbeginsel bovenstandig … 160

Vruchtbeginsel onderstandig (d.i. onder de bloem te zien als een knobbel of een verdikt steeltje) … blz 164

160

Stijl 1 … 161

Stijlen 2-4 … blz 162

161

Bloemkroon losbladig, purper … 166

Bloemkroon vergroeidbladig, geel … blz 241

162

Bladen niet in kransen van 4 … 163

Bladen in kransen van 4. Bloemen alleenstaand, eindelings, groenachtig. Stijlen 4 … blz 305

163

Bladen tegenoverstaand, niet of kort gesteeld. Bloemkroon 4- of 5-bladig, of ontbrekend. Landplanten … 81

Bladen tegenoverstaand of kransstandig, lang gesteeld. Kelk en bloemkroon 4-bladig. Water- en oeverplanten … blz 128

164

Kelk en bloemkroon 4-bladig. Stijl 1. Bladen meestal lancetvormig of langwerpig … 167

Kelk 4- of 5-spletig. Bloemkroon ontbrekend. Stijlen 2. Bladen niervormig tot cirkelrond … blz 135

165

Bloemen symmetrisch … 166

Bloemen regelmatig … blz 167

166

Bloemen ongespoord, met 2 grote, tegen de bloemkroon aanliggende, blauwe, rose of witte kelkbladen (vleugels). Bladen lancetvormig tot elliptisch, klein … 177

Bloemen gespoord. Bloemkroon rood, oranje of geel. Bladen cirkelrond, schildvormig … blz 177

167

Bloemen met een bloemdek … 168

Bloemen met 4-bladige kelk en bloemkroon. Vruchtbeginsel onderstandig (onder de bloem als een knobbel of verdikt steeltje te zien) … blz 167

168

Bloemdek 5-spletig, wit of roodachtig. Bladen aan de voet net een vliezige stengelomvattende schede … 66

Kelk 4- of 5-spletig, geelachtig. Bloemkroon ontbrekend. Bladen niervormig tot cirkelvormig .. . blz 135

169

kleine of zeer kleine heesters. Bladen ongedeeld … 170

Bomen of grote heersters … blz 172

170

Bloemen regelmatig … 171

Bloemen symmetrisch, met 2 grote, tegen de bloemkroon liggende, gekleurde kelkbladen (vleugels) blz 177

171

Bloemdek buisvormig , met 4-delige zoom. Bloemen voor de omgekeerd langwerpig-lancetvormige bladen verschijnend … 166

Bloemen met kelk en bloemkroon. Bloemkroon kroes- of klokvormig, zeldzamer stervormig. Bloemen tegelijk met of na de bladen verschijnend … blz 199

172

Bloemen tegelijk met of na de bladen verschijnend …173

Bloemen voor de bladen verschijnend, in hoofdjes of bundels. Stempels 2. Bloemen met een bloemdek … blz 65

173

Bloemen groen- of geelachtig, in trossen of tuilen. Bladen handvormig gelobd … 178

Bloemen wit of rood, in trossen of pluimen. Bladen handvormig samengesteld … blz 178

174

In elke bloem 9 meeldraden … 175

In elke bloem meer dan 9 meeldraden … blz 176

175

bladen wortelstandig, breed lijnvormig. Bloemen in schermen. Bloemdek 6-bladig, gekleurd. Vruchtbeginsels 6. Waterplant … 293

Bladen stengelstandig, groot, rondachtig-eirond tot langwerpig. Bloemen in pluimen. Bloemdek 6-delig. Vruchtbeginsel 1. Landplant .. blz 70

176

In elke bloem 10 meeldraden … 177

In elke bloem meer dan 10 meeldraden … blz 193

177

Planten met bloemen zonder vlindervormige bloemkroon … 178

Planten met bloemen met een vlindervormige bloemkroon … blz 150

178

Kruidachtige planten … 179

Heesters of bomen … blz 192

179

Planten met groene bladen … 180

Planten zonder groene bladen, geheel geelachtig. Bloemen in trossen. Bloemkroon rolrond-klokvormig, 4-5-bladig … blz 199

180

Bladen gelobd tot gedeeld of samengesteld … 181

Bladne niet gelobd, noch dieper ingesneden … blz 185

181

Vruchtbeginsel bovenstandig … 182

Vruchtbeginsel onderstandig of halfonderstandig (d.i. onder de bloem geheel of ten dele als een knobbel te zien) … blz 184

182

Bladen niet 3-tallig … 183

Bladen 3-tallig. Bloemkroon geel of wit. Vrucht een veelzadige doosvrucht … blz 174

183

Bladen handvormig ingesneden of geveerd. Stijl 1. Stempels 5. Bloemkroon blauw, rood of wit … 174

Bladen geveerd, sterk riekend. Stijl 1. Stempel enkelvoudig. Bloemkroon geel, roodachtig of wit … blz 177

184

Stijlen 2. Bloemen in trossenm schermvormige trossen of pluimen, wit. Bladen verspreid of wortelstandig, ongedeeld of 3-5-spletig .. 135

Stijlen 4 of 5. Bloemen in een eindelings, bijna kubusvormig hoofdje, groenachtig. Bladen tegenoverstaand, 3-tallig of dubbel 3-tallig … blz 250

185

Kelk en bloemkroon aanwezig … 186

Bloemen met een bloemdek … blz 191

186

Vruchtbeginsel 1 … 187

Vruchtbeginsels 5. Kelk en bloemkroon 5-bladig. Bladen dik en vlezig … blz 133

187

Stijl 1 … 188

Stijlen 2-5 … blz 189

188

Kelk dipe 5-delig. Bloemkroon 5-bladig. Bladen gekarteld of gezaagd, meestal groen blijven … 198

Kelk 5-spletig. Bloemkroon 5-spletig. Bladen gaafrandig .. blz 198

189

Geen 5 vergroeide stampers … 190

Stampers 5, vergroeid … blz 174

190

Vruchtbeginsel bovenstandig. Stijlen 2-5. Bladen tegenoverstaand … 81

Vruchtbeginsel meestal onderstandig, dus onder de bloem als een knobbel te zien. Stijelen 2. Bladen verspreid of wortelstandig … blz 135

191

Bladen verspreid of tegenoverstaand, niervormig of cirkelrond. Kelk vlak, geelachtig. Stijlen 2 … 135

Bladen tegenoverstaand, lijnvormig ror eirond. Kelk groenachtig. Stijlen 2-5 … blz 81

192

Stijl 1, met knopvormige stempel … 199

Stijlen 2-4 … blz 134

193

In elke bloem 11 – 19 meeldraden … 194

In elke bloem 20 of meer meeldraden … blz 201

194

Planten met melksap … 195

Planten zonder melksap … blz 196

195

Planten met geel melksap. Bloemen geel. Vruchtbeginsel lijnvormig. Bladen veerspletig tot geveerd. Kroonbladen 4. Kelk spoedig afvallen … 109

Planten met wit melksap. ‘Bloemen’ meestal groenachtig geel, zelden roodachtig. Vruchtbeginsel bolvormig, 3-delig. Bladen ongedeeld …blz 94

196

Bloemen met kelk en bloemkroon … 197

Bloemdek klokvormig, 3-spletig, bruinachtig. Vruchtbeginsel onderstandig. Bladen niervormig … blz 97

197

Kroonbladen ongedeeld …198

Kroonbladen ten dele onregelmatig ingesneden, 4-6. Vrucht vroegtijdig open. Bladen veerdelig tot ongedeeld … blz 127

198

Meer dan 1 vruchtbeginsel … 199

Vruchtbeginsel 1 … blz 200

199

Vruchtbeginsels 5-20. Bloemkroon 5-20-bladig. Bladen ongedeeld, dik en vlezig … 133

Vruchtbeginsels 2. Bloemkroon 5-bladig, geel. Bladen afgebroken geveerd … blz 144

200

Bloemkroon rood of roodachtig. Kelk 6-12-tandig. Stijl 1 … 166

Bloemkroon geel. Kelk 2-spletig. Stijl 3-6-delig … blz 80

Bloemkroon wit … blz 136

201

Meeldraden schijnbaar op de kelk ingeplant … 202

Meeldraden op de bloembodem ingeplant … blz 203

202

Bladen verspreid, vaak met steunblaadjes. Vruchtbeginsels en/of stijlen 1 tot veel. Bloemkroon 4- of 5-bladig, zeldzamer ontbrekend … 137

Bladen tegenoverstaand. Stijlen 3-5. Vruchtbeginsel onderstandig , dus onder de bloem als een knobbeltje te zien. Bloemkroon 4- of 5-bladig, wit … blz 136

203

Vruchtbeginsel 1…204

Vruchtbeginsels 2 tot veel. Bladen vaak gedeeld of samengesteld. Kroonbladen 3-6 of meer, soms zeer klein en eigenaardig van vorm, of ontbrekend … blz 98

204

Lanplanten …205

Waterplanten. Bladen groot, drijvend. Kelk 4-5-bladig. Kroonbladen talrijk, wit of geel … blz 107

205

Bloemkroon 5-bladig … 206

Bloemkroon 4-bladig, evenals de kelk afvallend, soms ontbrekend … blz 208

206

Stijl 1 … 207

Stijlen 3. Meeldraden tot 3 bundels vergroeid. Bladen enkelvoudig, ongedeeld, tegenoverstaand … blz 132

207

Kelkbladen 5, gelijk. Stempel 5-tandig. Vrucht nootachtig. Bladen hartvormig. Bomen …. 173

Kelkbladen 3 (of 5, waarvan 2 kleinere). Stempel niet getand. Vrucht een doosvrucht. Bladen niet hartvormig. Kleine heesters of kruiden … Blz 128

208

Kelk (1)2-bladig. Doosvrucht bol-, knots-, of lijnvormig. Stengelbladen meestal veerdelig … 108

Kelk 4-bladig. Vrucht besachtig. Bladen 3- tot meervoudig 3-tallig … blz 100

209

Meeldraden met elkaar vergroeid,soms alleen met de helmknoppen … 210

Meeldraden met de stijl vergroeid … blz 228

210

Helmdraden geheel of ten dele vergroeid … 211

Helmknoppen alleen vergroeid … blz 223

211

Helmdraden tot 1 bundel vergroeid … 212

Helmdraden tot meer dan 1 bundel vergroeid … blz 220

212

Bloemkroon losbladig … 213

Bloemkroon losbladig (soms tot aan de voet gedeeld) … blz 218

213

Bloemkroon regelmatig … 214

Bloemkroon symmetrisch … blz 217

214

Bladen gelobd tot gedeeld of samengesteld … 215

Bladen ongedeeld, smal, lijn-lancetvormig of lijnvormig. Bloemkroon blauw of wit. Meeldraden 5 … blz 173

215

Meeldraden 5-10 … 216

Meeldraden talrijk. Bladen gelobd tot gedeeld. Vrucht in veel deelvruchtjes uiteenvallend … blz 171

216

Bladen handlobbig tot –delig of geveerd. Kelk- en kroonbladen 5. Meeldraden 5-10. Deelvruchtjes 5, eenzadig, bij rijpheid met de stijlen van een middenzuiltje loslatend … 174

Bladen 3-tallig; blaadjes overlangs gevouwen. Kelk- en kroonbladen 5. Meeldraden 10. Vrucht een 5-kleppige, veelzadige doosvrucht … blz 174

217

Kelk 5-tandig tot 5-delig fo 2-lippig. Bloemkroon vlindervormig. Meeldraden 10. Bladen meestal samengesteld … 150

Bloemen met 2 grote, gekleurde, tegen de bloemkroon liggende kelkbladen. Meeldraden 8. Bladen enkelvoudig … blz 177

218

Planten zonder ranken, met ongedeelde bladen … 219

Planten met ranken en gelobde bladen .. blz 252

219

Vruchtbeginsel 1. Meeldraden alleen aan de voet vergroeid. Bloemkroon geel … 196

Vruchtbeginsels 2, met gemeenschappelijke stempel. Meeldraden geheel vergroeid. Bloemkroon wit … blz 243

 

220

Helmdraden tot 2 bundels vergroeid … 221

Helmdraden tot meer dan 2 bundels vergroeid. Kelk 5-delig of 5-bladig. Kroonbladen 5, geel. Stijlen (bij de inlandse soorten) 3. Doosvrucht 11-3-hokkig. Bladen tegenoverstaand, ongedeeld … blz 132

221

Meeldraden minder dan 10 … 222

Meeldraden 10,9 vergroeid en 1 vrij. Bloemkroon vlindervormig. Bladen meestal samengesteld …blz 150

222

Meeldraden 8, tot 2 bundels vergroeid. Bloemen met 2 grote, gekleurde, tegen de bloemkroon liggende kelkbladen. Bladen enkelvoudig, ongedeeld … 177

Meeldraden 6, 3 aan 3 vergroeid. Kroonbladen 4, 1 of 2 ervan gspoord. Kelkbladen 2, afvallend of ontbrekend. Bladen samengesteld … blz 110

223

Bloemen in hoofdjes … 224

Bloemen niet in hoofdjes … blz 225

224

Helmknoppen tot een buis vergroeid. Bloemkroon buisvormig, 5-tandig of 5-spletig, of lintvormig. Kelk uit haren of schubben bestaand of ontbrekend … 256

Helmknoppen vrij of alleen aan de voet iets verbonden. Bloemkroon 5-delig. Kelk kruidachtig, 5-tallig …blz 253

225

Bloemen gespoord. Vrucht een doosvrucht … 226

Bloemen ongespoord … blz 227

226

Kelkbladen 3-5, meestal 3, gekleurd, het grootste gespoord. Kroonbladen 5, de zijdelingse paarsgewijze vergroeid … 179

Kelkbladen 5, groen, aan de voet met aanhangsels. Kroonbladen 5, vrij 1 gespoord … blz 129

227

Bloemkroon regelmatig, stervormig, 5-spletig. Vrucht een bes .. 209

Bloemkroon symmetrisch, 2-lippig. Vrucht een doosvrucht … blz 256

228

Helmknoppen 5 of meer … 229

Helmknop 1. Vruchtbeginsel onderstandig, als een verdikte steel onder de bloem. Bloemdek symmetrisch, 6-delig of 6-bladig. Bladen parallel- of kromnervig, soms schubvormig … blz 360

229

Helmknoppen 5, 12 of meer … 230

Helmknoppen 6. Bloemdek buikig-buisvormig, 1-lippig, lichtgeel. Bladen hartvormig… blz 97

230

Landplanten … 231

Waterplanten. Bloemen met kelk en bloemkroon. Kelk 4-5-bladig. Kroonbladen talrijk … blz 107

231

Bloemdek klokvormig, 3-spletig, bruin … 97

Bloemen met kelk en bloemkroon. Bloemkroon vergroeidbladig, wit … blz 243

232

Mannelijk (meeldraad-) bloemen en vrouwelijke (stamper) bloemen op dezelfde plant … 233

Mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende planten … blz 261

233

Land- of moerasplanten … 234

Waterplanten (in het water drijvend of voor het grootste gedeelte ondergedoken) … blz 254

234

Kruiden … 235

Bomen of heesters … blz 248

235

Geen grasachtige planten met smalle, parallelnervige bladen …236

Grasachtige planten. Bladen, smal, lijnvormig, parallelnervig … blz 245

236

Bladen wortelstandig … 237

Bladen langs de stengel, tegenoverstaand of verspreid … blz 238

237

Bladen breed, hart- of hartvormig. Bloemen in bloeikolven, door een grote schede omgeven … 367

Bladen smal lijnvormig. Vrouwelijke bloemen 2-3 bijeen aan de voet van een gesteelde mannelijke bloem zittend … blz 239

238

Planten zonder ranken … 239

Planten met ranken. Bloemen met kelk en bloemkroon. Bloemkroon 5-spletig of 5-delig. Vruchtbeginsel onderstandig, d.i. onder de bloem als een knobbel te zien. Bladen handnervig, meestal gelobd … blz 252

239

Planten zonder melksap … 240

Planten met wit melksap. ‘Bloemen’ meestal in schermvormige bloeiwijzen, geelachtig groen. Vruchtbeginsel gesteeld, 3-delig. Bladen meestal verspreid … blz 94

240

Planten zonder brandharen … 241

Planten met brandharen. Bloemen alleenstaand, in kluwens of in pluimen. Bloemdek enkelvoudig. Bladen tegenoverstaand … blz 65

241

Bladen veerdelig of geveerd … 242

Bladen enkelvoudig, ongedeeld … blz 243

242

Bladen enkel tot dubbel veerdelig. Bloemen in tot aren verenigde hoofdjes … 267

Bladen enkel geveerd. Bloemen in hoofdjes; deze niet tot aren verenigd … blz 144

243

Stempels 2 of 3 … 244

Stempel 1 … blz 65

244

Bloemdek vliezig, 3-5-delig, groen of purper. Stempels 3 … 79

Bloemdek kruidachtig, groen. Stempels 2… blz 73

245

In het wild groeiende planten …246

Gekweekt gras. Mannelijke bloemen in een eindelingse plui, de vrouwelijke in zijdelingse bloeikolven … blz 360

246

Bloemen in rolronde, boven elkaar staande bloeikolven on in bolvormige hoofdjes, de mannelijke boven de vrouwelijke staand … 247

Bloemen inde oksels van schubachtige schutbladen (kafjes), tot op verschillende wijzen gegroepeerde , zelden alleenstaande aartjes verenigd. Meeldraden 3. Stempels 2-3 … blz 318

247

Bloemen in rolronde aren. Bloemdek uit haren bestaand … 370

Bloemen in bolvormige hoofdjes. Bloemdek uit 3-6 tere schubbetjes bestaand … blz 369

248

Bladen niet naaldvormig … 249

Bladen naaldvormig. Mannelijke ‘bloemen’ uit aarvormig gerangschikte meeldraden bestaand. Vrouwelijke ‘bloemen’ in aren, uit naakte zaadknoppen bestaand. Houtige kegels … blz 53

249

Bloemen, althans de mannelijke, in katjes of bolvormige bloeiwijzen. Bladen verspreid, in de herfst afvallend …

Bloemen niet in katjes of bolvormige bloeiwijzen. Bladen meestal tegenoverstaand … blz 253

250

Alleen de mannelijke bloemen in katjes. Bomen … 251

Mannelijke en vrouwelijke bloemen in katjes. Bomen en heesters … blz 252

251

Bladen enkelvoudig, ongedeeld tot bochtig gelobd. Vrouwelijk bloemen alleenstaand of 2-3 bijeen, door een blijvend, later napvormig of vierkleppig omhulsel gesloten. Mannelijke katjes rolrond of bolvormig en dan lang gesteeld … 58

Bladen oneven geveerd. Vrouwelijk bloemen alleenstaand of 2-3 bijeen aan de top der takjes. Mannelijk katjes rolrond … blz 59

252

Bladen ongedeeld, niet handnervig. Katjes eivormig tot rolrond …56

Bladen gelobd, handnervig. Mannelijk en vrouwelijke katjes bolvormig, parelsnoervormig gerangschikt, hangend … blz 97

253

Bomen, tweeslachtig of eenhuizig. Meeldraden meestal 8 (4-12). Vrucht een gevleugelde, 2-delige splitvrucht. Bladen handvormig ingesneden … 178

Op bomen woekerende, kleine heester met gaffelvormig vertakte stengel. 1- of 2-huizig. Meeldraden meestal 4. Vrucht een bes. Bladen langwerpig-spatelvormig … blz 66

254

Bebladerde planten …255

Kleine, bladerloze, drijvende planten met bladachtge stengel … 368

255

Bladen gedeeld. Bloemen klein … 256

Bladen enkelvoudig, ongedeeld … blz 257

256

Bladen kamvormig veerdelig. Bloemen in boven de waterspiegel uitstekende aren … 170

Bladen gaffelvormig gedeeld. Bloemen zittend in de bladoksels. Ondergedoken waterplanten … blz 108

257

Bladen wortelstandig … 258

Bladen niet wortelstandig … blz 259

258

Bladen pijlvormig, lang gesteeld. Meeldraden en stampers talrijk … 291

Bladen lijn-priemvormig. Meeldraden 4. Stamper 1 … blz 239

259

Bladen niet duidelijk getand … 260

Bladen duidelijk getand, meestal stijf, paarsgewijs dicht bijeen. Vruchtbeginsel 1 … blz 299

260

Bladen bijna draadvormig. Bloemen okselstandig, Vruchtbeginsels (3-)4 … 298

Bladen breder, lijnvormig tot omgekeerd eirond, kruisgewijs, de bovenste vaak in rozetten. Bloemen okselstandig. Vruchtbeginsel 1, tweehokkig … blz 96

261

Kruiden … 262

Bomen of heesters … blz 273

262

Landplanten … 263

Waterplanten … blz 272

263

Bladen tegenoverstaand … 264

Bladen verspreid … blz 268

264

Bloemen met een bloemdek … 265

Bloemen met kelk en bloemkroon. Kelk soms onduidelijk .. blz 267

265

bladen enkelvoudig,ongedeeld … 266

Bladen gelobd tot samengesteld. Mannelijke bloemen in pluimen. Meeldraden 5. Stengel rechtopstaand of windend … blz 64

266

Planten zonder brandharen. Meeldraden 8 of meer. Mannelijk bloemen i n aren, de vrouwelijke alleenstaand of in groepjes … 94

Planten met brandharen. Meeldraden 4 … blz 65

267

Kelk slechts een smalle rand. Bloemkroon 5-spletig. Meeldraden 3. Stijl 1. Vruchtbeginsel onderstandig. Stengelbladen veerdelig … 250

Kelk duidelijk, 5-tandig. Bloemkroon 5-bladig. Meeldraden 10. Stijlen 2-5. Vruchtbeginsel bovenstandig. Bladen ongedeeld … blz 81

268

Stengel niet klimmend en zonder ranken … 269

Stengel klimmen en met ranken zich vasthechtend. Bloemkroon diep 5-delig. Meeldraden 5, 2 paar vergroeid, 1 vrij. Bladen 3-5-lobbig … blz 253

269

Bladen niet schubvormig… 270

Bladen zeer klein, schubormig. Stengel sterk vertakt. Takjes borstelvormig, in bundels. Bloemdek 6-delig … blz 304

270

Bladen niet lijnvormig, niet grasachtig … 271

Bladen lijnvormig, grasachtig. Stengel niet vertakt. Bloemen in de oksels van schubachtige schutblaadjes (kafjes) tot aartjes verenigd … blz 318

271

Buitenste krans van het bloemdek 3-delig, binnenste 3-bladig. Meeldraden 6. Stempels 3, penseelvormig …67

Bloemdek der mannelijke bloemen 4-5-delig, dat der vrouwelijke 2-4-tandig. Meeldraden 4, Stempels 4 …blz 77

272

Bladen grof stekelig getand, lijnvormig, tegenoverstaand, aan ondergedoken stengels, niet in een rozet …299

Bladen gaafrandig of zeer fijn getand; indien grover stekelig getand dan in een rozet … blz 293

273

Bladen naaldvormig, soms waaiervormig … 274

Bladne niet naaldvormig, ook niet waaiervormig … blz 275

274

Mannelijke ‘bloemen’ in aren, vrouwelijke alleenstaand of 3 bijeen. Bloemdek ontbrekend. Zaadknoppen niet in een vruchtbeginsel gesloten. Schijnbes. Bomen of heesters … 53

Bloemen alleenstaand in de bladoksels, met kelk en kroon. Vruchtbeginsel aanwezig. Vrucht een steenvrucht. Klein, liggens heestertje … blz 201

275

Mannelijke en vrouwelijk bloem in langwerpige of rolronde katjes … 276

Bloemen niet in katjes … blz 277

276

Helmknoppen korter of langer gesteeld. Stempels 2, meestal kort, vaak gespleten. Vrucht een 2(-4)-kleppige doosvrucht. Zaden met haarkuif. Bomen of heesters … 59

Helmknoppen bijna zittend. Stempels 2, draadvormig. Vrucht bijna steenvruchtachtig. Zaden zonder haarkuif. Lage heester met een aromatische geur … blz 59

277

Niet woekerende, in de bodem wortelende heesters of bomen … 278

Op bomen woekerende, kleine heester met gaffelvormig vertakte stengel. Bladen ongedeeld, tegenoverstaand, leerachtig. Bloemen eindelings. Meeldraden 4. Bes … blz 66

278

Bladen enkelvoudig ongedeeld. Meeldraden 4-5 …279

Bladen geveerd, tegenoverstaand. Meeldraden 2. Bloemen rechtopstaand, in pluimen. Bloemdek ontbrekend … blz 244

279

Bladen niet stekelig, niet leerachtig … 280

Bladen meestal stekelig, leerachtig, eirond tot langwerpig-lancetvormig … blz 179

280

Bladen zilvergrijs schilferig, lijn-lancetvormig. Bloemdek 2-delig of 2-spletig. Stijl kort, enkelvoudig … 166

Bladen groen, eirond tot elliptisch. Kelk 4-5-spletig. Kroonbladen 4-5, klein. Stijl 2-4-spletig … blz 180

Families - plantensoort

43:Lycopódium (Wolfsklauw) (familie 1)

44: Isóëtes (Biesvaren) (familie 2)

44a: Equisétum (Paardenstaart) (familie 3)

xx: Ophioglossaceae (Addertongachtigen) (familie 4)

46: Osmundáceae (Koningsvaren) (familie 5)

47: Polypodiáceae (Naaktvarenachtigen) (familie 6)

xx: Marsileaceae (Pilvarenachtigen) (familie 7)

xx: Salviniaceae (Vlotvarenachtigen) (familie 8)

xx: Azollaceae (Kroosvarenachtigen) (familie 9)

xx: Ginkgoachtigen (familie 10)

53: Naaktzadigen

54: 54: Taxáceae (Taxusachtigen) (familie 11)

xx: xxxx (Denachtigen) (familie 12)

55: xxxx (Cypersachtigen) (familie 13)

56: Betuláceae (Berkachtigen) (familie 14)

58: (Fagáceae) (napjesdragenden) (familie 15)

xxx: Myricáceae (Gagelachtigen) (familie 16)

xxx: Juglandáceae (Okkernootachtigen) (familie 17)

xxx: Salicáceae (Wilgachtigen) (familie 18)

xxx: Moráceae (Moerbeiachtigen) (familie 19)

xxx: Cannabináceae (Hennepachtigen) (familie 20)

xxx: Ulmáceae (Iepachtigen) (familie 21)

xxx: Urticáceae (Brandnetelachtigen) (familie 22)

xxx: Santaláceae (Sandelhoutachtigen) (familie 23)

xxx: Lorantháceae (Vogellijmachtigen) (familie 24)

xxx: Polygonáceae (Duizendknoopachtigen) (familie 25)

xxx: Chenopodiáceae (Ganzevoetachtigen) (familie 26)

78: Salicornia (.....) (familie ...)

xxx: Amarantháceae (Amarantachtigen) (familie 27)

80: Portulaca (Postelein) (familie 28)

81: Caryophylláceae (Muurachtigen) (familie 29)

93: Euphorbiáceae (Wolfsmelkachtigen) (familie 30)

96: Callitricháceae (Sterrekroosachtigen) (familie 31)

97: Platanáceae (Plataanachtigen) (familie 32)

97: Aristolochiáceae (Pijpbloemachtigen) (familie 33)

98: Ranunculaceae (Ranonkelachtigen) (familie 34)

101: Delphinium (Ridderspoor)

108: Papaveráceae (Papaverachtigen) (familie 38)

109: Papaver (Klaproos)

110: Fumarioideae (xxxx)

111: Crucifereae (Kruisbloemigen) (familie 39)

met o.a. Kruidkers, Varkenskers, Boerenkers, Raket, Mill, Mosterd, Kool, Radijs, Waterkers, Veldkers, Crantz, Scheefkerk (38 stuks)

113: xxxx (xxxx)

116: xxxx (xxxx)

127: Resedaceae (Reseda-achtigen) (familie 40)

129: Violaceae (Viooltjesachtigen) (familie 44)

133: Crassulaceae (Vetplanten) (familie 46)

137: Rosaceae (Roosachtigen) (familie 48)

150: Papilionaceae (Vlinderbloemigen) (familie 49)

xxx: Thymelaeáceae (Peperboomachtigen) (familie 50)

xxx: Elaeagnáceae (Olijfwilgachtigen) (familie 51)

xxx: Lythráceae (Kattestaartachtigen) (familie 52)

xxx: Onagráceae (Teunisbloemachtigen) (familie 53)

xxx: Haloragáceae (Vederkruidachtigen) (familie 54)

171: Hippuridáceae (Lidstengachtigen) (familie 55)

xxx: Malváceae (Kaasjeskruidachtigen) (familie 56)

xxx: Tiliáceae (Lindeachtigen) (familie 57)

xxx: Lináceae (Vlasachtigen) (familie 58)

xxx: Oxalidáceae (Klaverzuringachtigen) (familie 59)

174: Pelargonium (Tuingeranium) (familie 60)

176: Erodium (Reigersbek)

177: Tropaeolaceae (Klimkersachtigen) (familie 61)

177b: xxxx (xxxx) (familie 62)

177c: Polygalaceae (Vleugeltjesbloemachtigen) (familie 63)

177d: xxxx (xxxx) (familie 63)

177e: xxxx (xxxx) (familie 64)

177f: xxxx (xxxx) (familie 65)

179: Balsaminaceae (Balsemienachtigen) (familie 66)

xxx: Aquifoliáceae (Hulstachtigen) (familie 67)

xxx: Celastráceae (Kardinaalsmutsachtigen) (familie 68)

xxx: Rhamnáceae (Wegedoornachtigen) (familie 69)

xxx: Vitáceae (Wijnstokachtigen) (familie 70)

xxx: Cornáceae (Kornoeljeachtigen) (familie 71)

181: Araliáceae (klimopachtigen) (familie 72)

194: Plumbagináceae (Strandkruidachtigen) (familie 74)

199: Ericáceae (Heideachtigen) (familie 77)

201: Empetráceae (Kraaiheideachtigen) (familie 78)

201: xxx (xxx) (familie 79)

201: xxx (xxx) (familie 80)

201: xxx (xxx) (familie 81)

201: xxx (xxx) (familie 82)

201: xxx (xxx) (familie 83)

xxx: Solanáceae (Nachtschadeachtigen) (familie 84)

xxx: xxx (xxx) (familie ....)

201: xxx (xxx) (familie 85)

201: xxx (xxx) (familie 86)

201: xxx (xxx) (familie 87)

201: xxx (xxx) (familie 88)

xxx: Labiátae (Lipbloemigen) (familie 89)

xxx: xxx (xxx) (familie ...)

xxx: Apocynáceae (Maagdenpalmachtigen) (familie 93)

xxx: Campanuláceae (Klokjesachtigen) (familie 102)

xxx: Compósitae (Samengesteldbloemigen) (familie 104)

met o.a. (x) Aster, (x) Duizendblad, (x) Kamille, (x) Ganzebloem, (x) Voorjaarszonnebloem, (35) Distel, (44) Biggekruid, (51) Melkdistel t/m (55) Havikskruid, etc.

291: Alismataceae (Waterweegbreeachtigen) (familie 105)

292: xxxx

293:
Butomaceae (Zwanebloemachtigen) (familie 106)
Hydrocharitaceae (Waterkaardeachtigen) (Familie 107)

294:
Elodea (Waterpest?)
Juncaginaceae (Zoutgrasachtigen)

299:
Najadaceae (Nimfkruidachtigen) (familie 110)
Liliaceae (Lelieachtigen) (familie 111)

305:
Amaryllidaceae (Narcisachtige) (familie 112)
Paris (Eenbes?)

306: Iridaceae (Lisachtigen) (familie 113)

306b: Juncaceae (Bloembiesachtigen) (familie 114)

: Juncaceae (Bloembiesachtigen) (familie 1)

: Juncaceae (Bloembiesachtigen) (familie 2)

: Juncaceae (Bloembiesachtigen) (familie 3)

: Juncaceae (Bloembiesachtigen) (familie 4)

312: Cyperaceae (Cypresgrassen) (familie 115)

313: Cyperus (.....) (familie .....)

331: Gramineae (Grassen) (familie 116)

met o.a. (1) Kortsteel, (2) Dravik, (4) Zwenkgras, (18) Raaigras, (21) Gerst, (29) Haver, (31) Witbol, (36) Helm, (41) Vossestaart, etc.

390: Orchidaceae (Orchideeen) (familie 117)

367: Aracceae

368: Lemnaceae (Eendenkroosachtigen) (familie 119)
A'corus (Kalmoes?) (familie Eendenkroosachtigen / Lemnaceae)

369: Spaganiaceae (Egelskopachtigen) (familie 120)

370: Typhaceae (Lisdoddeachtigen) (familie 121)

Deze link is nog niet gelegd. Sorry voor de overlast.
Ga terug naar boven of daar naar waar u gebleven was.