Een aantal sheets (colleges 1996/97)

Onderwijskundige Technologie I, module 3
(Terlouw, Feteris & Martens)

De rol van de computer in het ontwerpproces (als tool) en als product van het ontwerpproces (educatieve software)

* De computer als hulpmiddel
* De computer als onderwijsmiddel

Hst. 5
* computer en het ontwerpproces
* computer als onderwijsmiddel
* het automatiseren van ontwerptaken
* intelligente COO
* expert systemen
* hypertekst systemen
* interactieve video
* OKT model (incl. aangepaste OKT model)

Hst. 6
* verhogen van abstractienivo
* de rol van creativiteit

Instrumentation Technology
Research Topic

* Methods
* Techniques
* Designing (universal) systems
* Philosophy about learning environments
* Theories (design theories)

OKT model: fasering en resultaten
Type 'A' en 'B' onderzoek


De wetenschap van de Instrumentatietechnologie

* De technieken zelf
* De ontwerptechnieken
* De methoden en hun wetmatigheden


Soorten ISM-achtig onderzoek
('ontwikkelingsonderzoek')

* Performance onderzoek (de 'kracht' of de 'power') van:
* Observatiestudies
* Evaluatieonderzoek


Fasen bij ISM-achtig onderzoek

* Onderzoek naar de algemeenheden (Bij computers als leermiddel of gereedschap) (analyse fase)
* productgericht onderzoeksproject (R. & D.) dat leidt tot een ontwikkelmethode en constructietechnieken (synthese)
* Bouwen van prototypen om aannamen en hypothesen te toetsen
* Evaluatie: onderzoek naar effecten in relatie tot onderzoeksvariabelen
* Theorie‘n en wetmatigheden opstellen en / of bijstellen

Einde

Meer is er voorlopig niet op deze page over OKT1, module 3. Sorry.