Hiroshima en Nagasaki-bombardementen zijn oorlogsmisdaden van en misdaden tegen de menselijkheid door de USA

De grootste leugens die hij kon bedenken want nazi Duitsland was begin mei al gecapituleerd en er werd al vergaderd over overgave van Japan. Een belangrijker reden voor het gebruik van de bommen is de afschrikkingstheorie tegenover Stalin. Japan mocht niet onder invloed van de Sovjet Unie komen (lees socialistisch worden). President Truman zag in de Sovjet-Unie geen bondgenoot maar een “rode dreiging”. Truman had het beleid van zijn voorganger, Franklin Roosevelt, verlaten en was uit op een vijandige confrontatie met Stalin. Het monopolie op het kernwapen moest worden uitgebuit als een agressief instrument van Washingtons anti-Sovjet diplomatie van Japan (Potsdam). Veel vooraanstaande wetenschappers en politici hebben Truman gewaarschuwd de bommen niet te gebruik.

Een aantal voorbeelden:

Dr. Anscombe, een vooraanstaande filosofe van Oxford en Cambridge, noemde Truman openlijk een oorlogsmisdadiger. In 1956 protesteerden zij en andere prominenten van de universiteit van Oxford openlijk tegen het besluit van het universiteitsbestuur om ex-president Truman een eredoctoraat te verlenen als dank voor Amerika’s oorlogshulp. Ze schreef zelfs een pamflet waarin ze uitlegde dat de voormalige VS-president ‘een moordenaar’ en ‘oorlogsmisdadiger was. Tot de dag van haar overlijden, geloofde dr. Anscombe dat Truman voor de rechter moest worden gebracht omdat hij en zijn regering enkele van de grootste en ergste oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid hadden gepleegd.

Voormalig president Herbert Hoover was een andere vroege criticus en verklaarde openlijk: “Het gebruik van de atoombom met zijn willekeurige moord op burgers, vrouwen en kinderen doet me in opstand komen”. Zelfs de eigen stafchef van president Truman, de vijf sterren admiraal, William D. Ledy (de hoogste Amerikaanse militaire officier tijdens de oorlog) maakte geen geheim van zijn sterke afkeuring van de atoombom. Volgens de overleden Amerikaanse historicus Howard Zinn, werden tenminste 140.000 Japanse burgers door een vuurzee ‘verrast’ in Hiroshima. Meer dan 70.000.

Na de atoombom op 6 augustus 1945 op Hiroshima wierp de USA op 9 augustus een atoombom op de stad Nagasaki. Oorlogsmisdaden tegen burgers! Zelfs het last-minute aanbod van Tokio, gemaakt tijdens de Potsdam conferentie, om zich over te geven als de geallieerden beloofden de Japanse keizer niet te vervolgen of af te zetten, kon Truman niet stoppen. Het doel was om met zijn atoombom het Amerikaanse machtsvertoon in scene zetten. De twee meest aangehaalde redenen voor de controversiële beslissing van president Truman waren enerzijds de Tweede Wereldoorlog te verkorten en anderzijds Amerikaanse levens te redden. burgers werden gedood door verbranding in Nagasaki. En nog eens 130.000 inwoners van de twee steden stierven in de daaropvolgende jaren aan stralingsziekte, andere ziekte en er zijn werden veel gehandicapte, misvormde kinderen geboren.

Twee maanden voor Hiroshima en Nagasaki had dezelfde Leo Szilard een privégesprek met Trumans staatssecretaris James F. Byrnes. Hij probeerde toen hem ervan te overtuigen het kernwapen niet te gebruiken om onschuldige burgers en burgerdoelwitten aan te vallen. Tevergeefs. Volgens Dr. Szilard, argumenteerde Dhr. Byrnes dat het militair gezien niet nodig was om de bom tegen Japanse steden te gebruiken om de oorlog met Japan te winnen. (Wel, dat een demonstratie van de kracht van deze bom, Rusland in Europa zou intomen). Op dat moment was de Truman regering niet langer geïnteresseerd in de bevrijding van Noord-China (Mantsjoerije) door het Rode Leger zoals Roosevelt, Churchill en Stalin hadden afgesproken tijdens de Jalta conferentie in februari 1945.

Winston Churchill vertelde privé aan zijn minister Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, op de conferentie van Potsdam: “Het is vrij duidelijk dat de Verenigde Staten op dit moment niet verlangen naar een Russische deelname aan de oorlog tegen Japan” Mocht Moskou zoals afgesproken tijd gehad hebben om Japan aan te vallen dan zou dit zeker een alternatief zijn geweest om het leven te redden van duizenden Amerikaanse militairen over wie Truman zo bezorgd leek te zijn!

Ook Dr. Robert Opperheimer, wetenschappelijk directeur van het Manhattan-project en vader van de A-bom, verklaarde dat Trumans beslissing een ernstige fout was “omdat we nu bloed aan onze handen hebben”. Geen enkele Amerikaanse president heeft zijn oprechte verontschuldigingen aangeboden voor de barbaarse nucleaire aanvallen. Omgekeerd, men gaat vandaag de dag gewoon voort met de modernisering van het bestaande kernwapenarsenaal. En mensen die hiertegen zijn worden net als in Japan nog steeds politiek vervolgd.

Het is de hoogste tijd voor meer actie.


Eerdere picketline vredebeweging Enschede

NCPN Twente, Schopmanlanden 22, 7542CN Enschede. www.ncpn-twente.nl