Gepubliceerd in papieren editie Enschede en Hengelo op 26 februari met weglating van deze regels: Zo heeft FNV Lokaal Enschede de jaarlijkse financiële bijdrage aan onze trip ingetrokken en heeft FNV Landelijk moeten bijspringen.

Teleurstelling over tanende interesse in Twente voor defilé Februaristaking

ENSCHEDE – Ze ontbraken ook zondag niet bij de herdenking van de Februaristaking in Amsterdam. Een Twentse delegatie - vijf man en vrouw sterk - liep mee in het defilé langs het monument van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein.

Gerben Kuitert 25-02-18, 18:23 Laatste update: 19:43

De datum van 25 februari staat elk jaar weer omcirkeld in de agenda van Corry Westgeest. De Enschedese coördineert de trip naar Amsterdam, waarbij de harde kern bestaat uit Twentse leden van de Nieuwe communistische Partij Nederland (NCPN) en van FNV Lokaal Midden-Twente. Het Twentse gezelschap was zondagmiddag enigszins gedecimeerd door vakantie en ziekte; zo moest de delegatie van het antifascismecomité ‘Nooit Weer, Nie Wieder’ dit jaar verstek laten gaan. Bij de herdenking in Amsterdam werden er zondagmiddag onder meer gedichten voorgelezen door André van Duin.

Steeds minder animo

Corry Westgeest moet tot haar teleurstelling wel erkennen, dat de Twentse delegatie steeds verder krimpt: „Vorig jaar waren we nog met 15, nu met 5. Dat komt door ziekte en vakantie, maar ook doordat de animo bij de FNV-afdelingen in Twente minder wordt. Dat is jammer. Dat vind ik pijnlijk. De herdenkingsbijeenkomst in de Stopera voorafgaand aan het defilé werd nota bene georganiseerd door de FNV.”

De Februaristaking van 25 en 26 februari was in 1941 het eerste openlijke Nederlandse blijk van verzet tegen de Jodenvervolging. Leden en sympathisanten van de CPN in Amsterdam waren initiatiefnemers van de staking, die zich als een olievlek over heel Nederland verspreidde.

Stimulans

„Zo lang ik het kan volhouden, zal ik blijven gaan”, zegt Corry Westgeest. „Er mag niet vergeten worden dat er destijds mensen waren die onder grote druk de moed hadden om zich te verzetten. Dat waren in eerste aanzet linkse mensen. Laat het ook een stimulans zijn voor de huidige linkse generatie om beter z’n best te doen en het terrein dat is