Beste mensen,

Namens NCPN afdeling Twente heet ik jullie graag van harte welkom op onze nieuwjaars politieke café. Voor de partijgenoten van de DKP natuurlijk een extra hartelijk welkom. We hebben behoorlijk wat afmeldingen. Jammer, maar fijn dat jullie er zijn. Ziekte en werk zijn de belangrijkste redenen. Marco is zelfs opgenomen in het ziekenhuis. We wensen hem beterschap. We hebben ook een afzegging van Milena en Kees die naar Tilburg verhuisd zijn En een afzegging waar we heel verrast door waren. Ik zal hem voorlezen,

Geweldig toch. In onze vergadering gaan we dit verder bekijken.

Wij wensen jullie een gezond en strijdbaar 2020. Maar, dat komt niet zomaar, daar moeten we heel wat voor doen. Maar jullie weten, denk ik allemaal, dat het een goed gevoel geeft om je in te zetten voor een goede zaak. Een nieuwjaarsbijeenkomst bij communisten is niet alleen over allerlei verslechteringen en nieuwtjes praten, want het meeste is toch gelogen of nep, of zijn standpunten vanuit andere belangen. Onze politieke cafés organiseren wij omdat wij een politiek debat willen dat serieus is. Want, wil je de situatie in de wereld echt verbeteren dan is een goede analyse en een goed plan noodzakelijk.
Het thema van vanavond is klassenbewustzijn. We hebben voor dit onderwerp gekozen omdat het begrip klassen vaak afgelogen wordt, het zou niet meer bestaan, of door elkaar gehaald wordt. Toch is het van het grootste belang om de machtsverhoudingen, de belangen en de ideeën hierover te analyseren,bij de keuze van je activiteiten zodat je je doel kan bereiken.

Er zijn drie korte inleidingen van afdelingsbestuurders. Ondergetekende spreekt over algemene zaken, Rik Min over gevoerde actiesen Mark Jan Smit over de activiteiten van het komende jaar. Na de inleidingen kan onder leiding van Rik Min de discussie losbarsten. In de pauze kunnen jullie boeken en onze krant Manifest kopen bij de informatiestand en is er muziek van 'Sound Charm'.
Over de belangrijkste punten van Klassenbewustzijn wil ik wat zeggen. Volgensde marxistische - leninistische theorie bestaat de maatschappij uit 2 klassen. De werkende klasse, de arbeidersklasse, die met hun arbeid het geld van de maatschappij opbrengen.Hier horen uitkeringsgerechtigden ook bij want uitkeringen worden door de arbeidersklasse verdiend. De andere klasse is de bezittende klasse. Zij bezitten de productiemiddelen en het kapitaal. De arbeidersklasse mag tegen een karig loon voor hen werken, de rest van de meerwaarde, de winst, verdwijnt in de ‘zakken’ van de aandeelhouders. Daarom wordt de bezittende klasse ook wel kapitalistenklasse genoemd.
Het belangrijkste punt voor de NCPN om zaken te beoordelen is altijd de vraag welk belang dientde wet – en regelgeving. Cruciaal punt is, hoe komen wij de echte feiten te weten? De NCPNis tegen het kapitalisme, Dus bij een heleboel punten weten wij: dat dient alleen de belangen van de kapitalisten klasse en daar zijn wij dus faliekant op tegen!
Wat zijn belangen van de arbeidersklasse of te wel werkenden en uitkeringsgerechtigden? Voor de gewone bevolking is vooral van belang: geen imperialistische oorlogen, goed inkomen, arbeidsvoorwaarden, wonen, werken, en goede betaalbare voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer enz. en kort gezegd: Geen uitbuiting en onderdrukkingvan arbeiders, dieren en de natuur. En deze gedachten zijn de basis van het socialisme. In vroegere tijden was de scheiding van klassen of te wel belangen veel duidelijker. Door allerlei ontwikkelingen lopen belangen van klassen wel eens door elkaar. Vaak wordt er ook gesproken van een middenklasse. Die groep mensen zit tussen de 2 klasse en weet vaak niet weke kant te kiezen.Dit heeft natuurlijk ook te maken met de manipulaties via de media. De media die in dienst staat van de heersende, bezittende klasse.
En de maatregelen van werkgevers en overheid, die ook de kapitalistenklasse steunt, tegen arbeiders als ze te mondig worden. Velen van jullie hebben hiervan staaltjes meegemaakt. In een aantal landen worden de mensen doodgeschoten, dat is dan duidelijk. Maar in veel landen, ook bij ons, gebeurt het monddoodmaken in het geniep, met geknoei met de arbeidsvoorwaarden, lonen of uitkeringen en als dat allemaal niet lukt met ontslagen.

3 machtsblokken

Sinds de vorming van de Europese unie is de wereld in 3 machtsblokken verdeeld. De VS, Azië en Europa. Eenheid voor een goede wereldpolitiek bestaat er niet, zij knokken tegen elkaar op. Europa hobbelt achter de VS en de NATO aan, het blok Azië heeft gelukkig door socialistisch China een minder kapitalistische politiek. De belangentegenstellingen en oorlogen die hieruit voortkomen ‘vreten; geld. Voor andere zaken is er nooit geld genoeg. De laatste jaren is met uitzondering van een aantal socialistische landen wereldwijd op bezuinigd. Hierdoor worden de rijken steeds rijker, en de armen steeds armer. Er ontstaan steeds meer zorgelijke omstandigheden voor de arbeidersklasse. Deze verdeling is zo schreeuwend onjuist, dat ik durf te zeggen: de kapitalistenklasse eigent zich de 'lusten toe en de arbeidersklasse krijgt de lasten'.

Stop Imperialistische oorlogen en regime changes

Gebieden waar tegen op dit moment imperialistische oorlogen gevoerd worden zijn: vooral Syrië, Oekraïne, Mali en Afghanistan. Het doel is overal regimechanges, of te wel gewillige regeringen voor Amerika regelen. Daarbij zijn er ook andere methodes om de bevolking, vooral de middenklasse, op te hitsen om dit voor elkaar te krijgen. Het recht op verdediging van het eigen land, vastgelegd in het Volkerenrecht, werd en wordt in al die landen met voeten getreden. Voorbeelden hiervan zien we nu vooral in Venezuela, in Bolivia, in Rusland en in het Midden Oosten. Leugens en bedrog tot aan dictatoriale methodes worden niet geschuwd. Een van de duidelijkste voorbeeld van het laatste is bv de uitspraak van Trump in de VN, dat, wie zijn plan om Jeruzalem de hoofdstad van Israël te maken blokkeert, de economische gevolgen zal voelen! Over meer dan 75jaar verdrijving en onderdrukking van de Palestijnen hoor je hem niet en anderen veel te weinig. En hierbij natuurlijk ook de wereldwijde economische blokkade van Cuba niet te vergeten, De gevolgen hiervan zijn heel, heel erg en geven nog jarenlang problemen, kijk maar naar landen waar dit eerder gebeurde: Joegoslavië, Irak en LibiëAfghanistan, Iran. Vooral het vluchtelingen vraagstuk is van groot belang. Wie weet de juiste cijfers? Het zullen er miljoenen zijn. En, deze oorlogen, de opvang van deze vluchtelingen kost heel veel slachtoffers en heel erg veel geld, denk gerust in miljarden. Maar, een land heeft het recht om zich te verdedigen. Zo blijven wij ook zeggen dat het geweldig is hoe de Syrische regering haar land blijft verdedigen. De NCPN vindt dat de imperialistische politieke en militaire inmenging gestopt moet worden.

Inkomen, werkgelegenheid en voorzieningen

Hoewel de economie schijnbaar veel beter gaat, kunnen we dit helaas niet zeggen van het inkomen en de werkgelegenheid van de bevolking. In de hele wereld gaat het dus om miljoenen mensen die in armoede leven. Door lonen niet te verhogen en te bezuinigen op voorzieningen wist men de winsten hoog te houden. Het verschil tussen arm en rijk, het verschil tussen hogere en lagere functies wordt steeds groter. Vandaag zei Lilian Marijnissen nog op facebook dat de 2000 rijksten evenveel bezitten als de 60% van de wereldbevolking. Volgens ons moet dat veranderen! In Nederland zien we dat het recht op werk en inkomen voor een zelfstandig bestaan steeds minder belangstelling heeft van bedrijven, van politieke partijen en zelfs de vakbonden zouden op dit gebied beter hun best moeten doen, hier komen de volgende sprekers nog op terug. Het aantal werkzoekende, ook mensen die werk met betere arbeidsvoorwaarden zoeken zoals zzp’ers en flexwerkers neemt hand over hand toe. Gister kwam zelfs het voorstel van de regering om flex en zzp werk te verbeteren door betere verzekeringen en pensioenopbouw, maar dat gaat ten koste van de vaste contracten, die kunnen zonder problemen naar 30% arbeidstijd en loon. De zekerheid waar de overheid en rechtse politieke partijen het steeds over hebben gaat op de schop.In het verlengde hiervan ligt het nagenoeg- al meer dan 10 jaar- stopleggen van de indexering van aanvullende pensioen.Pensioengeld wat door de werkenden zelf ingelegd is. Grootste boosdoener hierin is de Europese Centrale Bank die door regeringen te weinig wordt aangepakt. Buitenparlementaire actie is dus de enige weg.
De laatste tijd is hieraan in Nederland veel aandacht besteed. Onze afdeling is daarbij vaak aanwezig geweest. In ons jaarverslag 2019 kunnen jullie daarover lezen en volgende sprekers gaan hier ook op in. Dat dit loont, bewijst de kleine winst van allerlei cao’s, de winst van het onderwijs, en de winst van de boeren. Ik zeg nadrukkelijk kleine winst, want het is veel te weinig geld om de problemen echt op te lossen. Dus volhouden. Doorgaan met de actie en het liefst zo massaal en hard mogelijk. Organiseren is belangrijk. Marx zei al: proletariers alle landen verenigt U.

Corry Westgeest, Enschede, 24 jan 2020