De vakbondsstrijd, FNV, FNV lokaal, etc.

Speech van Rik Min en Corry Westgeest

Rik Min vertelt hoe hij door een campagne van ABVAKABO Twente gekozen is tot FNV parlementslid. De campagne ontstond omdat er in Twente klachten waren dat mensen uit de regio’s nooit aan bod komen. We zijn er trots op dat het gelukt is. Rik heeft op 2 stemmen na een vaste zetel. Met zijn plaatsvervangende zetel is hij betrokken bij de voorbereidende standpuntbepalingen en heeft hij diverse keren al ingevallen voor afwezigen. Het ledenparlement functioneert als hoogste orgaan in de bond en telt 108 leden.


Corry Westgeest en Rik Min over vakbondswerk

Communisten zijn van oudsher actief voor de belangen van de arbeidersklasse via de vakbond. Het kapitaal, de kapitalistenklassen regelen de arbeid, de werkgelegenheid en het inkomen. De staat de regering, de parlementaire organen zijn slippendragers voor de kapitalistenklasse.

Vakbonden bestaan al heel lang. Er zijn heel wat boeken over uit gegeven en we zijn er trots op dat er altijd een goed verhaal over een communist, de communisten in staat. Kort geleden is er een boek uitgekomen over met een groot artikel over Aldenkamp die actief was voor de CPN. Vorig jaar is er inde wijk Laares, destijds een armere arbeiderswijk, een park naar hem vernoemd waar ook een plaquette van hem staat. Het mooie is dat veel mensen bang waren dat de mooie glazen plaquette beschadigd zou worden, maar daarop is weinig kans. De bewoners van het seniorencomplex waar de plaquette voor staat, bewaken dit dag en nacht. Hoe is nu FNV lokaal ontstaa en wat is de links naar Social hart van Enschde.

Plaatselijk en regionaal waren er FNV afdelingen, deze zijnongeveer 25 jaar geleden opgeheven. Een uitzonderong hierop vormede de ABVAKABO die regionale afdelingen had, ik en een aantal aanderen van ons zijn daatr altijd actief in geweest.
De FNV bonden zijn sinds 1 jan 2015 gefuseerd, Rik vertelde daar al over. Tegelijkertijd zijn er lokale afdelingen gevormd, Twente, heeft 4 lokale afdelingen waarober 1 in Enschede en omgeving.

Lokale, gemeentelijke voorzieningen,

Werk, inkomen, uitkeringen, voorzieningen, decentralisatie. Sociaal hart Livio Combinatie van acties. Voorlopig besturen.