Welkomstwoord Corry Westgeest, afdelingsvoorzitter

Beste vrienden, vriendinnen en kameraden.

Graag heet ik jullie namens NCPN afdeling Twente van harte welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Voor de partijgenoten van de DKP en voor Rene Beunders van ‘Sociaal hart Enschede’ een extra hartelijk welkom. We hebben een aantal afmelding waaronder Gerrit Luimes, voorzitter FNV Lokaal Enschede e.o. Jammer, maar fijn dat jullie, vrienden, vriendinnen en leden er zijn. Wij wensen jullie een gezond en strijdbaar 2016.


Corry Westgeest

De meesten van jullie weten dat de NCPN tegen het kapitalisme is en strijdt voor socialisme, maar voor de nieuwe mensen toch even een herhaling. Wij zijn tegen het kapitalisme omdat in dit economische systeem de bezittende klasse zoveel mogelijk winst wil maken. Daardoor ontstaan heel veel problemen die zich uiten in oorlogen en armoede. Iedere dag is het strijden voor je bestaan: tegen bezuinigingen, tegen prijsverhogingen, tegen werkloosheid, tegen de afbraak van voorzieningen en ga zo maar door. De NCPN is voor het socialisme, een economisch systeem waarbij de winst terugvloeit naar de algemene middelen waarvan iedereen kan profiteren. Een economische systeem gebaseerd op sociale rechtvaardigheid waardoor iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan.

Als partij, als afdeling kunnen wij ons niet bezig houden met alle problemen die er zijn, wij moeten keuzes maken. Vanmiddag willen we met jullie discussiëren over de belangrijkste activiteiten van onze afdeling. Wij richten ons hierbij niet op de ellenlange discussies in parlementaire organen, maar vooral op collectieve belangenbehartiging. Hierbij werken we zoveel mogelijk samen met andere groeperingen. Want organisatie is, zoals Lenin al zei, het machtigste wapen van de arbeidersklasse.

We gaan de discussie voeren in de vorm van een politiek café, lekker op elkaar reageren want dat scherpt de geest. We hebben een indeling gemaakt van 3 discussieblokken met onderwerpen en een vierde blok met vrije discussie. Bij ieder blok houden actieve leden van onze afdeling een korte inleiding.

De onderwerpen en sprekers zijn,

1 Deelname aan historische herdenkingen, acties: Geki Luiten
2 Vredesvraagstukken: Rik Min
Bezoek Syrië: Sonja van der Ende

Pauze met muziek van Sound Charm uit Haaksbergen

3 Vakbond, werkgelegenheid en acties, Rik Min
FNV Lokaal , Sociaal Hart van Enschede: Corry Westgeest
4 Vrije discussie

Mark Jan Smit is vanmiddag de discussieleider. Mark Jan is afdelingsbestuurder, hij is lang actief in de Communistische Jongeren Beweging geweest (CJB) en op dit moment lid van het presidium dat gekozen is als partijleiding in het kader van het congres (afsluiting april 2016). Wil je het woord steek je hand op, zwaai even of ga staan. We hebben tot 5 uur de tijd. Drink na afloop gerust nog iets aan de bar. Het eerste kopje koffie hebben jullie van de partij gekregen, de overige consumpties zijn voor eigen rekening. We hopen dat het een mooie middag wordt.