Nieuwjaarstoespraak Corry op 19 januari 2017

Namens NCPN afdeling Twente heet ik jullie graag van harte welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Voor de partijgenoten van de DKP natuurlijk een extra hartelijk welkom. Het is mooi dat Paul er is, de anderen zijn ziek terug gekomen van een actie in Berlijn. We hebben behoorlijk wat afmeldingen. Het weer, de griep en werk zijn de belangrijkste redenen. Jammer, maar fijn dat jullie er zijn. Wij wensen eenieder een gezond en strijdbaar 2017. We hebben een wijziging in het programma. Mark Jan is ziek. Zijn speech had hij zo goed als uitgewerkt. Rik Min vervangt hem als spreker. Gelukkig hebben we in ons midden heel wat mensen die goed in het onderwerp Cuba thuis zijn. Geki Luiten, Frank Sarlemijn, Paul van de DKP en ondergetekende en wellicht nog meer mensen zijn in Cuba geweest. Frank is daarbij actief in Cuba Sol, de landelijke solidariteitsvereniging met Cuba georganiseerd vanuit de NCPN.

Een nieuwjaarsbijeenkomst bij communisten is niet alleen een borrel drinken, niet alleen over allerlei verslechteringen en allerlei nieuwtjes praten en schelden, want het meeste is toch gelogen of nep, of zijn standpunten vanuit andere belangen. Ons politieke cafés organiseren wij omdat wij een politiek debat willen dat serieus is. Want, wij willen de wereld echt verbeteren.

We hebben 2 discussieblokken waarbij een bestuurslid van de afdeling een korte inleiding houdt, daarna kan de discussie losbranden. Tussendoor is er een pauze met muziek van Sound Charm uit Haaksbergen. Mijn speech mag gaan over de situatie in de politiek en de toestand van links. Het belangrijkste punt om zaken te beoordelen is altijd de vraag welk belang dient een standpunt. Cruciaal punt is ook, hoe komen wij de echte feiten te weten. Onder het kapitalisme zijn deze 2 zaken nauw met elkaar verbonden en de media speelt hier een belangrijke rol in.

Vanuit welk belang beoordeelt de NCPN de politiek? Zoals jullie weten is de NCPN tegen het kapitalisme, dus bij een heleboel punten weten wij dat dient de belangen van de kapitalistische klasse: dat brengt alleen maar narigheid. De NCPN beoordeelt voorstellen en wet- en regelgeving op basis van de belangen van de arbeidersklasse.

Kort wil ik over een aantal belangrijke punten iets zeggen. - werkgelegenheid, inkomen en wonen: We horen steeds, ook vanuit sociaal democratische partijen met name de PVDA waar we op een bijeenkomst waren over werk, en zelfs van de burgermeester van Enschede dat er vorig jaar zoveel banen bijgekomen zijn. De PvdA zegt dat er meer banen zijn dan ooit. Helaas worden banen met erg slechte arbeidsvoorwaarden bv. vanaf 12.00 uur ook meegeteld. Natuurlijk hebben wij hier commentaar op geleverd dat werk fatsoenlijk volgens cao betaald hoort te worden. We weten allemaal dat er heel veel ontslagen zijn gevallen en dat in allerlei sectoren de arbeidsvoorwaarden heel erg zijn verslechterd. Het is de afgelopen jaren: eerst ontslaan en bezuinigen geweest, en dan mensen opnieuw aannemen tegen verslechterde arbeidsomstandigheden of… je mag als zzp ér – met minimale belastingvoordeeltjes voor jezelf beginnen. We zien dit vooral in de zorg, de post, de wsw, onderwijs en in de bouw- en woonvoorzieningen. Er zijn miljarden op deze zaken bezuinigd, om de winsten van de multinationals maar zo hoog mogelijk te houden.

De NCPN schat dat er alleen al in Nederland, meer dan 2 miljoen mensen zijn zonder werk, of met slecht werk, of zzpér zijn die het hoofd niet boven water kan houden. In de hele wereld gaat het dus om miljoenen mensen.

Oorlog, vrede en vluchtelingen

Onder het mom van ‘regimechange’ vallen de VS, gesteund door Europa en dus ook Nederland, allerlei landen aan die hen politiek niet welgevallig zijn. Het begon in Afghanistan, in de jaren 80, waar zij de Russen wilden uitschakelen. Er volgden vele aanvallen o.a. op Joegoslavië, Irak, Libië, Oekraïne, en gedurende enige jaren al op Syrië. Het recht op verdediging van het eigen land, vastgelegd in het Volkerenrecht, wordt in al die landen met voeten getreden. Nederland stond bekend om haar grote vredesacties rond Stop de N-Bom, maar helaas is daar nog maar weinig van over. Tijdens de oorlog tegen Joegoslavië merkten wij al dat mensen de feiten niet goed weten en dat de waarheid over de situatie wordt verdraaid. Leugens, leugens en nog eens leugens en, om dit vol te kunnen houden, demonisering van gekozen regeringsleiders die uitgemaakt worden voor regimes etc. De koude oorlog’ is helemaal terug. De grote multinationals maken met steun van regeringen de dienst uit. Opkomen voor het recht op verdediging van landen wordt steeds moeilijker gemaakt, bij de media kom je daar nauwelijks tussen. Standpunten dat de aanvallen moeten stoppen, worden niet gepubliceerd en bij discussie wordt je niet uitgenodigd. Het enige waarover je mag praten is de morele plicht van mensen om vluchtelingen op te vangen! De aanblik van de tienduizenden vluchtelingen is vooral nu met de kou heel droevig om te zien. Veel mensen worden o.a. hierdoor misselijk van de politiek en haken af. Toch zal de NCPN blijven zeggen waar het maar kan, dat landen het recht hebben op verdediging en dat de aanvallen moeten stoppen. Ook blijven we zeggen dat het geweldig is hoe president Assad zijn land blijft verdedigen.

De media

Hierbij zou je denken aan vrijheid van meningsuiting, maar dat gaat niet op. Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je recht hebt op publiciteit, nee je mag zelf een mediabedrijf beginnen en dat bedrijf bepaalt zelf wat zij publiceren. Daaronder valt zeker geen inhoudelijke informatie van communistische partijen, we mogen blij zijn met de aankondiging van onze bijeenkomsten, wat ook niet altijd gebeurd. Communistische partijen willen natuurlijk wel hun standpunten bekend maken, daarom hebben zij áls het even’ kan, een krant. Voor de NCPN is dat Manifest, die betalen we zelf, dus we bepalen ook wat daar in komt.

Verkiezingen

Natuurlijk hebben we allemaal iets meegekregen van het verkiezingscircus in de VS. Morgen wordt Trump geïnstalleerd als president. Ze zeggen steeds, president van alle Amerikanen, maar is dat zo? Welke belangen heeft Trump om president te willen zijn? Hij en zijn consorten zijn multimiljonair tot miljardair. Hun bedrijfswinsten hoog houden kan nooit het belang zijn van de arbeidersklasse. Maar, waarom hebben mensen op hem gestemd? De ontevredenheid onder de mensen, wordt gevoed door allerlei verslechteringen waarbij men ook nog eens veel groepen tegen elkaar op zet.

Binnenkort zijn er ook bij ons verkiezingen. We hebben al heel wat debatten, die om niets gingen, gezien. Dat wordt alleen nog maar erger, want er zijn 81 partijen die mogelijk meedoen. Dat lukt natuurlijk niet want het meedoen kost veel geld en je moet in het hele land handtekeningen verzamelen. Maar het grote aantal partijen wordt nu al gebruikt om de meeste nieuwe partijen buiten de media te houden. Dat is o.a. ook de redenen waarom de NCPN niet meedoet aan de komende Kamerverkiezingen, maar kiest voor buitenparlementaire activiteiten waar meer voor de arbeidersklasse mee te bereiken is.

Tenslotte de situatie van links

Alom in de wereld zien we grote verrechtsing. Veel socialistische landen hebben stappen terug moeten doen richting kapitalisme. Men probeert de mensen ook wijs te maken dat er geen verschil meer is tussen rechts en links. Nu beste mensen, wij weten wel beter. Wat betreft verkiezingen in Nederland kunnen wij het blok aan de rechterkant PVV, VVD, CDA, D’66 wel links laten liggen. Blijft over de Partij van de Dieren en de zichzelf links noemende partijen: PVDA, SP en Grlinks. Deze versplintering is groot, maar als het er op aankomt zijn ze allemaal sociaal democratisch met misschien een beetje eigen kenmerk, maar dat is te verwaarlozen. Het zou sterk zijn als deze drie samen zouden gaan. Zij zouden dan misschien voor hun eigen achterban meer kunnen bereiken waardoor mensen weer vertrouwen krijgen in politiek, maar voor onze partij de NCPN zou de ruimte veel groter worden.

Enschede, 19 jan 2017