Srebrenica 25 jaar geleden

Daarom een brief naar de pers over Srebrenica

Voordat we ons met Syrie bezig hielden, hielden we ons bezig met Joegoslavië, Kroatië, Bosnië, Kosovo en dus met Srebrenica....

(Met sociaal economische vraagstukken als armoede, bijstand, WMO en pensioenen hielden we ons als partij natuurlijk ook nog bezig.)

Hierbij ter informatie een ingezonden brief richting NRC (over ‘een Bosnische moslim-vrouw’ die nog steeds in Srebrenica woont) en een aangepaste brief aan de Tubantia (omdat ze van de week er weer over begonnen).

Rik Min

BRIEF I:

Van: r.min@hetnet.nl Verzonden: maandag 6 juli 2020 20:52 Aan: Hoofdredactie Tubantia (hoofdredactie@tubantia.nl) Onderwerp: Srebrenica was een roversnest; Dutchbat wist dat

Geachte redactie

Omdat jullie vorige week en ook nu nog steeds (deze week ook weer?) veel aandacht besteden aan Srebrenica, kan ik het niet nalaten de hoofdredactie van de Twentse Courant Tubantia een ingezonden brief te sturen met de feiten die aldoor maar worden weggelaten, en waardoor ik meer en meer respect voor Dutchbat III en Karremans heb gekregen. Zie hier:

INGEZONDEN

Het feit dat er nog steeds duizenden Bosnische moslims in Srebrenica wonen, zegt veel over het feit dat 'de Serviërs' WEL tolerant zijn voor 'de Bosnische moslims', maar de Bosnische moslims in Srebrenica rond 1995 nu eenmaal NIET voor de Serviërs.  Minstens duizenden van de naar wordt gezegd 7000 aanwezige mannelijke Bosnische moslims roofden, plunderden, brandstichten, verkrachten en vermoorden dag in dag uit nacht in nacht uit de bevolking in de rondom Srebrenica liggende Servische dorpen. (Zie mijn ontelbare ingezonden brieven naar jullie krant in die periode en ver daarna.)

Dutchbat-leiders zoals Karremans wisten dat: Dutchbat bewaakte feitelijk een roversnest.

De volkswoede was uiteindelijk zo groot dat de Servische bevolking Srebrenica – na al die moorddadige treiterijen – besloot helemaal onder de voet te lopen. Maar omdat de Bosnische moslims zich NIET overgaven, op een paar honderd oude mannen na (plus de vrouwen), en GEWAPENDERHAND uit dit roversnest trachten te ontsnappen, zijn die oude mannen plus de vrouwen gespaard gebleven (op 2 na), maar degene die de bossen invluchten, en met de Servische omsingelaars het toen onvermijdelijke vuurcontact kregen, zijn op hun vluchtpaden bijna allemaal omgekomen in deze vuurgevechten. Helaas. Maar dat is als je je in een oorlog niet wilt overgeven, en gewapenderhand wilt uitbreken uit een omsingeling.

Nogmaals Srebrenica was een roversnest. Achter de rug van Dutchbat zijn ontelbare misdaden door de Bosnische moslims begaan.

Iedereen weet dit. Maar de verantwoordelijke politici zwijgen. Dat doet geen RECHT aan Dutchbat en Karremans.

Rik Min, hoofdredacteur van het communistisch weekblad Manifest (1995 – 1996).
www.RikMin.nl
PS. Zie aldaar al mijn ingezonden brieven over deze kwestie

BRIEF II:

Van: r.min@hetnet.nl Verzonden: maandag 6 juli 2020 19:22 Aan: 'nrc@nrc.nl' ; opinie@nrc.nl Onderwerp: Emilie van Outeren: Mehida Mustafic en haar man

INGEZONDEN

Het feit dat Mehida Mustafic in Srebrenica woont – zoals Emilie van Outeren vandaag 6 juli 2020 in de NRC schrijft - zegt dat de Serviers tolerant zijn voor de moslims, maar de moslim-extremisten waren in Srebrenica rond 1995 nu eenmaal NIET tolerant voor de Serviërs. Minstens duizenden van de blijkbaar 7000 (??) aanwezigen mannelijke Bosnische moslims roofden, plunderden, brandstichten, verkrachten en vermoorden dag in dag uit nacht in nacht uit de bevolking in de rondom Srebrenica liggende Servische dorpen. (Zie mijn ontelbare ingezonden brieven naar jullie krant in die periode en ver daarna.)

Dutchbat leiders zoals Karremans wisten dat. Dutchbat bewaakte feitelijk een roversnest.

De volkswoede was zo groot dat de Servische bevolking Srebrenica uiteindelijk helemaal onder de voet liep. En omdat de Bosnische moslims zicht NIET overgaven, op een paar honderd oude mannen na, en GEWAPENDERHAND uit dit roversnest trachten te ontsnappen, zijn die oude mannen gespaard gebleven (op 2 na), maar degene die de bossen invluchten en met de Servische omsingelaars het toen onvermijdelijke vuurcontact kregen, zijn bijna allemaal omgekomen. Helaas. Maar dat is oorlog als je je niet wilt overgeven, en gewapenderhand wilt uitbreken uit een omsingeling.

Nogmaals Srbrenica was een roversnest. Achter de rug van Dutchbat zijn ontelbare misdaden door de Bosnische moslims begaan.

Iedereen weet dit. Alleen jullie reporter Emilie van Outeren blijkbaar nog niet. De man van Mehida Mustafic was een van de leiders. Daarom kwam hij om.

Rik Min, hoofdredacteur van het communistisch weekblad Manifest (1995 – 1996).
www.RikMin.nl
PS. Zie aldaar al mijn ingezonden brieven over deze kwestie

Enschede, 6 juli 2020