Mijn afstudeerproject bij THD (nu TUD) Delft


Voorpagina:

1e pagina:

2e pagina:

3e pagina:

....

30ste pagina: de s-vergelijkingen (van Sarna), de k-vergelijkingen (van Kingma) en de m-vergelijkingen (van Min)

.....

76e pagina:

77e pagina:

Voor de overige pagina's zie het betreffende rapport.

Op internet gezet: jan 2018

AANHANGSEL

(ter informatie)

Daaraan vooraf ging mijn 80 middagen-practicumopdracht c.q. -taak uit 1973. En die was:

Op internet gezet: jan 2018