Technieken en methoden zoals die - volgens 8 studenten - gebruikt zijn bij het ZONNEBOILER project:

Technieken:

 • student 1:

  bepaalde mogelijkheden, opties of nieuwigheden die in bepaalde gereedschappen zitten of met bepaalde gereedschappen kunnen worden uitgevoerd.

  1. De afwezigheid van een toetsenbord (voorheen was dit nog niet, men werkte meer met toetsenborden)
  2. Het intensief gebruiken van de muis toetsenbord (voorheen was dit nog niet, men werkte meer met toetsenborden)
  3. De draagbaarheid van het apparaat (apparaten waren voorheen groot en dus moeilijk te vervoeren)
  4. Overlappende windows (geheel nieuw fenomeen voor toendertijd)
  5. Software moet eenvoudig aanpasbaar zijn (dit noemt men de veranderomgeving, voor toen nieuw)
 • student 2:
  1. Software moet eenvoudig aanpasbaar zijn
  2. Toevoegen van doeltreffende animatieweergavevormen
  3. Eenvoudige interventiemogelijkheden
  4. Overlappende windows
  5. Intensief gebruiken van muis

  Alle vijf de technieken zijn gekozen omdat de lerenden dan alleen met het programma bezig zijn en niet met de dingen om het programma heen. De docenten moeten het programma makkelijk kunnen aanpassen want dan hoeven ze niet zoveel programmeerkennis te hebben. Het programma moet helder zijn voor de gebruiker. Het zijn bepaalde mogelijkheden die in bepaalde gereedschappen zitten of met bepaalde gereedschappen worden uitgevoerd

 • student 3:

  Simulatieprogramma’s ontworpen en gemaakt met MacTHESIS systeem hebben belangrijke kenmerken.

  1. Afwezigheid keyboard (keyboard is een gereedschap)
  2. Intensief gebruik muis (= gereedschap)
  3. Draagbaarheid apparaat (= gereedschap)
  4. Overlappende windows (= gereedschap)
  5. Software moet eenvoudig aanpasbaar zijn (software = gereedschap)

  Al deze technieken zijn gereedschappen met mogelijkheden

 • student 4:
  1. Werken met de muis (dit is een mogelijkheid bij de Macintosh)
  2. Afkoppelen van het toetsenbord (dit is ook een optie, omdat er intensief met de muis gewerkt kan worden is het toetsenbord niet noodzakelijk)
  3. Voor elke apart proces een apart window (dit is een bep. mogelijkheid bij de Macintosh)
  4. Interventiemogelijkheden (inklik regio’s) (door met de muis ergens te klikken kun je daar evt. Veranderingen aanbrengen. Dit is ook een mogelijkheid van een Macintosh)
  5. De draagbaarheid van het apparaat (het is een klein apparaat dat makkelijk gepakt en weggezet kan worden. Dus ook weer een techniek).

  Dit zijn de technieken omdat het bepaalde mogelijkheden zijn die in bepaalde gereedschappen (in dit geval de Macintoshcomputer zitten of met bep. gereedschappen kunnen worden uitgevoerd

 • student 5:

  Technieken zijn bepaalde mogelijkheden opties of nieuwigheden die in bepaalde gereedschappen zitten of met bepaalde gereedschappen kunnen worden uitgevoerd

  1. klikken m.b.v. een muis. Dit is makkelijk en dus perfect voor mensen zonder voorkennis van computers. Dit is een techniek omdat het een bepaalde mogelijkheid van de muis is
  2. Compactheid van de Mac512k. Dit is een techniek omdat het een bepaalde mogelijkheid van de Mac512k is.
  3. Grafische mogelijkheden van de Mak512. Deze techniek was nodig omdat de simulatie uiteraard een grafische vormgeving heeft
  4. Overlappende windows. Deze techniek zorgt ervoor dat men iets anders kan bekijken maar het window altijd oproepbaar is
  5. Aanpasbaarheid van de software. Dat zorgt ervoor dat scholen het eerder gaan gebruiken. Docenten hebben namelijk een eigen inbreng. Al deze technieken zijn mogelijkheden of opties of nieuwigheden in het zonneboilerproject of de apparatuur.
 • student 6:

  Technieken zijn bepaalde mogelijkheden opties of nieuwigheden die in bepaalde gereedschappen zitten of met bepaalde gereedschappen kunnen worden uitgevoerd

  1. De voorgeprogrammeerde sjablonen. Dit is een techniek omdat.....
  2. Pascal-compiler
  3. Editors
  4. Library met software componenten
 • student 7:

  Technieken zijn bepaalde mogelijkheden opties of nieuwigheden die in bepaalde gereedschappen zitten of met bepaalde gereedschappen kunnen worden uitgevoerd

  1. De Apple Macintosh computer, volgens de auteur bezit deze een aantal kenmerken en technieken die hem geschikt maken voor computersimulatie
  2. Het intensief gebruik van de muis
  3. Overlappende windows
  4. Eenvoudige interventiemogelijkheden
  5. Eenvoudig aanpasbare software
 • student 8:
  1. Pascal programmeertechnieken. Het was ook mogelijk geweest een andere programmeertechniek te gebruiken, maar er is gekozen voor deze techniek

  Met deze tools ontwikkelt een ontwerper (kan) een simulatieprogramma. Ze hadden ook voor andere tools kunnen zien

 • student 9:
  1. Het wiskundig model, want deze is nieuw ontworpen en zit in een bepaald gereedschap namelijk het simulatieprogramma
  2. De evaluatie op school omdat daar een paar mogelijke typen evaluatie zijn gebruikt die met een bepaald gereedschap kunnen worden uitgevoerd.
 • student 10:
  1. Gebruik van de muis
  2. Draagbaarheid van het apparaat (=de pc)
  3. Overlappende windows
  4. Eenvoudige interventiemogelijkheden (door inklikregio’s)
  5. Toevoegen van doeltreffende animatieweergaven

  Alle 5 zijn dit mogelijkheden of opties die in de pc zitten of eraan gekoppeld zijn

  Methoden:

 • student 1:

  Methoden zijn realisatiewijzen die te maken hebben met het realiseren van een totaalproduct hier meestal een ontwerpmethode of een plan van aanpak. De laatste 3 zijn alle drie ontwerpmethodes of plannen van aanpak. Het OKTmodel is natuurlijk ook een ontwerpmethode. Het wordt vermeld op pagina 2 van de casus

  1. Het OKT model
  2. Het model van Engel
  3. Het model van Tamashiro
  4. Het model van Min
 • student 2:
  1. Het MacThesis systeem want in dit systeem zijn losse statische multimedia producten geïntegreerd in 1 systeem of software gebied

  2. Het W.J. Zwart model, omdat dit is gebruikt om de stappen vast te leggen hoe ontworpen moest worden (hoewel hiervoor niet echt het model is gebruikt omdat dat er niet was)
  3. Het wiskundig model omdat dit gegeven de condities het enige model dat toepasbaar was voor dit programma
 • student 3:

  Realisatiewijzen die te maken hebben met het realiseren van een (totaal)product, hier meestal een ontwerpmethode of een plan van aanpak

  Casus

  1. Het model van Min (dit is de algemene werkwijze voor het ontwikkelen van een computersimulatieprogramma)
  2. MacTHESIS ontwerpsysteem (het ontwerpsysteem)
  3. Instructiemateriaal zijn traditionele methoden gebruikt (spreekt voor zich hoop ik)
  4. Het wiskundig model (dit model is gebruikt om vorm te geven aan het programma)
 • student 4:

  Het MacTHESIS systeem functioneert is een Pascal – programmeer-omgeving en maakt gebruik van een aantal editors en een aantal files. Het is meer een knippen plak omgeving aan een programmeeromgeving. Dit is een methode van ontwikkelen van software.

 • student 5:
  1. themakeuze (is een methode omdat het een realisatie wijze is die te maken heeft met het realiseren van een totaalproduct)
  2. apparatuurkeuze (is ook een methode omdat een realisatiewijze is die te maken heeft met het realiseren van een totaalproduct)
  3. keuze van het MacTHESIS systeem (is een methode omdat het gaat om de keuze van een realisatie wijze die te maken heeft met het realiseren van het totaalproduct)
  4. ontwerp methode (is een realisatie wijze die te maken heeft met het realiseren van het totaalproduct)
 • student 6:

  MacTHESIS, dit systeem is gekozen voor de realisatie van het totaalproduct. Het is een methode hiervoor

  1. Mode van Engel, Tamashiro en Min: deze modellen zijn gebruikt bij de realisatie van het simulatieprogramma, ze vormen een methodologie
  2. MacTHESIS filosofie: ook een totaal van kennis dat gebruikt werd bij het ontwerpen
  3. Schema Wessels en Tjeng: zelfde redenen
 • student 7:
  1. Model van Engel
  2. Model van Tamashiro
  3. Model van Min
  4. MacTHESIS

  Let hierbij wel op de ontwikkel-, verander- en leeromgeving. Realisatiewijzen die te maken hebben met het realiseren van een totaal (product) hier meestal een ontwerp methode of een plan van aanpak

 • student 8:

  Methoden zijn (in het team vast te leggen) realisatiewijzen die te maken hebben met het realiseren van een (totaal-)product, hier meestal een ontwerpmethode of een plan van aanpak.

  1. Het gebruiken / kiezen van het MacTHESISsysteem (methode, omdat het een realisatiewijze is die te maken heeft met het realiseren van het product zonneboiler
  2. Een methode uit een boek met simulatiespelprogramma’s in BASIC is gebruikt waarin de schrijver in een inleidend hoofdstuk een uitzetting geeft over het maken van een simulatieprogramma
 • student 9:

  Methoden: expliciete kennis en zaken die te maken hebben met het realiseren van software en het integreren van losse statische multimediale componenten in 1 geheel dus hoe en met welk systeem een totaalproduct gemaakt wordt.

  1. De aanpasbare software op de Mac omdat er gebruik wordt gemaakt van specifieke editors
  2. Een boek met simulatiespelprogramma’s in BASIS (een specifieke programmeertaal) Hier gaat het dus om expliciete kennis die te maken heeft met het realiseren van software
  3. Artikel uit tijdschrift "Educational Technology" bedoelt voor docenten die simulatieprogramma’s willen schrijven. Ook hier draait het om expliciete kennis
  4. Overzicht van de werkwijze die gevolgd kan worden bij het ontwerpen van een computersimulatieprogramma in een boek van Min. Dus ook hier gaat het om expliciete kennis

  GEEN COMMENTAAR


  EINDE