Communicatiekundige ontwerpopdracht 2

Opdrachtformulier

Casus: Bijzondere Web-site bij het vak 'MultiMedia programmeren bij TO

1. Organisatie / context van waaruit de opdracht is geformuleerd

Veel vakken hebben tegenwoordig naast boeken en syllabi uitgebreide Web-sites. Voor practicumvakken bij Toegepaste Onderwijskunde geldt dat ook.

Bij het prakticum van het vak 'Multimedia programmeren' is er dit jaar echter een hele bijzondere - dynamische - in gebruik genomen. Er staan o.a. speciale oefen-opdrachten en toegespitste on-line demonstatievoorbeelden op.

2. Korte omschrijving van het communicatieprobleem

De opdrachtgevers willen weten hoe deze site bij de doelgroep overkomt.

3. Beschikbare informatiebronnen

4. Relevante literatuur die bij de uitvoering kan worden gebruikt.

o.a. Tijdschrift voor hoger onderwijs & managment; Themanummer, nu. 4. Hoger onderwijs online. In dit nummer staan diverse artikelen betreffende publiceren en communiceren via Internet. (Sept. 1997); (ter inzage bij de docent)

5. Opdrachtgever(s) / informant(en) / begeleider(s) / docent:

Rik Min en John Schmitz, studierichting Toegepaste Communicatiewetenschappen (TCW) i.s.m. faculteit der toegepaste onderwijskunde; R. Min: kamer TO-H212; tel.: 053 - 4893585 (b.g.g. secretariaat vakgroep: 4893611). J. Schmitz: TO-lab medewerker, media specialist; tel: 053 - 4893552 (b.g.g. secretariaat TO-lab: 4893553)

Informant: ir. Jan de Goeijen (OC), prakticumassistent; tel.: 4892637.

Docent: Dr. ir. R. Min