Checklist (de vragenlijst)

0. Lees de casus en schrijf op wat je van de aanpak vindt.


1. Analyse van de context van de casus.

2. Om wat voor soort probleem gaat het in de casus?

3. Hoe is men tot een blauwdruk gekomen?

4. Hoe ziet de oplossing eruit?

5. Hoe is de oplossing (prototype) geŽvalueerd en gereviseerd?

6. Hoe is de oplossing in de praktijk gebracht?

7. Is er in de casus een bepaald model te herkennen?

8. Laat de casus zich beschrijven in termen van het algemeen model?

9. Wat is de kwaliteit van de probleemaanpak en van de oplossing?

Vergelijk je opmerkingen bij dit punt met de opmerkingen die je bij punt 0, gemaakt hebt. Schrijf de verschillen in je oordeel op.
© 1997 - 1998, C@mpus+ , Universiteit Twente, Laatste wijziging 12/09/98 om 04:13:19 PM