Nieuwjaarsbijeenkomst NPCN Twente - 30 januari 2015
Welkomstwoord Corry Westgeest, voorzitter

Beste vrienden, vriendinnen en kameraden.

Graag heet ik jullie namens NCPN afdeling Twente van harte welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Voor de partijgenoten van de DKP natuurlijk een extra hartelijk welkom. Graag breng ik ook de beste wensen over van een aantal mensen die vanavond helaas niet aanwezig kunnen zijn. De beste wensen van de Cubaanse ambassadeur die door een plotseling bezoek van een aantal kameraden uit Cuba op het laatste moment moest afzeggen. Ook de beste wensen per mail van de PvdA/België onze zusterpartij. Er zijn vanavond heel wat afzeggingen, Ger en Ineke Wooldrik hadden helaas al een weekend weg gepland en betaald, een aantal mensen ligt ziek in bed en er zijn een aantal afgezegging vanwege de sneeuw. Fijn dat jullie, vrienden, vriendinnen en leden er zijn. Wij wensen jullie een gezond en strijdbaar 2015. Met jullie aanwezigheid laten jullie zien dat jullie geďnteresseerd zijn in alternatieven voor het kapitalisme en je wellicht ook hiervoor in wil zetten. Kapitalisme, dat heel veel problemen veroorzaakt, de meesten van jullie ondervinden dat dagelijks aan den lijve. Het is vanavond niet de bedoeling om zoveel mogelijk problemen op te noemen, want dan zitten we hier morgen nog. Nee, het is de bedoeling om te kijken hoe de NCPN vindt hoe dingen in elkaar steken en op welke manier de NCPN een bijdrage kan leveren aan de noodzakelijke verbeteringen. Hoewel veel ontwikkelingen niet alleen met Nederland te maken hebben, willen we de discussie toch vooral toespitsen op wat wij in Nederland kunnen doen. We gaan de discussie voeren in de vorm van een politiek café, lekker op elkaar reageren want dat scherpt de geest. Wil je het woord, zwaai of roep dan even.

We beginnen met 3 korte inleidingen die de rode draad aangeven. Over het eerste onderwerp: gezondheid en arbeidsvoorwaarden zal ik het woord voeren. Daarna spreekt Rik Min over de onderwerpen oorlogen en internationale zaken. De derde spreker is Mark jan Smit die het over werk en sociale zekerheid gaat hebben. En natuurlijk is er ook een pauze waarin de groep Chound Charm weer gezellige muziek speelt. Rond 22.00 uur willen we de avond afsluiten want morgen is het vroeg dag, actiedag van de FNV in Utrecht. Drink na afloop gerust nog iets aan de bar. We hopen dat het een mooie avond wordt.

Enschede, 30 jan. 2015