Speech politiek café 3 okt Prinsjesdag 2019

Door Corry Westgeest

Welkom allemaal bij deze discussiebijeenkomst over Prinsjesdag en aanverwante zaken.

Van Prinsjesdag wordt een soort poppenkast gemaakt, waardoor de inhoud naar de achtergrond verdwijnt. Daarbij speelde dit jaar het doodschieten van een advocaat ook nog een rol. Maar Prinsjesdag blijft toch een bijzondere dag omdat dan de begroting van het volgend jaar bekend gemaakt wordt, de miljoenennota. Deze wordt slinks verpakt in een betoog van koning Willem Alexander.

De begroting staat natuurlijk niet los van de politiek die er de afgelopen tijd gevoerd is. Vorig jaar was het kommer en kwel, vooral bezuinigingen. Nu het economisch zogenaamd beter gaat, verwacht je ‘goedmakers’. Maar nee hoor, voor de werkenden klasse zit er bv geen enkele verbetering van de koopkracht in, zeker als je de verhoging van de kosten voor het levensonderhoud meerekent.

De discussie van vanavond gaat dan ook over meer dan alleen de miljoenen nota. Ook aandacht voor het verzet tegen deze zaken, hoe dit georganiseerd is in Nederland en waar onze partij deelneemt.

De aftrap van vanavond wordt verzorgd door 2 bestuursleden. Ik ben de voorzitter van onze afdeling en ga vertellen hoe de NCPN de miljoenennota beoordeelt en wat er zoal gaande is in de politiek.

Rik Min, bestuurslid van de afdeling belicht de onderwerpen overproductie en vervuiling, de oorzaken van de crisis.

Natuurlijk lopen deze onderwerpen door elkaar. Schroom niet om dit ook in de discussie te doen. In de pauze speelt Sound Charm muziek en kunnen jullie terecht bij onze informatietafel met boeken en onze krant Manifest.

Het beleid van de kabinetten Rutte 1 en2 was bezuinigen. De regering doet net alsof er geen geld is, maar dat is een leugen. Het geld klotst landelijk inmiddels tegen de plinten, net als bij de pensioenfondsen. Oorzaak de hoge winsten, de afbraak van voorzieningen, verhoging van koste van het levensonderhoud, de slechte lonen en arbeidsvoorwaarden zoals flex en zzpérs. En niet te vergeten de overschotten bij de overheden, voor 2010 is dat 3,4 miljard euro.

Willem Alexander zei het de troonrede heel mooi: nog nooit hadden zoveel mensen een baan. Hij was wel bezorgd over de tekorten aan personeel in het onderwijs, de zorg enz. Tja, hij weet natuurlijk niets van slechte arbeidsvoorwaarden en zei zelfs dat Nederlanders vrijwilligers zijn. Wat hij precies bedoelde vraag je je af. Moet er nog meer onbetaald vrijwilligerswerk komen? Moet het handelsconflict tussen de VS en China aangewakkerd worden? Moet Venezuela vernietigd worden net als Syrië en ander landen? De NCPN is hier fel op tegen en steunt waar mogelijk de acties. Graag noem ik hierbij het initiatief van Amsterdammer Roel Walraven, ex CPN wethouder en meer dan 80 jaar, voor de actie tegen de agressie tegen Venezuela. Iedere 3e zaterdag is er een picketline in Den Haag waar wij ook aan mee doen. Verder is een petitie in de maak voor het ophalen van handtekeningen. Dus werk aan de winkel.

Als we kijken naar de koopkracht ziet het er niet best uit. - gemiddeld 2,1 procent, maar dat is weer onderverdeeld. De groepen met de laagste inkomens krijgen er het minste bij. - uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden 1,2,en 1,1%, alleenstaanden1,7%. Werkenden mogen 2,4 procent verwachten, maar dat staat niet in verhouding met de hoge winsten. We zijn er zeker 10 jaar op achteruitgegaan en ondanks dat het economisch zogenaamd goed gaat, krijgen we er in 2020 nauwelijks iets bij, laat staan dat we er op vooruit gaan.

Ook de extra investeringen voor verschillende sectoren staat niet in verhouding met de kortingen van de afgelopen jaren. - 350 miljoen voor de woningmarkt en 300 miljoen voor jeugdhulp

De rest gaat naar posten waar we iets aan hebben vanwege de uitbreiding van de werkgelegenheid maar de bevolking heeft er feitelijk niets: - 134 asiel en migratie, rechtsspraak 61 miljoen, defensie en navo 51 miljoen.

Veder is het plan geopperd om een investeringsfonds op te zetten vanwege de economische crisis. Wat dit plan precies behelst is onduidelijk, maar we weten wel dat dat uit gemeenschapsgelden betaald gaat worden. Dus opgelet.

Opgelet ook want er is nog 3,4 miljard niet verdeeld. Waar gaat dat naar toe???

Bij de algemene beschouwingen was heel goed te merken dat de grote sociaal democratische partijen zich in de hoek laten drukken en tot op het bot verdeeld zijn. Groen Links sprak zelfs lovende woorden voor dit beleid.

Veel groepen klagen al jaren steen en been maar komen onvoldoende in verzet. Zo denkt Groenlinks: besloten is besloten, het staat vast, daar kun je niets meer tegen doen.

De NCPN is het hier helemaal niet mee eens. Wij zijn juist voor buitenparlementaire actie, wij zijn actief in de vakbond met name de FNV en werken samen met andere actiegroepen.

Het afgelopen jaar werd er vooral actie gevoerd voor behoud en indexering van de pensioenen. Voor het eerst in jaren is de FNV weer de straat op gegaan. Kameraden van ons waren actief door het hele land, en in deze regio was Rik Min de opstarter van de actie. Helaas werd het pensioenakkoord niet tegen gehouden. Maar, de actie gaan op dit moment door. Veel mensen zijn woedend en pikken het niet meer.

Ook de afgelopen dagen zien we nieuwe acties van start gaan. Interessant is de klimaatactie. Die bracht op een wonderlijke manier veel mensen wereldwijd op de been. Trekster is Greta een tiener. Wie ooit actie heeft gevoerd weet dat zij dit nooit alleen heeft gekund. Wie haar steunen is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de eisen van deze groep niet in het belang van de bevolking zijn. Toch mogen we blij zijn met het feit dat er zoveel mensen op de been kwamen. Dat geeft de burger moed, net als de geweldige actie van de boeren afgelopen maandag. Hun onvrede speelt al veel langer en is terecht Geweldig dat zij heel Nederland klem hebben gezet. Deze acties gaan door en dat is heel belangrijk. De NCPN steunt deze waar mogelijk.