AFSTUDEERMOGELIJKHEDEN
(bij medewerkers, projecten en/of bedrijven)

<--- home ISM --->

Docenten, medewerkers, projectbegeleiders, projectleiders, projecten, bedrijven en andere zaken die te maken hebben met afstuderen binnen de afdeling ISM komen hier aan de orde. Actuele en potentieele afstudeerprojecten zullen een voor een - kort - aan de orde komen. Voor meer informatie over deze mogelijke projecten verwijzen we jullie gaarne naar onze rode map (klapper) met afstudeerprojecten. Die ligt ter inzage bij het secretariaat of bij de afstudeercoordinator.


De afstudeercoordinator (afstudeeradviseur) van de afdeling ISM is Rik Min, kamer H212, tsl. 3585. Loop gewoon eens binnen. Dan praten we over de mogelijkheden van afstuderen bij ISM en/of maken we een afspraak.

SUPERVISOREN (GENERALISTEN)

De afdeling ISM heeft twee hoogleraren. Er komt een derde voor de leerstoel ergonomie. Zij zijn altijd supervisor bij afstudeerprojecten of voorzitter van de afstudeercommissie. Je kunt - in overleg met je afstudeerbegeleider - kiezen wie je van deze twee als 'afstudeerhoogleraar' het beste kunt nemen:

DOCENTEN (SPECIALISTEN / EXPERTS)

De afdeling kent momenteel vier universitair docenten. Zij zijn meestal de projectleiders en begeleiders bij afstudeerprojecten.

Dr. P. Verhagen en Dr. Sj. de Vries hebben de vakgroep als universitaire docent helaas verlaten. Zij hebben een andere functie binnen TO gekregen. Incidenteel zijn zij nog wel bij bepaalde projecten betrokken.

OVERIGE MEDEWERKERS EN ASSISTENTEN IN OPLEIDING

De afdeling kent vele AIO-ers, medewerkers onderzoek, medewerkers onderwijs en (tijdelijke) derde-geldstroom project-medewerkers. Zij zijn vaak direct of indirect betrokken bij afstudeerprojecten; in principe onder leiding van een universitair (hoofd-) docent, maar altijd onder supervisie van een van de twee hoogleraren van ISM.

In willekeurige volgorde en zonder de namen van medewerkers uit de derde geldstroom:

Voor afstuderen op het gebied van de ergonomie: neem contact op met dr. Gerd Spenkelink en/of ir. Ko Besuijen.

Voor een volledige lijst met alle 1e, 2e en 3e geldstroom-medewerkers van ISM: zie elders.


Afstudeermogelijkheden en -projecten zonder vaststaande begeleider

Projecten:

Lijst met bedrijven waarmee de afdeling een relatie heeft

Adressen:
ISM Afstudeermotto:

Bij anderen mag je lekker jezelf blijven; bij ons word je meer dan je kunt vermoeden

Keuzevakken ISM

Enschede, 14 november 2000