Beste mensen.

Graag wil ik jullie iets vertellen over onze toekomstige activiteiten.

De afgelopen maanden zijn we op meerdere strijdterreinen actief geweest. We hebben aan meerdere acties deelgenomen. Jullie kunnen dat allemaal terug zien in het jaarverslag. Wat staat er dit jaar allemaal te gebeuren?

Er zijn voldoende problemen in de maatschappij waar we ons druk over kunnen maken. We moeten echter keuzes maken. Deze moeten we nog maken. Graag horen we ook van jullie wat de belangrijke thema’s zijn. Corry en Rik hebben al gerefereerd aan wat de commissie Borstlap in petto heeft. Wellicht een mooi onderwerp voor de discussie straks.

Waar zien we nu strijd? Strijd voor goede lonen, strijd voor betere arbeidsomstandigheden, strijd voor vermindering van de rol van het grootkapitaal? Waar zien we klassenbewustzijn ontstaan?

Bijvoorbeeld de pensioenstrijd. Voorgaande sprekers hebben er al veel over gezegd. Afgelopen woensdag hoorde ik bij de jaarvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst van FNV Lokaal Almelo dat de pensioenpot het afgelopen jaar een rendement van 7% heeft gehad. Dat is meer dan € 100 miljard! Met zoveel geld in kas is korten totaal onzinnig en kan ook mijn generatie een goed pensioen krijgen.

Verder zien we dat goede en betaalbare zorg voor iedereen onder druk staat. Ziekenhuizen sluiten, of stoten onderdelen af. De werkdruk is enorm. En patiënten worden gegijzeld door zorgverzekeringen die met het ene ziekenhuis wel een contract hebben en met het andere niet. Het kan dus zomaar voorkomen dat je niet in Enschede behandeld kan worden, ondanks dat de expertise hiervoor wel aanwezig is, maar uit moet wijken naar Zwolle of Deventer, puur omdat jouw zorgverzekering geen contract heeft afgesloten met Enschede. Pure waanzin!

Ook het onderwijs heeft afgelopen jaar nadrukkelijk van zich laten horen. Wij waren hier bij. Nieuwe acties staan volgende week (30 en 31 januari) op stapel. Wij zullen hierbij aanwezig zijn.

Goede en betaalbare huisvesting wordt ook een steeds groter probleem. Er is een chronisch tekort aan sociale huisvesting. De huizenprijzen schieten omhoog naar recordhoogtes. Dit heeft ook zijn weerslag op de huren die meestijgen in deze gekte. Een nieuw fenomeen in deze huizencrisis zijn de zogenaamde “tiny houses”. Piepkleine huizen, vaak in woonunits waar mensen op een paar vierkante meter gepropt worden. Ja, betaalbaar, maar geen duurzame oplossing en de enigen die hier profijt van hebben, zijn de projectontwikkelaars die deze voor hoge vierkante meter prijzen kunnen verkopen.

Goed voorbeeld doet volgen. We zien steeds meer arbeidssectoren en groeperingen de straat op gaan om te strijden voor goede lonen en arbeidsomstandigheden. De boeren, leraren, in de zorg, klimaatstakers, de pensioenacties en dan vergeet ik er vast nog een paar. De economie is booming (zeggen ze), maar de loonontwikkeling blijft achter. Trump zei het afgelopen week nog tijdens het economische forum in Davos: “Amerika doet het weer geweldig! Beter dan het ooit heeft gedaan!” Maar we weten dat de schuldenberg ook hoger is dan ooit. Kennelijk slagen we er niet in om onze eisen met voldoende kracht bij te zetten. We moeten onze strijdlust behouden en onze klassenbewustzijn moeten vergroten. Dit zullen we hard nodig hebben komende jaren. Het komt niet vanzelf.

De economie mag dan als een tierelier lopen (voor de kapitalistische elite) maar wij weten allemaal dat een recessie of zelfs een depressie een kwestie van tijd is. De laatste economische crisis (van de overproductie, zeggen wij altijd) is slecht, of beter gezegd, niet opgelost. De kiemen voor een nieuwe crisis waren direct alweer gelegd. De economie is gebouwd op schulden. Er is sprake van een overproductie die alleen geconsumeerd kan worden door deze met schulden te betalen. Er is teveel kapitaal, teveel rijkdom geaccumuleerd bij een kleine groep mensen, door Corry vanavond de kapitalistenklasse genoemd. Teveel kapitaal wordt niet ingezet in de reële economie waardoor de leemten alleen met nog meer schulden opgevuld kunnen worden. Dit kan niet jaren lang goed gaan. Eens gaat de bom barsten en wij moeten hierop voorbereid zijn.

Wat gaan wij verder doen dit jaar?

Op 25 februari gaan we naar de Februaristakingherdenking bij de Dokwerker in Amsterdam. En de laatste zondag van november gaan wij naar de Hannie Schaftherdenking in Haarlem. We nodigen jullie van harte uit om met ons mee te gaan. De strijd die onze kameraden toen gestreden hebben, mogen we niet vergeten. We moeten dit blijven herdenken omdat hun strijd nog steeds actueel is.

Verder houden we ook dit jaar weer een 1 Mei viering in Enschede. Over de vorm en inhoud denken we nog na. Jullie horen hier t.z.t. meer van.

Daarnaast zullen we ook weer één of meerdere politieke cafés houden waarbij actuele onderwerpen centraal staan, of meer gericht zijn op scholing.

Wij zitten boven op de actualiteit. Daar waar nodig komen wij met initiatieven of ondersteunen acties. Hier in Enschede en op andere plaatsen in het land. Alles valt of staat met goede contacten. Wij willen jullie dan ook vragen om je oren en ogen open te houden en contact met ons op te nemen als je wat ziet of hoort.

Kortom, ook dit jaar zullen jullie weer van ons horen en ons tegenkomen bij diverse acties en activiteiten.

Bedankt voor jullie aandacht!

Mark Jan Smit, Enschede, 24 jan 2020