Speech van Rik Min, namens FNV Lokaal Enschede, op gezamelijke 1 mei-viering in Enschede 2019

Beste mensen
Ik wil jullie iets over de pensioenen vertellen. Dat, wat iedereen daarover hoort te weten, omdat het op de dag van de areid over een fatsoenlijk inkomen gaat, en waarom er al 2 jaar zeer intensief door de FNV aktie wordt gevoerd.
De FNV is zeer aktief bezig met de pensioenen. De bonden, en de sectoren, hebben al tientallen akties om het pensioenstelsel te redden, gedaan.
We hebben vanuit Overijssel met de aktieve leden twee keer meegedaan met een demonstratieve auto-karavaan over de A2 en een keer demonstratief door de stad Den Haag gereden. In Den Haag hebben we bezettingsakties van het VVD-, CDA- en D66-hoofdkantoren uitgevoerd; het gebouw van de Tweede Kamer - van binnen - met een lawaai-aktie verrast; en de bezetting van het gebouw van de werkgevers VNO/NCW om ze te dwingen - met ons - samen te werken; en om hen te dwingen pensioenpremies te betalen voor flex-werkers en ZZPers. Ook in de Nederlandse Bank in Amsterdam hebben we de centrale hal enkele uren kunnen bezetten. Want die denken dat de pensioenpotten hun geld is. Terwijl het geld is van de werkende mensen. Het gaat om de zeggenschap over 1400 miljard euro.

Elke maand groeit de vakbondsmacht inmiddels.
Alleen de media werken niet erg mee.

Vorige maand stonden er in 8 grote steden meer dan 20.000 tot 30.000 leden op. Vandaag op 1 mei in Amsterdam een grote mars door de stad; en aanstaande 29 mei is er een grote aktiedag gepland, want de politiek luistert nog steeds niet naar ons, de vakbond.
Aan pensioenen denk je niet als je onder de 40 bent. Maar daarboven wel.
We zijn hier vandaag bijeen om te pleiten voor een fatsoenlijk inkomen!
In Frankrijk werk men maar 35 uur per week en is de pensioenleeftijd 62 jaar!
De AOW loopt in Nederland mee met het prijspeil. Okay !! Maar de hoogte van de aanvullende pensioenen NIET. Daar zit de kwaadheid.

Vooral ook de mensen met zware beroepen zijn kwaad.

We zijn, als vakbond, ontevreden over het verhogen van de AOW leeftijd van 65, naar 66, 67 en hoger. Ook zijn we ontevreden over de uitkeringen van de pensioenfondsen die al 10 jaar niet ge´ndexeerd zijn.
Ook vinden we dat de werkgevers profiteren van het feit dat de meeste flexwerkers en m.n. ook ZZPers geen aanvullend pensioen opbouwen. Daarmee -á heeft de FNV uitgerekend - besparen de werkgevers van Nederland 6 miljard euro, per jaar, aan premies. Lekker goedkope arbeidskrachten. Schande!
Terwijl de betrokkenen bijna niks kunnen sparen en dus aan private verzekeringsbedrijven zijn overgeleverd, die er hoge winsten mee maken.
Wat kunnen de politieke partijen daar nu aan doen?
Ze moeten eens goed luisteren naar de argumenten van de vakbond. Dat doen ze onvoldoende. Zeker de VVD, D66 en Rutte. Die willen de collectieve pensioenfondsen privatiseren en uitverkopen aan private verzekeringsbedrijven.
Dat moeten we met zijn allen zien te verhinderen. Mensen moeten kunnen sparen om bovenop hun AOW later nog een goed inkomen te hebben. Daar betaalden de meesten van jullie, tientallen jaren, 20% van je bruto loon; aan premie! Nu heeft de oude regering (van Rutte II) een hele slimme truc uitgehaald en gezegd dat iedere werknemer voortaan maar 18% hoeft te betalen. Dan krijg je dus "van mij" - zei Rutte - "van mijn regering" - "een koopkrachtverbetering - nu - van 2%"!
De Tweede Kamer en de media zijn daar met open ogen ingetrapt. Alleen de vakbond niet. Deze truc is levensgevaarlijk want dan krijg je later - sowieso - veel minder aanvullende pensioen dan de huidige generaties. En je moet nog langer werken ook!

We betalen circa 32 miljard euro per jaar aan die pensioenpremie. Er wordt echter per jaar maar circa 28 miljard euro aan pensioenen uitgekeerd. Ra ra ra, waar blijft dat verschil? Die 4 miljard verschil is kassa.
Terwijl er een vermogen is van 1400 miljard euro!! En dat vermogen groeit ieder jaar met meer dan 7%!
Omzight (van de CDA) en Ulenbelt (van de SP) hebben er enkele jaren geleden kamervragen over gesteld, maar die vragen zijn tot op heden niet beantwoord. Dat klopt dus niet.
Waarom hebben we dan eigenlijk die pensioenpotten? Met 1400 miljard euro? En waarom worden dan alle andere uitkeringen in Nederland wel ge´ndexeerd - dus periodiek verhoogd met het prijspeil - zelfs de AOW en de bijstand -, maar de pensioenuitkeringen al 10 jaar NIET?

We moeten helaas vaststellen dat het vertrouwen in het pensioenstelsel, in Nederland, in het publieke debat, op georganiseerde wijze, wordt ondermijnd. De Nederlandse Bank, 'opiniemakers', 'wetenschappers' en woordvoerders van bepaalde politieke partijen, die aan de leiband van het grote geld lopen, zijn daarin trekkers.
Mogelijk om te verhinderen dat deelnemers aan pensioenfondsen beseffen dat het enorme pensioenvermogen hun poen is. De werkenden mensen zijn de feitelijke eigenaren van dit fortuin, dat met premies is bijeengebracht, en door zorgvuldig beheer in de fondsen enorm is aangegroeid.
Het geld is van de mensen die het hebben ingelegd. Niet van de regering, niet van de werkgevers en niet van de politiek. En toch bemoeien ze zich met de pensioenfondsen. Terwijl de directeuren ervan op onze hand zijn!
DÓt banken goede buffers moeten hebben, snappen we. Er kan een bankrun ontstaan. Dat hebben we gezien in 2008. Maar wÓÓrom worden pensioenfondsen net zo streng aangepakt als banken? Dat snappen we niet!
De Nederlandse bank verplicht de fondsen een volkomen misplaatste 'rekenrente' te gebruiken - die gezien die 1400 miljard euro vermogen - volkomen misplaatst is.
Pensioenfondsen kunnen nooit en te nimmer een bankrun veroorzaken!!

De vakbonden hebben vorige maand - op een dag - in 8 verschillende grote steden - tienduizenden mensen op de been weten te krijgen. Zelfs de politie in Enschede deed demonstratief mee met dienstauto's naar het Malieveld.
Het is duidelijk. De acht en een half miljoen betrokkenen in Nederland zijn kwaad.
Doe daarom allemaal 29 mei met ons mee, op onze landelijke manifestatie, omdat de politiek van ons pensioenstelsel moet afblijven. Er worden gratis treinkaartjes beschikbaar gesteld.
In de pauze kunt u aan onze FNV kaderleden, die hier aanwezig zijn, vragen stellen.
Ik dank u voor uw aandacht.

RM, Enschede, 1 mei 2019 (20.50 - 21.00 uur)