Home

Menu

Beleid:

Digitale leermiddelen in een wereld van zappen en zoeken

Het web als werk-, doe- en leeromgeving; de kracht van applets; hun nut en hun impact

e-Leren:

Soorten e-Learning (hogere orde en lagere orde e-learning)

Ontdekkend leren en simulatie (in een tijd van zappen en zoeken)

Leermiddelen ontwerpen:

Het leren ontwerpen van dynamische e-learning omgevingen (een nieuwe didactische aanpak voor leren multimedia te programmeren);

Multimedia-Ontwerp en Productie; (Reader MMOP, 2001/2002);

Parallellisme:

Over parallellisme en de PI theorie

Een monitor is een zeer onhandig ding; de monitor komt uit de wereld van de televisie. Dat is het probleem.

Java-zaken:

Een nieuwe didactisch aanpak in multimedia programmeren; werken met building blocks (uit: Onderwijsinnovatie sept. 2004) (version 2003, incl. interactiviteit).

e-Boeken:

Educatieve Websites e-Boek over soorten van educatieve websites

Multimedia & Technologie e-Boek over e-Learning, ontwerp, methoden en technieken

Methoden & Technieken e-Boek over tools, auteurssystemen, talen, Html, JavaScript & Java

Persoonlijk

Adres Rik Min