My 10 most important and recent papers and articles

Rik Min

(all available on the web)

Rik Min, Yu, Tao and Gerd Spenkelink (2004)
A comparison of parallelism in interface designs for computer-based learning environments; an empirical study with abstract and concrete tasks based on simulation experiences. JCAL, vol. 20, no. 5, oct. 2004 (Eds. C. Crook, R. Joiner and B. Lewis) ISSN 0266-4909.

Min, F.B.M. (2004)
Designing Dynamical Learning Environments for Simulation: Micro-Worlds & Applets on the World Wide Web; In: Instructional Design for Multimedia Learning. 5th Workshop of EARLI SIG 6: Instructional Design for Multimedia Learning. Proceedings TICL: Technology, Instruction, Cognition and Learning. p. 57 - 69, Waxman Munster, New York / Munchen / Berlin (Eds. H. Niegemann, D. Leutner & R. Bruncken) ISBN 3-8309-1384-2.

Min, F.B.M. (2002)
Parallellisme in interfaces; een speurtocht naar cognitieve overload bij de gemiddelde users en ergonomische oplosssingen daarvoor. 'Informatie', jrg. 44, juli/aug 2002, pp. 11-14. Maandblad van het Ned. Genootschap voor Informatica (NGI) (Red. F. Noe en S. Potter).

Min, F.B.M., en I. De Diana (2003)
Het leren ontwerpen en ontwikkelen van e-learning omgevingen met losse, dynamische elementen uit een bibliotheek met gestandariseerde Java objecten. Gepubliceerd in het tijdschrift 'Onderwijsvernieuwing' (maart 2003) p.17-24 (Red. van Merrienboer, H. Olthof, et al.).

Min, R. (2001)
Ontdekkend leren en simulatie in een tijd van zappen en zoeken (een verhandeling over de onderwijskundig kracht en inzetbaarheid van digitale leermiddelen en simulaties op het world wide web). Hoofdstuk in boek 'Leren in perspectief' (Red. A. Wald & J. v.d. Linden) (ICO-uitgave) Garant, Leuven-Apeldoorn. ISBN 90-441-1160-4. P. 115-130.

Cleassens, M., R. Min & J. Moonen (2000)
The use of virtual objects in multimedia for training procedural skills; a theoretical foundation. In: proceedings IWALT, Intern. Workshop Adv. Learning Technology, IEEE Learning Technolology Task Force (4-6 dec 2000 Palmerston North, New Zealand) p. 229-230. IEEE Computer Society, Los Alamitos, PR00653; ISBN 0-7695-0653-4 (Eds. Kinshuk, C. Jesskope & T. Okamoto)

Min, F.B.M., P. Kommers, H. Vos and C. van Dijkum (2000)
A Concept Model for Learning; An attempt to define a proper relations scheme between instruction and learning and to establish the dynamics of learning in relation to motivation, intelligence and study-ability ('studeerbaarheid'). J. of Interactive Learning Research (formerly J. of Artificial Intelligence in Educ.), Vol.11, no. 3/4, 2000, p.485-506. ISSN 1093-023X.

Min, F.B.M., (1999)
Interactive Micro-worlds on the World Wide Web. Int. J. of Continuing Engineering, Education and Long-life Learning, vol.9, no.2/3/4, p.302-314, ISSN 0957-4344.

Min, F.B.M., (1998)
Digitale leermiddelen in een wereld van zappen en zoeken. Paper. Proceedings van de Nationaal seminar 'digitalisering van leermiddelen', in samenwerking met New Book Economy - Building Informatica Society (NBE - BIS) en Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Economie en Informatie. ISBN 90 75064 06 3 (p.45-51)

Min, F.B.M., (1997)
'Het WEB als werk-, doe- en leeromgeving en de kracht van applets'. Paper ten behoeve van het congres van consortium COO HBO en SUNCOO: 'Studeren in digitale leeromgevingen'; Organiseren van hoger onderwijs voor de kennismaatschappij; Universiteit Utrecht te Utrecht op 11 en 12 december 1997 . Gepubliceerd in de Hoger Onderwijs Reeks van Wolters-Noordhoff Groningen. Titel: 'De Digitale Leeromgeving'. Ed. M. Mirande, J. Riemersma & W. Veen (1997) ISBN 90-01-88662-0

=== See also my 6 eBooks on the open internet ===

Enschede, maart 2003; updated apr. 2008