Rik Min over oorlog en de internationale situatie

Beste mensen

Ik wil het met jullie hebben over de internationale situatie en over oorlog. Internationaal zijn er allerlei lobbyclubs bezig om overheden en landen te overtuigen dat het neoliberale systeem van privatiseren, geld lenen en schulden maken heilig is; en voor ieders best wil moet worden doorgevoerd. Allerlei belangengroepen zijn er dag en nacht op uit - in de media en zelfs bij de vakbonden - om dit de mensen aan te praten.

Naar de belangen van de werkende mensen, de loontrekkenden, laat staan de mensen zonder werk, wordt niet geluisterd. Het lijkt wel of in de Tweede Kamer geen goede belangen-organisaties meer zitten. Een communistische partij wordt node gemist. Dat neoliberalisme zet de hele wereld op zijn kop. Het mengt zich in, in alles, en het is niet te beroerd om open en bloot overal waar het niet snel genoeg gaat, regiem changes door te voeren. De lichtzinnigheid waarmee veel Nederlanders al die regiem changes in JoegoslaviŽ, Sovjet Unie, Afghanistan, Irak en Libie goedpraten is dat velen hun belang niet meer zien. Wiens belang was het JoegoslaviŽ in 7 stukken op te delen? Wiens belang is het Palestina in een Arabisch deel en een joods deel op te delen? Wiens belang was het om Irak in 3 delen op te delen? Het zijn allemaal landen die graag bij elkaar blijven. De Sovjet Unie ook; Palestina ook. JoegoslaviŽ ook. De Palestijnen willen nu eenmaal in hun eigen land samen met de joden en christenen in een land wonen; hun land. In BosniŽ en Kosovo werd het, na de opdeling van JoegoslaviŽ, nog steeds niet stil. Nergens. Opdelen was de oplossing dus niet.

De opdeling van de Sovjet Unie in 15 delen was ook geen oplossing; negens voor. Het was alleen maar handig voor het westen en het kapitalisme. Al die opdelingen hebben geleid tot vernietiging of minstens tot verzwakking van de lokale economieŽn. Allemaal om het neoliberalisme in te kunnen voeren. De lokale industrie moest verdwijnen en de bevolking moest consument worden van westerse producten. En aan de leiband lopen van het kapitalisme. De lokale leiders in de Oekraine maar ook de Baltische staten deden er samen met de NATO 20 jaar alles aan om Rusland - dat ze nota bene zelf als staat hadden gecreŽerd - te pesten. OekraÔne en anderen probeerde jaren lang - in opdracht van westerse lobbygroepen - de olietoevoer naar west-Europa te blokkeren zodat Rusland geen geld kon verdienen. Wij - in Nederland - konden goedkoop gas van de Russen krijgen. Dat was dus ons belang! Toch houdt iemand die ontwikkeling dat wij iets uit die landen goedkoop of voor een eerlijke prijs kunnen krijgen, steeds tegen.

Er zijn enkele lichtpuntjes. De revolutie in Cuba staat nog steeds als een huis. Die misdadige boycot die 50 jaar geduurd heeft, is eindelijk opgeheven. Eindelijk kunnen Cubanen weer kopen en verkopen op de wereldmarkt. Een enorme overwinning. Het is onmenselijk om dingen niet te kunnen kopen die men wel nodig heeft. Ook de boycot van Iran is onmenselijk. Die van Rusland trouwens ook. Ook China is een lichtpuntje. In mijn optiek is de politiek van de communistische partij om ondernemende mensen de kans te geven om te ondernemen een goede ontwikkeling. Net als nu in Cuba gebeurd. Het Chinese financieringskapitaal is immers in overheidshanden! (In Cuba ook.) Het financieringskapitaal - zeg maar het spaargeld van de werkende bevolking - wordt democratisch beheerd. Ondernemers lenen geld van de 1.2 miljard kleine Chinese spaarders en geven de winsten, meerwaarde als rente aan de bevolking terug. Het gehele banksysteem staat onder democratische bestuur. Dat is in volstrekte tegenstelling in het kapitalisme.

De rol van de Chinezen op het wereld-toneel - en vooral in Afrika maar ook elders - is enorm. China heeft in amper een decennium meer bereikt dan Europa met tientallen jaren ontwikkelingshulp. China legt geen onmetelijke leningen als molenstenen om iemands nek. Waardoor westerse ontwikkelingshulp een wurgsysteem is. China doet in ruil-handel. Dan het drama GriekenlandÖ Honderden lobbygroepen hebben Griekenland leningen opgedrongen, olympische spelen, een nieuwe metro voor Athene, Ö, het kon niet op. De sociaal-democratische regeringen van Pasok en de Papandreo-kliek zijn en waren zo stom om al door maar door geld te lenen. En nu zijn de Grieken de klos.

Inmiddels is ook het Midden Oosten en omgeving een grote puinhoop. Ik hoef jullie niks te vertellen over Irak-oorlogen, Libie, Syrie, Afghanistan, MaliÖ. Libie is nu een puinhoop. Wij wisten wel dat het zo zou aflopen. Wij hebben de inmenging van Frankrijk, Groot Brittanie en Nederland niet gesteund. Overal gebruikt het imperialisme het moslim-sextremisme. Ook in Syrie. Wij vinden dat dat moslim-extremisme overal teruggerold moet worden. IS moet worden bestreden. Dan blijkt opeens dat Erdogan van Turkije dat in Syrie saboteert. Nota bene een NATO-lid. Hij wil de seculiere staat - een staat waar elke godsdienst even veel waard is - in Syrie en in Turkije blijkbaar niet overeind houden. Wie geeft onze regering en de NAVO het recht om, namens ons, zich daar met alles te bemoeien? Zoals jullie weten is onze partij (en vooral in Twente) aktief in het samenwerkingsverband Oorlog is geen oplossing en in het aktiekomitee Stop medialeugens. Wij hebben wŤl het recht en de plicht om ons met die landen te bemoeien; juist omdat het imperialisme zich er mee bemoeid. Zoals jullie weten heeft Rusland op de Krim haar belangrijkste vloot-havens. Als de NATO of de EU die inpikken, zou een ramp zijn voor haar toekomst. Nu heeft ze nog een contract voor 20 of 30 jaar, maar wat zegt dat, dat is maar papier, ze kan dan haar goede invloed die ze heeft in het Middellandse zee-gebied en in het Midden Oosten wel schudden. Bijvoorbeeld naar Latakkia, de belangrijkste haven van SyriŽ. De lifeline die Syrie nodig heeft.

De NATO en het westen stelen Rusland voor als agressieve mogendheid; maar ze zijn het zelf. En dan komen we tot slot bij Syrie uit. Wij communisten zijn voor seculiere staten; die moeten altijd gehandhaafd blijven; kost wat het kost. En daarvoor wordt dan ook in Syrie, Egypte en Turkije gevochten. Wij gruwelen van de methodes van 'bosnische moslims', Tsjetsenen, de UCK in Kosovo en ISIS. Meestal zijn het ook nog afscheidingsbewegingen. Dat is allemaal richting de middeleeuwen. De scheiding van kerk en staat is voor ons heilig. De socialisten (en communisten) zijn niet voor niks - net als de liberalen - kinderen van de Franse revolutie. Maar wij socialisten/communisten zijn inmiddels - mede door hen - op een vervelend grote afstand van onze idealen, een socialistische maatschappij, gekomen. Het molim-extremisme ondermijnt alles. Ook China wordt door dit soort figuren ondermijnt.

Rik Min, Enschede, 30 januari 2015

Rik Min

Voor de discussie:

Wij staan aan het begin van een 100-jarige oorlogÖ, m.n. in het Midden Oosten, maar ook elders [360].

Pikkety, Hezbollah, Assad, Iran tegen ISIS.

xxxxx