ONDERWIJSMATERIALEN

(readers, practicumhandleidingen & college-dictaten)

(studiemateriaal op papier)

(vanaf 1982)

Met betrekking tot de vakken 'Simulatie als leermiddel' (CSaL), 'Multimedia programmeren' (MMp), 'Courseware Engineering Architecture' (CEA), 'Instumentatietechnolgie', 'COO technieken' (voorheen 'CAI technieken'), 'Basistechnieken onderwijskundig computergebruik', 'Atelier', 'Basiscursus', 'Onderwijskundige technolgie' (OKT1) en 'Systeem benadering in de Onderwijskunde'.

Atelier 1 (A1) (193705)

Min, F.B.M., W. de Boer en P. Kommers (cursusjaar 2003/2004)
Atelier 1. 1e versie 2003/2004, incl. boek R. Mayer, incl. boek W. Hendrix. (Er is geen reader.)

Multimedia-ontwerp en -productie (MMOP) (193705)

Min, F.B.M., en P. Kommers (cursusjaar 2003/2004)
Multimedia-ontwerp en -productie. Reader, 3e versie 2003/2004, incl. website R. Min, 3e versie

Min, F.B.M., en P. Kommers (cursusjaar 2002/2003)
xxx. Reader, 2e versie 2002/2003, incl. website R. Min, 2e versie

Min, F.B.M., en P. Kommers (cursusjaar 2001/2002)
xxx. Reader, 1e versie 2001/2002, incl. website R. Min, 1e versie

Productie van Onderwijssystemen (PvO)

Min, F.B.M., en J. de Goeijen (cursusjaar 2000/2001)
Productie van Onderwijssystemen. Practicumhandleiding, 1e versie, 2000.

Courseware Engineering Architecture (CEA)

De Diana, D., F.B.M. Min, J. Wetterling en J. de Goeijen (cursusjaar 1999/2000)
Reader, Practicumhandleiding en Studiehandleiding, herziene versie.

Computersimulatie (193510)

Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 2003/2004)
Reader (incl. speciale web-site)

Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 2002/2003)
Website, Studiehandleiding & practicumhandleiding (geen reader)

Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 2001/2002)
Website, Studiehandleiding & practicumhandleiding (geen reader)

Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 2000/2001)
Website, Studiehandleiding & practicumhandleiding (geen reader)

Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 1999/2000)
Reader, Studiehandleiding & practicumhandleiding (gebaseerd op speciale web-site)

Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 98/99)
Reader, Studiehandleiding & practicumhandleiding (gebaseerd op speciale web-site)

Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 97)
MacSimAuthor, MacSimBuilder en MacTHESIS. Practicumhandleiding / Designers Manual, Projectgroep Simulation Methods and Animation Techniques, Instrumentatietechnologie, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente (m.m.v. J. Bruning, C van Delft, F. van Doorn, F.B.M. Min, H.B. Reimerink, M. Renkema, P.G. van Schaick Zillesen, C. Verwijs en P. Zijderveld) (Mei/Juni 1997, 7e herziene druk) (f 24.50)

F. van Doorn en Min, F.B.M. (cursusjaar 96)
MacSimAuthor, MacSimBuilder en MacTHESIS. Practicumhandleiding / Designers Manual, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente (m.m.v. F. van Doorn, F.B.M. Min, H.B. Reimerink) (herzien)

Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 1991-95)
MacTHESIS versie 4.3, design system for educational comp. sim. programs (inclusief modellen). practicumhandleiding / designers manual, Projectgroep Simulation Methods and Animation Techniques, Instrumentatietechnologie, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente(m.m.v. Delft, C. van, P. Zijderveld, F.B.M. Min, H.B. Reimerink, P.G. van Schaick Zillesen) (March 1990, xxx-e geheel herziene druk) (f 27,75)

Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 89/90)
MacTHESIS versie 4.3, design system for educational comp. sim. programs (inclusief modellen). practicumhandleiding / designers manual, Projectgroep Simulation Methods and Animation Techniques, Instrumentatietechnologie, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente(m.m.v. Delft, C. van, P. Zijderveld, F.B.M. Min, H.B. Reimerink, P.G. van Schaick Zillesen) (March 1990, 4 geheel herziene druk, uitgevoerd in klapper. ) (f 27,75)

Min, F.B.M., (cursusjaar 19.../19....)
THESIS / MacTHESIS manual (bij computersimulatie, .... 19....193510)

Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 88/89)
Design system MacTHESIS, version 3.1, for educational computer simulation programs; Designers manual. (18 jan. 1989, 3e herziene druk), Department of Education, University of Twente, Enschede. (m.m.v. P. Zijderveld, R. Min, P. van Schaick Zillesen en B. Reimerink ), april '89 (f 10,--)

Min, F.B.M., (cursusjaar 88/89)
Aanvullingen op de designers manual van MacTHESIS, versie 3.0., Department of Education, University of Twente, Enschede (1989).

Min, F.B.M., (cursusjaar 87/88)
MacTHESIS versie 3.0, practicumhandleiding (P. Zijderveld et al.), 18 jan. '88 (f 8,--)

Min, F.B.M., (cursusjaar 87/88)
Aanvulling op versie 3.0 (losse bijlage), maart '88.

Min, F.B.M., (cursusjaar 86/87, 87/88)
Computersimulatie als leermiddel. Collegediktaat TO/UT, Enschede (febr. 1987, 3e versie) (f 17,--)

Min, F.B.M., (cursusjaar 86/87, 87/88, 88/89, 89/90, .....)
Boek "Computersimulatie", Academic Service, 1e druk (1987) (f 53,-- / f 8.95)

Min, F.B.M., (cursusjaar 86/87)
MacTHESIS versie 2.0, practicumhandleiding, maart '87 (f 5,--)

Min, F.B.M., (cursusjaar 86/87)
THESIS op VAX 11/750, practicumhandleiding, febr. '87 (f 3,70)

Min, F.B.M., (cursusjaar 85/86)
THESIS; Technische Hogeschool Twente Educational Computer Simulation Practicumhandleiding/ Systeemhandleiding / Intern rapport, TO / THT, Enschede, 1e versie, 2e druk (m.m.v. H. van Kan, H. Struyker Boudier, M. Renkema, R. Steen en D. Gerrits) (f 3,70)

Min, F.B.M., (cursusjaar 84/85)
THESIS op VAX 11/750, practicumhandleiding, 0 versie, 1e druk.

Min, F.B.M., (cursusjaar 84/85)
MacTHESIS versie 1.0, practicumhandleiding, (H. Renkema), sept. '85 (f 3,50)

Min, F.B.M., (cursusjaar 84/85, 85/86)
Diktaat "Computersimulatie in het onderwijs", 2e versie, jan. '85 (f 10,75)

Min, F.B.M., (cursusjaar 83/84)
Diktaat "Computersimulatie in het onderwijs", 1e versie, 23 mei '84

Min, F.B.M., (cursusjaar 82/83)
Diktaat "Computersimulatie in het onderwijs", 0e versie, 1983

Multimedia programmeren

Min, F.B.M., en J. de Goeijen (cursusjaar 99/00)
Multimedia Programmeren. Practicumhandleiding, herziene versie, .... 1999 (f .....)

Min, F.B.M., en J. de Goeijen (cursusjaar 98/99)
Multimedia Programmeren. Practicumhandleiding, compleet herziene versie, oktober 1998 (f 14.25)

Min, F.B.M., (cursusjaar 97/98)
Multimedia Programmeren; methoden en technieken. Practicumhandleiding, 4e versie, oktober 1997 (f 11.00)

Min, F.B.M., (cursusjaar 96/97)
Multimedia Programmeren; methoden en technieken. Practicumhandleiding, 3e versie, .... 1996 (f ...00)

Min, F.B.M., (cursusjaar 95/96)
Multimedia Programmeren; methoden en technieken. Practicumhandleiding, 2e versie, 1995 (f ...00)

Min, F.B.M., (cursusjaar 94/95)
Multimedia Programmeren; methoden en technieken. Practicumhandleiding, 1e versie, 1994 (f ....00)

Inleiding Mediakunde (168902) (gestopt in 1998)

Min, F.B.M.(cursusjaar 97/98)
Inleiding Mediakunde, practicumboek, 4e druk, juli 1997 (f. 24.00)

Min, F.B.M.(cursusjaar 96/97)
Inleiding Mediakunde, practicumboek, 3e druk, juli 199... (f. ...00)

Min, F.B.M.(cursusjaar 95/96)
Inleiding Mediakunde, Practicumhandleiding 2e druk (geheel herzien) (1995) (131 pag.)

Min, F.B.M.(cursusjaar 94/95)
Inleiding Mediakunde, practicumboek, 1e druk, juli 199... (f. ....00)

COO technieken (193508) voorheen: CAI technieken (gestopt in 1995)

Min, F.B.M., (cursusjaar 94/95),
COO Technieken, Reader, (overdruk Boek Academic Service 1986) Nov. '94. (f 9.25)

Min, F.B.M., (cursusjaar 94/95),
COO Technieken (incl. CAILIB, versie 2.2). Practicumhandleiding 6e druk, Nov. '94 (f 11,75) (m.m.v. C. van Delft, E.J. van Oenen, B. Reimerink, W.J. Zwart, A. Baas, I. v.d. Kamp)

Min, F.B.M., (cursusjaar 93/94),
COO Technieken, Reader, Nov. '93. (f ....)

Min, F.B.M., (cursusjaar 93/94),
COO Technieken, Practicumhandleiding, Nov. '93 (f 1....)

Min, F.B.M., (cursusjaar 92/93),
COO Technieken, Reader, Nov. '92. (f ....)

Min, F.B.M., (cursusjaar 92/93),
COO Technieken, Practicumhandleiding, Nov. '92 (f ...)

Min, F.B.M., (cursusjaar 91/92),
COO Technieken, Reader, Nov. '91. (f ...)

Min, F.B.M., (cursusjaar 91/92),
COO Technieken, Practicumhandleiding, Nov. '91 (f ...)

Min, F.B.M., (cursusjaar 88/89)
COO-Technieken, practicumhandleiding, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede, 8 Nov. '88, CAILIB, versie 2.0 Macitosh, 1e druk )

Min, F.B.M., (cursusjaar 87/88, 88/89, 89/90, 90/91)
Boek "Comp. Simulatie" Academic Service (1987) (f 53,--/ f 8.95)

Min, F.B.M., (cursusjaar 86/87)
CAI-Technieken, Collegediktaat (4e druk), Okt. '86 (f 8,--)

Min, F.B.M., (cursusjaar 86/87)
CAI-Technieken, Prakticumhandleiding, TO/UT Enschede (4e druk), Okt. '86 (f 10,--)

Min, F.B.M., (cursusjaar 85/86)
CAI-Technieken, Collegediktaat (3e druk), Okt. '85 (f 8,--)

Min, F.B.M., (cursusjaar 85/86)
Practicumhandleiding (3e druk, ongewijzigd), Okt. '85

Min, F.B.M., (cursusjaar 84/85)
Practicumhandleiding (2e druk), Okt. '84 (f 4,50)

Min, F.B.M., (cursusjaar 84/85)
CAI-Technieken, Collegediktaat (2e druk), Okt. '84 (f 6,50)

Min, F.B.M., (cursusjaar 83/84),
CAI-Technieken, Practicumhandleiding, Okt. '83 (f 8,--)

Min, F.B.M., (cursusjaar 83/84),
CAI-Technieken, Collegediktaat, Okt. '83.

OKT1, module 3 (193516)

Min, F.B.M., (eindredactie) (cursusjaar 98/99)
Web-site (TeleTOP formaat). Wognum, Luyten, Gulmans, Visscher & Min.

Min, F.B.M., (eindredactie) (cursusjaar 98/99)
Modellen in de onderwijskunde. Syllabus 2e druk. Wognum, Luyten, Gulmans, Visscher & Min. (f 23.75).

Min, F.B.M., (cursusjaar 97/98)
Modellen in de onderwijskunde. Syllabus 1e druk. Wognum, Luyten, Visscher, Gulmans & Min. (f ....).

Systeem benadering in de Onderwijskunde (196006)

Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 99/00)
Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Reader, TO/UT Enschede, ... '99 (f ......) (excl. bijage).

Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 98/99)
Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Reader, TO/UT Enschede, Dec. '98 (f 17,25) (excl. bijage).

Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 98/99)
Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Studiehandleiding, TO/UT Enschede (3e druk), Dec . '98 (f 12,00)

Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 97/98)
Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Reader, TO/UT Enschede, Dec. '97 (f 31,00)

Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 97/98)
Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Studiehandleiding, TO/UT Enschede (2e druk), Dec. '97 (f 11.00)

Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 96/97)
Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Reader, TO/UT Enschede, Dec . '96 (f 27,50)

Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 96/97)
Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Studiehandleiding, TO/UT Enschede, 1e druk. Dec . '97 (f 10,50)

ISM1 (voorheen basistechnieken onderwijskundig computergebruik)

Kommers, P. en Min, F.B.M., (cursusjaar 94/95)
Instrumentatietechnologie 1. Practicumboek, 6e (?) druk. (f 29.25)

Kommers, P., Jaspers, F. en Min, F.B.M., (cursusjaar 93/92)
Instrumentatietechnologie 1. Practicumboek

Basistechnieken (onderdeel van ISM1 oude stijl) (voorheen Basistechnieken onderwijskundig computergebruik)

Min, F.B.M., (cursusjaar 9../9...)
Instrumentatietechnologie 1. Practicumboek....

Min, F.B.M., (cursusjaar 9../9...)
Instrumentatietechnologie 1. Practicumboek....

Basistechnieken (193516)

Min, F.B.M., (cursusjaar 90/91)
Basistechnieken onderwijskundig computergebruik, (3e, herziene druk), juli '90 (f 22,75)

Min, F.B.M., (cursusjaar 89/90)
Basistechnieken computergebruik (met extra MS.WORD bijlage). practicumhandleiding, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede (juni 1989, 2e druk).

Min, F.B.M., (cursusjaar 88/89)
Basistechnieken computergebruik, practicumhandleiding, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede (1e druk), 18 juli '88 (f 6,--).

Enschede, 28 april 2000; updated 2004 en 2014