METHODEN EN TECHNIEKEN
(voor op het web)
Voordracht met demonstraties
1 dec 2001
Collegezaal L216 - Toegepaste Onderwijskunde
Enschede

Ideeen, Concepten en Prototypen

Rik Min

Universiteit Twente - Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde
in samenwerking met ir. Jan de Goeijen, Dinkel-instituut
met dank aan Michell Tappel, afstudeerder TO/ISM
Postbus 217; 7500 AE Enschede
E-mail: Min@edte.utwente.nl
Web-site: users.edte.utwente.nl/min

Key-words: web-technologie, applets, Java, JavaScript, scripts, javascripts, elementen, componenten, hergebruik, libraries, sjablonen, templates, building blocks, events, intelligentie, smart, smart scripts, prototypes, doing-environments, working-environments, learning-environments, leermiddelentechnologie, etc.

Zie mijn bijbehorende en parallel af te spelen PowerPoint-presentatieStart voorbeeld

Plastificeer machine (2001). Een voorbeeld van een dynamische doe- en/of leer-omgeving (met 'Flash' & 'ActionScript') (Copyrights Michell Tappel - afstuurdeerproject bij van Hall Instituut Leeuwarden).
Met akties zoals:
Collegediktaat

Interactief collegediktaat (1998 - 2001). Een voorbeeld van een interactief boek met dynamische en soms interactieve voorbeelden (met 'WebLib').
Met voorbeelden zoals:
Losse voorbeelden

Data visueel weergeven (prototype; 2001). Een voorbeeld van een grafische applet die je kunt gebruiken om allerlei soorten data of output van een serie berekeningen weer te geven (met 'WebLib').

Voorbeeld met slimme en domme onderdelen, d.w.z. slimme javascriptjes (met model 'CARDIO') en gewone eenvoudige standaard applets (uit 'WebLib').

Paper met applet (prototype; 1999 - 2001), een online 'interactive scientific paper', zoals we dat hebben genoemd ('ISP'). In dit voorbeeld wordt duidelijk hoe je applets 'in' of 'op' papers kunt aanbrengen, zodanig dat mensen online, interactief en over de hele wereld met je concept-ideeen kunnen spelen. (Papieren tijdschriften kunnen die optie niet bieden.) (Met 'SimLib'.)

ECONOMIE, een voorbeeld van een simulatiespel (1999, Universiteit Twente & Erasmus Universiteit). (Met 'SimLib'.)

Reserve:
Data visueel weergeven (prototype Patrick Sekgoka; 2000). Een voorbeeld van een grafische applet die je kunt gebruiken om allerlei soorten data of output van een serie berekeningen weer te geven (met 'WebLib').

Reserve:
Koopkracht bekijken (prototype AbvaKabo; 1999 - 2001), een bijzondere spreadsheet met een model van de koopkracht in Nederland. In dit voorbeeld: losse input-elementen om web-sites, in combinatie met visuele dingen, interactief te maken. (Met 'WebLib'.)


Andere voorbeelden

Het vak Productie van onderwijssystemen, een voorbeeld met veel javascripts en applets. Hoe je web-sites modulair kunt opbouwen; bepaalde onderdelen kunt assembleren; en inbedden in bestaande courseware. (Met 'WebLib' en 'Simlib'.)

Het vak Technology and Simulation, het ontwerpen en produceren van complexe applets. Hoe je leermiddelen maakt; hoe je applets hergebruikt en hoe je tweede orde courseware assembleert.(Met 'Simlib'.)

Reserve:
Het vak Courseware Engineering, het ontwerpen en produceren van complexe tweede orde courseware (door losse, complexe applets van derden te hergebruiken.) (results)


Libraries downloaden

Downloaden van Weblib en SimLib
Referenties

Min, F.B.M., (1999). Interactive Micro-worlds on the World Wide Web. Int. J. of Continuing Engineering, Education and Long-life Learning, vol.9, no.2/3/4, p.302-314, ISSN 0957-4344.

Min, F.B.M., (1998). Digitale leermiddelen in een wereld van zappen en zoeken. Proceedings van de Nationaal seminar 'digitalisering van leermiddelen', in samenwerking met New Book Economy - Building Informatica Society (NBE - BIS) en Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Economie en Informatie. ISBN 90 75064 06 3.

Min, F.B.M., en J. de Goeijen (2001). Javascripting en applet-gebruik. Een cursus voor Toegepaste onderwijskundigen / leermiddelenspecialisten. Universiteit Twente.

Min, F.B.M., en J. de Goeijen (2001). Auteurssystemen versus hogere programmeertalen. Uit een serie sheets van een cursus voor Toegepaste onderwijskundigen / leermiddelenspecialisten. Universiteit Twente.

Enschede; 27 apr 2001; updated 29 mei 2001

Home: users.edte.utwente.nl/min
(met toegang tot vele sites, o.a. site '21', deze site)
E-mail adres Rik Min: Min@edte.utwente.nl