Speech Rik Min / politiek cafe / Enschede / 3 oktober 2019

Beste mensen

We hebben het als communistische partij vaak over crisissen. Eigenlijk is het verklaren daarvan ons bestaansrecht. De werkende bevolking is nu eenmaal rechtstreeks de dupe van de crisis en de crisis van geld. Zowel de arbeiders zijn de klos, alsmede alle mensen die met arbeid hun brood moeten verdienen. (Dus ook boeren.)
De mensen die vermogend zijn, geld hebben, kapitaal, en de winsten van de ondernemingen opstrijken, die werken niet. Immers geld tellen is geen werken. Die kleine groep wordt slapend rijk. Wij niet. Wij teren in. Zelfs ons spaargeld wordt ons ontnomen. Dat iedereen dit allemaal maar pikt, snappen wij niet. Wij willen een socialistische maatschappij; en ooit zal die er komen.

Er zijn geluiden dat velen dit systeem nu echt onmenselijk vinden worden. Iedereen die ons, communisten, al die tijd gevolgd heeft, weet dat onmenselijke van dit kapitalistische systeem natuurlijk al lang.

Wij hebben allemaal dezelfde belangen, namelijk ons brood kunnen verdienen! Ook werklozen, werkzoekenden, mensen met een handicap; ook boeren en ZZPers. Wij zijn allemaal werkende klasse. Waarom laten we ons toch steeds verdelen?
Bijna elke dag komt er wel weer een nieuw issue op de TV dat ons weer in twee kampen verdeeld. Is het niet Zwarte Piet, Marokkanen, migranten dan is het wel de roep om misdaad te bestrijden en meer politie. Steeds gooien ze iets in de groep waardoor de werkende klasse de hoofdzaak uit het oog verliest. In een kapitalistische maatschappij streeft men niet meer naar volledige werkgelegenheid zoals in socialistische landen. Ook streeft men niet meer naar 32-urige werkweek met behoud van loon. De bezittende klasse koopt de werklozen en de armoedzaaiers liever af met een uitkering. Dat is voor hen een kleinigheid en vreemd genoeg voor hen ook heel goedkoop. Het alternatief is immers revolutie. Daarbij streeft men naar losse flex-werkers die elke dag maar moeten zien en afwachten of ze hun brood nog ergens kunnen verdienen.
De crisis komt om de 7 jaar en een grote crisis om de 80 jaar. Het wordt veroorzaakt door dit systeem en de noeste arbeid van opgejaagde mensen die bang zijn hun baan, inkomen of hun huis te verliezen. Het is de wetmatigheid van overproductie en omdat er koopkrachtverlies is bij de massa van de bevolking. Ook door koopkrachtverlies door armoede, uitbuiting en plundering op wereldschaal! De mensen die werk hebben moeten (en gaan) harder werken! Waardoor de crisis verscherpt wordt.

OVERPRODUCTIE EN VERVUILING

Je ziet het aan de boeren. Men liet de quota los en de vrije markt en het kapitalisme ging ongebreideld hun gang. Nu stikken we weer in de ammoniak. In no time werden er stallen en koeien bijgekocht. Terwijl het deels opgelost was. Nu hebben we overproductie. Boeren krijgen weinig voor hun producten en zijn zo OOK de dupe van het neo-liberalisme, laissez-fair van het kapitalistische systeem. De banken hebben het prima gevonden, want ze wisten met hun geld toch niet wat te doen, anders dan iedereen in de schulden te steken. Met al die schulden, met die opgedrongen zware hypotheek, studieschulden, worden mensen feitelijk levenslang gechanteerd om met minder loon – en minder strijdbaarheid - maar genoegen te nemen.
Overproductie en crisis is het manco van het kapitalisme, niet de schuld van individuele boeren, hardwerkende arbeiders en losse ZZPers.
De geld-bezittende klasse gebruikt ons, de boeren en ondernemingen (!!) tot hun nek in de schulden te steken en dan maar kijken wat het wordt.
En dan de maatschappij met de rotzooi te laten zitten. Vervuiling ontstaat door de winsten te maximaliseren. De kosten van slimme – maar vervuilende - fabricage processen worden afgewenteld op de maatschappij. Eerst flikkerden ze alles in de rivieren; en nu alles in de oceanen! Ook de werkloosheid en de plastic verpakkingen. De echte vervuiler wil NIKS betalen, alleen maar verder gaan met de uitbuiting van de werkenden en de uitbuiting van de aarde. Je ziet het aan het Groningse aardgas. De schade wil de NAM, de Esso en de Schell, niet betalen.

Tot slot nog iets krankzinnigs:
Er is momenteel een overproductie aan geld. Niet alleen boterbergen, wijnplassen, voedsel en tuinbouwproducten – die dan worden doorgedraaid – maar ook bij auto’s en tweede hands auto’s, die bij miljoenen worden aanboden. Er is nu zo veel geld dat de rente nul is om het te kunnen lenen. Marx heeft dit niet kunnen bedenken dat dat ooit zou kunnen gebeuren.

Jullie zien: de werkende mensen kunnen doodvallen in het kapitalisme en de rijken worden rijker. Daarom: socialisme of barbarij!

Dank voor jullie aandacht.