Socialisme 2.0

RIK MIN


Een analyse van wat er in China en Cuba gaande is.

Rik Min (1946, Bergen NH) is ingenieur, theoreticus, modelvormer, systeemanalist, regeltechnicus en een door de wol geverfde simulatiedeskundige. Hij is op deze terreinen 30 jaar actief geweest. En nog. Hij publiceerde de meeste hoofdstukken van dit boek eerst als e-book op internet. Vaak met schema’s en soms met een interactief werkende model driven animatie of simulatie (zijn vak toen hij bij de Universiteit Twente werkte). De eerste versies van de meeste teksten en schema’s daarvan verschenen in de periode 1997-2017. Economen zijn helemaal de weg kwijtgeraakt. De mainstream media hebben ons aangepraat dat links en rechts niet meer bestaan.

Rik Min toont het tegendeel aan. Door zijn jarenlange ervaringen in de communistische beweging schrijft hij helder en voor iedereen begrijpelijk.

Rik Min overtuigt ons ervan dat de roep om socialisme nog steeds groot is. Hij hoopt en vertrouwt erop dat het met het socialisme 2.0 van China en Cuba niet zo afloopt als het in de Sovjet-Unie met het socialisme 1.0 afgelopen is. Juist omdat hij probeert aan te tonen dat socialisme voor iedereen beter is.


Niemand in Nederland heeft zo duidelijk aangetoond dat links en rechts nog steeds bestaan als deze communist.


Op de kaft is een vereenvoudigde – zeer schematische – weergave afgebeeld van een moderne maatschappij. Aan de buitenkant ziet een socialistische maatschappij er bijna hetzelfde uit als een kapitalistische maatschappij. Het verschil tussen een kapitalistische en een socialistische maatschappij zit hem evenwel in de doelen, de transparantie van de geldstromen en in adequatere vormen van feedback. In een socialistische maatschappij worden – net als in een kapitalistische maatschappij – ook goederen en diensten geproduceerd. Het resultaat daarvan is te meten. Alleen in een socialistische maatschappij wordt het verschil tussen de gemeten waarde en de gewenste waarde niet door maximale winsten bepaald. En zijn er andere feedbackmechanismen. In een socialistische maatschappij staat de mens aan het roer.

Dit boek had niet tot stand kunnen komen zonder de niet-aflatende feedback die de schrijver kreeg op bijeenkomsten, in mails, in de sociale media en in gesprekken met o.a. Corry, Geki, Cocky, Mark Jan, Frank, Eddie, Joke, Ben, Bram, Jo, Luc, Dirk en mijn Facebookvrienden (Ben, Peter, Hans, Jan en vele anderen).

Copyright © 2018 Rik Min, Enschede
Tekstredactie Cocky Rietman, Enschede
Opmaak en druk BoekenGilde, Enschede

ISBN 978-94-6323-216-6

In de afgelopen jaren verschenen eerdere versies van sommige hoofdstukken reeds op internet. Die zijn herzien en geherstructureerd in dit boek opgenomen.

www.RikMin.nl
www.BoekenGilde.nl

Deze versie van dit (voorheen) eBoek is in juni 2018 in druk verschenen. 236 pagina's. U kunt het boek voor 19.90 euro - excl. verzendkosten - het beste bestellen bij www.BoekenGilde.nl of voor dezelfde kosten per mail aanvragen bij r.min@hetnet.nl.

online verkoop

Het boek is ook verkrijgbaar bij 'Athenaeum' boekhandel Spui Amsterdam en 'Zwart op Wit' boekhandel Utrechtsestraat Amsterdam. Ook in Utrecht bij Broese en in Enschede boekhandel Broekhuis.


Waarom een socialistische maatschappij voor iedereen beter is (dus ook voor ondernemers)