Een groot aantal ongeformateerde sheets van Onderwijskundige Technologie I, module 3.

Ontwerpen


Het

ontwerpen

binnen de

instrumentatie-

technologie

Een inleiding

in

ontwerpmodellen


Rik Min


OKT1, 3Inhoud

Wetenschapsgebied

Soorten producten

Ontwerpen vs. wetenschap

Methoden en technieken

Methodologie

Ontwerp-filosofie

Ontwerp-richtlijnen

Variaties op het OKT-model

 • het aangepaste OKT-model
 • rapid prototyping
 • het W.J. Zwart-model
 • het WYBER-model
 • het KOPIE model
 • het NGI model

  On-line ontwerpen

  Nieuwe ontwikkelingen
  ISM Staff

  Prof. dr. Jef Moonen

  Prof. dr. Betty Collis

  specialists:

  Dr. Italo de Diana

  Dr. Piet Kommers

  Dr. ir. Rik Min

  Dr. ir. Pløn Verhagen

  SOORTEN VAKKEN


  'Methoden en technieken'-vakken

 • ISM1
 • Multimedia programmeren
 • ...


  'Methodologie'-vakken

 • OKT
 • ISM2
 • ...
  SOORTEN PRODUCTEN

 • traditionele instructie middelen

  (zoals colleges, docenten, etc.)

 • traditionele leermiddelen;
  (zoals boeken, practica, rollenspelen, etc.)

 • audiovisuele instructiemiddelen
  (zoals films, band-dia series, video, etc.)
 • interactieve instructiemiddelen
  (zoals publiekssoftware, WWW, informatiezuilen, etc.)

 • interactieve leermiddelen;
  (zoals ontdek-omgevingen; micro-werelden en computersimulaties)  INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-TECHNOLOGIE

 • informatietechnologie (IT)

  - software

  - hardware

  - software engineering

  - etc.

 • informatie- en communicatietechnologie (ICT)

  - software

  - hardware

  - software engineering

  - communicatiemiddelen,

  zoals e-mail, WWW, push-technieken ('Point- cast'),videoconferencing, etc...
  Ontwerpen Definities

 • Ontwerpen is een iteratief redeneerproces waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijk onderbouwde en (empirisch onderzochte en beproefde) kennis uit andere disciplines.
 • Ontwerpen is het uitdenken en vastleggen van functies en eigenschappen in plannen die voor het maken nodig zijn.
 • Ontwerpen is een iteratief redeneerproces van functie naar vorm waarbij gebruikt wordt gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde en zo mogelijk beproefde kennis uit de voor het produkt relevante disciplines.
 • Ontwerpen is een methodologie of strategie voor het oplossen van maak-problemen.  Fenomenen Wetenschapsgebied (logos, -logie)


  technieken technolgie

  methoden methodologie


  Voorbeelden:

  processen sociologie

  gedragingen psychologie

  pillen farmacologie

  politiek politicologie

  planten/dieren biologie

  criminaliteit criminologie

  etc.. etc...
  BENADERINGSWIJZEN / INVALSHOEKEN

 • a. Top-down benadering

  - vanuit een overall-ontwerp

  - weinig creativiteit in afwerking

  (komt veel voor bij 'methodisch uitontwikkelde producten' zoals bijvoorbeeld een stuk courseware, een Teleac-cursus, etc.)

 • b. Bottom-up benadering.

  - steeds onderzoek naar nieuwe methoden en technieken

  - details horen tot het probleemgebied

  (vooral in de wetenschap; vooral bij het maken van wetenschappelijke prototypes)

 • c. De specialisatiebenadering.

  - accent op de vormgeving van zowel het geheel als de delen

  - iedere specialist zijn eigen specialisme en eigen invulling

  (voorbeeld filmindustrie)
  METHODEN EN TECHNIEKEN

  Technieken zijn (in dit verband) bepaalde mogelijkheden, opties of nieuwigheden, die in bepaalde gereedschappen zitten, of met bepaalde gereedschappen kunnen worden uitgevoerd.

  (Bijvoorbeeld 'cutten' en 'pasten')

  Methoden zijn (in dit verband) (in het team vast te leggen) realisatie-wijzen die te maken hebben met het realiseren van een (totaal-)produkt, hier meestal een ontwerp-methode of een 'plan van aanpak'.

  (Bijvoorbeeld het kiezen van het juiste auteursysteem of de juiste hogere programmeertaal; gebaseerd op de juiste argumenten; onder de gegeven condities.)  METHODOLOGIE

  Methodologie is (in dit verband) het totaal aan kennis en inzicht van methoden die bij het ontwerpen worden of kunnen worden toegepast.

  Methodologie is (in dit verband) een hogere orde werkwijze. (In de zin van: welke aanpak? Welke ontwerp-methoden gaat men gebruiken, gegeven een bepaalde methode, bepaalde regels, bepaalde theorieën, bepaalde procedures, bepaalde richtlijnen, bepaalde 'kookboeken', etc.? Zie bijvoorbeeld het OKT-model of het W.J. Zwart-model.

  Methodologie is (in dit verband) de 'leer (of de wetenschap) der methoden'.  ONTWERP-FILOSOFIE

  De ontwerp-methodologie beoogt wetenschappelijk verantwoorde gereedschappen, technieken en methoden aan te dragen waarmee ontwerpers het ontwerp en het ontwerp-proces effectief en efficiënt kunnen maken en sturen.

  Ontwerpen op zich zelf is dan wel geen wetenschap; de methodologie (in dit verband) is dat wel.  Een ontwerp-filosofie is een bepaalde aanpak die door jarenlange ervaring bij een bepaald type ontwerp en product is opgedaan.

  VARIATIES OP HET OKT-MODEL

  * het aangepaste OKT-model

  * het rapid prototyping model

  * het W.J. Zwart-model

  * het WYBER-model

  * het NGI model  Modellen uit de informatica

  (het NGI-model)

  * Vooronderzoek

  ('preliminary investigation')

  * Definitiestudie

  ('definition study')

  * Funktioneel ontwerp

  ('prelininary design')

  * Technisch ontwerp

  ('detail design')

  * Programmeren en het toekennen

  van taken aan personen

  * Testen

  * Conversie en invoering

  ('data conversion' en 'system

  implementation')

  * Systeemgebruik en

  systeembeheer

  ('operations' en 'maintenance')  Fasen: Instrumenten:

  Voorstudie-fase:

  Verstoringenmethode;

  Selectiemethodiek;

  Uitbestedingsstrategie.

  Analyse-fase:

  Analysemethodiek voor

  bepaling informatievraag,

  inclusief kwaliteitseisen,

  selectiemethodiek en

  standaardprogrammatuurstrategie.

  Ontwerp-fase:

  Selectiemethodiek voor geeigende

  werkwijze in geval van

  maatwerkprogrammatuurstrategie

  met als alternatieven:

  - gestructureerde werkwijze

  (watervalmethodiek);

  - incrementele werkwijze

  (bezinning na iedere stap);

  - prototyping werkwijze.

  Bouw-fase:

  Selectie van geëigende combinatie

  van beschikbare technische, sociale

  en bestuurlijke fasemethodieken.

  Implementatie-fase:

  Selectie van geëigend

  implementatiepad op basis van

  beschikbare kennis en ervaring.
  ON-LINE ONTWERPEN

  (met behulp van een computer

  of een computertool)


  Kenmerken:


  * gewoon beginnen

  - meestal alleen voorstudie

  - meestal geen overall ontwerp

  * met behulp van tools, zoals

  - editors

  - CAD/CAM systemen

  - auteur-systemen

  * onderdelen worden ook op

  deze manier gemaakt  HET VERSCHIL TUSSEN ONTWERPEN EN ONTWIKKELEN

  Ontwerpen:

  * maken van overall concept

  * maken van overall schema

  * maken van stroomschema

  * bespreken

  Ontwikkelen:

  * kiezen van de tools

  * kiezen van programmeersysteem

  of -taal

  * vormgeving van de delen

  * vormgeving van het geheel

  * programmeren, compileren linken, etc.

  * testen, etc.  KARAKTERISTIEKE ERVARINGEN

  EN CONCLUSIES:  W.J. Zwart-model

  * stack

  WYBER-model

  * tweedeling

  KOPIE model

  * keuze van tools of methode

  NGI model

  * zeer algemeen

  * elk bedrijf heeft eigen

  model of visie
  Einde

  Meer is er voorlopig niet op deze page over OKT1, module 3. Sorry.