List of topics

Wat wij van studenten verwachten aangaande wat hij/zij weet, kent en/of begrijpt uit het boek Tannenbaum 'Multimedia Theoretical Foundations'? Hierbij een lijst met begrippen die in dit boek aan de orde komen en min of meer worden uitgelegd. De studenten moeten zich deze stof zelf eigen maken. In dit vak gaat het voornamelijk om de inhoud van hoofdstuk 7. Maar we veronderstellen (al) veel voorkennis aangaande 'het ontwerpen', 'het ontwikkelen', 'omgaan met tools', software systemen en zelfgemaakte software c.q. bestanden en/of 'content bevattende programmatuur'.
Een boek als van Tannenbaum hoort - qua inhoud en niveau na twee, drie of meer jaren - tot het algemene begrippenkader van iedere student Toegepaste Onderwijskunde. We geven hier aan welke begrippen in dit vak actueel zijn of kunnen zijn (voornamelijk dus uit hoofdstuk 7); vervolgens de pagina waar het begrip voorkomt; en daarna nog welke (andere) begrippen van belang zijn, maar die feitelijk in andere vakken explicieter worden, zijn, of moeten zijn behandeld (en door wie).

Begrippen (uit Tannenbaum), die aan de orde komen in dit vak 'Multimedia-ontwerp en productie':

Software: orientatie op educatieve software: alle hoofdstukken
Authoring system, 359
Engineering, 389, 463
Javascript, 229 (beetje)
Java, 229 (beetje)
Object oriented, 362 (kort)
Algoritmes, loops, 363 (kort)
Systems design techniques, 387
Software engineering, 391
Design in multimedia, 392
Interface metaphors, 399
Feedback, 401
Theories and tools for development, 409 (kort)
Interaction styles, 412-413
Hypermedia, 437
Software engineerings proces, 475

Begrippen die aan de orde zijn gekomen of komen in de vakken van Ria Verleur (Multimediatheorie):

Perception, pagina 43 Italo Ria
Voice input, pagina 162 Ria
Still images, pagina 73, 200-205 Wim Ria
Drawing (principes), pagina 206-208, Ria Rik
Motions, Video (principes) pagina 209 - 216 Ria
Sound (globaal) 216-220 Ria
Interactivity 300 (soorten) Ria
Bits 316-318 (principe) Ria
Trees 327 Ria Italo
Graphs 329-331 Ria Italo
Compiler 356 (het principe) (kort) Ria Wim
Interpreter 358 (het principe) (kort) Ria Wim
Artifical intelligence 370 (kort) Ria Italo
Theories and tools for development 409 (kort) Wim Rik Ria Italo
Interaction styles 412-413 Rik Ria Wim Italo
Screen designs
Hypermedia 437 Wim, Ria Italo Piet

Begrippen die aan de orde zijn gekomen of komen in de vakken van Wim de Boer en Betty Collis (Basisvak web-sites)

Voorbeelden, allerlei soorten voorbeelden multimedia, 18-32 Wim
Tekst & Typography (principes), 86-99 Wim Ria
Interfaces, input devices 145, Wim
Operating Systems, 181-182 Wim
Mark up languages 227 (principe) Wim
Javascript 229 (kort) Wim
Authoring system 233,241,359 (kort) Wim
Tags, 241 Wim
Players 238 Wim
Programming languages 349-350 (principes) (kort) Wim
Compiler 356 Ria Wim
Interpreter 358 Ria Wim
Object oriented 362 (kort) Wim Rik
Algoritmes, loop 363 (kort) Wim Rik
Theories and tools for development 409 (kort) Wim Rik Ria Italo
Interaction styles 412-413 Rik Ria Wim Italo
Lay out 421-429 Wim Ria Pleun
Files, soorten files: text, sound, video, images & formats Wim
Hypermedia 437 Wim, Ria Italo Piet
Web interfaces 446-451 Wim
Coding 478 Wim Pleun
Copyrights 510 (terloops) Wim
Editors (soorten en principes) Wim
Tools (soorten en principes) Wim

Begrippen die aan de orde zijn gekomen of komen in de van de vakken van De Diana, De Jong en v.d. Meij (Funderende theorie)

Perception, 43 Italo Ria
Trees 327 Ria Italo
Graphs 329-331 Ria Italo
Authoring system 359 (beetje) Italo
Artifical intelligence 370-377 (kort) Ria Italo
Research in psychology (?) 403 Italo
Theories and tools for development 409 (kort) Wim Rik Ria Italo
Interaction styles 412-413 Rik Ria Wim Italo

Begrippen uit de vakken van Pleun Verhagen (Ontwerpen)

Designing: orientatie op ontwerpen
Authoring system 359 (beetje) Pleun
Programming languages 349-350 (principes) (kort) Pleun
Waterval model 467 Pleun
Spiral model 468 Pleun
Software engineerings proces 475 Pleun Rik
Coding 478 (een beetje) Wim Pleun
Producer/Director role 489-493 Pleun
Licensing 540 (kort) Pleun

Stof en begrippen die men - van ons - niet in eerste en tweede jaar hoeft te kennen en/of te begrijpen:

Hardware (weinig benadrukken; hooguit terloops)
Cathode ray tube, CRT 128 (hooguit terloops)
Long distance netwerk 189
SMTP, IPX, SNA, etc. 195
Layering 186
History of communication science 252 (hooguit terloops)
Mathematical theory of communication 255
Shannon's model 255
Encoding / decoding 259
Mass communication 277 (hooguit terloops)
Turing Machines, 311-314
Data compressie 333 (hooguit terloops)
Data transmissie 339-341 (hooguit terloops)
Error correcting 343 (hooguit terloops)
Dynamic programming 365
Software accuracy 367
Software efficency 369
Research in psychology 403 (hooguit terloops)
Validation & Verification of software 480
Installation and maintenance (hooguit terloops) 482
Managing the software developing proces (hooguit terloops) 483
Software risk 487
Economics 497 (hooguit terloops)
Cost control 499 (hooguit terloops)
DVD 561 (hooguit terloops)
MMX 561
SGML 561 (hooguit terloops)
XML 561 (hooguit terloops)
Collaborative tools / working (hooguit terloops)
VR (Virtual Reallity) 570 (hooguit terloops) (keuzevak!)

Enschede, 22 okt. 2001.