Surf - Onderwijsdag
28 november 2000
Rotterdam
(kleine korte demonstraties)

Simulaties, Applets en TeleTOP

in samenwerking met
Jan de Goeijen & Michiel van Geloven;
Dinkel Instituut - Universiteit Twente

Doe-, Werk- en Leer-omgevingen

dr. ir. Rik Min

Onderzoeker, Ontwerper & Ontwikkelaar;
Universiteit Twente;
Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde;
Postbus 217; 7500 AE Enschede
E-mail: Min@edte.utwente.nl
Web-site: http://
users.edte.utwente.nl/min

Key-words: Leermiddelentechnologie, ontwerp gericht onderzoek, teleleren, teleTOP systeem, werkplek-inrichting, electronische leer-omgevingen, problem solving, leermodellen, model van leren, theorie-vorming.

Abstract

De komst van het world wide web heeft op scholen en in bedrijven alles rondom leermiddelen en instructiemethoden op zijn kop gezet. Niet alleen de toepassingen van educatieve software in het onderwijs zijn anders komen te liggen, ook het design van de interactie en de inrichting van de werkplek stelt geheel nieuwe eisen aan leerkrachten, onderzoekers en ontwerpers. ICT en het Web laat met name 'toegepaste' onderwijskundigen en leermiddelentechnologen zoals die worden opgeleid aan de Universiteit Twente (UT) niet onberoerd. Bij de faculteit der Toegepaste Onderwijskunde (TO) in Twente heeft men in de loop der jaren een nieuw concept voor het inrichten van interactieve werkplekken ontdekt en verder tot ontwikkeling gebracht: het parallellisme-concept. Het goed toepassen van dit concept is inmiddels, volgens ons, een voorwaarde geworden om een actieve taak goed te kunnen uitvoeren, laat staan om echt iets achter een beeldscherm te kunnen leren. Leren is pas echt mogelijk als het 'werken' en iets moeten 'doen' ook echt werkt.


Simulatie-applets in het teleTOP-systeem (VIJVER, versie 0).

Review

Toen in de negentiger jaren educatieve simulatie software voor ons onderzoek, "optimalisering van leeromgevingen", gemaakt werd met onze simulatie-systemen, begonnen wij bepaalde eisen te stellen aan de computer, het beeldscherm en de userinterface.

Wij ontdekten met onze experimenten dat de desktop metafoor van Jobs een nog grotere potentie had dan op dat moment zelfs in de literatuur verondersteld werd. Niet alleen het toepassen van interfaces met losse windows, maar ook een goede functionele scheiding tussen het kale leermiddel en de instructie werd pas in 1997 theoretisch verklaarbaar. De parallelle instructie-theorie voor simulatie-omgevingen ontstond.

Werk- en leeromgevingen

Parallel instruction
(1e orde parallellisme)


left: the open doing environment; right: the instruction (scrollable)
(
een voorbeeld - met viewports)

Parallel instruction
(2e orde parallellisme)


left: the open doing environment (movable); right: the instruction
(een voorbeeld - met windows)

Voorbeeld: ZONNEBOILER
(1e orde parallellisme)


left: the open doing environment; right: the instruction (scrollable)
(een voorbeeld - met viewports)

Voorbeeld: ZONNEBOILER
(2e orde parallellisme)


left: the open doing environment (movable); right: the instruction
(een voorbeeld - met windows)

Others

A micro-world (II)
separate from the instruction

Go to Economie, version 1.0x
(after clicking on the button: the working environment (right);
the basic web-page is the manual)

A micro-world (III)
separate from the instruction

Go to Vijver, version 0.0x
(after clicking on the button: the working environment (right);
the basic web-page is the manual)

A micro-world (IV)
separate from the instruction

Go to Transistor, version x.x
(after clicking on the button: the working environment (right);
the basic web-page is the manual)

Methods

Klik hier
(foto's over parallellisme)

Klik hier
(een leestekst over parallellisme)

Klik hier
(de PI theorie)

Experiments (tasks)

Klik hier
Experiment 1 met studenten (n=20)
Experiment 2 met collega's (n=8)
Experiment 3 met secretaresses (n=4).

Referenties

Kirschner, P. (voorzitter), (2000)
Symposium over de Cognitieve Belasting Theorie en het ontwerpen van instructie; Proceedings van de ORD 2000. p. 39-43. (m.m.v. J. Merrienboer, P. van Gerven, F. Paas, H. Schmidt, H. Tabbers, R. Martens) Druk: ICLON/Universiteit Leiden. ISBN 90-804722-2-0.

Min, F.B.M., (1998)
Digitale leermiddelen in een wereld van zappen en zoeken. Proceedings van de Nationaal seminar 'digitalisering van leermiddelen', in samenwerking met New Book Economy - Building Informatica Society (NBE - BIS) en Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Economie en Informatie. ISBN 90 75064 06 3.

Min, F.B.M., (1997)
'Het WEB als werk-, doe- en leeromgeving en de kracht van applets'. Hoofdstuk in: 'Studeren in digitale leeromgevingen'; Wolters- Noordhoff Groningen. Ed. M. Mirande, J. Riemersma & W. Veen (1997) ISBN 90-01-88662-0.

Min (1994)
Parallelism in open learning and working environments. Britsh Journal of Educational Technology, Vol. 25, No. 2, pp. 108-112. ISSN 0007-1013.

Min (1992)
Parallel Instruction, a theory for Educational Computer Simulation. Interactive Learning Intern., Vol. 8, no. 3, 177-183. (
other reference)

Min, F.B.M., (1999)
Interactive Micro-worlds on the World Wide Web. Accepted and in press at the Int. J. of Continuing Engineering Education and Long-life Learning.

Min, F.B.M., & J. de Goeijen (1999)
Computersimulatie als leermiddel.
http://to-www.to.utwente.nl/TO/ism/course/sim/index.html
De cursus computersimulatie als leermiddel (klik hier)

Min, F.B.M., (1995)
Simulation Technology & Parallelism in Learning Environments; Methods, Concepts, Models and Systems. Publisher: Academic Book Center, De Lier. ISBN 90-5478- 036-3.

BOILER (pre-prototype; 1999),
een online simulatieapplet met een model van een zonneboiler (een voorbeeld van leren door dingen te veranderen en te kijken); (een student-werkstuk) (klik hier) (of hier)

ECONOMIE (pre-prototype; 1999),
een online simulatieapplet met een model van de nederlandse economie (een voorbeeld van leren door te leren voorspellen); (een voorstudie) (klik hier)

TRANSISTOR (prototype; 1999),
een online simulatieapplet met een model van een transistorversterkingsschakeling (een voorbeeld van leren door te doen); (een student-werkstuk) (klik hier) (of hier)

CARDIO (prototype; 1999),
een online simulatieapplet met een model van de bloeddrukregulatie van het mensenlijk lichaam; (een student-werkstuk) (klik hier)

Enschede, 24 mei 2000