NCPN afdeling Twente

ncpn.twente@worldmail.nl en

Secretariaat: Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede. Telefoon: 053 4763881

Postbank: NL23INGB0004698189

 

Aan de heer R. van Zutphen Nationale ombudsman

Betreft: klachten over gemeente Enschede 11 april 2018

Beste heer van Zutphen,

U bent in Enschede om personen met klachten die onder uw functie vallen aan te horen.

Wij, de NCPN, hebben zeer regelmatig contact met mensen met problemen. Omdat wij weten dat personen echt niet graag en niet snel met hun problemen te koop lopen, angst voor represailles speelt hierin een grote rol, bezoeken wij u namens de ons bekende groep mensen met problemen van rond de 75 personen per jaar, om een aantal belangrijke punten voor te leggen.

De meeste klachten gaan over uitvoering bijstand, WMO en UWV: uitkeringen, inkomen en werk.

- te weinig voorlichting over rechten op de site, regelmatig worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd,

- geen vaste contactpersoon, digitaal aanvragen is een probleem, een vaste contactpersoon met een persoonlijk gesprek/contact  voorkomt veel onnodige irritaties en problemen.

- moeilijk  afspraken te maken, afspraken met name over de WMO huishoudelijk zorg (keukentafel gesprekken) worden zeer regelmatig niet nagekomen, situatie is voor veel mensen oncontroleerbaar en onbegrijpelijk,

- zeer onpersoonlijke behandeling, te weinig betrekken van de probleemomstandigheden en mogelijkheden van de persoon in de hulpverlening,

- afhandeling van klachten duurt vaak te lang en het indienen van klachten over behandeling is niet eenvoudig,

- te snel sancties, vaak staan de sancties niet in verhouding met de omissie en heel vaak staan ze niet in verhouding met de mogelijkheden van de personen, het ontmoedigt mensen omdat zij geen toekomstperspectief meer hebben,

- wat echt in het oog springt, is dat wanneer iemand werkloos wordt, hij/zij soms zo lang op een uitkering moet wachten, zodat er problemen ontstaan. Wel is het zo dat sinds januari jl. de uitkeringen eerder worden uitbetaald. De datum is verlegd van 3e naar de 25e van de (vorige) maand. De informatie op de site over bevoorschotting is onvolledig.

Vele manipulatiemogelijkheden van de vierwekentermijn zijn ook in de nieuwe situatie nog mogelijk. Wij denken dat gerichte informatie en vragen van de hulpverlening daar meer zicht op kunnen geven (uitvoering art. 52 van de participatiewet).

 

Wij hebben onlangs bij een politiek café van de FNV over de gemeenteraadsverkiezingen vernomen dat de helft van het gemeentelijk personeel een flexcontract heeft. De juridische bescherming van deze personen is slecht, u begrijpt dat zij zeker  ‘ niet genoeg’ op zullen komen voor de rechten van de aanvragers, wat uiteindelijk wel hun taak is, het gaat om wettelijk vastgelegde rechten. Voor deze situatie van het personeel vragen wij ook nadrukkelijk uw aandacht.

Doorgaans is de juiste informatie, een steun in de rug en het helpen bij het schrijven van (digitale) klachten en bezwaarschriften voldoende. Bij uitzondering begeleiden wij mensen verder.

Graag wijzen wij u ook op de vele publicatie in de T.C. Tubantia van/over  de Stichting Sociaal Hart Enschede en de recentelijk verschenen artikelen van/over advocaat Petra Gerritsen en het Manifest van dominee Jan Bonne Veldhuizen van het Diaconaal Platform. Wij gaan er vanuit dat deze zaken u bekend zijn.

Het is niet voor het eerst dat onze partij aandacht vraagt voor deze problemen. Zo hebben wij in het verleden met alle linkse partijen en de FNV een bijstand zwartboek aan de gemeente aangeboden, diverse keren actiegevoerd met onze werklozenbelangenvereniging bij uitkeringsinstanties, zie voor informatie hierover onze website www.ncpn-twente.nl.

Graag vernemen wij wat u hieraan gaat doen.

Met vriendelijke groeten

 

Corry Westgeest, voorzitter

Marco Hanekamp, portefeuille sociale zaken.