Nieuwjaarstoespraak Corry Westgeest 2 februari 2018

Beste mensen,

Namens NCPN afdeling Twente heet ik jullie graag van harte welkom op ons nieuwjaars politieke cafť. Voor de partijgenoten van de DKP natuurlijk een extra hartelijk welkom. We hebben behoorlijk wat afmeldingen. De griep en werk zijn de belangrijkste redenen. Jammer, maar fijn dat jullie er zijn. Wij wensen jullie een gezond en strijdbaar 2018, maar, dat komt niet zo maar, daar moeten we heel wat voor doen. Maar jullie weten, denk ik allemaal, dat het een goed gevoel geeft om je in te zetten voor een goede zaak. Een nieuwjaarsbijeenkomst bij communisten is niet alleen over allerlei verslechteringen en allerlei nieuwtjes praten en schelden, want het meeste is toch gelogen of nep, of zijn standpunten vanuit andere belangen. Onze politieke cafťs organiseren wij omdat wij een politiek debat willen dat serieus is. Want, wil je de wereld echt verbeteren dan is een goede analyse en een goed plan noodzakelijk.

Na mij houdt Frank Salemijn een inleiding over het thema 'Democratie op de werkvloer'. We hebben voor dit onderwerp gekozen omdat het woord democratie zo vaak misbruikt wordt, terwijl er ook voorbeelden zijn waarbij je het juist kunt gebruiken om je doel te bereiken. Na de inleiding van Frank kan onder leiding van afdelingsbestuurder Rik Min de discussie losbarsten. In de pauze kunnen jullie boeken en onze krant Manifest kopen bij de informatiestand en is er muziek van 'Sound Charm' uit Haaksbergen.

Over een aantal belangrijke punten wil ik wat zeggen: Het belangrijkste punt voor de NCPN om zaken te beoordelen is altijd de vraag welk belang dient een standpunt. Cruciaal punt is ook, hoe komen wij de echte feiten te weten. Zoals jullie weten is de NCPN tegen het kapitalisme, omdat in het kapitalisme vooral de grote multinationals aan hun eigen portemonnee denken, zo'n hoog mogelijke winst. Dus bij een heleboel punten weten wij: dat dient alleen de belangen van de kapitalistische klasse en daar zijn wij dus tegen.

Wat zijn belangen van de arbeidersklasse of te wel werkenden en uitkeringsgerechtigden? Voor de gewone bevolking is vooral van belang: geen imperialistische oorlogen, inkomen, wonen, werken en goede betaalbare voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer enz.

De laatste jaren is hier met uitzondering van een aantal socialistische landen wereldwijd op bezuinigd. Hierdoor worden de rijken steeds rijker, en de armen steeds armer. Er ontstaan steeds meer zorgelijke omstandigheden voor de arbeidersklasse. Deze verdeling is zo schreeuwend onjuist, dat ik durf te zeggen: de kapitalistenklasse eigent zich de 'lusten toe en de arbeidersklasse krijgt de lasten'.

Stop Imperialistische oorlogen en regime changes

Gebieden waar tegen op dit moment imperialistische oorlogen gevoerd worden zijn: SyriŽ, OekraÔne, Mali en Afghanistan. Het doel is overal regimechanges, of te wel gewillige regeringen voor Amerika regelen. Daarbij zijn er ook andere methodes om de bevolking, vooral de middenklasse, op te hitsen om dit voor elkaar te krijgen. Het recht op verdediging van het eigen land, vastgelegd in het Volkerenrecht, werd en wordt in al die landen met voeten getreden. Voorbeelden hiervan zien we nu vooral in Venezuela, in Rusland en in het Midden Oosten. Leugens en bedrog tot aan dictatoriale methodes worden niet geschuwd. Een duidelijk voorbeeld van het laatste is de uitspraak van Trump in de VN, dat, wie zijn plan om Palestina de hoofdstad van IsraŽl te maken, de economische gevolgen zal voelen. Over meer dan 70 jaar verdrijving en onderdrukking van de Palestijnen hoor je hem niet en anderen veel te weinig. De gevolgen hiervan zijn heel, heel erg en geven nog jarenlang problemen, kijk maar naar landen waar dit eerder gebeurde: JoegoslaviŽ, Irak en LibiŽ. Vooral het vluchtelingen vraagstuk is van groot belang. Wie weet de juiste cijfers? Het zullen er miljoenen zijn. En, deze oorlogen, de opvang van deze vluchtelingen kost heel veel slachtoffers en heel erg veel geld, denk gerust in miljarden. Nederland ondersteunt via de EU en de NAVO dit beleid. De wereldwijde politiek wordt steeds rechtser. Veel mensen worden o.a. hierdoor misselijk van de politiek en haken af. Toch zal de NCPN blijven zeggen, waar het maar kan, dat landen het recht hebben op verdediging en dat de aanvallen moeten stoppen. Ook blijven we zeggen dat het geweldig is hoe de Syrische regering haar zijn land blijft verdedigen. De NCPN vindt dat de imperialistische politieke en militaire inmenging gestopt moet worden.

Inkomen, werkgelegenheid, wonen en voorzieningen

Hoewel de economie schijnbaar veel beter gaat, kunnen we dit helaas niet zeggen van het inkomen en de werkgelegenheid van de bevolking. In de hele wereld gaat het dus om miljoenen mensen die in armoede leven. Door lonen niet te verhogen en te bezuinigen op voorzieningen wist men de winsten hoog te houden. Het verschil tussen arm en rijk, het verschil tussen hogere en lagere functies wordt steeds groter.

Een voorbeeld: In Nederland verdient een bestuursvoorzitter van een in de AEX genoteerd bedrijf jaarlijks gemiddeld 8,2 miljoen dollar, dit is 6,9 miljoen euro. Om dat zelfde bedrag bij elkaar te krijgen moeten gemiddeld 171 werknemers een jaar lang buffelen. Met dit zogenaamde loongat staat Nederland wereldwijd op de 5de plaats. De VS staat nummer 1 op de door persburo Bloomberg opgestelde lijst. In de VS krijgen bestuursvoorzitters 14,3 miljoen dollar, evenveel als 265 werknemers. In Nederland zien we dat het recht op werk en inkomen voor een zelfstandig bestaan steeds minder belangstelling heeft van bedrijven, van politieke partijen en zelfs de vakbonden zouden op dit gebied beter hun best moeten doen, hier kom ik nog op terug. Het aantal werkzoekende, ook mensen die werk met betere arbeidsvoorwaarden zoeken zoals zzpťrs en flexwerkers is in Nederland zeker meer dan 1 miljoen mensen. Op het hele arbeidsbestand is dat 1 op 5. Daarnaast krijgt de groep gepensioneerden ook niet de uitkering waarvoor zij betaald heeft. Met allerlei vernuftige rekenmethoden houdt men de indexering tegen terwijl het vermogen van de pensioenfondsen 1300 miljard euro is en er jaarlijks 32 miljard aan premies bijkomt terwijl er maar 28 miljard wordt uitgegeven aan uitkeren. Dat is vastgestelde diefstal.

Het aantal mensen dat in armoede leeft, neemt steeds meer toe. Prijzen worden wel verhoogd, huren stijgen ook, vooral na renovatie en voor voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur enz moet steeds meer betaald worden. Dat deze situatie veel problemen en stress oplevert moge duidelijk zijn, dat is zeer ongezond. De NCPN vindt dat mensen recht hebben op bestaanszekerheid en voozieningen.

Verkiezingen en Buiten parlementaire activiteiten

Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We hebben al heel wat debatten, die om niets gingen, gezien. Dat wordt alleen nog maar erger, want er zijn nog meer rechtsere partijen die mee gaan doen. Het grote aantal partijen wordt nu al gebruikt om de meeste nieuwe partijen buiten de media te houden. Dat is een van de redenen waarom de NCPN Twente niet meedoet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een andere belangrijke reden is dat wij kiezen voor buitenparlementaire activiteiten en incidentele goede initiatieven steunen, waarmee meer voor de arbeidersklasse te bereiken is. Wij signaleren dat de ontevredenheid maar ook de actiebereidheid onder de bevolking toeneemt. Het duidelijkste voorbeeld in de afgelopen tijd zijn de Groningers in actie tegen de schade van hun huizen en bedrijven vanwege de gasboringen. Lang hebben zij er voor moeten strijden, maar eindelijk beloven Wiebes en Rutte dat de schade vergoed gaat worden en de hoeveelheid gaswinning wordt verlaagd. Maar, let op: Er is gesjoemel van de NAM en de Shell, dus wie gaat uiteindelijk de rekening betalen? De NCPN is 100% voor schadevergoeding door de multinationals, maar niet uit gemeenschapsgeld! Een andere groep die er heel goed uitspringt met acties zijn de meesters en juffen in het basisonderwijs. Volgende maand dreigt er weer een staking. Hier in Enschede is de actieereidheid heel erg groot. Het is mooi om daarbij betrokken te zijn. Mooi is dat er veel meer groepen in actie komen: het vervoer, ambulance personeel, politie, militairen en ga zo maar door. Vooral met de spontane acties valt heel wat te bereiken, en de vakbond wordt daardoor weer wakker. Er is een FNV offensief voor meer echte banen met een hoogtepunt op 1 mei in Amsterdam. Waar mogelijk is de NCPN met een pamflet en een solidariteitsverklaring bij de acties. We weten en voelen dat de bevolking het gedraai en gekonkel zat is en in actie wil komen. Geweldig, want actie is de enige oplossing.

Enschede, op internet gezet 5 febr 2017, 15.07