Beste mensen

Er zijn de afgelopen tijd – en het afgelopen jaar – ontelbare akties geweest waar we vanuit Twente aan meegedaan hebben. Wat wel heel opvallend is dat er geen grote demonstraties – met duidelijke eisen - zoals vroeger vaak voorkwamen, maar wel een hoop kleine picketlines. Vaak ook niet met duidelijke eisen. Stop dit, stop dat, of weg met de regering of weg met de Amerikaanse inmenging overal in. Alleen de vakbonden hebben een aantal massa-akties georganiseerd. Maar vaak niet met hele krachtige eisen. En zeker niet voor socialisme.

De vakbond heeft een groot aantal goede akties gevoerd – we hebben het er hier vaak over gehad – zoals het opeisen van goede pensioen-uitkeringen uit de potjes van 1700 miljard euro die er landelijk zijn opgebouwd. Maar toen er een referendum werd gehouden bleek dat de gewone vakbondsleden allemaal afgestompt waren door de dagelijkse hersenspoeling – noem ik het maar - op radio en TV dat de jongeren de dupe van de ouderen worden, als de ouderen hun rechten gaan opeisen. En tot grote schrik van de talrijke aktiekomitees, landelijk, regionaal en plaatselijk, kozen de gewone vakbondsleden die gingen stemmen, tegen hun eigen belangen in, en voor de korte termijn belangen. Terwijl de vakbondsaktivisten het op talrijke plaatsen aan kaderleden goed hadden uitgelegd. Wat dus ontbrak dat de leiding van de vakbond al die tijd feitelijk verzuimd had het juist in de media allemaal goed uit te leggen. Dan zie je wat een impact de media op het denken van de bevolking – en dus van de vakbondsleden - heeft.

Onze partij is een initiatief gestart om rondom ons vakbondswerk en ons bedrijvenwerk meer in te zetten op bewustwording. Het bewust worden van klassen en de klassentegenstelling. We hebben in Leiden en Rotterdam daartoe een aanzet gegeven. Een aantal van ons doet daar landelijk aan mee.
Dan komen we op het punt dat de bevolking in principe allemaal dezelfde belangen heeft: een goed inkomen of een goede baan. En toch kiest men – door dat valse klassenbewustzijn - tegen zijn eigen belang in. Het begint bij de Evangelische Omroep en zelfs bij de VARA dat men mensen aanpraat dat de rijke mensen noodzakelijk zijn want wie betaalt anders de lonen van de arbeiders? Of wie betaalt anders de uitkeringen? Terwijl jezelf je loon door werken ophoest en zelf je uitkering betaalt doordat je zelf de premie hebt betaald. Zelfs je pensioen heb je zelf betaald. Is uitgesteld loon! PvdAers hebben de term ‘werkgevers’ uitgevonden. Alsof de ‘werkgevers’ werk geven? Onzin: de werkende klasse geeft door hun arbeid de bezittende klasse – de aandeelhoudersklasse - hun rijkdom gegeven. En met die rijkdom buiten ze ons uit en manipuleren ze ons dag in dag uit via de media.

Wat wij ‘demonstranten’ noemen, noemen zij ‘aktievoerders’. Wat wij ‘regering’ noemen, noemen zij een ‘regiem’. Wat wij gewoon een ‘president’ of ‘premier’ in een ander land noemen, noemen zij ‘dictator’. Dat soort termen gaat in je hoofd zitten.

Hebben jullie het gisteren allemaal meegekregen? "Het gehele sociale stelsel gaat nu op de schop"; niet alleen het pensioenstelsel. De voorpagina De Volkskrant, gisteren: "Commissie zet in op totale hervorming van het sociale stelsel in Nederland". Commissie-voorzitter Hans Borstlap: "Niemand zal alleen maar blij worden van onze voorstellen". Nee, want het begint er al mee dat de vaste aanstellingen nog meer worden uitgehold....

Wel zegt even verderop de columnist Peter de Waard dat de ellende in veel sectoren eigenlijk begon bij Tatcher en Reagan die het eigenhuizenbezit bij arbeiders ging bevorderen en naderhand in Belgie en Nederland het eigen onderneminkje spelen met enorme belastingvoordelen ging bevorderen om de nog steeds grote werkloosheid op te lossen. Deze twee maatregelen hebben bij de bevolking een vals klassenbewustzijn opgeleverd en de prijzen van huizen opgedreven, waardoor ze rechts gingen stemmen en van huizen in de grote steden een speculatie-object gemaakt. En uiteindelijk de race van het loon/inkomen van de arbeiders en middenklasse naar beneden veroorzaakt....

Vorige week in de Tubantia kreeg gelukkig eens de Chinese ambassadeur een twee pagina groot interview en hij zei Wij zijn communist en jullie kapitalist. Wij worden geleid door de communistische partij en jullie hebben een meerpartijensysteem. Maar maakt dat China tot een bedreiging voor jullie? Het antwoord is natuurlijk nee, China is geen bedreiging, maar op de lange termijn natuurlijk wel. Want zal het kapitalisme het nog 100 jaar uithouden?

De USA is onze klasse-vijand. De USA zet de hele wereld in brand. Gelukkig gaan veel mensen dat inzien. Helaas doet GroenLinks precies wat de USA wil en willen ze verbieden dat de 2e Russische gaspijplijn aan land komt en de chipmachine van ASML niet geleverd word aan China.
De USA steunt nog steeds Israel in het Midden Oosten en jullie weten: Israel wenst geen gelijke rechten aan de Palestijnen te geven. Gelijke rechten voor iedereen is uitgesloten in Israel. Dit systeem van Apartheid blijven verdedigen maakt van het hele Midden Oosten een kruidvat. Daartoe hebben deze twee handen op een buik alle regeringen in die regio de laatste 40 jaar weg gevaagd (Libie, Irak) en proberen weg te vagen (Syrie en Iran). De enige echte authentieke regiem change was dat de bevolking van Egypte Moebarak weg heeft gejaagd. Maar de rest van de ellende daar is te weiten aan het imperialisme en het ouderwetse kolonialisme.

Dank voor jullie aandacht.
Rik Min, 24/1/2020