Communicatieve ontwerpopdracht 2

Opdrachtformulier

Casus: Jeugdtheater Sonnevanck

1. Organisatie / context van waaruit de opdracht is geformuleerd

Het Jeugdtheater Sonnevanck te Enschede heeft een multimedia product laten ontwikkelen. Dit product wil men gebruiken om nieuwe media te testen op bruikbaarheid om met klanten te communiceren.

2. Korte omschrijving van de opdracht

Studenten zulen moeten uitzoeken of deze vorm van communicatie mogelijk is.

De opdrachtgevers willen een gefundeerd en gedegen (wetenschappelijk) oordeel over dit product. Studenten dienen een goede analyse te maken en te onderzoeken hoe dit product overkomt.

3. Beschikbare informatiebronnen

4. Relevante literatuur die bij de uitvoering kan worden gebruikt.

5. Opdrachtgever(s) / informant(en) / begeleider(s) / docent:

Rik Min en John Schmitz, studierichting Toegepaste Communicatiewetenschappen (TCW) i.s.m. faculteit der toegepaste onderwijskunde; R. Min: kamer TO-H212; tel.: 053 - 4893585 (b.g.g. secretariaat vakgroep: 4893611). J. Schmitz: TO-lab medewerker, media specialist; tel: 053 - 4893552 (b.g.g. secretariaat TO-lab: 4893553)

Informant: mw. F. Verbrugge, artistieke leiding jeugdtheater (Tel.: 053 - 4315400 of fax 4322600; e-mail: verbrugge@sonnevanck.nl) en Jan oosterhuis (TO-lab; tel.: 053 - 4893591; Enschede).

Docent: Dr. ir. R. Min