Nieuwe Communistische Partij - NCPN, afdeling Twente
Secretariaat: Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede
Tel: 053-4.763.881 Banknummer: NL23INGB0004698189
E-mail: ncpn.twente@worldmail.nl
Website: www.ncpn-twente.nl

Jouw belang is een goede baan en een goed loon: om jou in staat te stellen jezelf en je gezin te kunnen onderhouden. Daar vecht de NCPN voor. Samen met jou?

Deze site bevat teksten, foto's, verklaringen, verslagen en programma's

Dinsdag 15 juni 2021. MEDEDELING: De Werkgroep Vergeten Verzet te Deventer heeft een nieuwe Nieuwsbrief uitgegeven. Dat nummer is een themanummer, gewijd aan de gebeurtenissen op 25 juni 1941, toen in Deventer veertien vooraanstaande communisten en revolutionair-socialisten werden opgepakt en naar Kamp Schoorl werden gedeporteerd. De gebeurtenissen van 25 juni 1941 worden op 25 juni 2021 herdacht.

In de vroege ochtend van 25 juni 1941 arresteerde de gemeentepolitie van Deventer zeventien vooraanstaande revolutionair-socialisten en communisten. Vanuit Apeldoorn werd eveneens een verdachte van “communistische activiteit” naar Deventer gebracht. Deze laatste en drie van de Deventer mannen werden in de loop van de dag vrijgelaten. De veertien anderen werden ’s avonds om 18.30 door de Ordnungspolizei afgehaald. Hun bestemming was Kamp Schoorl. In de loop van de jaren dertig kreeg Deventer de geuzennaam Moskou aan de IJssel. Veel linkse Deventenaren waren er trots op, het behoudende deel van de bevolking allerminst. Bij de raadsverkiezingen van mei 1919 behaalde de pas opgerichte Socialistische Partij (SP) vier zetels. De Communistische Partij Holland (CPH) kreeg vanwege een lijstverbinding met de SP net geen zetel. De lijstaanvoerder van de SP, Socialistische Partij, was Johan Roebers. Hij zou tot 30 juli 1940 raadslid blijven.

Dit zijn de mensen en de namen waar het om gaat:

Vrijdag 4 juni 2021. Ingezonden brief van corry Westgeest. Na digitaal in 'Huis aan Huis' nu ook gepubliceerd in 'Hart van Enschede'. Geweldig. Waar blijft de Tubantia, '1twente' en RTV oost?


De screendump van van het artikel in 'Hart van Enschede'

Zondag 30 mei 2021. De volledige tekst van de ingezonden brief van Corry Westgeest over de problemen bij de bijstand in Enschede, zoals verstuurd naar de Tubantia en 'Huis aan Huis':

Dinsdag 4 mei 2021. De afdeling heeft in het Volkspark in Enschede, ter herdenking van vooral onze kameraden in de Tweede Wereldoorlog, bloemen gelegd.


Een boeket van rode tulpen, het symbool van de Nederlandse communisten

Zaterdag 1 Mei 2021. Gezamenlijke 1 mei viering in Enschede!
De afdeling is heel actief geweest om de 1 Mei-viering in Enschede, weer gezamenlijk met SP, GL, de vakbond FNV en de PvdA, te organiseren. Door de corona-maatregelen stond niet iedereen te popelen om de straat op te gaan. RTV Oost wilde  een interview met Corry en een optreden van de NCPN zanggroep ‘Hard en Vals’ uitzenden. Alle partijen mochten daar ook kort hun zegje in doen. Het is op vrijdag 30 april opgenomen maar om onverklaarbare reden (!) op 1 mei niet uitgezonden.


Hier o.a. GL, SP, FNV en NCPN. Later kwam er nog iemand van de PvdA. De Tubantia heeft hier een plaatje van geschoten en 's maandags op pagina 3 in de krant gepubliceerd.

Op vrijdagavond 30 april hebben we ons NCPN spandoek: ‘loon, werk, vrede en socialisme’ op een prominente, mooie plek in de stad opgehangen, trok goed de aandacht.
Gaandeweg ontstond er toch enthousiasme voor een actieve actie. We hebben op 1 mei een picketline in de stad gehouden en pamfletten uitgedeeld, staat links in het menu.


Van links naar rechts aan tafel PvdA, SP en FNV ; achter de tafel van links naar rechts: GL en NCPN (Corry). RTV Oost staat op het podium het gesprek te filmen.

Er was behoorlijk veel aandacht, vooral van jongeren. Het was mooi dat de Twentsche Courant Tubantia toch nog langs kwam voor een interview.


De pagina uit de Tubantia

Vervolgens een route door de stad gelopen naar de Oude Markt waar stadsbeiaardier Esther Schopman de Internationale een aantal malen op het carillon heeft gespeeld. Natuurlijk hebben we dit luidkeels meegezonden. Esther schopman en de internationale.

Met de pickerline en het uitdelen van de pamfletten hebben we veel mensen bereikt. Het zoveelste bewijs dat contacten op straat liggen.

Maart - April 2021. De afdeling is actief in de pensioenacties, vooral regionaal bij 'Pensioenactie Oost' en landelijk bij 'Red het Pensioensysteem'. Zie hier.

Februari 2021. De afdeling heeft iedereen - hoe dan ook - stil te staan, en de media te volgen rondom de herdenkingsactiviteiten m.b.t. de Februaristaking van 1941.

Vrijdag 29 jan. 2021. Het jaarverslag 2020 is klaar. Zie het linker menu; bovenin.

Helaas een jaar zonder politiek café vanwege de corona. Het doorsturen van dit jaarverslag naar anderen stellen wij op prijs. We hopen elkaar gauw weer te kunnen ontmoeten. Reacties op het jaarverslag zijn evenals donaties van harte welkom. Jullie weten: wij ontvangen geen subsidie maar betalen alles van de giften die wij hiervoor ontvangen.

Woensdag 15 jan. De gemoederen in Enschede aangaande de WMO-problematiek zijn nog niet tot bedaren. Corry schreef er een ingezonden brief over.

Donderdag 4 jan. 2021 bereikte ons het bericht dat Bert de Jong was overleden. We kennen Bert uit de aktie tegen het ontslag van Corry Westgeest.

Woensdag 30 december 2020. Commentaar van Rinze Visser, gemeenteraadslid NCPN Friese meren:

Hardvochtige bijstandbeleid moet stoppen.

Dag Corry, hopelijk komt het nu ook in de gemeenten los. In onze gemeente zijn we daar al jaren mee bezig. Na het toeslagenschandaal kinderopvang komen - hoewel nog schuchter- ook anderen uit de slaaptoestand. Als wij  in de gemeenteraad hierover moties indienen, dan breekt de hel los. De burgemeester die ons het woord wil ontnemen, raadsleden die naar de interruptiemicrofoon snellen om hun vertrouwen in de ambtenaren uit te spreken, enzovoort. Waar we de mogelijkheid hebben brengen we onze standpunten hierover naar buiten. Mensen die financieel van de gemeenten afhankelijk zijn worden als oud vuil behandeld. We zouden veel voorbeelden kunnen geven, waar wij slachtoffers te hulp schieten. In 2016 is er zelfs een artikel aan de gedragscode voor raadsleden  toegevoegd dat raadsleden inwoners die ‘in verzet zijn tegen een besluit van een gemeentelijke instantie geen (juridisch) advies mogen geven’. Ik trek me daar openlijk niets van aan. Ze durven mij niet aan te pakken, omdat  ze weten dat dat zich tegen henzelf zal keren. Laat het schandaal dat met de kinderopvang begonnen is verbreden naar alle overheidsinstanties, dus ook en vooral de gemeenten.

Met kameraadschappelijke groet, Rinze.

Dinsdag 29 dec. 2020. Geweldige overwinning: De klacht van de gemeente ‘smaad en laster’ tegen Rene Beunders van 'Sociaal Hart Enschede' is geseponeerd. Zie persbericht:

Over de bijstand is veel in het nieuws n.a.v. de 7000 euro terugbetalen van een vrouw wiens moeder 1x per week voor haar boodschappen deed. Komt ook nog een boete op. Maandag heeft Peters CDA kamervragen gesteld. Op NPO Ned 1 kwam Ronald van Dorland uit Enschede aan het woord en op 'TV 1 Vandaag' Rene Beunders van Sociaal Hart Enschede over het hardvochtige beleid van de gemeente Enschede. Enschede staat er niet mooi op. De gemeente zal razend zijn! Mooi, zij verdient niet beter! NCPN Twente zegt: Stop hardvochtige bijstandsbeleid.

Dinsdag 24 nov. 2020. Ingezonden brief van Corry over de zorg (en m.n. de afbraak van de thuiszorg) is vandaag in de Tubantia geplaatst.


Haar brief in de Tubantia

20 nov. 2020. Plein in Gronau (D) genoemd naar een Duitse communistische vrouw (DKP) die actief was in het verzet. Zij werkte samen met het Nederlands verzet o.a. met 'Nooit Mehr Nie Wieder' (Twente) en onze kameraad Aldenkamp (Enschede).


Grete-Kusber-Platz, Gronau (D)

Woensdag 18 november 2020 Corry schreef een ingezonden brief naar de Tubantia en een variant naar de Volkskrant en de NRC:

  Beste redactie,
  Hierbij onze reactie op de beschrijving van het SCP rapport over zorg- en hulpverlening in jullie commentaar in de krant van 17 november. Graag plaatsing.
  Hartelijke groeten
  Corry Westgeest, voorzitter NCPN Twente

  Verbeter zorg- en hulpverlening

  Het onderzoeksrapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wat in het commentaar van de Tubantia van 17 november uitgebreid wordt beschreven, bevestigt wat veel personen en groepen al 5 jaar zeggen: dat de hoge verwachtingen van de decentralisatie van de zorgtaken naar de gemeenten niet zijn waargemaakt. Sinds 2015 staan veel kwetsbare mensen door onvoldoende zorg, kwantitatief en kwalitatief, in de kou. Het gaat om de zorg aan ouderen, de jeugdzorg, de uitvoering van de participatiewet en niet te vergeten de medewerkers in deze sectoren. Het is dan te begrijpen dat voor de achterblijvers het niet mogelijk was om aan de verwachtingen te voldoen. Na vijf jaar blijkt dat de eenzijdige blik van het kabinet Rutte ll van VVD en PvdA vooral gericht was op bezuinigingen. Volgens de FNV vielen er 70.000 ontslagen.
  Zelfs directeur Kim Putters van het SCP sprak er schande van omdat er vaker vanuit allerlei plaatsen ernstige klachten hierover zijn aangekaart. Ook alle protesten in Enschede van groeperingen zoals Sociaal Hart Enschede, Jan Veldhuizen van het Diaconaal Platform Enschede, de acties van de NCPN en vele anderen, regelmatig met ondersteuning van de media, worden hiermee bevestigd. Daar zijn we echt niet blij mee, maar dit geeft wel aan hoe ernstig de situatie is. Vaker is gepleit o.a. ook door Margriet Visser van de partij Enschede Anders voor een onafhankelijk onderzoek. Wat er landelijk gaat gebeuren om de problemen op te lossen is nog niet bekend en kan wellicht nog een tijd op zich laten wachten.
  Daarom gemeente Enschede: vijf jaar ellende voor veel mensen is meer dan genoeg, het is de hoogste tijd om dit onderzoek ook echt te gaan doen en de zorg- en hulpverlening ernstig te verbeteren.

  Bron: https://nos.nl/.../2356722-scp-hoge-verwachtingen...

vrijdag 28 oktober 2020. Ingezonden brief van Corry Westgeest naar de Tubantia (en een variant naar de Volkskrant en NRC):

  Zorgproblemen nu aanpakken!

  Met stijgende verbazing lees en hoor ik in de media hoe de waardering voor zorgmedewerkers en het gevoel van samenhorigheid met de zorgmedewerkers aan het omslaan is. De Tubantia maakt het in haar commentaar wel erg bont. Niet het eindeloze gedraai rond het tekort aan handen rond het bed, niet het gedraai rond de verhoging van het salaris, niet het stemgedrag in de Tweede Kamer wordt bekritiseerd, niet de verkeerde stem van de Christen Unie en het niet uitvoeren van de daardoor aangenomen motie wordt bekritiseerd, nee de oppositie die het voor de zorg opneemt, krijgt ervanlangs. Citaat ‘Met de verkiezingen voor de Tweede kamer aan de horizon heeft het er alle schijn van dat de oppositie de kwestie, maar ook het algehele sentiment rond de zwaar beproefde zorgmedewerkers in coronatijd, gebruikt voor electoraal gewin. Dat leidt af van de zaak waar het in deze voor menigeen donkere tijd echt om zou moeten gaan, de bestrijding van het virus, de gezondheid van mensen en de beperking van de schade voor ’s lands economie. En dat is kwalijk!!!
  Deze bijdrage van de redactie lost de problemen echt niet op, echter, vergroot het risico dat het aantal oververmoeide zorgmedewerkers nog meer gedemotiveerd raakt.
  Volgende week dinsdag komt er weer een debat/stemming in de Eerste Kamer, ik hoop dat deze mensen meer gevoel hebben voor de verschrikkelijke omstandigheden in de zorg. In ieder geval zal de FNV dit maandag in een gesprek bij de regering aan de orde stellen (online-informatie). Het zal dan niet alleen gaan om het ‘zogenaamde’ tekort aan geld maar ook over het oplossen van meer handen aan het bed. De financiering van zorg is zo opgesplitst in Nederland dat veel aanverwante multinationals (zelfs nu) hoge winsten maken, terwijl er voor verpleging en verzorg ‘nooit’ genoeg geld is. Aanpakken! en ik hoop dat veel andere groepringen, mensen zich aansluiten bij de inspanning van de oppositie. Het gaat hier om het algemene gezondheidsbelang.

  Corry Westgeest, voormalig verpleegkundige en voorzitter van de NCPN afdeling Twente

Maandag, 26 oktober 2020. Verklaring van de afdeling over corona en de maatregelen:

  Het bestuur van afdeling Twente vindt de maatregelen van het kabinet aangaande het terugdringen van het corona-virus behalve de spoedwet, een totale lockdown, onduidelijkheid over mondkapjes en het tekort aan medisch- en verpleegkundig materiaal en personeel, goed.

  De bevolking van Nederland zijn heus geen makke schapen. Wat die Engel doet en die mensen op het Malieveld, ligt ons - communisten - niet. Wat ons wel- nu – na aan het hart ligt is de ellende bij de horeca en MKB-bedrijven. Ontslagen en faillissementen. Drama. Wat de afdeling wel gelooft is dat regering nu fijn allerlei dingen aan het doordrukken is. Ze gebruiken deze crisis. Dus alert zijn en blijven is wat onze afdeling Twente betreft het parool. Aan het coronavirus is inderdaad net als een griepvirus bijna niet te ontkomen. Alleen is de manier van doodgaan erger. Veel erger. Dat kan niet ontkent worden. Hoe ouder men is, hoe armoediger men is, hoe ongezonder men is, en hoe zwakker men is, hoe eerder men aan de beurt is. Dat is bij griep ook zo. Vaccineren zien wij wel degelijk als oplossing. Maar wetenschappers weten als geen ander dat er tientallen griepsoorten en tientallen mutaties zijn. Dus een cocktail aan vaccins - in een prik - mist nog als eens net die ene griepsoort die je wilt tackelen. Dat moet niet verkeerd uitgelegd worden. Vaccineren heeft in sommige kringen, bijvoorbeeld bij vrije school aanhangers, antroposofen en homeopaten een slechte naam gekregen. Maar dat is wel degelijk ten onrechte.

  Corry Westgeest, voormalig verpleegkundige

Zaterdag 5 sept. 2020. Ingezonden brief van Corry is in de Tubantia geplaats.


Haar brief in de Tubantia

Vrijdag 4 sept. 2020. Oproep van de NCPN om deel te nemen aan de landelijke manifestatie voor de zorg zaterdag 4 sept. 2020.


Hier de oproep van SP, PvdA, FNV etcetera.

Dinsdag 25 aug. 2020. Rik met zijn bord bij het Joegoslavie-tribunaal waar het hoger beroep zich afspeelde achter gesloten deuren over de echte waarheid achter het drama Srebrenica en de rol van Mladic en Milosevic in de Joegoslavische oorlog. Hier gefotografeerd door een ANP persfotograaf. De foto stond later op de NOS/ANP-site en kwam over twee volle pagina's in de Nieuwe Revu: "Srebrenica was een roversnest".


Rik en zijn bord in de Nieuwe Revu van 2 sept. 2020

Dinsdag 6 augustus 2020. mooie picketline in Enschede op het Stationsplein ter herdenking van het bombardement op Hiroshima, 75 jaar geleden. De afdeling nam met een paar personen deel. We deelde een pamflet met een verklaring uit over de achtergronden van de twee atoombommen op deze Japanse steden. (Zie voor de tekst, links in het menu.)


Dit mogen wij nooit vergeten

Dinsdag 21 juli 2020. De NCPN Twente en m.n. Corry Westgeest op de regionale TV '1Twente'. Zie voor de video: YouTube (Het filmpje verschijnt in een apart window.)

Daar een interview met Corry Westgeest, voorzitter NCPN afdeling Twente, op 20 juli in de nieuwsuitzending van de regionale TV '1Twente' over hun protestbrief over de misstanden in de uitvoering van de bijstandswet en WMO van de gemeente Enschede die op 25 juni aan de orde waren gesteld door 'Sociaal Hart van Enschede' en anderen in een uitzending van BNN/VARA. De NCPN is nauw betrokken bij de activiteiten van 'Sociaal Hart' en schreef o.a. een protestbrief aan het college van B&W, de gemeenteraad, alle politiek partijen en FNV Lokaal met een oproep om te komen tot een correcte wetsuitvoering: Meer vertrouwen, beter onderzoek naar de problemen, betere communicatie en een correcte klachtenbehandeling. De brief is volledig geplaatst in 'Huis aan Huis', het huisaanhuis-blad van Enschede.

Achtergrond uitzending, zie: <>https://www.npostart.nl/opstandelingen/25-06-2020/BV_101398812<> De reacties van de betreffende wethouder de heer Kampman waren beneden pijl. ’Bekende verhaal, Pissen op de gemeente’. Op de problemen kon hij vanwege de privacy niet ingaan. Ook de gemeenteraad, behalve Margriet Visser van de partij Enschede Anders en de SP die vragen stelde in de Tweede Kamer, zweeg. De Tubantia plaatste een column met o.a. de strekking dat BNN/VARA geen onderzoek had gedaan. De NCPN schreef een protestbrief die de Tubantia en Hart van Enschede plaatsten. De brieven staan op de linker kolom van onze website. Meer informatie over Sociaal Hart van Enschede kun je vinden op de website van <>www.sociaalhartenschede.nl<>.

Woensdag 8 juli 2020. Links in het menu: een open brief over misstanden in uitvoering bijstand een huishoudelijk zorg Wmo. Naar B&W Enschede, Gemeenteraadsleden Enschede, Raadsgriffie de heer Meijer, alle politieke partijen Enschede en FNV Lokaal Enschede. Titel: Pak problemen rond de uitvoering van de bijstand en de WMO echt aan.

Beste raadsleden, burgermeester en wethouders,

Bijgaand onze reactie op de ontwikkelingen over de uitzending Opstandelingen van BNN/VARA op 25 juni 2020.
Wij vinden dit een ernstige zaak. De problemen over uitvoering van de bijstand en de huishoudelijke zorg Wmo zijn niet nieuw, wel ernstig.
Wij verzoeken u dringend om te bezien hoe deze opgelost worden en hier ons ook over te informeren.
Met vriendelijke groeten, Corry Westgeest, voorzitter

Dinsdag 7 juli 2020. Links in het menu zie je een brief over Pensioenen naar de pers en m.n. Tubantia.

Maandag 6 juli 2020. Links in het menu zie je een brief van Corry Westgeest over een misselijk makende column van mevrouw Hilbrink in de Tubantia naar de Tubantia, hart van enschede, huis aan huis en bnn/vara.

Ze schrijft erbij: 'Als ondertekening met FNV/NCPN een probleem is, laat het dan maar weg'. Hartelijke groeten, Corry Westgeest, Enschede

Maandag 6 juli 2020. Links in het menu zie je een brief van Rik Min over Srebrenica naar de NRC en Tubantia. Deze ingezonden brieven zijn geschreven omdat het - ten eerste - vandaag 25 jaar geleden is dat Dutchbat Srebrenica moest opgeven en - ten tweede - de waarheid over Srebrenica - dat het een roversnest was - nog steeds niet gezegd is.

Zaterdag 4 juli 2020. Het ledenparlement heeft uiteindelijk, met 64 stemmen voor en 40 stemmen tegen, het nieuwe pensioenstelsel van Koolmees, Knot en Rutte aangenomen. De aktieve leden in het pensioendebat van de NCPN afdeling Twente zijn zeer teleurgesteld. Ondanks de grote pensioenvermogens verwachten wij geen indexatie; net zoals de gepensioneerden de afgelopen 12 jaar geen indexatie hebben gehad. Zogenaamd omdat "dat geld van de jongeren zou zijn".

Woensdag 1 juli 2020 hebben we op facebook het volgende gezet:

Na het zoveelste nietszeggende FNV seminar zouden zaterdag a.s. sommigen in het ledenparlement zomaar dat stukje kapitalisme dat we in Nederland zelf onder controle hebben - die 1700 miljard euro rentegevend kapitaal in al die pensioenfondsen die er zijn - weg willen geven??

DAT KAN TOCH NIET...

Blijkbaar begrijpen alleen socialisten en communisten dat we hier op een tweesprong staan tussen een armzalig afgeroomd systeem of een goed aanvullend pensioen gebaseerd op goed renderende aandelen, leningen en onroerend goed.

EEN GODSVERMOGEN.

Het ledenparlement van de FNV heeft nog drie dagen de tijd om Marx er maar eens goed op na te lezen.

Stel je voor dat de Nederlandse aandeelhouders in Wassenaar, Bloemendaal en 't Gooi afstand zouden doen van hun aandelen? De wereld zou niet meer bijkomen van te lachen.

Donderdag 25 juni 2020. In Den Haag hebben FNV aktievoeders een symbolische aktie uitgevoerd bij het monument van Drees, de vader van de moderne pensioenregeling in Nederland.


Aktievoerders samen met Corrie van Brenk hebben in Den Haag 'Drees ingepakt'.

Donderdag 25 juni 2002. Zoals velen die onze website bezoeken weten, is er in Deventer een werkgroep 'Vergeten Verzet Deventer'. Ze zijn heel aktief met bijeenkomsten, tentoonstellingen en lezingen. Ze organiseerde 25 juni een fietstocht. De fietstocht stond in het teken van 25 juni 1941. Op 25 juni 1941 vond de zogenaamde 'Aktion CPN' plaats: het was 3 dagen na de inval van de nazi’s in de SU. In heel Nederland werden toen meer dan 600 communisten, revolutionairsocialisten en ook anarchisten opgepakt. In Overijssel waren het er in de vijftig. In Deventer werden 18 mensen opgepakt. Vier werden er weer vrijgelaten en uiteindelijk werden er 14 vooraanstaande leden van de CPN en de RSAP weggevoerd naar Kamp Schoorl. De meesten van hen zouden de oorlog niet overleven. Vanaf augustus gingen ze in etappes naar Kamp Amersfoort. Ook de anderen, uit de rest van Nederland viel dit lot te beurt.


Het logo van de werkgroep

Donderdag 25 juni a.s. is het programma 'Opstandelingen' over 'het ontmoedigingsbeleid van Enschede tegen de zwaksten en andere sociale misstanden in uitvoering bijstand en zorg (WMO)' uitgezonden. De gemeente voert een hard ontmoedigingsbeleid tegen de allerzwaksten van de samenleving. Rene Beunders, voorzitter van de Stichting Sociaal Hart, neemt het in dit programma voor ze op. In de raad wordt hij gesteund door slechts enkele raadsleden. De meeste steun komt van de media! Diverse malen is Beunders door de ombudsman en verschillende rechters in het gelijk gesteld, terwijl de gemeente en de verantwoordelijk wethouder (PvdA) nauwelijks aanspreekbaar is. Drie maanden lang volgde het programma Beunders en sprak met andere ‘opstandelingen’ waaronder Corry Westgeest van de NCPN Twente. In 'Opstandelingen' onderzoekt Sophie Hilbrand de zwakke plekken in de lokale democratie. Waarom komen burgers in opstand tegen hun gemeentebestuur? Eerder kwam het ondemocratische gemeentebeleid Almelo in twee uitzendingen aan bod.


Rene Beunder en de Bijstand in Enschede

Donderdag 18 juni 2020 is er een aktieberaad van de samenwerkende FNV pensioenaktiekomitees WPA/LCR geweest. Dat was dringend nodig. Er komen grote verslechteringen aan. Een dag in de week werkt u of heeft u gewerkt voor uw pensioen. Daarom heet het ook achtergesteld loon. Iedereen in de politiek zwermt nu om de pot van € 1.500.000.000.000 (1500 miljard) heen. Zonder dat iemand vanuit de politiek ook maar antwoord geeft op de vraag wie de eigenaar van dit belegd vermogen c.q. kapitaal is. Ook PvdA en GL niet. Het beste, meest zekere en sociale pensioenstelsel van de EU word om zeep geholpen met medewerking van velen. Alles om 900 miljard te kunnen afromen. Het huidige stelsel is uitstekend. Het probleem zit in de door de DNB opgelegde ridicuul lage rekenrente van 0,6% (waar helaas de FNV en PvdA rond 2004 - 2009 in de eerste ronde privatisering voortvloeiende uit de Lissabon akkoorden, mee akkoord zijn gegaan), terwijl de pensioenfondsen historisch gezien jaarlijks gemiddeld 7% rendement maken en we ons daarom arm rekenen. Het bleek een wurgwetje te zijn van ongekende politieke wreedheid. Er komt ongeveer 32 miljard aan premie per jaar binnen en er gaat ongeveer 28 miljard per jaar uit de pot naar de gepensioneerden. Als je dan jaar na jaar 7% rendement gemiddeld maakt, kun je uitrekenen dat er ook dit jaar weer 100 miljard in de pot is bijgekomen. We worden belazerd op een vreselijke manier. Ten gunste van de overheid als grootste werkgever (politie, leger, onderwijs, hogere en lagere ambtenaren), commerciële bedrijven en werkgevers die nu minder premie gaan betalen. Vooral dat minder premie betalen zal gaan gebeuren; met als argument van de werkgevers naar de werknemers toe: “jullie barsten toch van het opgepotte geld”….


Jan Ilsink, bestuurslid NCPN en dagelijks bestuurder van de samenwerkende aktiekomitees aan het woord. Ons Twentse bord deed het goed. Rik Min kwam met dit bord zelfs op de foto in de Volkskrant. Welliswaar alleen in de digitale editie, maar toch!

Zaterdag 5 juni 2020. Manifestatie tegen racisme in Enschede. Veel kameraden waren aanwezig.


Van Heekplein [Foto Marco].

Vrijdag 1 mei 2020. '1 mei op radio en TV! Ook dit jaar aandacht in Enschede voor 1 mei van het gezamenlijke comité: PvdA, GroenLinks, SP, NCPN en FNV Lokaal. Geen demonstratie, geen gezamenlijke bijeenkomst vanwege de corona-maatregelen, maar acte de presente in de media.
Op radio Oost een interview met Corry Westgeest voorzitter van het comité en ‘s middags een livestream tv-uitzending met ’s avonds herhalingen op TV '1Twente'. Een interview over de betekenis van 1 mei met Corry Westgeest en een interview over de politieke situatie met FNV-regiobestuurder Hans Hupkes.
    Vooral aandacht op deze dag voor de situatie van de werkende klasse omdat zij de maatschappij draaiende houden. Een dag in het jaar speciale aandacht voor alle werkenden en uitkeringsgerechtigden op de Dag van de Arbeid is niks te veel gevraagd. Juist nu! Nu de gevolgen van de coronacrisis steeds duidelijker worden, is het belangrijk dat werkenden in alle beroepen zich laten zien en horen. Centraal staat de toename van de gezondheidsproblemen en de daarmee gepaard gaande economische problemen. Stijging van de werkloosheid en de enorme daling van de koopkracht van lonen en uitkeringen.
    Tussendoor zang van het NCPN-zangtrio 'Hard en Vals'. Dit trio koos juist deze naam omdat het de bedoeling is dat iedereen meezingt, deze keer dus thuis. Zij zingen het '1 mei lied Enschede' (1989) en tot besluit de 'Internationale'. Zie voor de video: YouTube. Op veel plaatsen in Enschede hingen rode vlaggen uit. Het mooist was echter het NCPN-spandoek in Enschede Zuid:


Het bekende NCPN-spandoek, dat voor een keer buiten hing, i.p.v. binnen. Vanwege de corona.


Ochtens vroeg op radio Oost een kort interview met Corry Westgeest: RTVOost.

Woensdag 29 april 2020. Het '1 mei comité' op TV! Werkenden laten zich horen en zien. Ook dit jaar aandacht in Enschede voor 1 mei van PvdA, GroenLinks, SP, NCPN en FNV Lokaal. Geen demonstratie, geen gezamenlijke bijeenkomst op deze internationale dag van de arbeid vanwege de corona-maatregelen, maar acte de presente in de media. Aandacht op deze dag voor de situatie van de werkende klasse omdat zij de maatschappij draaiende houden. Een dag in het jaar speciale aandacht voor alle werkenden op de Dag van de Arbeid is niks teveel gevraagd. Juist nu! Nu de gevolgen van de coronacrisis steeds duidelijker worden, is het belangrijk dat werkenden in alle beroepen zich laten zien en horen. Centraal staat de toename van de gezondheidsproblemen en de daarmee gepaard gaande economische problemen. Stijging van de werkloosheid en de enorme daling van de koopkracht van lonen en uitkeringen.


Streekomroep '1Twente' verzorgt met het '1 mei comité' een programma. Te beginnen met een uitzending in hun livestreamprogramma om 16.00 uur. Vanaf dat moment staat deze uitzending op hun website en om 20.00 wordt deze uitgezonden op hun TV kanaal. In het programma gaat de voorzitter van het 1 Mei-comite - dit jaar Corry Westgeest - in op de betekenis van 1 mei en wordt FNV regiobestuurder Hans Hupkes geïnterviewd over de actuele internationale situatie. Het NCPN zangtrio Hard en Vals verzorgt de muzikale noot. Naast het 1 mei-lied Enschede brengen zij de 'Internationale' ten gehore. Eenieder thuis, of waar dan ook, wordt uitgenodigd deze liederen mee te zingen. Ook 'RTV Oost' overweegt aandacht te besteden aan deze dag van de arbeid.

Hieronder de aankondiging in 'Huis aan Huis' van deze 'Dag van de Arbeid' van de gezamelijke linkse partijen op de lokale zender '1Twente':
De digitale 'Huis aan Huis' van 29 april 2020 (screendump)

Het programma is in geluid en beeld live vanaf 16.00 uur te volgen via 1Twente en via 1TwenteEnschede. Zonder internet? Ook via radio is het programma live te volgen: Enschede – 105.1FM, Hengelo – 105.8FM, Borne – 105.4FM, Haaksbergen – 107.3FM en Almelo – 106.1FM. ’s Avonds van 20.00 uur tot 21.00 uur is het programma terug te kijken bij '1Twente' op televisie: kanaal 40 (als je Ziggo hebt), kanaal 1317 (als je KPN hebt) en kanaal 2023 (als je Glashart hebt). Links, in het menu, ziet u de liederen die gezongen gaan worden.

Dinsdag, 26 febr. 2020. Samen met 3000 anderen heeft een delegatie van 4 personen uit Twente, 3 leden van de NCPN en een lid van de SP (2de van links), deelgenomen aan het jaarlijkse Nationale Defilé bij de Dokwerker in Amsterdam ter herdenking van de Februari-staking 1941. Sprekers stonden stil bij de betekenis van het enige massale, openlijke protest tegen de jodenvervolging in Europa in de Tweede Wereldoorlog, op initiatief van de Communistische Partij van Nederland. Tienduizenden Amsterdammers staakten toen mee. Later op die dag breidde de staking uit naar andere plaatsen.
Sprekers riepen ook op om te blijven herdenken en waakzaam te blijven. Namens de afdeling werden bloemen gelegd. De 'Twentse Courant Tubantia' besteedde aandacht aan het bezoek van de delegatie. Wij danken iedereen voor de financiële steun voor de bloemen. Bijdragen voor onze activiteiten zijn nog steeds van harte welkom, zie www.ncpn-twente.nl


De Twentse delegatie bij herdenking Februari-staking 1941 op 25 februari in Amsterdam [Marcel Israel Fotografie].
Interview met o.a. Corry (in nieuw window of nieuw tabblad)


Jeangu Macrooy - de zanger die Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival - wordt geinterviewd op het Jonas Daniel Meijerplein. Daar loopt juist de delegatie uit Twente.

Zaterdag 15 febr. 2020. Picketline op de Dam in Amsterdam. Met vele gelijkgezinden gedemonstreerd tegen de USA-bemoeienissen in zuid Amerika. Tegen de inmenging in Venezuela, Bolivia en het door de Amerikanen laten gebruiken van Curaçao.


Rik, Corry en Willem

Zaterdag 1 febr. 2020. Nieuwjaarsbijeenkomst van de DKP in Kreis Borken ('Grunkohlessen'). Corry Westgeest kreeg ruim spreektijd om de aktiviteiten van de Twentse afdeling toe te lichten en het nieuwe jaarverslag 2019 van de afdeling voor de aanwezigen te presenteren.


Corry Westgeest

Donderdag en vrijdag, 30 en 31 jan. 2020. Akties van de onderwijzers en leraren in Twente. De demonstratie vertrok donderdag van het Kottenpark en vandaar liep men demonstratief door de stad naar het stadhuis. Vrijdag kwamen de stakers bijeen in Hengelo. De NCPN Twente deelde op beide dagen speciale solidariteitsverklaringen uit. (Zie het pamflet.)


Hengelo stadskantoor.


Donderdag in Enschede: eindpunt van de demonstratie in het stadhuis. Vrijdag ochtend in het stadskantoor Hengelo: iedere stakende onderwijzer nam een bloem mee [Foto's Frank].

Zaterdag, 11 januari 2020. Picketline in Enschede. Aanwezig waren mensen van Enschede voor Vrede, SPers, GLers en NCPNers. Dreigen er imperialistische bombardement(en) of dreigen er imperialistische oorlogen van de VS en de NATO dan wordt er al jaren lang in Enschede een picket line georganiseerd door allerlei vredesorganisaties en linkse partijen. De Nieuwe Communistische Partij van Nederland afd. Twente is hierbij bijna altijd aanwezig, zo ook op 11 januari 2020: 'Geen oorlog tegen Iran'. Roderik Rodenburg interviewde deelnemers en plaatste dit op YouTube.


Voor het stadhuis [Foto Geki]. Interview met o.a. Corry (in nieuw window of nieuw tabblad)

Vrijdag 24 jan. 2020. Nieuwjaarsbijeenkomst NCPN afdeling Twente. Vanuit een goed gevulde zaal in Café Gerritsen luidde de NCPN afdeling Twente met zijn leden, sympathisanten en gasten het nieuwe jaar in. Evenals 2019 lijkt ook 2020 weer een jaar te worden met veel actie. En dat is nodig ook. Klassenbewustzijn was het thema van deze nieuwjaarsbijeenkomst. Dit begrip wordt namelijk weggemoffeld, het zou niet meer bestaan, maar het is en blijft van groot belang. Muzikaal werd de avond ingekleed door Sound Charm met Ben ten Vaarwerk op gitaar. Afdelingsvoorzitter Corry Westgeest trapte af. Haar betoog plaatste het vraagstuk van klassen en klassenbewustzijn centraal. De tegenstelling tussen de twee klassen, de arbeidersklasse en bezittende klasse is ook vandaag de dag nog steeds hoogst actueel. De heersende klasse probeert deze aan het oog te onttrekken door onder andere de zogenaamde middenklasse te lanceren en deze een vals klassenbewustzijn mee te geven. Manipulaties in de media en het monddood maken van kritische geluiden doen de rest. [Zie in de linker kolom.]

Verdere verslag: Corry benoemde de machtsblokken in de wereld en de imperialistische oorlogen die uit de kapitalistische blokken voort gekomen zijn. Om weer af te sluiten in eigen land met een pleidooi voor inkomen, werkgelegenheid en sociale voorzieningen. De aanbevelingen die deze week uit de Commissie Borstlap gekomen zijn, bieden wat dat betreft niet veel hoop. Deze voorziet in een verbetering van de positie van de zzp’ers en flexwerkers, maar gaat ten koste van de vaste arbeidscontracten. Actie, zo massaal en hard mogelijk, is hard nodig, besloot Corry.

Rik Min haakt hier in zijn bijdrage meteen op in. Er zijn vele acties geweest, weliswaar geen grote demonstraties en met duidelijke eisen. De vakbond vormde hier met de pensioenacties een uitzondering op. Maar er is, ook in de bond, veel onduidelijkheid en verdeeldheid over het pensioenakkoord dat nu gesloten is. Buitengewoon interessant is het interview met de Chinese ambassadeur in Tubantia van afgelopen week. De ambassadeur benoemde hierin de verschillen tussen de Westerse en Chinese maatschappij, maar dat maakt China geen bedreiging voor het Westen. De grootste bedreiging voor het Westen is het Westen zelf en zijn kapitalistische systeem.

Tenslotte mocht Mark Jan Smit een kijkje in de toekomst geven. De acties voor de pensioenen, in de zorg, onderwijs zijn nog niet ten einde. Daarnaast wordt goede en betaalbare huisvestiging een steeds groter probleem. Ze willen ons doen geloven dat het economisch geweldig gaat, maar dat geldt alleen maar voor de elite. Bovendien ten wij dat de laatste economische crisis die wij een crisis van de overproductie noemen, slecht is opgelost door het aangaan van nog meer schulden. We bezwijken onder de schuldenberg en eens zal de bom gaan barsten. NCPN afdeling Twente zal ook komend jaar op meerdere plekken bij meerdere acties zichtbaar zijn. Alles staat op valt met goede contacten. In de discussie ging het over de rol van de vakbond, met name in relatie tot het pensioendebat. De vraag werd gesteld of de bond hierin strijdbaar genoeg heeft opgetreden. Moeten de leden acties en eisen niet met meer kracht bij gaan zetten? Dit geldt ook voor andere acties in de samenleving, daar waar we het klassenbewustzijn kunnen verhogen. We moeten het samen doen!

Zondag 24 november. Op de druk bezochte Hannie Schaftherdenking waarschuwde Minister Siegrid Kaag in de Hannie Schaftlezing voor het opkomend nationalisme.


De kranslegging. Rechts de minister; onder Corry [Foto's Geki Luiten].

Vervolg: De rode draad in haar betoog was de keuze, die mensen, in alle situaties hebben, om te kiezen om zich bij hun lot neer te leggen of om in verzet te komen. Zij sprak haar bewondering uit voor Hannie Schaft, haar vriendinnen en alle andere verzetsmensen in de Tweede Wereldoorlog die verzet pleegden. Opvallend hierbij was volgens Kaag, dat dit gewone mensen waren, maar benadrukte zij, gewone mensen die ongewone, heldhaftige daden hebben verricht!. Na de voordracht en zang volgde een stille tocht naar het beeld 'Vrouw in Verzet' (Truus Menger) waar organisaties en personen kransen en bloemen legden. Voor de herdenking van volgend jaar werd bijzondere aandacht gevraagd. We gedenken dan het 100e geboortejaar van Hannie Schaft en vijfenzeventig jaar bevrijding. De herdenking is altijd op de laatste zondag van november, in 2020 is dat 29 november.
De afdeling NCPN Twente heeft bloemen gelegd. Wil je meebetalen aan de kosten (vervoer en bloemen) kijk dan hierboven naar ons bank-nummer of laat het ons weten. Voor iedere bijdrage alvast heel erg bedankt.

Woensdag 20 november. Geweldige actie in de zorg in Oost Nederland. Zwolle, Deventer, Hengelo, Almelo en Enschede. De Nieuwe Communistische Partij van Nederland afdeling Twente was bij de actie in Enschede, een solidariteitsverklaring en bord aangeboden. Mocht in de hal bij de spandoeken staan. In de demonstratie door het centrum meegelopen en geïnterviewd door RTV Oost, live uitgezonden op TV.


Corry wordt lopend in de demonstratie life geinterviewd door RTV Oost

Woensdag 6 nov. 2019: De grote onderwijsstaking, ook hier in Enschede. Er waren minstens duizend onderwijzers, leerkrachten en ander personeel uit het onderwijs, uit heel Twente en de Achterhoek verzameld op het Diekmanterrein. De NCPN deelde flyers uit en verkocht kranten (Manifest).


Er waren

Zaterdag 19 okt. 2019 in Enschede: picketline van diverse organisaties/personen tegen het optreden van Turkije in noord Syrie. We hopen nu wel dat er eindelijk na 8 jaar vrede komt in Syrië. Onze partijafdeling is blij met de zeer verstandige overeenkomst tussen de Syrische Koerden en de Syrische regering in Damascus. Dit is mooie win-win-situatie voor de vredeskrachten in die regio. En zeker goed voor Europa. Op RTV-oost kon je om het uur de demonstratie zien. Daarop is te zien dat men Omtzigt (Tweede Kamer-CDAlid) interviewt, die met zijn Syrische vrouw Ayfer Koc (gemeenteraadslid CDA Enschede) even kwam kijken. Verder op foto: Corry Westgeest, NCPN Twente, midden met rode hoedje.De picketline

Op donderdag 3 oktober organiseerde de afdeling Twente van de Nieuwe Communistische Partij van Nederland een politiek café over Prinsjesdag. Economisch gaat het goed, maar Rutte III gaat door met bezuinigen! De werkende klasse is koopkrachtverhoging beloofd, maar die weegt niet op tegen de jarenlange bezuinigingen! De NCPN was kwaad en riep op het verzet hiertegen meer en beter te organiseren. [Zie links in het menu de speech van Corry en Rik]


Twee afdelingsbestuurders verzorgden een korte aftrap van het debat. Corry Westgeest ging in op Prinsjesdag, de miljoenennota. Rik Min sprak over het overproductie en vervuiling, de oorzaken van de crisis. De bijeenkomst werd omlijst met easy listening muziek van Sound Charm.

Maandag, 2 sep 2019, lezing geweest over het communistisch verzet in Deventer


Het communistisch verzet in Deventer. Zaal Humanitas.

Zaterdag, 17 aug 2019, van 14.00 tot 15.00 in Amsterdam, een picketline bij Amerikaans consulaat. Er waren een kleine 20 man/vrouw. Ook enkele NCPNers en CJBers uit het hele land.


Corry Westgeest bij Roel Walraven, de initiatiefnemer


Rik Min en Roel Walraven

15 juni 20109. Corry Westgeest, politiek sectretaris van de NCPN Twente en aktivist van het eerste uur in de pensioenakties met een ingezonden brief over de pensioenen in de Twentse courant Tubantia.


De ingezonden brief


Oproep

18 mei 2019. Picketline bij Amerikaanse consulaat Museumplein tegen de inmenging in Venezuela. Een openlijke vulgaire poging tot een regime change. Nota bene met de steun van tientallen Europese staten waaronder Nederland. En dat allemaal vanwege de olie. Roel Walraven (ex CPN wethouder Amsterdam) hield een vurige toespraak, die besloten werd met het aannemen van een verklaring voor de Nederlandse regering en de politiek partijen. De belangrijkste punten uit zijn toespraak:

We zijn bijeen om te protesteren tegen de Amerikaanse pogingen:
Om de democratisch gekozen president te verjagen. Omdat de onafhankelijkheid van het land wordt bedreigd.
De coupe is mislukt dankzij de steun van het volk en het leger. De Amerikanen scheden alle internationale verdragen. De Amerikanen blijven dreigen, nu ook richting Cuba en Nicaragua.
Wij eisen stopzetting van de oorlogsdreiging: Vrede. Stopzetting van de boycot en teruggave van het gestolen geld. Wij stellen eisen niet alleen aan de Amerikanen, maar ook aan de Nederlandse regering.
Nederlandse regering breek met de coupeplegers, erken de wettige regering, stop steun aan de USA. Wij willen dat politieke partijen zich duidelijk uitspreken. Het gaat om vrede, veiligheid en onafhankelijkheid. Wij eisen niet mee te gaan in de Amerikaanse oorlogsavonturen. Niet alleen in Venezuela, ook Noord Korea en Iran en overal waar dreiging is: Stop wapen- en handelsoorlog. De NAVO uitgaven gaan ten kosten van onze welvaart.
Daarom staan we hier en gaan iedere derde zaterdag van de maand terugkomen. Wij voelen ons gesteund door de meerderheid van de bevolking die vrede wil.
(Instemmend applaus.)


NCPN en CJB waren aanwezig. Ook een delegatie uit Twente.

4 mei 2019. Twee leden van het bestuur van de afdeling leggen bloemen bij de dodenherdenking in Enschede.


Rik Min en Corry Westgeest


Marco start de demonstratie


De geluidswagen van Freddie en Jerry voorop


De sprekers van FNV, NCPN, PvdA, GL en SP (helaas net buiten beeld)


Aankondiging Tubantia 26 mei 2019

Zaterdag 20 april 2019 picketline voor het Amerikaanse consulaat te Amsterdam. Handen af van Venezuela. Yankees go home. Een initiatief van Roel Walraven e.a. Twee kameraden uit Twente waren aanwezig.


Hoofdspreker Roel Walraven, oud CPN wethouder van Amsterdam

Zaterdag 23 maart 2019 Amsterdam. Tegen fascisme en racisme. Er waren 10.000 protesterenden. NCPN, CJB, de communistische jeugdbond en het NPK, het Nederlands Palestina komitee waren mede-organisatoren. Er waren helaas veel foute groepen aanwezig met wild gebler. In de tijd van de ordediensten van de oude CPN kwam dat wilde gebler niet voor. Werden gewoon weggestuurd.


Demo door centrum Amsterdam met vlaggen van NCPN en CJB.

Zaterdag 9 maart 2019 demonstratie van communisten uit Duitsland (DKP), Belgie (PVDA), Luxemburg (CPL) en Nederland (NCPN) in Tilburg, i.v.m. met een studie-conferentie met deelnemers uit deze vier landen.


Demo door centrum Tilburg

De bijbehorende oproep:

Dinsdag 25 febr. 2019, een kort beeld- en tekst-verslagje van de Februari-stakingsherdenking.


25 febr. 2019 in Amsterdam

We roepen iedereen op deel te nemen aan de Februari-stakings-herdenkingen in Amsterdam: Maandag 25 februari om 14.30 in de Stopera (de speciale jaarlijkse FNV-bijeenkomst herdenking) en aansluitend om 16.45 uur de Nationale herdenking bij de Dokwerker.


Tubantia 20 febr. 2019
(Vooraf, op zondagmiddag 24 februari, organiseren CJB en NCPN in Amsterdam, 15.00 - 18.00 uur. Vereniging Noorder Speeltuin, Lindendwarsstraat 10 een speciale Februari-stakings-herdenkingen in Amsterdam op de plaats waar de staking werd uitgeroepen.)

Donderdag 24 jan 2019, onze nieuwjaarsbijeenkomst. Vanaf half acht komen de mensen binnen. Ook gastspreker Jan Ilsink uit Den Haag heeft het slechte weer getrotseerd, geweldig. Na de nieuwjaarswensen van afdelingsvoorzitter Corry Westgeest vertoont zij een beeld jaarverslag van de activiteiten 2018. Activiteiten vooral in samenwerking met andere partijen en de vakbonden: samen zijn we sterker. Veel van deze activiteiten lopen in 2019 door.


De sfeer 1

De acties sluiten aan bij het thema van deze avond: ‘Waar blijft onze koopkracht?’. Acties en beraadslaggingen in Den Haag, Utrecht en Amsterdam voor meer pensioen , cao’s en betere arbeidsvoorwaarden o.a. in het onderwijs, een vredesdemonstratie in Enschede tegen de USA en UK bombardementen op Syrië, de deelname Herdenking Februaristaking 1941 in Amsterdam en Hannie Schaftherdenking in Haarlem, voor het eerst sinds jaren weer een gezamenlijk linkse 1 mei viering in Enschede en een aantal lokale activiteiten waaronder de start van de gele hesjes acties.

In het komende jaar zullen we er heel wat voor moeten doen om ons rechtvaardige deel van de gigantische multinationale winsten binnen te halen. Spreker Jan Ilsink van het landelijk dagelijkse NCPN bestuur gaat hier verder op in. Hij benadrukt vooral het gegeven dat mensen steeds minder geïnteresseerd zijn in politiek. Natuurlijk voelen zij dat ze ‘bedonderd ’worden, maar hoe en met wie er wat tegen doen is, is een moeilijk probleem.


De sfeer 2

In de discussie worden voorbeelden gegeven hoe mensen te interesseren om mee te gaan doen en niet in de valkuilen en verdeel en heersmethoden te trappen. Op dit moment zijn er al plannen voor onderwijsacties op 15 maart, pensioenacties op 18 maart en een gezamenlijke 1 mei viering in Enschede. Op verzoek, van een niet lid, wordt de avond afgesloten met het zingen van de internationale onder muzikale begeleiding van ‘Sound Charm’. Meedoen en/of onze activiteiten steunen? Laat het ons weten

Donderdag 24 jan 2018, de aankondiging in de Tubatia.


Aankondiging in de Tubatia

Donderdagavond 24 januari verzorgt de afdeling Twente van de Nieuwe Communistische Partij van Nederland haar Nieuwjaarsbijeenkomst. Voor de NCPN is een nieuwjaarsbijeenkomst meer dan een hapje en een drankje, de NCPN wil de politieke discussie stimuleren. Na de nieuwjaarswensen en een fotopresentatie over de activiteiten in 2018 volgt er dan ook een politiek café over het thema: Waar is onze koopkracht? Na een inleiding van Jan Ilsink, lid van het landelijke dagelijkse NCPN bestuur en woonachtig in Den Haag kan de discussie over onderwerpen als: acties voor werkgelegenheid, inkomen, pensioenen, bijstand, cao’s, onderwijs e.d. losbarsten. Vooraf, in de pauze en na afloop is er gelegenheid voor persoonlijke contacten terwijl de groep ‘Sound Charm’ muziek verzorgt. Iedereen is welkom. De bijeenkomst is in café ‘Gerritsen’ Voortsweg 109, 7523 CD Enschede. De toegang is gratis of een gift voor de organisatiekosten. De zaal is om 19.30 uur open, aanvang 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.ncpn-twente.nl of bel 053 4763881.


Jan Ilsink is de spreker. Hij stond uitgerekend vandaag in de Volkskrant. Toeval? Het artikel ging over Hans Heres, de NCPN, Oldambt, De Blauwe stad, Beerta, Lemmer en Heiloo.

De afgelopen tijd hebben leden van de afdeling meegedaan met diverse akties van de FNV aangaande de pensioenen. O.a. in Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Zowel bij werkgevers, politieke partijen, de Nederlandse Bank, uitzendbureaus als de Tweede Kamer.


Hier een aktie in Utrecht bij het hoofdkantoor van een bekend uitzendbureau

NCPN Twente was zaterdag 19 jan 2019 weer bij de gele hesjes in Enschede.


Bij het Ei van Ko voor het stadhuis

NCPN Twente was zaterdag 12 jan 2019 weer bij de gele hesjes in Enschede. Een paar miniuten het zebrapad bij het ziekenhuis geblokkeerd (en door de politie weggestuurd). Daarna naar het Ei van Ko gegaan. Daar werd nog een gele rookbom afgeschoten, maar verder heeft iedereen zich (keurig) netjes gedragen.


Bij het ziekenhuis (MST)

NCPN Twente was zaterdag 5 jan 2019 met vijf man bij de gele hesjes in Enschede. Beetje gediscussieerd. Manifest uitgedeeld.


Bij het Ei van Ko, voor het stadhuis Enschede

NCPN Twente was bij groot beraad pensioenacties van de FNV op 24 nov. (Corry met rood hoedje) . Laten we er voor zorgen dat de FNV de acties voor de pensioenen stevig volhoudt! Doe je mee?


Binnen in de grote hal van FNV hoofdkantoor Utrecht

Zondag 25 nov 2018 gaat een delegatie van ons naar de Hannie Schaft-herdenking in Haarlem. Wie gaat er mee?


Aankondiging in de huis aan huis-krant

10 november 2018 – 13.00 uur zijn mensen van de NCPN Twente naar de Dam in Amsterdam geweest. Voor een socialer Nederland! We hebben daar veel Manifesten kunnen verkopen.


Zondag 14 okt. 2018. Antwerpen/Brussel/Luik. Onze zusterpartij, de PVDA Belgie heeft behoorlijk veel stemmen erbij gekregen. Geweldig!


Corry Westgeest, NCPN Twente feliciteert op Twitter onze zusterpartij in Belgie: PVDA/PTB.

Woensdag 12 sept. 2018. Vandaag is Willem Gomes overleden, ons gemeenteraadslid in Heiloo. Willem Gomes was jarenlang het gezicht van de nieuwe Communistische Partij-NCPN in de gemeeteraad in Heiloo, maar vooral ook in Heiloo zelf; en voorheen ook altijd aktief in de oude CPN. Ontelbare malen schreef hij brieven. Zijn ingezonden brieven naar het Noord Hollands Dagblad waren wereldberoemd. Altijd kaartte hij daar dingen in aan die anderen lieten lopen of niet aandurfden. Hij stierf volkomen onverwachts aan een hersenbloeding. Levensbeschrijving in De Groene... (in nieuw window of nieuw tabblad).


Willem was bij de oprichting van Occupy-Nederland erbij in de Schouwburg en het Beursplein in Amsterdam en heel enthousiast. Immers die '1%' in hun leus is de bourgeoisie en die '99%' is het proletariaat. Maar na een paar dagen had hij door dat de beweging - vakkundig (?) - was overgenomen door allelei lieden (van de Maastrichtse toneelacademie?) die niet het beste met die beweging voor hadden.

Zaterdag 8 sept. 2018. Dortmund. UZ-fest van de DKP. Vier man aanwezig uit Twente. Veel bekenden gesproken.


Geki en Frank hebben hier naar toespraken geluisterd.

Zaterdag 8 sept. 2018. Amsterdam. Grote FNV manifestatie en demonstratie voor een goed pensioen. Op Beursplein waren zeker 3000 man/vrouw. Als je het filmpje bekijkt liepen er in de demonstratie - daarna - zeker 5000 mensen mee. Er was geen politie. Die staakte. De FNV had zelf de ordedienst geregeld. Enkelen van ons uit Twente waren aanwezig. Ook een groot aantal vakbondskaderleden uit Twente. Voorbereidende meetings in Deventer en Hengelo waar Corry en Rik waren, hebben zeker bijgedragen dat er velen naar amsterdam zijn gegaan.


Ben en Jan zijn hierop te zien.

Woensdag 20 juni 2018 kreeg Corry deze mail van de ombudsman terug:

Naar aanleiding van uw e-mail van 6 juni jl. heb ik u vorige week gemaild dat ik u deze week zal benaderen inzake uw melding aan Reinier van Zutphen op 11 april en de brief van de NCPN.
Uw melding en de brief hebben wij intern besproken. De NCPN komt op voor de belangen van circa 75 personen per jaar en vraagt aandacht voor de slechte dienstverlening door de gemeente Enschede. Voor de behandeling van klachten hebben wij echter wel concrete casus nodig.
Daarnaast is van belang dat mensen eerst zelf een klacht indienen bij de gemeente. Is men het niet eens met de reactie of blijft een reactie van de gemeente uit, dan kan de Nationale ombudsman verzocht worden een klacht over de gemeente Enschede in behandeling te nemen.
Zonder nadere gegevens kunnen wij de melding van de NCPN niet in behandeling nemen. Mocht u over nadere informatie beschikken, dan verneem ik dat graag binnen twee weken van u.
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op. U kunt dat per mail of telefonisch via onderstaand telefoonnummer doen. Van maandag tot en met donderdag ben ik telefonisch bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,
namens deze,
mr. E.J.G. Verhaar
klachtbehandelaar

Woensdag 30 mei 2018. Aktiedag van de onderwijzers, meesters en juffen uit het basis-onderwijs. Zie foto-collage:


Corry en Frank deelden NCPN-pamfletten uit.

Donderdag 18 mei. Akties bij 3 hoofdkantooren van de rechtse politieke partijen VVD CDA en D66. (en aansluitend akties in de Tweede Kamer) (met o.a. Geki, Corry, Rik, Pieter en Rinus; Twente e.o.)


O.a Corry en Rik proberen het hoofdkantoor van de VVD binnen te komen en te bezetten. Dat lukte. Foto NOS-journaal.Voorpagina NOS-website.

Zaterdag 5 mei stuurde Corry Westgeest, voorzitter NCPN Twente, het volgende bericht naar de media: Beste redactie, graag plaatsing van dit bericht.Dank.

Communisten tellen ook mee!

Bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei legt de NCPN o.a. in Enschede altijd bloemen. Bij deze herdenking wordt het geweldige aandeel van communisten in het verzet niet meer genoemd. Zelfs dit jaar, nota bene in het jaar van het verzet, ook niet. Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat wereldwijd de communisten een groot aandeel hebben gehad in het verzet, in de bevrijding en erg veel mensen in de strijd verloren hebben. Wij zijn van mening dat dit niet onder te schuiven is onder 'ällen die' maar ook genoemd dient te worden. Wij hebben hierover o.a. gesproken met de organisatoren van de herdenking die ons voorstel om hier op een ander moment verder over te spreken accepteerden.

Vrijdag 4 Mei 2018. Bij de jaarlijkse dodenherdenking in Enschede legt de NCPN altijd bloemen. Bij deze herdenking wordt het geweldige aandeel van communisten in het verzet bijna nooit gememoreerd. Zelfs dit jaar, nota bene in het jaar van verzet, ook niet. Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat wereldwijd de communisten een groot aandeel hebben gehad in het verzet, in de bevrijding en erg veel mensen in de strijd verloren hebben. Wij zijn van mening dat dit niet onder te schuiven is onder 'ällen die' maar expliciet genoemd dient te worden. Wij hebben hierover o.a. gesproken met de organisatoren van de herdenking die ons voorstel om hier op een ander moment verder over te spreken ondersteunden.


Overzicht dodenherdenking Enschede

In Markeloo hebben wij ook bloemen bij het regionaal Overijssels herdenkingsmonument gelegd.


Ons boucket links.

Dinsdag 1 Mei 2018. Links viert eindelijk weer samen 1 mei in Enschede

Het heeft lang geduurd, maar voor het eerst sinds 1989 was er weer een gezamenlijke 1 mei viering in Enschede. NCPN afdeling Twente viert ieder jaar 1 mei. Ook de PvdA heeft ieder jaar haar eigen viering. De NCPN probeert al jaren om deze feestdag van de werkende klasse weer gezamenlijk te vieren met alle linkse organisaties. En dit jaar is dat gelukt!


De PvdA, SP, NCPN, GroenLinks en Lokaal FNV Enschede hebben gezamenlijk een goede 1 mei viering neergezet. Deze werd vooraf gegaan door een korte demonstratie door de straten rondom Wijkcentrum De Roef, waar alle partijen gezamenlijk aan deelnamen met slogans als “Wat willen wij? 1 mei vrij!”.


De demonstratieve optocht. ('Rondje' om de Roef.)

Na de demonstratie volgde afwisselend avondprogramma met lezingen, debat, maar ook muziek en gezelligheid. Het is per slot van rekening een feestdag. De grootste zaal in Wijkcentrum De Roef zat afgeladen vol. Na de opening verzorgde Bert Otten (PvdA en oud wethouder van Hengelo) de 1 mei lezing. Hij legde de nadruk op het belang om de 1 mei traditie levend te houden, zeker in deze tijd van steeds verder gaande flexibilisering van de arbeid en uitkleding van de sociale verworvenheden.

Vervolgens werden de vertegenwoordigers van de vijf organiserende partijen geïnterviewd. Alle sprekers benadrukten het belang van deze gezamenlijke 1 mei viering. Natuurlijk zijn de partijen het lang niet altijd met elkaar eens, maar op deze feestdag van de arbeid moet links verenigd optreden. Het moet immers een feestdag voor alle werkende mensen zijn, voor jong en oud.

Corry Westgeest benadrukte het belang van de buitenparlementaire strijd. Zeker nu links in de Tweede Kamer geen meerderheid heeft, is het van groot belang om ook, en misschien juist vooral, in te zetten op deze buitenparlementaire strijd. We moeten dichter bij de werkende klasse komen te staan. Dat geldt ook voor de lokale politiek in Enschede.


De zaal, ruim 125 man/vrouw

Tussen de sprekers door, bracht het NCPN zangtrio ‘Hard en Vals’ strijdliederen ten gehore en dat niet alleen. De zaal werd opgeroepen om actief mee te zingen en dat lukte steeds beter. Het “1 Mei lied”, het “Solidariteitslied” werden gezongen en ter afsluiting van de avond natuurlijk “De Internationale”. Verder verzorgde het duo Willem en Nathan een sfeervol optreden met easy listening jazz muziek.

Een mooie start en absoluut voor herhaling vatbaar, dat was de conclusie van alle deelnemende organisaties. En laten we elkaar ook buiten deze 1 mei viering vaker opzoeken, als het gaat om acties in Enschede tegen de verdere sociale verschraling en voor meer bestaanszekerheid, koopkracht en echte banen!

Zaterdag 14 april gedemonstreerde we in Enschede tegen de USA, de UK en de Franse bombardementen op Syrie en tegen het 'begrip'van de Nederlandse regering. Veel aandacht voor ons 'Stop medialeugens over Syrie'. Het was een goede actie. De eerste in heel Nederland. Er waren mensen uit Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen. Mooie uitzending op TV Oost.


Een lange rij van minstens 45 mensen; van de ene hoek van het stadhuis tot de andere hoek van het stadhuis.

Woensdag 11 april 2018 heeft de Nationale Ombudsman de heer R. van Zutphen Enschede bezocht om klachten over de overheden en aanverwante organisatie/bedrijven van burgers aan te horen. Namens de NCPN was Corry Westgeest daar met een brief over de ervaringen van onze partij met mensen met problemen. Het eerste punt wat wij noemen, burgers komen niet gauw bij dit soort bijeenkomsten omdat zij niet met hun problemen te koop willen lopen en angst hebben voor represailles, bleek helemaal waar. De aanwezigen waren vooral vertegenwoordigers van organisaties en belangenbehartigers. In het gesprek met de ombudsman benadrukte Corry dat het voor aanvragers heel lastig is om hun rechten te weten te komen, staat op internet niet duidelijk, veel mensen hebben geen internet of kunnen niet overweg met deze communicatie. Ook de onpersoonlijke behandeling door het gemeentepersoneel en de onwijs hoge sancties bij omissies die echt niet in verhouding staan, maar mensen wel ieder perspectief ontneemt om uit de problemen te komen, is besproken. Een belangrijk punt hierin zijn de slechte arbeidsvoorwaarden van het personeel: 50% heeft een flex contract. De NCPN is voor meer persoonlijke benadering, betere voorlichting en betere oplossing waardoor mensen weer perspectief hebben. Medewerkers horen veel meer voor hun cliënten op te komen. De ombudsman laat nog van zich horen. [Zie tekst van de brief, links in het menu.]


Corry in gesprek met de nationale ombudsman.

Maandag 12 maart 2018 kreeg de NCPN een kans om even mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede. Leuk.


De lege plaats op het verkiezingsbord aan de singels even ingevuld.

Zondag 25 febr 2018 's avonds al op de website van de Tubantia. Maandag 26 febr. in de papieren krant een leuk stukje. (Zie links in het menu.) Corry Westgeest op facebook: Gelukkig in Amsterdam een geweldige opkomst, ondanks de kou. Twente kwam op de bijeenkomsten goed voor de dag met 2 liederen van Willem Wilmink. Rob van der Meeberg zong bij de FNV bijeenkomst 'Als het even anders was gegaan' en bij het defile zong een zangeres 'Ben Ali Bibi de goochelaar'. Deed mij denken aan een dodenherdenking in Enschede waar Willem Wilmink voor de mij, voor de NCPN het liedje 'De veldmuis' zong. Het liedje wat hij tijdens de oorlog bij het onderduiken in de kelder moest zingen tegen de angst. Tijdens beide bijeenkomsten werd ingegaan op de actuele ontwikkelingen rond oorlog en aandacht gevraagd voor 'Het jaar van het verzet'. Oproep: ‘Toon verzet zolang er oorlog is.


De delegatie voor de Mozes en Aron-kerk voor het herdenkingsaffiche


De Tubantia op maandagmorgen over de volle breedte op pagina 3 onderin

Dinsdag 21 febr 2018 Radio-interview Radio Noord Oost Twente met Corry Westgeest voorzitter NCPN Twente over deelname NCPN aan Herdenking Februaristaking

Interviewer meldt de deelname aan de herdenking het initiatief van de NCPN Twente voor gezamenlijk (trein)reizen. Hij memoreert de inzet van de CPN, de tienduizenden overheidswerkers die het initiatief namen tot de staking in 1941. Hij vraagt wat de betekenis van de herdenking voor ons is. Corry benadrukt dat het eren van de inzet van de kamerdaden van destijds erg belangrijk is, net als het belang van het levendig houden van de verschrikkelijke omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog. Allemaal gevolgen van het kapitalisme en dat mag nooit meer gebeuren. Zij refereert aan de vele conflicten in de afgelopen jaren en de conflicten die nog steeds gaande zijn door het ‘roeren’ door het Pentagon in allerlei landen die een regime change tot doel hebben. De VS wil hen gezinde regeringen! Over onze deelname aan de FNV bijeenkomst voorafgaand aan het nationale defilé vraagt de interviewer wat wij op dit moment van de vakbond vinden. Volgens hem, die overigens al jaren lid is, zijn weinig jongeren hierin geïnteresseerd. Corry geeft aan dat de vakbond van groot belang is, omdat zij het laatste ‘redmiddel’ is ter verdediging van de belangen van de werkende mensen, de arbeiders, en zij komt op voor collectieve voorzieningen. Het is onze taak om jongeren hierover te informeren. Corry zegt dat de NCPN vindt dat vakbonden lange tijd veel te weinig hebben gedaan, vooral nu er overal in de wereld politieke verrechtsing is. Maar gelukkig, zegt zij, is daar weer verandering in gekomen. Als mooi voorbeeld noemt zijn de acties voor verbetering van de pensioenen die vorige week gestart zijn. Het gesprek wordt beëindigd met de oproep om zondag 25 februari mee te gaan naar de bijeenkomst van de FNV en het Nationale Defilé.


Beluister het radio interview

Zaterdag 17 febr 2018 Enschede Gemeentehuis, nagekomen bericht:


Impressie van de prijsuitreiking

Dinsdag 20 febr. 2018 waren er in 12 steden bijeenkomsten van de FNV (sectorbreed) over de pensioenen waar enorme verslechteringen gaande zijn: jongeren worden verplicht minder premies (18% i.p.v. 20%) voor later in te leggen (of helemaal niks in te leggen omdat ze flex werken of ZZP-er zijn) en de aanvullende pensioenen van ouderen worden al 10 jaar niet geindexeerd! Een politiek schandaal van de eerste orde. In totaal waren op de 12 bijeenkomsten meer dan 1600 leden. In Deventer sprak Rik Min, lid van het FNV pensioenactie-comité. Een volle zaal. Niet alleen senioren maar ook leden uit andere sectoren. Hij mocht namens de FNV spreken in de verder zeer goed gevulde zaal. Niet namens de senioren (!), maar namens de gehele FNV, kamerbreed (!). Min analyseerde de problemen. Veel sprekers reageerden op zijn betoog Grote vervolg-akties zijn er op 27 Maart ('s avonds) en 1 Mei (overdag) in Den Haag. Daar tussendoor enkele kleine 'publieks'-akties. Houdt die twee datums in ieder geval al vast in jullie agenda vrij.


Foto Geki Luiten

Vrijdag, 9 februari 2018. Nagekomen bericht: in Deventer op de markt, aktie van het pensioenaktiekomitee 'Red de pensioenen':


De ondersteunende straat aktie [midden: Geki Luiten; rechts het affiche van het pensioenaktiekomitee 'Red de pensioenen']

Vrijdag 16 febr 2018. Plaatsing van stukje in de Tubantia. Kun je niet mee, maar wil je wel meebetalen aan de kosten van de NCPN (o.a. bloemstuk), stort dan je bijdrage op NL23INGB0004698189 NCPN (Ov) o.v.v. febr-staking.


Het stukje uit de krant...

Vrijdag 16 febr 2018:


Impressie van de 'bezetting' hal Malietoren (NWO/NCW)

Vrijdag 2 febr 2018. Geslaagde aftrap NCPN Twente van het nieuwe jaar. Programma politiek nieuwjaar café NCPN Twente in beeld. Welkom en politieke inleiding door afdelingsvoorzitter Corry Westgeest. Zij wenste ons een gezond en strijdbaar nieuwjaar. Die strijdbaarheid zal hard broodnodig zijn vanwege de wereldwijde politiek verrechtsing. De NCPN is voor het stoppen van: de imperialistische oorlogen, de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstroom, de armoede, de werkloosheid en de afbraak van voorzieningen. Door meer buitenparlementaire acties zijn verbeteringen af te dwingen. Frank hield een inleiding over ‘Democratie’ op de werkvloer door coöperaties. Hij gaf voorbeelden daarvan in Spanje, Frankrijk, Italië en zelfs in de VS. Vervolgens was er een pittige discussie over al deze onderwerpen onder leiding van afdelingsbestuurder Rik Min. In de pauze waren er boeken, kranten, bustes van communisten en kaarten te koop onder het genot van gitaarmuziek van ‘Sound Charm’ uit Haaksbergen. Goede opkomst, ook kameraden van de DKP en goede discussie. Dus een goed begin van het nieuwe jaar. Wordt vervolgd.


Impressie van de bijeenkomst

Donderdag 1 febr 2018. Een leuke aankondiging in de Twentse Courant Tubantia en in het huis-aan-huis-blad Huis aan Huis.


Links de Tubantia; rechts Huis aan Huis

Vrijdag 27 jan 2018. Twee advertenties in de NRC vanwege de twee boeken van Rik.


Links zijn nieuwste boek. Rechts zijn boek van september j.l.

Maandag 23 jan 2018. Ingezonden brief van Corry over de aanvullende pensioenen in de Tubantia (en het waanzinnige systeem dat er elk jaar bij de pensioenfondsen aan premies veel meer binnenkomt dan er aan uitkeringen uitgaat). Ra, ra, ra, waar blijft dat geld?


Ingezonden

Zaterdag 13 januari 2018. FNV zet de aanval in tegen onzekerheid. Thema’s die jong en oud verenigen. De volgende openbare strijdbijeenkomst is op 1 mei

Op 13 januari trapte voorzitter Han Busker in de Tivolizaal/Vredenburg het 4 jaar durende ‘FNV Offensief’ af. De zaal was stampvol, 2000 mensen. Een offensief voor echte banen, een hoger sociaal minimum en een eerlijk pensioen. Eerst een plenair gebeuren en daarna workshops met verschillende thema’s. Plenair stelt Busker: ‘Dit offensief is hard nodig, ...want dit kabinet kiest voor de belangen van aandeelhouders, niet van de mensen. Werkenden zijn concurrenten van elkaar geworden, de één is goedkoper dan de ander. En wie niet werkt, niet meer werkt of kan werken, is overgeleverd aan de grillen van de overheid.’ Met het Offensief wordt de druk opgevoerd richting werkgevers en politiek zodat ook fundamentele veranderingen afgedwongen kunnen worden in cao’s en wetgeving. Onze vakbondsstrijd voor vaste banen kunnen we alleen structureel winnen als ook flexcontracten duurder worden zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen en dat is een politieke strijd.

De volgende openbare strijdbijeenkomst waar deze eisen centraal staan is op 1 mei. Na het plenaire gedeelte zijn er verschillende workshops. Vooral de workshops ‘jong’ en ‘senioren’ waarbij de link gelegd wordt tussen de belangen van de verschillende groepen worden goed bezocht. Opvallend is dat vooral Han Busker vrij makkelijk persoonlijk aanspreekbaar is en dat de workshop ‘In gesprek met Han’ minder belangstelling heeft. Mooi is wel dat alle onderwerpen aan de orde kunnen komen. Vooral veel opmerkingen over de slechte werkomstandigheden in de zorg en veel opmerkingen over verbetering van de FNV organisatie.
Met het ‘Offensief’ kan iedereen meedoen FNV-leden en niet FNV-leden. Zet je verhalen en ideeën hoe Nederland fundamenteel veranderd kan worden op www.fnv.nl/offensief.


Fotoos: Han Busker spreker, Han luistert naar Corry, leuk rood contact, pianospel Corry heenreis Zwolle.

Woensdag 20 december 2017 werden weer twee stolper-stenen voor communisten gelegd. Dit keer in Gronau, net over de grens in Duitsland, voor twee Nederlandse comunisten. Corry Westgeest (NCPN) mocht spreken. Rechts de burgemeester van Gronau (SDP), de vrouw in het blauw. Een kleine 30 man/vrouw waren aanwezig. Het betrof een stolper steen voor een vrouw: Jenni Kokkelink, een communist uit het verzet (Rode Hulp) en Bernardt Klijnsma (idem). De speech van Corry in het Duits en de Nederlandse vertaling staat links in het menu.


Corry (links) en mevrouw de burgemeester, rechts

Filmpje Botrop TV
(even doorklikken..)

Dinsdag 11 december 2017 een geweldige stakingsbijeenkomst van leerkrachten, onderwijzers, juffen en meesters van bijna alle basisscholen in Enschede. Op een uitzondering na, deden alle scholen mee. Eddy Kokhuis sprak o.a. namens de AOB. De regering heeft te weinig op tafel gelegd (50% van wat nodig is). De wittebroodsweken van de minister en de hele regering zijn voorbij! aldus Kokhuis. Er waren 3 solidariteitsverklaringen: van de PvdA, van de Nieuwe Communistische Partij en van de SP. Na een aantal sprekers en een zanggroep (op kerstmelodie) trokken de actievoerders richting diverse cafés waar zij onthaald werden op koffie en een gifgroene tompoes met #ikstaak. Het besluit was: wij gaan door met de actie. De geweldige sneeuwbui maakte het extra indrukwekkend. De NCPN deelde pamfletten uit.


300 onderwijzers op het 'Ei van Ko' Stadhuis Enschede

Zaterdag, 11 december. Een belangrijk bericht in het huis aan huis-blad:


Hart van Enschede

Heel bijzonder: zaterdag 11 nov. een hele leuke ingezonden brief over hoe aardig mensen in Enschede zijn.


Even iets heel anders dan de zware dagelijkse politiek..

Donderdag 9 november 2017 heeft Rik 20 kranten (Manifest novembernummer) uitgedeeld in de kantine van de AKI, de kunstacademie, vanwege een symposium over revolutie ('Revolte'). Studenten en docenten gesproken plus iemand van de Twentse Courant Tubantia. Gezegd: "100 jaar geleden (7 nov. 1917) begon in Rusland 'socialisme 1.0'. Vandaag (7 nov. 2017) bestuderen wij het 'socialisme 2.0' (China en Cuba)".


De kop van het pamflet: Revolte

Woensdag 8 november 2017 mocht Corry op Radio TV Enschede FM in het programma 'Twente Werkt' tussen 11.00 en 12.00 uur, 5 minuten over 100 jaar Russische revolutie spreken.

Dinsdag 7 november 2017 een artikel over 100 jaar revolutie met o.a. Corry Westgeest in de Twentse courant Tubantia.


De kop van het artikel

Woensdag, 27 september 2017. Politiek café NCPN, actie tegen de crisis en het kapitalisme. De avond wordt geopend met 2 inleidingen door afdelingsbestuurders. Corry Westgeest stelt dat de miljoennota weinig nieuws bevat. Het gaat economisch heel goed, maar de kloof tussen arm en rijk groeit. We zien dit niet alleen in Nederland maar ook in andere landen. Maandenlang is er achter gesloten deuren gesteggeld welke groepen er iets bij krijgen. Uiteindelijk zijn dat de sectoren met de grootste problemen. Let wel iets, want de bedragen staan niet in verhouding met de bezuinigingen in de afgelopen jaren, de noden die er zijn en het beschikbare geld. Terecht dreigen de leerkrachten van het basisonderwijs met nieuwe stakingen en ook in de zorg hoor je geluiden over nieuwe acties. Verhoging van de koopkracht is ook niet voor iedereen te verwachten en de uitbreiding van werkgelegenheid is nog steeds gebaseerd op banen met slechte arbeidsvoorwaarden en lonen (flex, zzp). En dit allemaal terwijl bv. pensioenkassen reserves hebben van 1400 miljard euro en bv zorgverzekeraars ook al jaren goede winsten maken! Uit onderzoek blijkt Nederland bovendien het beste jongetje in de Europese klas. Natuurlijk gaat dit over de ruggen van de werkende mensen. Het is tijd om dit aan de orde te stellen en om te zetten in acties. Mark Jan Smit legt vervolgens de link naar de internationale situatie. De vraag is hoe mensen over de huidige tijd denken. We zitten we al jaren in een pessimistische en neerslachtige tijd met hoogoplopende conflicten. Het meest opvallendst is de vernietigingsdreiging van Trump tegen Noord Korea. De vraag is waardoor dit pessimisme veroorzaakt wordt. Wij communisten weten hierop wel het antwoord. De crisis van 2008 is de grote crisis/depressie van overproductie. Die zagen wij al jarenlang aankomen. Vele kapitalisten waarschijnlijk ook, want hun beleid was er tientallen jaren op gericht om deze grote crisis steeds maar uit te stellen, door systematisch steeds meer consumptief krediet te verstrekken om de consumptie op pijl te houden. Maar eens moet de bom barsten.


Politiek cafe

Diezelfde kapitalisten gaan door met nog veel meer krediet te verlenen waardoor enorme staatsschulden ontstaan. In de VS steeg de staatsschuld bv. in tien jaar tijd van 10.000 naar 20.000 miljard dollar. De gemiddelde burger maakt zich geen zorgen over de onhoudbare staatsschulden, maar de gewone burger voelt wel dat de economische problemen in de westerse wereld op hem worden afgewenteld. Het laatste wat het grootkapitaal wil, is dat de bevolking haar boosheid op hen richt. Daarom zijn zij een groot voorstander en in vele gevallen zelfs actief betrokken bij de oprichting van rechts-populistische partijen. Deze partijen zoeken in kwetsbare groepen van buitenlanders en moslims gemakkelijke zondebokken en verdoezelen daarmee het ware probleem. Naast het pompen van honderden miljarden in de westerse economieën, zoekt het internationale grootkapitaal de oplossing in oorlogen. En dat geldt dan voornamelijk voor de VS. Al ruim 15 jaar voeren ze oorlog tegen terrorisme, wakkeren ze een nieuwe Koude Oorlog aan tegen Rusland en stuurt Trump met zijn doldrieste retoriek aan op een gewapend conflict met Noord Korea en mogelijk ook Iran. Het door ons verfoeide kapitalistische systeem zit in zwaar weer. Dat is natuurlijk juist goed nieuws! Laten wij daarom niet meegaan in pessimisme en vooral kijken naar wat wij juist kunnen gaan doen om het kapitalisme zijn verdiende plek te kunnen geven in het museum der oudheden.
Onder inspirerende leiding van afdelingsbestuurder Rik Min volgt hierop een pittige discussie. Actuele problemen worden in een historisch kader geplaatst om uit te leggen dat allerlei oplossingen uit het verleden hun tijd hebben gehad. Het kapitalisme verkeert echt in een crisis en moet verdwijnen, socialisme is de oplossing.

Zaterdag 8 juli 2017 verscheen er een interview met Rik Min over zijn boek "70 jaar leugens en bedrog". Het boek laat de overeenkomst zien tussen de val van Srbrenica en het verval van Israel. Beiden wanen en waanden zich veilig achter de rug van de NATO, van de USA en van Nederland. Doen elke dag, jarenlang uitvallen naar hun buren. Uiteindelijk barst dat uit in een volkswoede. De redactie wilde de foto mogelijk vanwege de politieke stellingname en voorspelling richting Israel, uiteindelijk niet plaatsen.


De niet geplaatste foto van twee safe havens. De overeenkomst tussen deze twee - Srbrenica en Israel - is onheilspellend. Ze waanden zich beiden veilig achter de rug van de USA en NATO. Treiteren hun buren continu. Grote kans - dus - op een volksgericht!

Dinsdag 27 juni 2017 delen wij overal in het land dit pamflet uit. Ook op het Malieveld.


Het pamflet

Maandag 19 juni 2017. NCPN- / CJB-solidariteitspamflet met de staking van de NS-medewerkers in Den Haag en Zwolle uitgedeeld. De kwaliteit en veiligheid op het spoor is in geding.Pamflet is ook op diverse andere stations zoals Amsterdam, Enschede en Nijmegen uitgedeeld. In Enschede werd dit door de NS medewerkers en alle aanverwante bedrijfjes in het station en bij de busmaatschappij heel erg goed ontvangen. Men maakt zich al op voor als de estafetteactie in Enschede komt. Dat zal nodig zijn want de NS reageerde op de acties van vandaag met: Ons beleid staat vast, maar er valt altijd te praten!!!


Het pamflet

Donderdag 7 juni 2017. Onze sympatisanten scholing. Dit keer over politieke economie.


De scholing was druk bezocht. Rik liet zijn nieuwe boek zien: over 70 jaar leugens en bedrog; een analyse van de koude oorlog en regime changes.


De uitnodiging

Donderdag 17 mei 2017. Het politiek cafe van de NCPN Twente in Enschede was een interessante bijeenkomst. Onderwerpen waren: wat hebben de verkiezingen gebracht en waar ligt de echte macht. Veel reacties over komende bezuinigingen. Enschede bijvoorbeeld 30 miljoen, terwijl het economisch zo goed gaat! Door bezuinigingen houden bedrijven de winsten hoog, zie berichten over Ford in de USA en Blokker in Nederland. De winsten verdwijnen in de zakken van de aandeelhouders, de werkelijke machthebbers. Hoewel ... als alle arbeiders in verzet komen dan zijn zij de sterksten! De NCPN is tegen de kapitalistische manier van de winstverdeling en streeft naar het socialisme waarin de bevolking de aandeelhouders zijn!


Er was veel belangstelling

Donderdag 4 mei 2017 de dodenherdenking uit de Tweede Wereldoorlog die onze delegaties uit afdeling in Twente in Enschede en (officieel) provinciaal in Markelo allemaal bijwoonden.


De Twentse krans (in Enschede) links en de Overijsselse krans (in Markelo) rechts

Maandag 1 mei 2017: De Twentse delegatie op de landelijke 1 Mei-manifestatie / demonstratie van de FNV te Amsterdam.


De Twentse delegatie

Donderdag 26 april 2017: Oproep om maandag op 1 mei 2017 met zo veel mogelijk mensen mee te gaan naar de landelijke 1 Mei-viering van de FNV te Amsterdam.


Stukje in onze lokale huis aan huis-krant


Pamfletje met de oproep

Op zaterdag 1 april 2017 nam een Twentse delegatie in Munster deel aan het 'vier-partijen-overleg' van communistische partijen over de toekomst van de NATO en de toekomst van de EU. Hier Paul (DKP Borken) en Corry (NCPN Twente) vooraf aan de conferentie in de demonstratie en manifestatie voor de Vredeszaal van 'de Vrede van Munster'. DKP, PVDA Belgie, Luxemburgse communistische partij en NCPN. Ook de Zwitsere communistische partij en de Griekse communistische partij was aanwezig.


Hier Paul (uit Borke) en Corry (uit Twente)

Op zaterdag 25 februari 2017 nam een Twentse delegatie van 12 man/vrouw deel aan de landelijke herdenkingen van de Februaristaking 1941 in Amsterdam.


Foto in midden: Links de delegatie van FNV lokaal Midden Twente en FNV lokaal Enschede. (Rinus legde de bloemen.) Rechts de delegatie van NCPN Twente (Rik legde de bloemen).


Ons Huis aan Huis-blad

De (voormalige) ABVAKABO organiseerde jaarlijks een bijeenkomst omdat vooral het overheidspersoneel in de staking een belangrijke rol speelde. Deze traditie wordt nu in FNV verband voortgezet. Aansluitend is het landelijke defilé bij de Dokwerker op het Jonas Daniel Meijerplein. Dit jaar is het de 10e keer dat Twente georganiseerd deelneemt. Een mooi jubileum.


De delegatie die er naar toe gaat bestaat uit leden van Het Comite ter Herdenking van de Februari Staking 1941, FNV Lokaal Enschede & FNV Lokaal Midden Twente, leden en sympathisanten van NCPN Twente.

Op 17 januari 2017 was onze Nieuwjaarsbijeenkomst annex politiek cafe over alle politieke problemen die er over praten noodzakelijk maakt. Plaats: de Pimpelaar in het centrum van Enschede op de Oude Markt.


Het optreden

Op 30 december 2016, werd er een ingezonden brief van Mark Jan geplaats in de Tubantia.


De brief in de Tubantia

Op 2 december 2016, herdenken wij de dood van Fidel Castro. Geki Luiten is - mede voor Twente - in Den Haag op de Cubaanse ambassade geweest om het condoleance register te tekenen.


Geki Luiten tekent het register.

Op 27 november 2016 was de Hannie Schaftherdenking in Haarlem. De afdeling Twente van de Nieuwe Communistische Partij van Nederland is daar met drie man/vrouw naar toe geweest. Hannie Schaft, het meisje met het rode haar (16 september – 17 april 1945) is de bekendste Nederlandse verzetsstrijdster. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft zij 'zij aan zij' gestreden met kameraden van de tot illegaliteit gedwongen Communistische Partij van Nederland (CPN). Aan het einde van de oorlog werd ze door de Duitse bezetters opgepakt en kort daarna gefusilleerd.


De bloemen werden gelegd door Ben, Geki en Rik. Willem legde bloemen namens het partijbestuur [2016].

De NCPN neemt elk jaar deel aan de herdenking uit eerbetoon aan de slachtoffers van destijds. Ook wil de partij, als opvolger van de CPN, een duidelijk signaal afgeven dat zij zich actief blijft inzetten voor de strijd waar Hannie Schaft voor stond: de strijd tegen fascisme. Fascisme en racisme komen niet uit de lucht vallen, het kent een lange geschiedenis. Onder het kapitalisme wordt het steeds weer gebruikt om wereldwijd de verantwoordelijkheid voor ongelijkheden en het ontbreken van oplossingen af te schuiven op minderheidsgroepen. Door stemmingmakerij worden frustraties en sentimenten gevoed. Fascistische partijen en groeperingen steken steeds weer de kop op. De ontwikkelingen op dit gebied, ook in ons eigen land, mogen we zeker niet aan ons voorbij laten gaan. De Hannie Schaftlezing is dit jaar verzorgd door de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib. Vanaf 14.00 uur was er een demonstratieve tocht naar het Kenuapark waar kransen en bloemen worden gelegd bij het beeld ‘Vrouw in Verzet’. (Zie bovenstaande foto.)

Op 22 september was ons politiek cafe. Met Rik Min, Corry Westgeest en Mark Jan Smit.


Politiek cafe in de Pimpelaar, Oude Markt, Enschede

Op 20 september werd Rik Min de toegang geweigerd tot een debat over Syrie op de universiteit. Schokkend.


Rik Min was niet welkom

Op 22 september had de NCPN Twente een politiek cafe


Iedereen is welkom

Op 12 september j.l. werd er een ingezonden brief van ons geplaatst in de Tubantia.


De Twentse courant Tubantia op 12 sep 2016

Op zaterdag 2 juli j.l. mooie dag gehad in Dortmund bij het 'UZ Pressefest' van de Duitse Kommunistische Partij (DKP). Veel communistische partijen aanwezig, veel linkse actiegroepen, boeken- en kunstmarkten, eten, drinken volgens recept alle landen. Veel discussiemogelijkheden. Naar bijeenkomst geweest van de Kommunistische Partij Duitsland die tijdens de Koude Oorlog verboden is geworden, communistenvervolging met berufsverboten, gevangenisstraf e.d. Ook in andere landen vooral de USA was dit gebuikelijk, maar daar horen wij dus niets over. Te gek voor woorden! En waarom? Omdat de KPD tegen het kapitalisme is! Later is de Duitse Kommunistische Partij (DKP) opricht, mooi dat ze er samen waren. Ook bij een optreden van liederen en gedichten van Bertholt Brecht geweest, een hele hal vol publiek, heel mooi en indrukwekkend. Fijn dat er nog zoveel mensen in de wereld zijn die zich inzetten tegen de gruwelijkheden van het kapitalisme (oorlog, vluchtelingen, honger, armoede, werkloosheid enz.).


De delegatie uit Twente

Op 4 Mei 2016 heeft Geki bloemen gelegd bij de Dodenherdenking.


Het kaartje bij de bloemen

Op 1 Mei 2016 heeft het Twentse zangkoor 'Hard en Vals' op het podium van de speakers corner op de FNV manifestatie te Amsterdam een optreden verzorgd. (De naamgeving 'HARD' duidt op een groots geluidsvolume en 'VALS' dat werkelijk iedereen mee kan doen. Je hoeft niet te kunnen zingen; wel dat iedereen meezingt.)


Rechts - op het podium - het zangkoor Hard en Vals. In de linkerbovenhoek een voor-aanzicht.


De aankondiging zangkoor Hard en Vals in het huis aan huis-blad


Flyer met aankondiging Hard en Vals

Op 30 april 2016 een groot stuk over Willem Gomez (79) in Trouw. Willem heeft al jaren twee NCPN-zetels in de raad van Heiloo. Maar kan er steeds maar een opvullen. Dat valt op. Vandaar een groot stuk in de krant.


Trouw, 30 april 2016

Corry had namens FNV lokaal Enschede, Hengelo en Oldenzaal geregeld dat Ton Heerts de 1 Mei-viering van de FNV in Amsterdam hier in Enschede wilde komen aftrappen. (Hij was toch in de buurt. Dat wisten wij.) Iedereen uit de omgeving die kon, is toen opgetrommeld. Hier een kort verslag in het huis aan huis-blad over het bezoek van Ton Heerts aan Enschede. De NCPN viert dit keer lokaal geen 1 Mei. Maar viert dit door op te roepen met de FNV 1 Mei-viering van de FNV in Amsterdam (bij de dokwerker en Oosterpark) mee te doen.


Het verslag.

Zaterdag 27 februari een interview in de Twentse Courant Tubantia met begeleidende tekst van Corry Westgeest.


Op pagina 15 en pagina 21. Met in haar hand de brochure van de NCPN.

Donderdag 25 februari nam een Twentse delegatie deel aan landelijke herdenkingen van de Februaristaking 1941 in Amsterdam. De delegatie bestond uit leden van FNV Twente en de NCPN-Twente. De herdenking is elk jaar een eerbetoon aan degenen die destijds gehoor gaven aan de oproep van de (verboden) Communistische Partij van Nederland (CPN) om in verzet te komen tegen de Jodenvervolging. Het enige massale, openlijke protest tegen de jodenvervolging in Europa! De oproep was: Staakt, staakt, staakt. Dit keer voor de 75-ste keer.


Een impressie van de kranslegging NCPN Twente en FNV Twente


Oproep Februari-staking-herdenking


Ingezonden brief in de Tubantia, 11 febr. 2016

Zaterdagmiddag, 30 jan 2016. De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Er kwamen 35 mensen naar ons politieke cafe in De Zon te Enschede. Iedereen mocht op elkaar reageren, want - zo vinden wij dat in Twente - dat scherpt de geest. Er waren drie blokken met een thema. Bij ieder blok hielden actieve leden van de afdeling een inleiding:
1. Waarom communisten deelnemen aan historische herdenkingen: Geki Luiten
2. Vredesvraagstukken en bezoek aan Syrie: Rik Min & Sonja van den Ende
3. Vakbond, werkgelegenheid, acties, FNV Lokaal en 'Sociaal Hart van Enschede': Rik Min en Corry Westgeest
Daarna was er een vrije discussie. Mark Jan Smit, afdelingsbestuurder, en lang actief geweest in de Communistische Jongeren Beweging (CJB) was de discussieleider. Hij is op dit moment lid van het presidium dat gekozen is als partijleiding in het kader van het nu lopende congres. In de pauze was er muziek van Sound Charm uit Haaksbergen. Het was een bijeenkomst met veel onderwerpen en stevige discussies. De speeches staan in de kolom links.


Overzicht


Free publicity in de Tubantia


Free publicity in 'Huis aan Huis'


Ingezonden brief over problematiek 'Hart van Enschede'


Ingezonden brief in de Tubantia


Ingezonden brief in Elsevier


Bij het monument in Haarlem. Links Geki.

Woensdag 25 nov 2015 in 'Huis aan Huis' (lokaal weekblad Enschede).


Bericht in in ons lokale huis-aan-huis-blad

Dinsdag 24 nov 2015. Openbare avond. Er waren 40 mensen die deze boeiende lezing in de Centrale Bibliotheek van Enschede bijwoonden!


Interview met Pauwels (in nieuw window of nieuw tabblad)

24 okt 2015. Picketline op Beursplein Amsterdam, ter ondersteuning van de Palestijnse strijd in Gaza, Israel, Jerusalem en de Westbank. Circa 250 mensen. Voornamelijk Palestijnen.


Rik was er uit Twente

17 okt 2015 om 10:30. Corry Westgeest schreef namens de afdeling over vluchtelingen een reactie op de weblog 'Oorlog is geen Oplossing.nl'. Waar komen die miljoenen vluchtelingen opeens vandaan, waar moeten zij naar toe, hoeveel komen er in de toekomst nog bij? Wekenlang wordt er een beroep gedaan op de menslievendheid. Pas op als je even twijfelt of dit wel de oplossing is. Oorlog is geen Oplossing en andere vredesgroepen weten dat je de oorzaak van het probleem, de oorlogen, niet aan de orde mag stellen. Oorlogen gevoerd met ons geld waarmee al die miljoenen mensen op de vlucht zijn gejaagd. Dan moeten we het niet hebben over menslievendheid maar politiek opkomen voor de mensen, de gevolgen gaan nog veel verder, die hier de dupe van zijn. Het gaat hier om internationale klassenstrijd. De rechtse regeringen, het kapitalisme/imperialisme weet heel goed hoe dit werkt, uitbuiting en onderdrukking! Voor de linkse groeperingen zit er niets anders op dan hiertegen te strijden. Een aloud basisgegeven zolang er geen socialisme is. Laat je stem horen, doe mee.

Maandag 10 juli 2015 (20.00 - 21.00 uur). Politieke- en media druk helpt!

Het Burgerinitiatief Sociaal Hart Enschede heeft het voor elkaar gekregen om live vanuit Enschede op Radio 1, in het programma '1 op straat', het onderstaande bijstandsprobleem in Enschede in de schijnwerpers te krijgen. We hebben het dan over een situatie waarin een moeder met bijstand heeft gehandeld op de juiste wijze, ze heeft aangegeven dat er een minimaal bedrag is ontvangen voor verleende diensten (nagellakken bij vriendinnen). Zij kreeg geen opleiding en ondernam dit zelf, juist om in de toekomst haar kinderen te onderhouden! Resultaat is dat mevrouw €48.000 schuld heeft opgelopen, terwijl zij alles gedaan heeft, zoals het hoorde, inclusief de contact persoon op de hoogte brengen! Zij moet nu anderhalf jaar bijstand terugbetalen + een boete van 100% (2x 23,000 euro), en dat van een bijstandsuitkering! Door deze schuld kan ze geen beroep doen op schuldbemiddeling, driedubbel gestraft voor een zaak van enkele tientjes in plaats van haar volgens de wettelijke regels hulp te bieden (o.a. tot 30 jaar recht op opleiding). Gemeente Enschede heeft wederom gefaald in de kring van de bijstand! Stichting 'playing it forward' heeft o.a. de PvdA benaderd met het verzoek om Kamervragen te stellen. De PvdA heeft de vraag neergelegd bij de plaatselijk afdeling. Alleen Marijke van Hees heeft aktie ondernomen!

In het Burgerinitiatief 'Hart van Enschede' zijn verschillende groeperingen actief waaronder de NCPN. De NCPN vindt bekendheid geven aan deze problematiek een eerste stap om dit sociale onrecht te bestrijden. Wij vragen jullie dit bericht te delen. De uitzending is te beluisteren op uitzending gemist NPO Radio 1, 10 juli, 20.00 - 20.30 uur 'uitzending gemist'.


Na afloop van live vanuit Enschede op Radio 1 (NPO 1)

Donderdag 2 juli 2015. De afgelopen 2 weken zijn een aantal NCPNers drie keer naar de gemeenteraad geweest om de aktie Sociaal Hart Enschede te steunen.


In het nieuws...

Corry westgeest schreef een ingezonden brief met als kop Schadevergoeding onthouden bijstand:
In de krant van vrijdag het verslag van de raadsvergadering over het ondermaatse bijstandsbeleid van de gemeente. Het verslag gaat vooral over de vraag wie er schuldig is. Een van de heikele punten is dat aanvragers van bijstand van 27 jaar en ouder met een wachttijd van 4 weken naar huis gestuurd zijn. Een vraag waar men niet over hoeft te denken want iedere hulpverlener in deze sector weet dat in de wet staat dat ieder mens het recht heeft om ieder moment een bijstandsaanvraag in te dienen. De wethouder weet dit niet? Onkunde, onbegrijpelijk. Gelukkig wordt het beleid hersteld. En toe? Vergoeding van de schade? Het criterium wat de gemeente hanteerde, alleen bijstand als er echte financiële problemen zijn, staat niet in de wet. Bijstand is nog altijd een recht vanaf het moment van aanvraag. Dus. Normaal verwacht je dat wanneer iemand schade berokkend is, de schuldige deze schade zo goed mogelijk tracht te herstellen. 4 weken geen uitkering is een flinke schade, vooral als er voorlopig geen zicht op werk is. Maar nee, geen woord daarover en de motie van de SP, GroenLinks en Enschede Anders voor schadevergoeding werd door Welman en consorten afgewezen. Onbegrijpelijk. Afz. Corry Westgeest.

Maandag 9 juni 2015. Vandaag met 6 mensen pamfletten uitgedeeld bij de gemeeteraadsvergadering over het armoedebeleid en de bezuinigingen (van 800.000 euro) op de openbare bibliotheek.


Het pamflet dat werd uitgedeeld.

Vrijdag 27 mei 2015. Vandaag met zo'n honderd mensen FNV actie gevoerd bij directiekantoor Livio Enschede tegen ontslagbedreigingen. Actie tegen omzetting van een vast in een tijdelijk contract bij het akkoord gaan met een gedwongen opleiding (na test). Voor deze mensen vervalt het recht op het sociale plan en wie de opleiding niet haalt, moet terugbetalen. Eindelijk is duidelijk dat het in totaal om 350 personen gaat. 145 zijn door leeftijd of geen opleiding kunnen, willen doen en vanwege de onzekere toekomst akkoord gegaan met ontslag (ontslagvergoeding). 172 mensen gaan de opleiding doen. De adder onder het gras is dat er volgens de directeur over 2 jaar nog slechts 75 van deze 172 personeelsleden nodig zijn (geen sociaal plan). Dit beleid verpest de werksfeer en is complete afbraak van de zorg. Door indicatieverzwaring blijven er meer mensen thuiswonen, maar velen zonder zorg want de thuiszorg is inmiddels ook nagenoeg wegbezuinigd. Aanwezig en solidair met de actie waren FNV Lokaal regio Enschede i.o., de NCPN, de SP en Burgerinitiatief Sociaal Hart Enschede. Het is de hoogste tijd om te eisen dat meer van de winsten van de aanverwante multinationals, farmaceutische- digitale- verband- en verpleegmiddelen- incontinentie industrie, zorgverzekeraars, bouw, enz.. ten goede komt aan deze zorgmedewerkers! Zorg en salaris zijn mensenrechten. De actie gaat door! Er is een handtekeningenactie gestart en op dinsdagavond 9 juni is er weer een actievergadering. Teken, kom, laat je solidariteit zien.


Er was en goede opkomst; en een goede sfeer.

  INGEZONDEN BRIEF NAAR DE TUBANTIA...

  Stop opsplitsing geldstromen in de zorg

  De Tubantia van 14 mei kopt met 'Livio morrelt aan sociaal plan'. Dat klopt, maar er is meer aan de hand, er dreigen ook ontslagen te vallen. De eerste berichten hierover kwamen eind 2014 naar buiten. Het zou over 90 voltijdsbanen gaan. De NCPN was bij de FNV vergadering op 13 mei aanwezig. De problemen werden uit de doeken gedaan en medewerkers uitten ernstige klachten over de manier waarop er met hen gecommuniceerd word. De problemen zijn ontstaan door budgetbezuinigingen door de zorgverzekeraars en de overheid. De indicaties voor opname zijn verzwaard, de mensen met lichtere zorgindicatie worden niet meer opgenomen. Een van de argumenten daarvoor is dat mensen liever thuiswonen. Dat klopt, maar wie naar het totale zorgbeleid kijkt, weet dat ook in de thuiszorg mensen ontslagen worden en salarissen met 20 tot 30 procent gekort wordt. Dat wordt thuiswonen zonder hulp? Veel Livio medewerkers weten niet goed waar ze aan toe zijn en voelen zich gedwongen akkoord te gaan met de verslechteringen. Voor degenen die een opleiding 'aangeboden' krijgen betekent dit wijziging van het contract van vast naar 2 jaar en wellicht tegen die tijd ontslag? Het beleid van Livio is op dit punt uniek en veroorzaakt onrust en verzieking van het werkklimaat. Overal in het land worden de opleidingen aangeboden binnen het vaste contract. Het is de hoogste tijd om op te komen voor de zorg, zorg is toch een mensenrecht. De FNV roept medewerkers op actie te voeren bij een gesprek met Livio op 26 mei om 16.00 uur aan de Boulevard. De NCPN komt daar natuurlijk weer want de ontslagen en de aantasting van de contracten moeten gestopt worden. Het gaat ook hier om totaalbeleid, de hoge winsten van aanverwante multinationals, farmacie, zorgverzekeraars, digitale- en verbandmiddelenindustrie, incontinentiemateriaal, bouw etc, moeten gebruikt worden voor voldoende goed geschoold, goed betaald verzorgend- en verplegend personeel! Ook directies en politieke partijen zouden hiervoor op moeten komen!

  Corry Westgeest voorzitter NCPN Twente kaderlid ex ABVAKABO afd. Twente actief in FNV Lokaal Enschede en Twente Enschede, 24 mei 2015

Vrijdag 1 mei 2015, de Dag van de Arbeid:


.


Goede discussie; goede sfeer.

Zaterdag 26 april 2015. Twee keer met drie man/vrouw in de binnenstad van Enschede aktie gevoerd om een foto met boordje '1 mei vrij' op facebook te zetten. Veel reacties gehad. Zie facebook met de resltaten daarvan!


Wij roepen op voor 1 mei vrij.


Corry roept zelf ook op voor 1 mei vrij.


Veel mediaaandacht voor 1 mei en 1 mei vrij.

Maandag 16 maart 2015. Bericht in de Twentse Courant Tubantia over onze aktie op vrijdagavond j.l. bij bezoek van minister van buitenlandse zaken Koenders aan de Universiteit Twente.


Rik Min in gesprek met Koenders over de NAVO-politiek


Tubantia 16 maart 2015

Zaterdag 28 februari 2015. Ingezonden brief van Rik Min over Churchill in de 'Twentse Courant' Tubantia.


Tubantia 28 feb 2015

Zaterdag 28 februari 2015. Een Twentse delegatie liep mee in de demonstratie van communisten te Groningen. Daar was dit jaar de 'vierlandenconferentie'. Communisten uit vier landen: Belgie, Luxemburg, Duitsland en Nederland confereerden hier en demonstreerde vooraf in de stad.


Dwars door de binnenstad


De delegatie uit Twente in de demonstaratie

Woensdag 25 februari 2015. Twentse delegatie op weg naar de Herdenking Februari staking 1941. De Twentse delegatie van FNV-Twente en NCPN-Twente zijn woensdag gezamelijk afgereisd naar de Herdenkingen van de Februaristaking 1941. Eerst naar de bijeenkomst van de FNV. Deze binnenbijeenkomst in de Stopera wordt jaarlijks georganiseerd omdat met name het personeel van de trams, de stratenmakers en de gemeentereiniging een belangrijke rol speelden bij het platleggen en bekend maken van de staking. Daarna naar de algemene herdenking op het Jonas Daniel Meijerplein. Nagenoeg alle sprekers memoreerde de Communistische Partij van Nederland (CPN) als de initiatiefnemer van de staking en het belang van dit soort solidariteit ook in de huidige tijd. Volgend jaar is het 75 jaar geleden. Noteer de dag alvast in je agenda.


De delegatie uit Twente bestond uit 11 man/vrouw


Aankondiging in weekblad Huis aan Huis.

Zaterdagavond 31 januari 2015. Startbijeenkomst van de nieuwe FNV. Corry Westgeest en andere kaderleden van FNV Twente samen met Ton Heerts, voorzitter nieuw FNV (Tubbergen Twente).


Ton Heerts, voorzitter van de nieuwe FNV Jaarbeurs Utrecht

Zaterdag 31 jan. 2015. Grote demonstratie in Utrecht. 5000 man/vrouw. Ook vanuit FNV Twente moest er een geluid komen.


Utrecht, voor de Domtoren

Vrijdag 30 jan. 2015. Nieuwjaarsbijeenkomst de NCPN afdeling Twente. Sprekers Corry Westgeest, Rik Min en Mark Jan Smit. Er waren 35 mensen en er was een goede discussie over vele onderwerpen!


Cafe/restaurant De Zon Enschede

xxxdag 21 dec. 2014. Een ingezonden brief over Cuba naar Trouw van een bestuurslid.


Brief van Mark Jan

Zaterdag 8 november 2014. Grote zorg-demonstratie in Den Haag. Ook vanuit Twente moest er een geluid komen.


Bericht in 'Hart van Enschede'

Zaterdag xxx 2014, Gronau. Er werd een Stolperstein gelegd voor het huis van waaruit een communist in de oorlog voor vluchtelingen de verbindingen legde naar Nederland (Enschede).


De aanwezigen bij het inmetselen


De stolperstein zelf

Vrijdag 26 september 2014. Gisteravond een mooi 'NCPN politiek café' gehad. Volle bak en pittige discussie. Eerst een paar cijfers om het idee dat er geen geld zou zijn uit de wereld te helpen. Overheid inkomsten komend jaar 247 miljard, uitgaven 260 miljard (oei, iets teveel). Deze bedragen zijn niets vergeleken met het Bruto Nationaal Inkomen, dat was in 2012 607 miljard euro. Enorm veel en waar zit en blijft dit? Een paar voorbeelden: in de pensioenpotten zit 1200 euro. Per jaar komt er aan premie 30 miljard binnen en wordt er 25 miljard uitgegeven/uitbetaald. Wonderlijk dat er geen geld is om de pensioenen de komende 10 jaar te indexeren. Verantwoordelijke hiervoor is Jetta Kleinsma.
Een ander staaltje van geldverduistering door onze overheid is de 70 miljard AWBZ geld die er sinds 2001 niet aan zorg besteed is! De 4 grote zorgverzekeraars doen hier ook flik aan mee. Ze maakten in 2013 16 procent winst meer dan in 2012 waardoor zij nu 9,7 miljard in kas hebben.
Onze regering komt niet op voor arbeidersklasse, de arbeiders die de winsten mogelijk maken (meerwaarde volgens het marxisme) en de premies betalen. Onze regering steunt op deze manier het grootkapitaal.


De eerste, uitgelekte berichten over de Miljoenennota dat iedereen er het komende jaar ‘gemiddeld iets ’op vooruit zou gaan, blijken niet waar. Gemiddeld is zo wie zo een verraderlijk woord, want sommige mensen krijgen meer en sommige mensen krijgen minder, maar nu blijkt het voor de arbeidersklasse echt geen vetpot te worden.

Een veel gehoorde opmerking in de discussie was: dat hoort onze regering toch niet te doen, zij horen voor alle mensen te zorgen! Tsja, en dan is het eigenlijk hard en frustrerend om te moeten zeggen dat het anders is, maar het opent wel de ogen. Aan voorbeelden hierover geen gebrek. Uitkeringsgerechtigden, werkenden, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen worden met veel problemen geconfronteerd die groepen tegen elkaar opzetten en tegen elkaar uitspelen. Bewustzijn van hoe het in elkaar zit, is dan belangrijk om te kunnen bepalen wat er tegen gedaan kan worden. Teveel onderwerpen voor een avond, maar de belangstelling is gewekt en er werd gevraagd om een vervolg. Gaan we doen.

Corry Westgeest kreeg een telefoontje van iemand die er bij was. Die nacht toen ze wakker was geworden, heeft ze over de bijeenkomst nagedacht. Zij heeft van de discussie genoten. Ze had vond dat de ondertoon in de discussie eigenlijk was dat niemand naar je luistert, iedereen is druk met zijn/haar eigen leven. Zij kent het van haar eigen kinderen, altijd druk, druk, druk. De uitleg van de NCPN standpunten en de theoretische achtergronden vindt zij erg goed, je voelt je op je gemak. Ze denkt graag mee hoe we deze discussieavonden kunnen vervolgen, kunnen intensiveren met het doel om het klassenbewustzijn te ontwikkelen als basisuitgangspunt voor acties.

Reageren? meedoen? ncpn.twente@worldmail.nl, t.a.v. Corry Westgeest, politiek secetaris (voorzitter).

Zaterdag, 13 september 2014, een delegatie uit Twente heeft de afscheidsreceptie van de Cubaanse ambassadrice te Amsterdam bezocht.


HTIB-gebouw: de Twentse delegatie.

Maandag, 18 augustus 2014, bezoek gebracht aan hongerstaking van Christenen uit Irak.

Zondag, 3 augustus 2014, meegelopen in een demonstratie van orthodoxe Christenen uit Syrie.

Zaterdag, 5 juli 2014, Den Haag. Een bevriende organisatie - de Palestine Prisonars Society - en Sonja v. d. Ende - van Stop de Bezetting - organiseerde een manifestatie voor het vrijlaten van Palestijnen in Israel op het Plein en een demonstratieve optocht - buitenom via de Veverberg - naar de Israelische ambassade. Er kwamen 80 tot 100 demonstranten op af. Rik Min mocht van de organisatoren een korte toespraak houden.


Rik Min houd hier bij het Buitenhof (Vijverberg) zijn toespraak.

Zaterdag, 28 juni 2014, Dortmund. Een delegatie van 10 man/vrouw uit Twente bracht een bezoek aan het UZ-presse-festival van de Duitse communistische partij, de DKP dat om de twee jaar plaatsvind; meestal in Dortmund. Over het hele terrein staan honderden tenten en tentjes opgesteld. Wij hebben met onze zuster-afdeling 'Kreis Borken' (Westphalen) een discussie-bijeenkomst gehad over 30-urige werkweek met behoud van loon, de vredesstrijd en de NATO. Ons beiden gaat het om op te komen voor de belangen voor een goed loon en op te komen voor het socialisme.


De delegatie uit Twente: Enschede, Hengelo, Goor, Glanerbrug en Oldenzaal


In heftige discussies verwikkeld over de vakbond

Zondag 18 mei 2014. Ingezonden brief van Corry Westgeest in de NRC van 26 mei 2014 en in de Tubantia.

Wat bij plaatsing in de Tubantia niet werd opgenomen was Corry's opmerking dat "ik mij laat niet dwingen door allerlei historisch opmerkingen als: 'het is je recht', 'ga je niet stemmen dan moet je je mond houden'. Nee, ik heb het recht dit openlijk te zeggen en te schrijven."


De ingezonden brief

Zondag 18 mei 2014. Vandaag de première van een Syrische speelfilm over Saoedi Arabie. Een prachtige film, maar heel schokkend. Nederlanders hebben geen idee wat een walgelijk land dat is. Als de USA de grote Satan is en Israel de kleine Satan, dan is Saoedi Arabië de echte Satan. Dat land is bezig om alle andere landen in het Midden Oosten en ver daarbuiten te vergiftigen. Tweespalt te creëren en overal verkeerde imams in verkeerde moskeeën neer te zetten. (Ook in Enschede - op de Kuipersdijk - trouwens.) Hun rijkdom is verkregen uit de olie en de benzine waar wij al 65 jaar op rijden. Saoedi Arabie is dus stinkend rijk en ze zijn nu bezig met dat geld - uit onze auto-verslaving - de verkeerde dingen aan het doen. O.a. Syrie-gangers te lokken en op te leiden tot moordenaar!


Na afloop: Corry Westgeest (links), de Syrische regisseur (midden) en Rik Min (rechts).

Donderdag 1 mei 2014. Een mooie viering van de Dag van de Arbeid van NCPN afdeling Twente in Forum café by La cucina. Wolfgang Quere van de DKP afdeling Borken sprak en Corry Westgeest van de NCPN afdeling Twente. Hierop volgde een flinke discussie met tussendoor een internetfilmpje over een 'socialistisch dorp' in Spanje link. De vrolijke noot was het zang trio 'Hard en Vals' dat het Enschede 1 mei lied', 'Voorwaarts' en de 'Internationale' met de zaal zong. Daarna is er gedanst op platen van DJ Torino. Er was veel belangstelling ook van de media. Aankondigingen in Enschede Journaal, Huis aan Huis Enschede (2x) en de TC Tubantia. Op 1 mei zijn er live opnames gemaakt van Corry Westgeest door TV Oost, dit nieuwsitem is tot de volgende middag ieder uur vertoond. En er zijn interviews opgenomen door Radio Oost die op 2 mei te horen waren in het programma 'Klaar wakker'. Linken naar RTV Oost uitzendingen, toespraken en het internetfilmpje staan onder de foto.


Corry Westgeest en Wolfgang Quere in discussie met de zaal.

Casus socialisme (in Spanje) (Op 1 mei ter discussie) (in nieuw window of nieuw tabblad)
linkje naar de radio uitzending: klikken op "klaar wakker om 7:00 uur" en scrollen naar 10:35 (in nieuw window of nieuw tabblad)
linkje naar de tv uitzending: scrollen naar 3:28 (in nieuw window of nieuw tabblad)

Donderdag, 1 april 2014. In Enschede zijn vandaag op diverse plaatsen in de stad weer een aantal 'stolpersteinen' ('struikelstenen') gelegd. Een half jaar geleden is dit ook al een keer gebeurd. Toen kregen 2 communisten deze eer. Dit keer zijn er naast omgekomen joden drie omgebrachte communisten geëerd. Hun namen zijn Johan Geusendam (1886 - 1945), Gosse Fraterman (1887 - 1941) en Tony Smienk (1918 - 1942). Ze zijn allemaal omgekomen in de oorlog in concentratiekampen of omgebracht door de nazi's. Al deze communisten waren voor de oorlog en in de oorlog aktief in het communistisch verzet en de Internationale Rode Hulp. Johan Geusendam woonde een tijd in Duitsland en is daar ook betrokken geweest bij het verzet. De Bremer Shakespear Company heeft een toneelstuk over hem gemaakt. In het kader van de samenwerking van de NCPN met de Duitse Kommunistische Partij was Paul Tenbusche van de DKP afdeling Borken aanwezig, in welk gebied Geusendam o.a. actief was.

Dat er communisten worden geeerd, is uniek in deze organisatie die uit de joodse gemeenschap is voortgekomen en dit is te danken aan de onverzettelijkheid van de oud CPNer Roelof IJspeerd. Na afloop van een rondrit langs de spolpersteinen door de stad zijn op de afsluitende bijeenkomst de namen nog één voor één opgelezen en heeft de burgemeester van Enschede, Den Oudsten de uit alle delen van Nederland, Belgie en Duitsland toegestroomde familieleden toegesproken. Voorwaar een waardig gebeuren.

Uitzending van TV Enschede nieuws over de legging van de eerdere stolpersteinen op 3 mei 2013 met o.a. Ger Wooldrik: Klik hier


Links Roelof IJspeerd (de initatiefnemer stolpersteine voor communisten) bij het steentje van Johan Geusendam. Rechts Ger Wooldrik (initiatiefnemer rehabilitatie Johannes ter Morsche en Gradus Kobus). Hun beider moeders zaten na de Tweede Wereldoorlog voor de CPN in de gemeenteraad van Enschede.

Donderdag, 20 mrt. 2014, een heel goed en leuk interview met Corry Westgeest in de Tubantia.


Foto Corry Westgeest


Het interview

Dinsdag, 25 febr. 2014, De herdenking van de Februaristaking 1941 was indrukwekkend. Mooi dat er veel mensen waren. Leden Abvakabo Twente en NCPN Twente leggen bloemen.


Delegatie van de afdeling Twente en een delegatie van Abvakabo Twente

Zondagmiddag, 9 febr. 2014, De bijeenkomst 55 jaar communistische partij van de Filipijnen te Amsterdam. De oprichter, prof. Sison werd 75 jaar. Zijn nieuwe boek werd gelanceerd. Corry Westgeest kocht een exemplaar met natuurlijk daarin een speciale boodschap voor Twente.


Prof. Sison en Corry Westgeest

Vrijdagdagavond 31 jan. 2014, De nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling was groots. Corry Westgeest sprak meer dan een half uur over de regionale en gemeentelijke aktiviteiten. Er was veel publiek en de discussie ging precies over de zaken die de mensen bezighouden.


De belangstelling was groot en intens.

Dinsdag 21 jan. 2014, heeft Corry Westgeest een open brief geschreven over de sluiting van buurt- en clubhuizen in Enschede.


Bericht is opgenomen in 'Huis aan Huis'

Vrijdag 3 jan. 2014, zijn 3 partijgenoten naar benefiet-bijeenkomst geweest in Enschede voor Syrische slachtoffers. Naast vele Syrische aanwezigen waren slechts 10 Nederlanders afgekomen op deze happening, waaronder gelukkig twee journalisten. Ben erg benieuwd wat er morgen of overmorgen in de krant zal staan. (NRC of NRC.Next, dat is nog onduidelijk.) Zelf vond ik het erg geslaagd, de organisatoren hadden flink uitgepakt. Er werden goede gesprekken gevoerd, er waren lekkere hapjes, de sfeer met kinderen erbij was zeer plezierig. De situatie aan het front is natuurlijk vreselijk, maar desondanks een opsteker voor de strijd in Nederland voor een beter begrip waar het om gaat in Syrie.


Discussie over de politieke situatie in Syrie en de strijd voor het behoud van de seculiere staat.

Zaterdag 30 nov. 2013, Utrecht. De demonstratie van de FNV in beweging. Alle linkse partijen waren aanwezig. De NCPN liep als een groot blok mee in de demonstratie.


10.000 mensen liepen langs de Rabobank. Een groter contrast kun je niet hebben...

Donderdag 28 nov. 2013. Vandaag een groot stuk van 2 pagina's 'over de drijfveren van Rik Min' in de Tubantia. Zie facebook.

Dinsdag 26 nov. 2013. Een delegatie vanuit Twente nam vandaag deel aan een betoging voor gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag tegen de vervolging van Christenen in Syrie. Ter ondersteuning; en uit solidariteit met alle slachtoffers van het moslim-extremisme in Syrie. Zij lieten blijken het een schande te vinden dat Nederland en Nederlandse media (altijd) de verkeerde groepen steunt.

Zondag 24 nov. 2013. Vandaag is er een delegatie van de afdeling naar de Hannie Schaft-herdenking in Haarlem geweest. De toespraken waren lauw en niet politiek. Jammer. Volgend jaar hopelijk betere sprekers.


De Twentse delegatie


Oproep om te komen in de lokale kranten

Zaterdag 21 sep. 2013. Vandaag onthulling van een monument voor de beroemde lokale communist Aldenkamp (1895 - 1979), voor en na de oorlog gemeenteraadslid, verzetsman en buurt-aktivist. Een aantal toespraken werden gehouden en verscheidene prominenten waren aanwezig, zoals Marijke van Hees namens B & W. Dit enorme compliment voor een communist uit het goede hout gesneden is een opsteker voor de strijd van vandaag.


Kleindochter van Aldenkamp (links) met Marijke van Hees (wethouder Enschede) (midden) en Corry Westgeest (NCPN Twente)

Donderdag 12 sep. 2013. Vandaag wederom een strijdbare picketline tegen de inmeningen in Syrie. Weer een kleine 100 man/vrouw! Geweldig. Dit keer konden we melden dat het Amerikaanse congrtes tegen de plannen van Obama is. Vorige week het parlement van Groot Britannie. Nu Obama zelf nog.


Foto spreekt voor zich. Strijdbaar zoals elke week.

Donderdag 5 sep. 2013. Een kleine 100 mensen met diverse achtergronden en waarvan meer dan de helft afkomstig uit Syrië, en rond de 30% uit Turkije, namen vandaag deel aan de protestactie van "Oorlog is geen Oplossing" vóór het stadhuis van Enschede. Onder het winkelende publiek werden 400 flyers tegen de dreigende militaire aanval op Syrië verspreid. Deze werden gretig en met grote instemming aangenomen. [TV Enschede video-verslag]


De demonstranten in Enschede.


Corry en Sonja bij TV Enschede.

De opnames die TV Enschede van de protestactie maakte worden vrijdagavond 6 september uitgezonden en daarna zal vanaf deze site een link worden gelegd naar deze uitzending.
Aan het eind van de protestactie is besloten om volgende week donderdag, 12 september, wederom te protesteren tegen een (dreigende) militaire actie tegen Syrië en wel van 19 tot 20 uur op het "Ei van Ko" (het plein voor het Enschedese stadhuis).

Zaterdag 31 aug. 2013. Grote demonstratie tegen kruisraketten op Syrie. Spandoek van OORLOG IS GEEN OPLOSSING op kop. Als waarschuwing naar Obama. Corrry Westgeest (NCPN) en Sonja v.d. Ende (SP) aan kop van de pro-Syrie demonstratie in Den Haag. Bieden mochten halverwege aangekomen bij de Amerikaanse ambassade ook de demonstranten spreken. De opkomst was vier maal groter dan de organisatoren hadden ingeschat.


Sonja v.d. Ende (SP) (midden) en Corry Westgeest (NCPN) (tweede van rechts) aan kop van de pro-Syrie demonstratie.


Corry Westgeest (links) sprak als mede-oprichtster van 'Oorlog is geen Oplossing Enschede' voor de Amerikaanse ambassade de demonstranten toe. Ze sprak ook namens de NCPN. Sonja van de Ende (rechts) sprak als mede-oprichtster van 'Oorlog is geen Oplossing Nederland'. Zij had een persoonlijk mandaat van Harry van Bommel (SP).


In Trouw en NRC deze week een brief over Syrie van Mark Jan.

Donderdag 29 aug. 2013. Een socialist (Sonja), communist (Rik) en een GroenLinkers (Jan) zijn naar een hoorzitting over Syrie in de tweede kamer in Den Haag geweest. Zij zijn de (mede-)oprichters van het samenwerkingsverband 'Oorlog is geen Oplossing' en het aktiekomitee 'Stop Medialeugens'. De kwestie die aan de orde kwam was of Timmermans zich aan moest sluiten bij de oorlogshitsers uit Washington.


Voor het gebouw van de Tweede Kamer: links een communist; rechts een socialist

Donderdag 8 aug. 2013. Een Twentse delegatie van 6 man/vrouw is naar Den Haag geweest waar de Abvakabo en de nieuwe FNV een 'hete herfst'-aftrap meeting organiseerden.


Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV spreekt.


De Twentse delegatie en (vijf!) leden van de werkgroep Palestina van Abvakabo FNV op het Plein in Den Haag.

Zaterdag 25 juni 2013. Ons kaderlid Ger heeft een mooie ingezonden brief geschreven. De Tubantia heeft hem geplaatst.


Ingezonden brief over een onvoorstelbaar hoge gouden handdruk van iemand bij woningbouwvereniging.

Zaterdag 23 juni 2013. Verslagje van aktie Stop Medialeugens in de Tubantia.


Rik en Corry bij NRC voor de deur in Amsterdam.

Zaterdag 8 juni 2013. Ingezonden brief van twee kaderleden uit SP en NCPN in de Tubantia over de medialeugens over Syrie.


Corry (politiek secretaris NCPN Twente) en Sonja (SP statenlid Overijssel) prominent samen op de ingezonden brieven-pagina onder de kop 'regionieuws'.

Donderdag 6 juni 2013. 300 demonstranten (voornamelijk van Turkse afkomst en een tiental solidaire Syriers) bij het Ei van Ko demonstreerden tegen Erdogan.


Spandoek: tegen het fascisme in Turkije

Donderdag 30 mei 2013. Honderd demonstranten bij het Ei van Ko demonstreerden voor de vrijlating van 2 gegijzelde bischoppen in Syrie (door de vrije Syrische oppositie).


Tegen het terrorisme in Syrie

Maandag 27 mei 2013. De hoorzitting van 'Oorlog is geen oplossing' Enschede met Harry van Bommel vanavond in Enschede was een groot succes. 40 Syriërs uit Enschede en omstreken plus 25 Turken uit de regio, die hun land op een afschuwelijke manier de oorlog gefrommeld zien worden, waren aanwezig om Harry van Bommel van de SP eens goed over Syrie het vuur na aan de schenen te leggen. De vragen die op deze linkse parlementariër afgevuurd werden varieerden van: hoe is het mogelijk dat de Tweede Kamer zulke verkeerde standpunten inneemt over de oorlog die daar in Syrie woedt?


De zaal van SDO was heel goed vol

Hoe is het mogelijk dat men de 'vrije' Syrische oppositie met steun van Qatar, Saoedie Arabie en de USA zo maar zijn gang laat gaan met moord en doodslag? Hoe is het mogelijk dat de Tweede Kamer inmenging in een ander land tolereert? Inmenging in andermans aangelegenheden is toch een oorlogsmisdaad volgens het Neurenberg Tribunaal zoals door hen vlak na de Tweede Wereldoorlog werd gedefinieerd? Het talrijke publiek vuurde tientallen van dit soort vragen op hem af. Hij verweerde zich redelijk, maar zal zijn bezoek aan Twente nog lang heugen.


Rik Min stelde ook een vraag

Zaterdag 18 mei 2013. Geweldige aktie gisteren in de binnenstad van Enschede! Bij de picketline TEGEN de terroristische aanval op Turkse stad waar 50 tot 150 doden te betreuren waren, waren 50 mensen. Er zijn 350 folders uitgedeeld.


Veel Turkse mensen; uiteraard

Zaterdag 11 mei 2013. Goede picketline tegen de aanval van Israel op Syrie. Na afloop hebben we met zijn allen nog een rondje over het Binnenhof gemaakt.


Aktie van 'Oorlog is geen Oplossing' Nederland

Vrijdag 3 mei 2013 werden er door de stichting 'Artikel 1 Overijssel' twee 'stolpersteinen' voor communistische verzetsstrijders geplaatst. Een voor Johannes ter Morsche (in de Bruggertstraat) en een elders in de stad voor Wilhelm Kempers (in de Hofstedestraat). Een struikelsteen is een messing plaatje met de naam en de gegevens van de betrokkene, wat geplaatst wordt voor zijn/haar voormalige woonhuis. Hiermee eert men de slachtoffers die door de Duitsers vermoord zijn en wil men zichtbaar blijven maken wat de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn. Als een soort vermaning aan de samenleving: 'Weet wat u doet'. De NCPN Twente was hier bij. Ger Wooldrik, een neef van Johannes ter Morsche, die veel doet om bekendheid te geven aan het verzet van ter Morsche, is geinterviewd door TV Enschede.


Links op de foto in de Bruggertstraat; rechts in de Hofstedestraat

Woensdag 1 mei 2013, de 1 Mei-manifestatie van Twente in Forum (voorheen MAC Berlijn). Geweldige sfeer; geweldig spreker: de Cubaanse ambassadrice! Volle zaal!


Tweede van rechts: de Cubaanse ambassadrice tussen de Latijns Amerikaanse bandleden.


Het was enorm gezellig. Veel publiek; veel inloop. Er is nog gedanst ook. Dus buitengewoon geslaagd!

Vrijdagavond 12 april. In het SDO-gebouw, Hoog en Droog, was door het samenwerkingsverband 'oorlog is geen oplossing' een forum-discussie georganiseerd over Syrie. Het ging die avond om 'het draaipunt in de Arabische revolutie' en 'geopolitieke achtergronden'. Alles draaide om de stelling of de zogenaamde 'vrije' Syrische oppositie de Arabische lente blokkeert. Het antwoord was: ja, hun geweld is zinloos geweld.


Van links naar rechts: Peter Omzigt (2e kamerlid), Ahmed Yilmaz, Sonja v.d. Ende (statenlid), Rik Min en prof. Kees v.d. Pijl.

Maandag, 25 febuari 2013. Kranslegging bij de jaarlijkse Februaristakingsbijeenkomst bij 'de Dokwerker' te Amsterdam. Alle kransen worden eerst altijd neergelegd in de Mozes en Aronkerk. (Zie foto.) De Twentse delegatie ging eerst naar Abvakabo-bijeenkomst in de Stopera. Daarna naar de Dokwerker zelf. Ronny Naftaniel schitterde dit jaar door afwezigheid. (Andere jaren was hij er altijd wel.)


Vier van de zeven delegatieleden: Ben, Sonja, Corry en Frank.

Zondag, 24 febuari 2013. Protest tegen komst van Ronny Naftaniel in Vestzaktheater in Enschede.


Een van de borden met een van de leuzes. Scene spreekt voor zichzelf.

Organisatoren van 'Debat aan de markt' stuurden wel na 45 minuten de politie op de demonstranten af. Een aantal van ons bleek geen ID-kaarten bij zich te hebben. Toen werd Rik Min - omdat hij daar aanmerkingen over maakte - opeens afgevoerd naar het politiebureau en vervolgens naar 'het detentiecentrum Twente' te Borne! Omdat hij in de Tubantia opgeroepen had de lezen te boycotten? Is dat normaal in Enschede vroegen wij ons af. Velen van de aanwezigen staan al 25 jaar regelmatig met een picketline in de binnenstad, en nog nooit is er zo'n ID-kaart-controle geweest. Het is toch een grondrecht te demonstreren in picketline-verband? (Eventueel anoniem als iemand dat wil.) Of waren de leuzes die de demonstranten voerden niet conform wat de organisatoren van het 'Debat aan de Markt' graag horen? Een 'debat' dat helemaal geen debat bleek te zijn, maar het aanhoren van een verhaal dat we nu al 40 jaar in de media uit zijn mond als enige waarheid horen? Een logische zaak dus dat te boycotten. De boycotaktie kreeg gelukkig veel aandank in de pers en viel die zondagmiddag in de Walstraat goed op.


Ons eisenpakket uit onze verkiezingscampagne van voorjaar 2010

Enschede, updated: okt. 2019