De Internationale

Ontwaakt, verworpenen der aarde, ontwaakt verdoemden in hongers’ sfeer. Reed'lijk willen stroomt over de aarde en die stroom rijst al meer en meer. Sterft gij oude vormen en gedachten, slaafgeboor'nen, ontwaakt, ontwaakt. De wereld steunt op nieuwe krachten begeerte heeft ons aangeraakt.

Refrein: Makkers ten laatste male tot de strijd ons geschaard en de Internationale zal morgen heersen op aard! (2 x)

De staat verdrukt, de wet is logen, de rijkaard leeft zelfzuchtig voort, tot 't merg wordt d'arme uitgezogen en zijn recht is een ijdel woord. Wij zijn 't moe naar and'rer wil te leven, broeders, hoort hoe gelijkheid spreekt: geen recht waar plicht is opgeheven geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt! Refrein

De heersers met duivelse listen bedwelmen ons met bloed'gen damp. Broeders, strijd niet meer voor and'rer twisten, breek de rijen! Hier is uw kamp! Gij die ons tot helden wilt maken o, barbaren, weet wat gij doet. Wij hebben waapnen hen te raken die dorstig schijnen naar ons bloed! Refrein

Melodie: Pierre Degeyter, in 1888 gecomponeerd als strijdlied van de Internationale arbeidersbeweging. Tekst: Eugène Pottier, later Henriètte Roland Holst. Tot 1944 het volkslied van de Sovjet-Unie. Uitvoering: NCPN zangtrio ‘Hard en Vals’ ter gelegenheid van 1 mei