Persbericht

Nieuwjaars politiek café NCPN afdeling Twente

Door vermindering van de covid maatregelen kan de Nieuwe Communistische Partij van Nederland afdeling Twente eindelijk haar jaarlijkse openbare nieuwjaarsbijeenkomst organiseren. De aftrap van een politiek jaar waarin zij weer openlijk actief zal laten zien waar de partij voor staat en waar ze voor opkomt. Door de coronapandemie is wereldwijd de situatie van werkenden en uitkeringsgerechtigden verslechterd. Koopkrachtverlies, werkloosheid, armoede, verscherpteafbraak van rechten en voorzieningen. Daarnaast zien we dat internationaal de spanningen tussen machtsblokken toenemen en oorlogen veroorzaken. Het kapitalisme toont haar keiharde kanten. Miljarden steun om de grote multinationals aan de gang te houden en hun winsten veilig te stellen maarnauwelijks geld om de problemen van werkenden en uitkeringsgerechtigden op te lossen. De NCPN is tegen dit beleid en eist dat werkenden en uitkeringsgerechtigden hun verdiende rechtsvaardige deel krijgt. Dit gebeurt niet vanzelf, hier zullen we massaal actie voor moeten voeren.De bijeenkomst begint met twee korte inleidingen. Kevin uit Rotterdam, lid van het landelijke partijbestuur en het internationale bureauspreekt over de binnenlandse– en buitenlandse politiek en Corry Westgeest, de voorzitter van de afdeling spreekt over de lokale politiek. Daarna kan de discussie losbarsten.

De bijeenkomst is op zaterdag 19 februari in wijkcentrum De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17, 7535 BZ in Enschede. Om 14.00 is de zaal open en om half drie start het programma.

De NCPN wil op deze manier de politieke discussie stimuleren. Kom en laat je stem horen. Zie ook www.ncpn-twente.nl