e-Books

(van C.O.O. naar e-Books en i-Papers?)

voordracht voor jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek- informatie- en kennissector (NVB)

Datum: 25 november, 2004
Plaats: congrescentrum De Reehorst, Ede

Abstract

e-Boeken hebben nut als informatie snel overal aanwezig moet zijn of als informatie snel kan verouderen. e-Boeken zijn bijzondere websites op het world wide web. e-Boeken maken het mogelijk om dynamische voorbeelden in te presenteren; maar ook parallelle informatie in op te nemen, bijvoorbeeld een spreekstem of een video filmpje met uitleg bij moeilijk te begrijpen afbeeldingen. e-Boeken kunnen interactieve voorbeelden van fysische fenomenen bevatten: online simulaties, animaties of virtual realities. De spreker wil graag ingaan op de bijzondere mogelijkheden van e-books en als de tijd het toelaat wat voorbeelden uit zijn eigen werk laten zien. Zijn e-boeken zijn van oorsprong allemaal digitale multimediale collegediktaten geweest, en al een tijdje voor al zijn studenten experimenteel beschikbaar. Hij wil ze hier als voorbeeld presenteren; en potentiele auteurs, gebruikers en beheerders wijzen op de mogelijkheden en moeilijkheden om dit soort publicaties in Nederland in het hoger onderwijs meer professioneler aan te pakken.

e-Book

e-Boeken zijn ontstaan omdat gewone boeken op floppy of cd-rom als word-document beschikbaar kwamen. Daarna kwamen dit soort boeken na verloop van tijd ook op internet beschikbaar; meestal als acrobat-bestand, om het makelijk van A naar B te transpoteren en het zelf te kunnen printen. Kenmerk van dit soort e-papers of e-boeken is echter hun een-dimensionaliteit. e-Boeken en e-Papers zijn juist zo geschikt om er dan in een moeite door meer dimensies in aan te brengen; er dus ook geluid, video of intelligentie aan toe te voegen.
Als metafoor zijn boeken of papers ook op het web ongeevenaard. De onderzoeksvraag voor velen is: "is een e-book of een i-paper niet een beetje beter, handiger of wellicht pretentie-lozer dan een ingewikkelde C.O.O.-tutorial of een complexe educatieve website?"

Een e-Book is gewoon een boek met hoofdstukken en paragraven, maar dan op het web. Door het gebruik van de metafoor 'boek', verwachten de ontwikkelaars van e-Books dat het een betere eenheid c.q. entiteit is dan een serie onsamenhangende web-pagina's. Alles van dit boek is per definitie digitaal. Het enige nadeel van e-Books is het noodzakelijke beeldscherm of het onsamenhangende geprint. Maar de voordelen zijn de updatings-mogelijkheden, de snelheid van uitgeven en het snel en overal ter wereld beschikbaar zijn.
Ik wil een aantal interactieve dynamische voorbeelden de revu laten passeren. De voorbeelden zijn ook allemaal online op het web beschikbaar op mijn site. Het zijn voorbeelden die ik met mijn studenten in de loop der jaren heb ontwikkeld. Het zijn demonstraties en zijn en blijven prototypes of soms zelfs nog maar pre-prototypes.

Het begrip dimensie

Alles draait om 'content' vandaag de dag. Content is nog niet geaccumuleerde kennis. Content zit nog ergens in verpakt. Hier is aan de orde hoe we content dienen te verpakken. Dat is uw en onze expertise. Content is vandaag de dag niet alleen meer tekst; ook afbeeldingen en video-content is belangrijk. Er is zelfs een zesde dimensies: applicaties, ingebouwd in e-Books. Deze applicaties (applets) bevatten ook content en die content beschouwen we naast tekst (1), beeld (2), audio (3), animatie (4) en video (5) als de zesde dimensie (6). Met het begrip 'dimensie' hebben we een maat voor de aard van e-Books.


Figuur 1. Het begrip dimensie. Min onderscheidt er zes bij web-media. Tekst is in documenten de 'eerste dimensie' en slimme intelligente applicaties de 'zesde dimensie' (Min, 2002-2004).

Een een-dimensionaal document
Een document, een hoofdstuk in een e-Book of een tekst van een e-Paper is een-dimensionaal als het alleen tekst bevat.

Een twee-dimensionaal document
De tweede dimensie in een document, een e-Book of een e-Paper is beeld. Een document, een hoofdstuk in een e-Book of een tekst van een e-Paper is twee-dimensionaal als het naast tekst ook plaatjes bevat.

Een drie-dimensionaal document
De derde dimensie in een document, een e-Book of een e-Paper is geluid. Een document, een hoofdstuk in een e-Book of een tekst van een e-Paper is drie-dimensionaal als het naast bijvoorbeeld tekst en plaatjes ook een geluid, muziek of een stem bevat ('sound').

Een vier-dimensionaal document
De vierde dimensie in een document, een e-Book of een e-Paper is animatie. Een document, een hoofdstuk in een e-Book of een tekst van een e-Paper is drie- of vier-dimensionaal als het naast twee of drie andere dimensies ook animatie bevat.

Een vijf-dimensionaal document
De vijfde dimensie in een document, een e-Book of een e-Paper is video. Een document, een hoofdstuk in een e-Book of een tekst van een e-Paper is drie-, vier- of vijf-dimensionaal als het naast vier andere dimensies ook bewegende beelden bevat ('video').

Een zesde dimensie
De zesde dimensie in een document, een e-Book of een e-Paper zijn (slimme) microwerelden; en alles wat geprogrammeerd is. Een document, een hoofdstuk in een e-Book of een tekst van een e-Paper is drie-, vier-, vijf- of zes-dimensionaal als het naast tekst, plaatjes, geluid en video ook intelligente onderdelen bevat.

Content is niet alleen een kwaliteit maar ook een kwantiteit. Een boek bestaat - bijvoorbeeld - uit 400 bladzijden, 150 afbeeldingen en 5 floppy's (zie boek over 'Biomedical modelling and simulation' van de zes Nederlandse Medische Faculteiten, Springer Verlag New York Berlin, 1993, ISBN 0-387-97650-7 en ISBN 3-540-97650-7). Die 'hoeveelheid' kun je op de assen weergeven. Elk web-product heeft op deze manier 'gekarakteriseerd' zo zijn eigen karakteristieke sterdiagram; een soort 'fingerprint'.

Het begrip i-Paper

Een e-Paper is - in mijn ogen - een digitaal, ergens opgeslagen artikel of een online artikel op internet. Wat ik hier wil laten zien is een e-Paper met een micro world erin 'geprogrammeerd'. Daarmee is het een interactief e-Paper geworden en is het beter te spreken van i-Paper **).

Een voorbeeld van een 'interactive' e-Paper (i-Paper)
We hebben in the 'Journal of Interactive Learning Research' Vol.11, no. 3/4, 2000, p.485-506, the formal 'Journal of Artificial Intelligence in Education', met vier personen een artikel geschreven. Het artikel beschrijft een conceptueel 'denkmodel' over hoe 'leren' in zijn werk gaat. Leren wordt hier vooralsnog voorgesteld als 'het accumuleren van kennis' (en/of andere zaken). Dat model van 'leren', dat we hebben opgesteld, is afhankelijk van het 'target' welke een leerling moet bereiken, de 'motivatie' van de leerling, de 'studeerbaarheid' van het curriculum en de intrinsieke 'intelligentie' van de leerling. Het is een (eenvoudig, wiskundig) model geworden waarbij je een 'target' online kan instellen, de 'gemeten waarde' grafisch kan zien en kan vergelijken met de 'gewenste waarden' (het 'target'). Dit denkmodel is bruikbaar in de discussie over studeerbaarheid en andere soorten parameters die een rol spelen bij leren. Deze tekst moet natuurlijk eerst goed gelezen en begrepen worden. Het is een zeer moeilijk betoog. Omdat het een moeilijk betoog is, hebben we op het web een online interactieve versie gezet waarbij je ter plekke een experimentje kunt doen. Als de lezer, daar, waar het kan, een bepaalde waarde van een 'target' instelt, en de tijd laat lopen, ziet hij/zij dat, zolang de 'gemeten waarde' nog niet in de buurt komt van de 'gewenste waarde', er in het systeem energie ingestoken moet worden om een gewenst doel te bereiken. De tijd loopt over weken; de targets lopen van 1 tot 10.

Figuur 2 laat zien dat er allerlei aanwijzingen zijn dat gewone lees-teksten, prima te gebruiken zijn om als studiemateriaal te dienen. De vraag rijst derhalve: "Is de omweg via computer ondersteund onderwijs (C.O.O.) wel zo zinvol geweest?" Figuur 2 laat deze twijfel over C.O.O. zien. "Kunnen we niet volstaan met goede lees-teksten, en goede uitleg of leuke kleine 'ontdek-omgevingen' in de lees-teksten zelf?" De leuke bijzondere dingen, zoals simulaties, animaties, VR en andere 'micro-werelden', kunnen dan heel eenvoudig in de twee dimensionele lees-teksten worden opgenomen, incl. andere dimensies. Zie figuur 2 en 1.


Figuur 2. Zijn we weer terug bij het lezen van boeken? Was de omweg via C.O.O.-lessen en complexe tutoriele courseware te hoog gegrepen?

Conclusies

Ik wil eindigen met te zeggen the sky is the limit. Op naar de zes-diensionale e-books of i-papers. Zegt u het maar.

CV:

Rik Min (1946, Bergen NH) is gepromoveerd aan de Medische Faculteit in Maastricht. Daar leerde hij het belang kennen van goede leeromgevingen. In Twente, bij de faculteit Toegepaste Onderwijskunde, kwam het idee van een gewone mediatheek niet goed van de grond. Videobanden, floppy's cd-i's en cd-roms bleven altijd maar een beetje in de lucht hangen. Maar inmiddels is er dan het web. Het Internet maakt alles mogelijk waar men in de vorige eeuw van droomde.
    Hij deed als leermiddelen-onderzoeker wetenschappelijk onderzoek bij CTIT en gaf onderwijs bij EDTE, EDMM, TO, TCW, PSY en GW op het gebied van moderne methoden en technieken van presenteren van content en vooral van materiaal dat anders niet kan worden aangeboden dan met een computer of een beeldscherm.
    Zijn collegediktaten en bijbehorende practicumhandleidingen vormde hij langzaam maar zeker om tot e-books. In die e-books kan hij zijn studenten laten zien hoe dingen werkten. Hij heeft inmiddels zes e-boeken geschreven. Zijn e-boeken zijn toegankelijk voor iedereen. e-Boeken zijn een bewijs dat e-learning niet alleen het werken met Blackboard of websites is, maar dat er andere vormen van e-learning mogelijk zijn: hogere orde e-learning-omgevingen en hier dus e-Books.
    In juli 2005 gaat hij met de vut. Sinds september 2004 is hij tevens partime als freelance adviseur en senior project medewerker werkzaam binnen het bedrijf Acone.

Referenties

Rik Min (2002-2004)
Multimedia, webmedia & learning environments; e-Books about educational software, microworlds, simulations, animations, e-learning & higher order courseware.
6 e-Books, incl. micro worlds, virtual realities & video (for online reading or partial printing)

Rik Min (2000)
A concept model about learning in learning environments; an attempt to define the dynamics of learning and instruction in relation to certain political items. Published in in the Journal of Interactive Learning Research Vol.11, no. 3/4, 2000, p.485-506, the formal Journal of Artificial Intelligence in Education. ('2 dimensional' online version)
i-Paper online available (interactive '3 dimensional' version).

Rik Min & Italo De Diana (2004)
Information about the (adaptive) Twente courseware (in the Adapt-project). Interim report for EU-project ('6 dimensional' online version)
i-Report online available.

Rik Min (2004)
Van C.O.O. naar e-Books en i-Papers? Lezing t.b.v. N.V.B. De Reehorst te Ede.
Sheets, incl. e-Books & i-Paper (zipped) (for downloading)

Enschede/Ede, 2 dec. 2004; updated: jan. 27, 2005