Flora 

Het
Nederlandse plantenrijk

Volgens Heukels & Wachter, Noordhoff, Groningen (Tabel I).

Dit is een logical decision tree voor het interactief determineren van planten

Designer: Rik Min
Aan dit determinatie programma wordt nog gewerkt

1. Planten.
met bloemen, stamper(s) en meeldraden;
die nooit bloemen, stamper(s) en meeldraden hebben (blz. 18: Varenachtigen).

2. Zaadplanten.
meestal met bloembedeksels;
zonder bloembedeksels (blz. 53: Naaktzadigen).

3. Bedektzadigen.
bladen meestal parallel- of kromnervig;
bladen meestal veer- of handnervig.

4. Eenzaadlobbigen.
land- moeras- of waterplant;
losdrijvende of zwevende waterplantjes (blz. 368: Lemnaceae).

5. Land-, moeras- of waterplanten.
bloemen met flink ontwikkelde meestal gekleurde, niet vliezige, al dan niet vergroeide bloembladen;
bloemen met vliezige bloembladen.

6. Vruchtbeginsel.
bovenstandig;
onderstandig.

7. Bloemen.
met kelk en kroon;
met bloemdek, 6- of 4-tallig (blz. 299: Liliaceae).

8. Bloembladeren (in kransen van bepaald aantal).
in twee kransen van 3;
in twee kransen van 4 (- 5) (blz. 305: Paris).

10. Land-, moeras-, drijvend of ondergedoken planten?
land- of moerasplanten;
drijvend of ondergedoken (blz. 293: Hydrocharitaceae).

11. Meeldraden (aantal).
3 of 6 meeldraden. Bloemdek regelmatig of vrij regelmatig;
1 meeldraad, met stijl vergroeid. Bloemdek symetrisch (blz. 360: Orchidaceae).

13. Water- of landplanten?
waterplaten met drijvende of ondergedoken bladen;
land- of moerasplanten

14. Bladen.
gaafrandig of zeer fijn getand;
duidelijk getand, tegenoverstaad (blz. 299: Najadaceae).

16. Bloemdek (6-bladig?).
6 bladig, vaak vlezig;
niet 6-bladig, of ontbrekend.

17. Bloemen (bloeiwijze):
in een zeer dichte, rolronde bloeiwijze (blz. 368: A'corus);
niet in een zeer dichte, rolronde bloeiwijze.

19. Bloemen:
in bolvormige of rolronde bloeiwijze, zeer dicht opeen;
in aren of pluimen, en door kafjes omgeven.

20. Bloeiwijzen:
rolrond;
bolvormig, verscheidene bijeen (blz. 369: Sparganiaceae).

Vragen deel 2.

23. Dicotyledoneae (Twee zaadlobbigen);
kruiden (soms aan de voet iets houterig);
houtige gewassen (bomen, grote of kleine heesters) (blz. xxx: xxx).

24. Bloem.
elke bloem heeft een kelk en een bloemkroon;
elke bloem heeft een krans van bloembekleedsels of de bloembekleedsels ontbreken.

25. Bloemkroonbladen
zijn vrij (soms enige ervan met elkaar vergroeid, maar nooit alle);
zijn alle met elkaar vergroeid (tenminste aan de voet).

26. Vruchtbeginsel(s)
bovenstandig, d.i. niet met de bloembodem vergroeid;
onderstandig of halfonderstandig, d.i. geheel of gedeeltelijk met de bloembodem vergroeid en onder de bloem als een knobbel of verdikt steeltje te zien.

27. Vruchtbeginsel(s).
in elke bloem 2 of meer vrije of alleen aan de voet vergroeide vruchtbeginsels;
in elke bloem 1 vruchtbeginsel, of, als er meer zijn, deze geheel vergroeid.

28. Bladen.
dik, vlezig, ongedeeld (blz. xxx: xxx);
niet dik en niet vlezig.

30. Kroonbladen.
ongelijk van vorm;
gelijk van vorm en grootte.

31. Kelk- en kroonbladen.
een of meer kelk- en kroonbladen met een spoor of knobbel;
kelk- en kroonbladen zonder spoor en knobbel.

32. Meeldraden.
meer dan 7 meeldraden;
5 of 6 meeldraden.

33. Meeldraden.
xxxxxx;
xxxx (blz. xxx: xxx).

35. Meeldraden.
xxxxxx;
xxxx (blz. xxx: xxx).

37. Meeldraden.
xxxxxx;
xxxx.

39. Meeldraden.
xxxxxx;
xxxx (blz. xxx: xxx).

40. Meeldraden.
xxxxxx;
xxxx (blz. xxx: xxx).

Vragen deel 3.

42. Meeldraden:
12 tot meer;
xxxx.

43. Meeldraden.
xxxx;
xxxxx.

44. Meeldraden.
xxxxxx;
xxxx.

45. xxx.
xxx;
xxxx.

46. Kelk.
xxxxxx;
xxxx.

47. Kelk.
xxxxxx;
xxxx.

48. Kroonbladen.
xxxxxx;
xxxx.

49. Kelkbladen en kroonbladen.
kelkbladen 2 of 1, zelden ongeveer 5. Kroonbladen 4. Vrucht een doosvrucht. Planten vaak met melksap;
kelkbladen en kroonbladen 4, wit, afvallend. Vrucht een bes..

50. Groene bladen.
planten met groene bladen;
planten zonder groene bladen.

51. Stijl.
xxxxxx;
xxxx.

52. xxxx.
xxxxxx;
xxxx.

53. Kelk- en kroonbladen.
4;
5.

54. Bladen.
xxxxxx;
xxxx.

55. Bloemen.
xxxxxx;
xxxx.

56. Meeldraden.
xxxxxx;
xxxx.

57. Kelk.
xxxxxx;
xxxx.

58. Bladen.
gelobd tot gedeeld of samengesteld;
enkelvoudig, ongedeeld.

59. Bladen.
xxxxxx;
xxxx.

60. bloeiwijze.
xxxxxx;
xxxx.

61. Bladen.
xxxxxx;
xxxx.

62. Bladen.
xxxxxx;
xxxx.

63. Stijlen en/of stempels.
xxxxxx;
xxxx.

64. Stijlen en/of stempels.
stempels 4, zittend. Bladen hartvormig, op een na wortelstandig. Bloemen alleenstaand;
stijlen 2.

65. xxx.
landplanten;
kleine moeras- of waterplanten..

66. xxxx.
xxxxxx;
xxxx.

67. xxx.
xxxxxx;
xxxx.

Vragen deel 4.

68. xxxx.
xxxxxx;
xxxx.

69. xxxx.
xxxxxx;
xxxx.

70. xxxxx..
xxxxxx;
xxxx.

71. xxxxx.
xxxxxx;
xxxx.

72. xxxx.
xxxxxx;
xxxx.

73. xxx.
xxxxxx; xxxx.

74. xxx.
xxxxxx; xxxx,

75. xxx.
xxxxxx; xxxx.

76. xxxx.
xxxxxx; xxxx.

77. xxx. xxxxxx; xxxx.

78. xxxx. xxxxxx; xxxx.

79. xxxx. xxxxxx; xxxx.

80. Land- en xxx.. xxxxxx; xxxx.

81. Planten. xxxxxx; xxxx.

82. xxx. xxxxxx; xxxx.

83. xxx. xxxxxx; xxxx.

84. xxx. xxxxxx; xxxx.

85. xxx. xxxxxx; xxxx.

86. xxxx. xxxxxx; xxxx.

87. xxx. xxxxxx; xxxx.

88. xxxx. xxxxxx; xxxx.

89. xxxx. xxxxxx; xxxx.

90. xxx. xxxxxx; xxxx.

91. xxx. xxxxxx; xxxx.

92. xxx. xxxxxx; xxxx.

93. xxx. xxxxxx; xxxx.

94. xxx. xxxxxx; xxxx.

95. xxx. xxxxxx; xxxx.

96. xxxx. xxxxxx; xxxx.

97. xxx. xxxxxx; xxxx.

98. xxxx. xxxxxx; xxxx.

99. xxxx. xxxxxx; xxxx.

100. xxx.. xxxxxx; xxxx.

101. xxxx. xxxxxx; xxxx.

102. xxxx. xxxxxx; xxxx.

103. xxxx. xxxxxx; xxxx.

104. xxxx. xxxxxx; xxxx.

105. xxx. xxxxxx; xxxx.

106. xxxx. xxxxxx; xxxx.

107. xxx. xxxxxx; xxxx.

108. xxxx. xxxxxx; xxxx.

109. xxxx. xxxxxx; xxxx.

110. xxxxx xxxxxx; xxxx.

111. xxxx xxxxxx; xxxx.

112. xxxx xxxxxx; xxxx.

113. xxxxx. xxxxxx; xxxx.

114. xxxx. xxxxxx; xxxx.

115. xxx. xxxxxx; xxxx.

116. xxxx. xxxxxx; xxxx.

117. xxx. xxxxxx; xxxx.

118. xxxx. xxxxxx; xxxx.

119. xxxx. xxxxxx; xxxx.

Vragen deel 5.

120. xxxxx.. xxxxxx; xxxx.

121. xxxxx. xxxxxx; xxxx.

122. xxxxx. xxxxxx; xxxx.

123. xxxxx. xxxxxx; xxxx.

124. xxxxx. xxxxxx; xxxx.

125. xxx. xxxxxx; xxxx.

126. xxxx. xxxxxx; xxxx.

127. xxx. xxxxxx; xxxx.

128. xxxx. xxxxxx; xxxx.

129. xxxx. xxxxxx; xxxx.

130. xxxxx.. xxxxxx; xxxx.

131. xxx. xxxxxx; xxxx.


.
.
.
.
.
.

226. xxx. xxxxxx; xxxx.

227. xxx. xxxxxx; xxxx.
Families - plantensoort

43:Lycopódium (Wolfsklauw) (familie 1)

44: Isóëtes (Biesvaren) (familie 2)

44a: Equisétum (Paardenstaart) (familie 3)

xx: Ophioglossaceae (Addertongachtigen) (familie 4)

46: Osmundáceae (Koningsvaren) (familie 5)

47: Polypodiáceae (Naaktvarenachtigen) (familie 6)

xx: Marsileaceae (Pilvarenachtigen) (familie 7)

xx: Salviniaceae (Vlotvarenachtigen) (familie 8)

xx: Azollaceae (Kroosvarenachtigen) (familie 9)

xx: Ginkgoachtigen (familie 10)

53: Naaktzadigen

54: 54: Taxáceae (Taxusachtigen) (familie 11)

xx: xxxx (Denachtigen) (familie 12)

55: xxxx (Cypersachtigen) (familie 13)

56: Betuláceae (Berkachtigen) (familie 14)

58: (Fagáceae) (napjesdragenden) (familie 15)

xxx: Myricáceae (Gagelachtigen) (familie 16)

xxx: Juglandáceae (Okkernootachtigen) (familie 17)

xxx: Salicáceae (Wilgachtigen) (familie 18)

xxx: Moráceae (Moerbeiachtigen) (familie 19)

xxx: Cannabináceae (Hennepachtigen) (familie 20)

xxx: Ulmáceae (Iepachtigen) (familie 21)

xxx: Urticáceae (Brandnetelachtigen) (familie 22)

xxx: Santaláceae (Sandelhoutachtigen) (familie 23)

xxx: Lorantháceae (Vogellijmachtigen) (familie 24)

xxx: Polygonáceae (Duizendknoopachtigen) (familie 25)

xxx: Chenopodiáceae (Ganzevoetachtigen) (familie 26)

xxx: Amarantháceae (Amarantachtigen) (familie 27)

80: Portulaca (Postelein) (familie 28)

81: Caryophylláceae (Muurachtigen) (familie 29)

93: Euphorbiáceae (Wolfsmelkachtigen) (familie 30)

96: Callitricháceae (Sterrekroosachtigen) (familie 31)

97: Platanáceae (Plataanachtigen) (familie 32)

97: Aristolochiáceae (Pijpbloemachtigen) (familie 33)

98: Ranunculaceae (Ranonkelachtigen) (familie 34)

101: Delphinium (Ridderspoor)

108: Papaveráceae (Papaverachtigen) (familie 38)

109: Papaver (Klaproos)

110: Fumarioideae (xxxx)

111: Crucifereae (Kruisbloemigen) (familie 39)

met o.a. Kruidkers, Varkenskers, Boerenkers, Raket, Mill, Mosterd, Kool, Radijs, Waterkers, Veldkers, Crantz, Scheefkerk (38 stuks)

113: xxxx (xxxx)

116: xxxx (xxxx)

127: Resedaceae (Reseda-achtigen) (familie 40)

129: Violaceae (Viooltjesachtigen) (familie 44)

133: Crassulaceae (Vetplanten) (familie 46)

137: Rosaceae (Roosachtigen) (familie 48)

150: Papilionaceae (Vlinderbloemigen) (familie 49)

xxx: Thymelaeáceae (Peperboomachtigen) (familie 50)

xxx: Elaeagnáceae (Olijfwilgachtigen) (familie 51)

xxx: Lythráceae (Kattestaartachtigen) (familie 52)

xxx: Onagráceae (Teunisbloemachtigen) (familie 53)

xxx: Haloragáceae (Vederkruidachtigen) (familie 54)

xxx: Hippuridáceae (Lidstengachtigen) (familie 55)

xxx: Malváceae (Kaasjeskruidachtigen) (familie 56)

xxx: Tiliáceae (Lindeachtigen) (familie 57)

xxx: Lináceae (Vlasachtigen) (familie 58)

xxx: Oxalidáceae (Klaverzuringachtigen) (familie 59)

174: Pelargonium (Tuingeranium) (familie 60)

176: Erodium (Reigersbek)

177: Tropaeolaceae (Klimkersachtigen) (familie 61)

177b: xxxx (xxxx) (familie 62)

177c: Polygalaceae (Vleugeltjesbloemachtigen) (familie 63)

177d: xxxx (xxxx) (familie 63)

177e: xxxx (xxxx) (familie 64)

177f: xxxx (xxxx) (familie 65)

179: Balsaminaceae (Balsemienachtigen) (familie 66)

xxx: Aquifoliáceae (Hulstachtigen) (familie 67)

xxx: Celastráceae (Kardinaalsmutsachtigen) (familie 68)

xxx: Rhamnáceae (Wegedoornachtigen) (familie 69)

xxx: Vitáceae (Wijnstokachtigen) (familie 70)

xxx: Cornáceae (Kornoeljeachtigen) (familie 71)

181: Araliáceae (klimopachtigen) (familie 72)

194: Plumbagináceae (Strandkruidachtigen) (familie 74)

199: Ericáceae (Heideachtigen) (familie 77)

201: Empetráceae (Kraaiheideachtigen) (familie 78)

201: xxx (xxx) (familie 79)

201: xxx (xxx) (familie 80)

201: xxx (xxx) (familie 81)

201: xxx (xxx) (familie 82)

201: xxx (xxx) (familie 83)

xxx: Solanáceae (Nachtschadeachtigen) (familie 84)

201: xxx (xxx) (familie 85)

201: xxx (xxx) (familie 86)

201: xxx (xxx) (familie 87)

201: xxx (xxx) (familie 88)

xxx: Labiátae (Lipbloemigen) (familie 89)

xxx: Apocynáceae (Maagdenpalmachtigen) (familie 93)

xxx: Campanuláceae (Klokjesachtigen) (familie 102)

xxx: Compósitae (Samengesteldbloemigen) (familie 104)

met o.a. (x) Aster, (x) Duizendblad, (x) Kamille, (x) Ganzebloem, (x) Voorjaarszonnebloem, (35) Distel, (44) Biggekruid, (51) Melkdistel t/m (55) Havikskruid, etc.

291: Alismataceae (Waterweegbreeachtigen) (familie 105)

292: xxxx

293:
Butomaceae (Zwanebloemachtigen) (familie 106)
Hydrocharitaceae (Waterkaardeachtigen) (Familie 107)

294:
Elodea (Waterpest?)
Juncaginaceae (Zoutgrasachtigen)

299:
Najadaceae (Nimfkruidachtigen) (familie 110)
Liliaceae (Lelieachtigen) (familie 111)

305:
Amaryllidaceae (Narcisachtige) (familie 112)
Paris (Eenbes?)

306: Iridaceae (Lisachtigen) (familie 113)

306b: Juncaceae (Bloembiesachtigen) (familie 114)

312: Cyperaceae (Cypresgrassen) (familie 115)

331: Gramineae (Grassen) (familie 116)

met o.a. (1) Kortsteel, (2) Dravik, (4) Zwenkgras, (18) Raaigras, (21) Gerst, (29) Haver, (31) Witbol, (36) Helm, (41) Vossestaart, etc.

390: Orchidaceae (Orchideeen) (familie 117)

367: Aracceae

368: Lemnaceae (Eendenkroosachtigen) (familie 119)
A'corus (Kalmoes?) (familie xxx)

369: Spaganiaceae (Egelskopachtigen) (familie 120)

370: Typhaceae (Lisdoddeachtigen) (familie 121)

Deze link is nog niet gelegd. Sorry voor de overlast.
Ga terug naar boven of daar naar waar u gebleven was.