Waarom een socialistische maatschappij voor iedereen beter is

Door Rik Min

Losse teksten over:

Socialisme, Communisme & Kapitalisme
Imperialisme, Nationalisme & Joegoslavie
Nationalisme, zionisme, Palestijnen, joden & Midden Oosten
Politieke economie, Staatsschulden, Overproductie & de crisis van 'het kapitaal'
Meerwaarde, Loonstrijd, Arbeidstijdverkorting & de Sociaal Racisme, Fascisme & Wereldburgerschap
De Crisis (1929), de Wereldoorlog (1939 - 1945) & Stalin
Beinvloeding, Reklame, Drugs, Media & Media-leugens
Belangrijke meningen van anderen

Deze teksten zijn op persoonlijke titel geschreven.

Maart 1988 - Enschede - Januari 2016

Momenteel werk ik aan een boek Socialisme 2.0. Het is een analyse van wat er in China en Cuba gaande is. Tien hoofdstukken van hier, uit 'Waarom een socialistische maatschappij voor iedereen beter is', zijn in het boek overgenomen en aangevuld met tien hoofdstukken uit 'Politieke Economie'. Het boek komt in september/oktober 2017 uit.