Referaat
16 sept. 1999
te Enschede

(tbv. collegiaal bezoek uit andere universiteiten / faculteiten)

VIRTUELE FENOMENEN
ALS LEERMIDDEL IN HET ONDERWIJS

Applets binnen onderwijssites

Enkele resultaten van ons ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek binnen de 'instrumentatietechnolgie' of 'leermiddelentechnolgie'

Rik Min, in samenwerking met ir. J. de Goeijen (OC) en ir. J. Sikken (TO-lab)

Afdeling Instrumentatietechnolgie (ISM) (voorheen vakgroep) (20 m/v)
Faculteit Toegepaste Onderwijskunde (TO) (180 m/v)
Universiteit Twente (UT) (2000 m/v)

Applets

Wat zijn applets?
Wat kun je ermee?
Kun je ze op afstand gebruiken?
Kun je er mee leren?
(Kun je er wel mee leren en zo ja wat: zie elders)
Hoe worden ze gemaakt?
Kun je ze zelf maken?
Wat zijn shells / sjablonen? (templates)
Kun je makkelijk online toetsen?
Kun je ze gemakkelijk integreren in je eigen web-site?
Kun je ze makkelijk hergebruiken?

Het zijn net 'jpeg' of 'gif'-plaatjes, maar dan dynamisch. Als je plaatjes kunt opnemen in je web-site, kun je ook dit soort files opnemen in je web-site. Het zijn 'class'-files.

JPEG files maak je met PhotoShop en CLASS files met Java en een Java-compiler.Een voorbeeld van een applet...

Stand alone programma's hadden als nadeel dat het onhandig was ze op te zoeken en te installeren. Applets hebben naar ons idee dat probleem niet. Simulaties - m.n. model-driven simulaties kunnen nu een tweede kans krijgen. Op het web: met goede web-sites met instructies, opdrachten en casussen.

Het web dient gezien te worden als een grote makkelijke echte mediatheek voor boeken, papers, computerprogramma's en video-films; en een gewone bibliotheek: maar wel online op je werkplek-PC. Aan de Universiteit Twente is het voor de docent ook een soort organiser. Alle studenten hebben er dagelijks toegang toe. Je lessen en je colleges en je sheets kun je (bijvoorbeeld in Twente) thuis, online maken en voorbereiden in onze zogenoemde teleTOP-omgeving of onze zogenoemde Campus plus-omgeving: een management-systeem.

TeleTOP

Ga naar het TeleTOP systeem TO
(cursus 'multimedia programmeren';
'onderwijskundige technologie';
etc.)

Voor leermiddelen-onderzoekers (en gebruikers) is het bijzondere van het web dat het alle media voorlopig 'gestandariseerd' heeft. Het is gewoon heel makkelijk dat video-films en complete COO-programma's zoals simulaties (als applets) op een en dezelfde manier 'gehandled' kunnen worden: digitaal en via het web. Geen gezeur meer met floppy's, cd-roms en video-tapes. Alle het materiaal voor je onderwijs draait op elke plek in de wereld. Wat je maar wilt. Hoe je maar wilt.

Collegediktaat online

Ga naar het multifunctionele electronische collegediktaat van R. Min
(tbv de vakken en de practica
'multimedia programmeren';
'computersimulatie als leermiddel';
'systeembenaderingen in de onderwijskunde';
'inleiding mediakunde';
'onderwijskundige technologie';
etc.)

Een docent kan - als hij dat wil - een voor meerdere vakken tegelijkertijd bruikbaar college-diktaat maken. Hij kan een online toets ontwikkelen en afnemen; en de resultaten in zijn e-mail-postbus laten komen. Hij kan al zijn papers - en ook werkstukken van studenten - op het web verzamelen. Hij is (weer) publicist, editor en uitgever (geworden). De natuurlijke taken van een wetenschappelijk medewerker aan een universiteit komen weer terug. (Op mijn eigen site kunt u dat goed zien.)

Pre- & post-toetsen online

Klik hier.
Een voorbeeld van een eenvoudig doch volledig automatisch toets-afneem-systeem

Ik zal hier nu verder niet veel van toetsen, 'multifunctionele collegediktaten' (met 'bewegende' en 'intelligente' plaatjes) en van 'teleTOP' laten zien, maar wel zes voorbeelden van java-applets de revu laten passeren. Het zijn beta-releases en het blijven voorbeelden. De meeste variabelen en de meeste (soms heel belangrijke) interventiemogelijkheden (voor u en uw studenten) ontbreken. Let daarop. U kunt voor meer informatie en details via bovenstaande web-site contact met me opnemen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: FARMA


Het 'farmacologie-project' i.s.m. de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam. U ziet drie aparte windows. Een smal instructie-window (de instructie) en 2 extra windows met twee 'verschillend ingestelde' ratten (om te kunnen vergelijken). (Screendump van web-page met de instructie en de Java-applet; R. Tuller & T. Lagerweij; bewerking R. Min, 1998)

Met dit programma kun je twee verschillende soorten toedieningswijzen - een infuus, resp. een injectie - met elkaar vergelijken.

Hiermee kun je o.a. een rat aan van 110 gram een injectie en/of een infuus met pentobarbital geven. Hiermee kunt u oefenen in het verdoven van een levend wezen. U dient een minimaal werkende concentratie pentobarbital in het bloed zien te krijgen en te houden. U mag de toxische concentratie natuurlijk ook niet overschrijden.

Op het beeldscherm kunt u drie variabelen in de tijd bijhouden, t.w.:

Parallelle instructie: Op deze web-site staat ook een opdracht beschreven (een 'instructie'). Misschien is het handig om deze uit te printen en hem naast je - bij de computer - te leggen.

De URL van dit online programma is:
http://WWW.TO.UTWENTE.NL/prj/min/Java/Simulaties/FarmaRM/Farma.html (met
FARMA, versie 1) of ook het studenten-werkstuk:
http://WWW.TO.UTWENTE.NL/PRJ/MIN/vakken/Opdrachten/Farma/farmahom.htm (met FARMA versie 2).

Voorbeeld 2: AXON


De simulatie-applet AXON. Naast het simulatie-window ziet u de 'parallelle instructie'. Als je het instructie-window smal maakt kun je op een hele handige manier - conform de ideeen uit de 'PI-theorie' - werken en leren. (Screendump van web-page; 1998.)

Axon is een programma waarmee op eenvoudige wijze veranderingen van actiepotentiaal in een zenuwcel weergegeven kan worden. Het actiepotentiaal van een zenuwcel ontstaat door de reactie van het axon van de zenuwcel op een aangevoerde prikkel. Hierdoor wordt in de zenuwcel een spanningsimpuls van ettelijke milliseconden opgewekt. Indien de spanningsimpuls voldoende groot is, ‘vuurt’ de zenuwcel en wordt de bijbehorende spier samengetrokken.

Op bovenstaande screendump van het programma is de (gesimuleerde) situatie te zien waarin de tweede prikkel te 'maken krijgt' met het gegeven dat de axon vanwege de eerste prikkel refractair is geworden. De tweede prikkel is - op dat tijdstip - dus niet in staat de axon te laten vuren. Op een gegeven moment kan een tweede prikkel (later dan hier dus) de axon wel weer laten 'vuren'.

De URL van dit online programma is:
http://WWW.TO.UTWENTE.NL/PRJ/MIN/vakken/Opdrachten/Axon/index.htm (met AXON).

Voorbeeld 3: CARDIO


De Web-versie van het programma CARDIO uit het RLCS-project van de Universiteit van Maastricht. Bij dit programma hoort een dik boek vol instructiemateriaal (Min, Springer Verlag, 1991. Van dit programma zijn tientallen versies. Het is een 'casus' bij twee van mijn vakken . Elke versie is aan de buitenkant, technisch gesproken, anders. (Screendump van web-page; 1998.)

Met dit programma CARDIO kun je een groot aantal belangrijke fysiologische variabelen in de tijd observeren. Je kunt analyses maken en therapieen bepalen (en vervolgens geneesmiddelen geven). De volgende variabelen kun je in principe monitoren:

 • Arterial Pressure (100 mmHg)
 • Heart Rate (70 beats/min)
 • Urine output(1 ml/min)
 • Cardiac Output (5000 ml/min)
 • Extracellular Fluid Volume (15000 ml)
 • Edema (Normally zero).

  De interventies die je online in deze applet kunt doen, zijn:

 • Basic Heart Strength (1.0 x normal)
 • Basic Renal Artery Resistance (1.0 x normal)
 • Diuretic (0-->1) increases urine flow via tubular mechanism
 • Vasoconstriction (0-->1) represents administration of an alpha-adrenergic agent)
 • Renal Mass (Normally 1.0) It can be lowered to simulate nephrectomy (.5 represents unilateral nephrectomy)
 • Selective Venous Constriction (Normally 1.0) Can be increased to selectively constrict the veins
 • Selective Arterial Constriction (Normally 1.0) Can be used to selectively constrict non renal peripheral arteries

  Met dit programma kun je een licht- en een zwaar hart infarct nabootsen. Verder kun je dorsten en overvloedig drinken bestuderen. Ook kun je de 'patient' kunstmatig hypertensief maken. Dat is 'handig'; want dan kun je drie fundamenteel verschillende anti-hypertensiva online testen: o.a. een diureticum een vaatverwijder.

  De URL van dit online programma is:
  http://WWW.TO.UTWENTE.NL/prj/min/Java/Simulaties/CardioP1/Cardio.htm (met CARDIO, versie 1) (Let op: hierbij is gebruik gemaakt van een applet; en het model is geschreven in java.)

  Een tweede, technisch compleet verschillend opgezette versie staat op:
  http://to-www.to.utwente.nl/TO/ism/course/mmp/Examples/objects/Cardio.html (met CARDIO, versie 2) (Let op: hierbij is gebruik gemaakt van twee aparte applets; en het model is geschreven in javascript)

  CARDIO, een voorbeeld van een complete leer-omgeving met vijf onderdelen waaronder vormen van parallelle instructie en intelligente feedback: (1) een oproepbare instructeur (links); (2) een electronische coach (links onder); (3) intelligente feedback: video-fragmenten van ziektegevallen (rechtsboven); (4) een (zeer eenvoudig) conceptueel schema van het onderliggende menselijk lichaam (middenboven); en (5) een output-window (rechtsonder). (Min & Reimerink, oude Mac-versie, 1996) (momenteel in ontwikkeling op het web met SimLib en WebLib)

  Voorbeeld 4: FLUIDS  Een voorbeeld van een simulatie: FLUIDS, versie a, 1996 (experimenteel) (in 2000 op het Web)  Een voorbeeld van een simulatie: FLUIDS, versie b, 1997 (experimenteel) (in 2000 op het Web)

  Met dit programma kun je de water- en zouthuishouding nabootsen. Je kunt dorsten en drinken en het geven van een infuus (Cl, Na & K) bestuderen. Ook kun je de 'patient' kunstmatig ziek en weer beter maken. Er is bijvoorbeeld een casus wad-lopen: een uren van inspanning, uren dorsten, vervolgens uitdrogen, zonnesteek, zeewater laten drinken en tenslotte op de eilanden een infuus geven en/of water laten drinken).

  Voorbeeld 5: Web-ARTS


  Het expert-systemen-ontmythologiserings-project van de Universiteit Twente (TO/ISM), i.s.m. de Universiteit Utrecht (C. Bleys). (Screendump van web-page; 1998.)

  Met dit programma kun je iets vragen aan een kunstmatige expert. Stel u heeft een ziekte! Dan kan dit expert systeem u online een automatisch diagnose (uit vier ziektebeelden) geven, als u tenminste'eerlijk' 7 ja/nee-vragen beantwoordt.

  Dit is het kleinste expert systeempje van Nederland. U kunt zelf een diagnose stellen, althans als u de vragen 'objectief en eerlijk' beantwoord.

  De URL van dit online programma is:
  http://WWW.TO.UTWENTE.NL/prj/min/Java/ExpSystems/Physician (met ARTS).  Voorbeeld 6: AORTA


  Dit is onze eerste 'interactieve model-driven Java-made' applet: AORTA (1997). Al dit soort programma's, gemaakt met het ontwikkel-systeem javaTHESIS versie 3.3x, zijn platform-onafhankelijk. (De applets draaien zelfs beter op gewone PC's.) U ziet in deze casus dat er halverwege de simulatie-sessie een interventie geweest is (in zwart is dat de perifere weerstand Rp van 1.25 op 2.135 eenheden) die de bloeddruk (in rood) op een ander nivo heeft laten fluctueren: bij (schijnbaar) gelijk gebleven maximum (120 mmHg) een hoger minimum (circa 100 mmHg; was 75 mmHg). De student moet begrijpen waarom bij dit zogenaamde 'wind-ketel'-model de bovendruk niet verhoogd is. (De compliantie Cao is tijdens de sessie, door de student niet veranderd en op 1.1 eenheden blijven staan.) (Min, 1995)

  Met dit programma kun je atherosclerosis bekijken 'in relation to compliance and peripheral resistance'.

  Here appears a button for the simulator of AORTA with a young, normal male person (an 'applet'). Downloading the applet costs 10 to 30 seconds on the WEB. It depends on your system and the moment of the day. The simulator itselfs will comes automatically if you press the button. This program is an applet, writen in Java. More information about the model and the eductional aim is showed at the end of this page.

  As an example of the various ways of representation of a simple model from the medical section are shown here. The model will be functionally described without really going into detail. For a description of the educational possibilities of this model the reader is referred to the description of the computer simulation program AORTA by Min and Struyker Boudier elsewere.

  In early phase of their studies medical students can familiarize themselves with some basic concepts from hemodynamics and some aspects of arteriosclerosis. In using this program an answer is given to questions like 'What happens if the total peripheral resistance of the circulation is increased?' The opposite can also be an educational goal, namely the question as to what is the cause of the deviating picture of the diastolic pressure in the aorta. 'Can the cause of a decreased diastolic pressure in the aorta be a decreased compliance of the aorta? Yes or no?'
  Students learn to handle notions like compliance and total peripheral resistance and changes there in. Students are supposed to be able to formulate questions and/or hypotheses and to verify these hypotheses with the help of this simulation program.

  De URL's van dit/deze online programma('s) is/zijn:
  http://WWW.TO.UTWENTE.NL/prj/min/Java/JavaThesis3.3x/Aorta.html (met AORTA, versie 1) (een oudere versie maar wel met een vorm van instructie)
  http://WWW.TO.UTWENTE.NL/prj/min/Java/MultiGraph1/MultiGraph1.html (met AORTA, versie 2) (zonder instructie, maar wel met achtergronden en uitleg van achterliggende principes en model).

  Voorbeeld 7: GLUCOSE


  GLUCOSE, versie 1.0x; Met dit programma kunt u het dynamisch gedrag van de glucose en insuline huishouding bestuderen. U ziet in het bovenste kader, grafisch weergegeven, de drie hoofdmaaltijden per dag en een tussendoortje. Daaronder ziet u de concentratie van suiker resp. van insuline weergegeven. De aanwezigheid van insuline doet de suiker-concentratie verminderen. U ziet vier maaltijden, om 8.00, 10:30, 12:00 en 18:00, en twee inspuitingen om 8:30 en 18:00. Model: D. Ypey, Universiteit Leiden (Yprey, Springer Verlag, 1991); Protype: R. Min & v.d. Heide.

  Met dit programma kun je de suiker en insuline-regulatie bestuderen. U kunt intervenieren zodanig dat u bijvoorbeeld een diabetespatient kunt nabootsen.

  Indien de suiker-concentratie beneden een drempel daalt, wordt suiker toegevoerd uit de lever, om het normale niveau terug te herstellen. Langs de voeding wordt suiker toegevoegd. De maaltijden hebben een bepaalde vorm. Zie bovenste kadertje. De insuline-concentratie wordt bepaald door de volgende wetten:

 • Indien de suiker-concentratie groter wordt dan een bepaalde drempel wordt de pancreas insuline afgescheiden. Bij diabetespatienten zal dat zeer klein zijn.
 • Insuline kan inactief worden door bepaalde biochemische processen.
 • Insuline kan uitwendig toegevoegd worden. (Een insuline-spuit-nabootsing wordt ook in de bovenste kader aangegeven. Het maximale effect daarvan wordt na drie uur bereikt.)

  Pre- & post-toetsen

  Klik hier
  Een voorbeeld van een eenvoudig doch volledig automatisch toets-afneem-systeem

  Referenties

  BOILER, een niet-medisch online programma (klik hier) (een voorbeeld hoe je met instructies omgaat; leuke opdrachten etc.)

  Collis, B., Teleware: Instrumentation for Tele-learning. Oratie; Universiteit Twente (okt. 1998)

  CTIT / IDYLLE, Van illusie naar implementatie. De praktijk van teleleren in het hoger onderwijs. Brocure 98-12 CTIT/IDYLLE/N42 Universiteit Twente (1998) (Samenstellers I. v.d. Kamp, J. Wetterling & M. van Geloven).

  ECONOMIE, een niet-medisch online programma (klik hier) (een voorbeeld van leren door te leren voorspellen.)

  Min, F.B.M., Simulation Technology and Parallelism in Learning Environments; Academic Book Center (1995).

  Min, F.B.M., Een cursus multimedia programmeren (klik hier) (een vak met een theorie-deel en een zwaar software-engineerings practicum met javascript opdrachten.)

  Min, F.B.M., Een cursus computersimulatie als leermiddel (klik hier) (een vak met een theorie-deel en een zwaar software-engineerings practicum met java opdrachten.)

  PROOI-ROOFDIER, een niet-medisch online programma (klik hier) (een eenvoudig voorbeeld met vele kanten.)

  Wijk van Brievingh, R.P. van, and D.P.F. Moller, Modelling & Simulation on a PC; Computer Simulation in Biomedical Science; Springer Verlag, Berlijn (1991) ISBN 0-387-97650-7