Nieuwjaarsbijeenkomst NCPN afdeling Twente, 24 januari 2020

Vanuit een goed gevulde zaal in Café Gerritsen luidde de NCPN afdeling Twente met zijn leden, sympathisanten en gasten het nieuwe jaar in. Evenals 2019 lijkt ook 2020 weer een jaar te worden met veel actie. En dat is nodig ook. Klassenbewustzijn was het thema van deze nieuwjaarsbijeenkomst. Dit begrip wordt namelijk weggemoffeld, het zou niet meer bestaan, maar het is en blijft van groot belang. Muzikaal werd de avond ingekleed door Sound Charm met Ben ten Vaarwerk op gitaar.

Afdelingsvoorzitter Corry Westgeest trapte af. Haar betoog plaatste het vraagstuk van klassen en klassenbewustzijn centraal. De tegenstelling tussen de twee klassen, de arbeidersklasse en bezittende klasse is ook vandaag de dag nog steeds hoogst actueel. De heersende klasse probeert deze aan het oog te onttrekken door onder andere de zogenaamde middenklasse te lanceren en deze een vals klassenbewustzijn mee te geven. Manipulaties in de media en het monddood maken van kritische geluiden doen de rest.

Verder benoemde Corry de machtsblokken in de wereld en de imperialistische oorlogen die uit de kapitalistische blokken voort gekomen zijn. Om weer af te sluiten in eigen land met een pleidooi voor inkomen, werkgelegenheid en sociale voorzieningen. De aanbevelingen die deze week uit de Commissie Borstlap gekomen zijn, bieden wat dat betreft niet veel hoop. Deze voorziet in een verbetering van de positie van de zzp’ers en flexwerkers, maar gaat ten koste van de vaste arbeidscontracten. Actie, zo massaal en hard mogelijk, is hard nodig, besloott Corry.

Rik Min haakt hier in zijn bijdrage meteen op in. Er zijn vele acties geweest, weliswaar geen grote demonstraties en met duidelijke eisen. De vakbond vormde hier met de pensioenacties een uitzondering op. Maar er is, ook in de bond, veel onduidelijkheid en verdeeldheid over het pensioenakkoord dat nu gesloten is.

Buitengewoon interessant is het interview met de Chinese ambassadeur in Tubantia van afgelopen week. De ambassadeur benoemde hierin de verschillen tussen de Westerse en Chinese maatschappij, maar dat maakt China geen bedreiging voor het Westen. De grootste bedreiging voor het Westen is het Westen zelf en zijn kapitalistische systeem.

Tenslotte mocht Mark Jan Smit een kijkje in de toekomst geven. De acties voor de pensioenen, in de zorg, onderwijs zijn nog niet ten einde. Daarnaast wordt goede en betaalbare huisvestiging een steeds groter probleem. Ze willen ons doen geloven dat het economisch geweldig gaat, maar dat geldt alleen maar voor de elite. Bovendien ten wij dat de laatste economische crisis die wij een crisis van de overproductie noemen, slecht is opgelost door het aangaan van nog meer schulden. We bezwijken onder de schuldenberg en eens zal de bom gaan barsten.

NCPN afdeling Twente zal ook komend jaar op meerdere plekken bij meerdere acties zichtbaar zijn. Alles staat op valt met goede contacten.

In de discussiërende ging het over de rol van de vakbond, met name in relatie tot het pensioendebat. De vraag werd gesteld of de bond hierin strijdbaar genoeg heeft opgetreden. Moeten de leden acties en eisen niet met meer kracht bij gaan zetten? Dit geldt ook voor andere acties in de samenleving, daar waar we het klassenbewustzijn kunnen verhogen. We moeten het samen doen!

Mark Jan Smit, NCPN afdeling Twente