Beste mensen, vrienden, vriendinnen, donateurs, lezers van Manifest, welkom op ons jaarlijkse 1 Mei-feest. Het feest van de werkende mensen, de arbeidende klasse, die in tegenstelling tot de bezittende klasse, al het werk doet, dag in dag uit…, die de huizen en fabrieken bouwt, de grond bewerkt, de productie levert, alles schoonmaakt en onderhoudt, de administratie doet, onderwijs verzorgt, mensen gezond probeert te houden, enz, enz.

De meesten in Nederland vinden vaderdag, moederdag of secretaressedag heel normaal, maar aandacht voor 1 Mei, een dag om stil te staan bij degenen om wie alles draait, is minder normaal. Wij reken tot de werkende klasse bijna alle bewoners van deze wereld: 6 miljard mensen. Behalve die kleine groep die de dienst uitmaakt, de kapitalisten-klasse, de kapitaalbezitters, die niet hoeven te werken.

== 1 Mei vrij ===

Het is nog steeds de aandeelhoudersklasse tegen de werkende klasse. Elke euro voor hen is een euro die ons onthouden wordt. Terwijl wij die euro hebben verdient (voor hen).

Gallilei moest 500 jaar wachten tot toegegeven werd dat de aarde om de zon draaide en niet de zon om de aarde. Moeten communisten ook 500 jaar wachten eer iedereen doorheeft dat het niet om het kapitaal draait maar om de arbeid. De ziekelijke aandacht voor de beurskoersen elke dag, elk uur op radio en TV zegt genoeg. Wij lijken nog in het tijdperk te leven van voor Marx (150 jaar geleden.) Nog steeds ziet men niet hoe al de problemen in de wereld worden veroorzaakt door een verkeerd oorzaak-gevolg-idee. De sociaal-democraten voorop. Wat je namelijk ook doet, binnen dit systeem, bezuinigen, harder werken, privatiseren, etc., het blijft dweilen met de kraan open. Het systeem is aan alle kanten lek. Aan alle kanten spuit het geld eruit of het wordt eruit gezogen en altijd de verkeerde kant op. Zoals water (en en met name regen) van boven naar beneden valt, valt geld altijd van beneden naar boven, en komt niet zomaar weer terug bij ons. Alleen als wij het gaan halen…

=== het hoort te draaien om de arbeid niet om het kapitaal ====

In het Belgisch blad de Tijd, niet te verwarren met het Nederlandse weekblad HP/De Tijd, stond dat er binnen de bedrijven (en dus niet eens bij de aandeelhouders), in de 7 hoogst geïndustrialiseerde landen, de G7, “1.3 triljoen dollar winst gemaakt is” in 2004, die “simpel is opgepot”. Wat is 1.3 triljoen dollar? Iets van een miljoen x miljoen x miljoen. Enfin dat doet er niet toe. Wat er toe doet is dat de kapitaal-accumulatie daar stopt en dat geld niet meer gebruikt wordt (of kan worden) vanwege de crisis (en het koopkrachttekort bij de arbeidersklasse). Wij moeten die stagnatie dus veranderen.

Dat kan als wij democratisch aan de knoppen (van de kapitaalstromen, de investeringen en de investeringen van het private kapitaal) kunnen zitten. Wij noemen dat socialisme, een socialistische maatschappij, waar niet zomaar een klerk bij een bank kan bepalen wie geld krijgt om te investeren, maar waar democratisch wordt uitgemaakt waarin wordt geïnvesteerd. Veel mensen zeggen dat ze dan een rendement van hun spaargeld krijgen. Niets is minder waar. Wij kunnen een betere wereld opbouwen zonder oorlog, zonder roof, zonder grondstoffenplundering, zonder uitbuiting als wij dat met zijn allen willen. Veel mensen zeggen dat socialisme stagnatie is. Ik heb hier (en Marx met mij) aangetoond dat juist het kapitalisme stagnatie is. Men weet van gekkigheid niet hoe men de stagnatie moet doorbreken en de vergaarde rijkdommen verder moet gebruiken. Wij wel. Niet produceren om de winst, maar om de behoefte. De mens centraal, niet het kapitaal.

Wim Kok is begonnen te zeggen dat meer winst meer werkt oplevert. Nu zie je het falen van zijn politiek. Hij heeft de 1e Marxistische basiswet niet door: overproductie en dus stagnatie. Zelfs ‘de voorhoede’ van, laten we zeggen, “PvdA, IS en SP”, de zogenaamde anti-globalisten-beweging, zijn de draad kwijt. Logisch, ze kijken niet verder naar links; naar ons, communisten. Deze anti- of anders-globalisten-beweging houdt eind Mei, in Nijmegen, een door het FNV en de Novib zwaar gesubsidieerde conferentie: het Nationaal Sociaal Forum. Ze bespreken alles: milieu, armoede, mensenrechten, maar een ding doen ze niet: praten over ons socialistisch alternatief. Ze sluiten zelfs de NCPN buiten. Ze denken zonder communisten (en socialisme) de wereld te kunnen veranderen/verbeteren. Gelukkig hebben we ons in 3 workshops kunnen ‘nestelen’, maar het mocht niet “als NCPN”. Zo gaat dat anno 2006.

Nog steeds is het voor sommigen koude oorlog. Als het maar binnen het raamwerk van het kapitalisme valt. Dan krijg je subsidie, aandacht en faciliteiten. Hoe dit soort linkse mensen afgeven op de SU, of China of Cuba zwart maken, is illustratief voor het niet verder kijken dan hun neus lang is. Toch blijven communisten samenwerken met iedereen die het tij in Nederland wil keren en de regering van Balkeneinde en Zalm naar huis wil sturen. Gelukkig worden we door velen gerespecteerd. Dit voornamelijk omdat men ons vertrouwd en omdat wij duidelijk en open zijn, en geen gemene spelletjes spelen. Communisten worden alleen weinig aan het woord gelaten of heel slim weggedrukt uit het zicht. Met name omdat wij de essentie raken en andere linkse groepen dat in hun analyses of oplossingen perse niet willen.

Als de Europese grondwet was aangenomen zouden alle communistische partijen en dus ook de NCPN, ongrondwettelijk zijn verklaard en verboden worden, want in deze Europese grondwet stond dat Europa gebaseerd moet zijn op neo-liberalisme en kapitalisme. Dat staat zelfs niet in onze grondwet. Dat is ook daarom dat we het recht hebben op een andere economie en/of maatschappij. Wij hadden dan niet meer vrij uit over dit soort dingen als vanavond kunnen praten en waarschijnlijk hadden we het dan ook niet op scholen en universiteiten over onze analysemethodes en oplossingen mogen hebben. Gelukkig is die akelige grondwet van de baan. De bevolking in Nederland en Frankrijk heeft het juiste gevoel hierover gehad; hoewel beide volkeren niet goed door de media en de politici waren voorgelicht.

Over verkiezingen gesproken, …. Wij zijn als communisten van mening dat er nog een heleboel in Nederland moet gebeuren. Nederland is niet af, zoals sommigen zeggen. Twente ook niet. En al helemaal niet als we naar de derde wereld-landen, oost Europa en Latijns Amerika kijken: technisch, wetenschappelijk en ook qua inkomen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij dat willen uitstralen. Groenlinks heeft ons standpunt over vliegveld Twente niet helemaal begrepen. Uitgerekend daar is het plaats om met minder vliegbewegingen dan nu, een vliegtuiggebonden industrie op te zetten. Dat schept banen in twente die er nu veel en veels te kort zijn; zowel voor minder geschoolden als voor hoog geschoolden. Jammer, maar wij kunnen het als communistische partij niet over onze kant laten gaan dat de werkloosheid en de werkgelegenheid voor ons en onze kinderen, zo is als nu.

Je hoort mensen zeggen en kranten schrijven dat links en rechts niet meer bestaat. Ik hoop te hebben aangetoond dat dat compleet onzin is. Iedereen die het kapitaal steunt is rechts; iedereen die voor de belangen opkomt van de arbeidende klasse is links. Wij moeten zorgen dat de neuzen binnen links zoveel mogelijk dezelfde kant op zijn gericht. Dus ook binnen andere partijen, binnen de vakbonden, bij (linkse) raadsleden en/of (linkse) kamerleden. Dat is de natuurlijke taak van communisten. Doe je niks, is het windstil, op straat en in de fabriek, dan zijn die mensen of groepen mensen net als windvanen bij windstilte: ze draaien dan alle kanten op. Als je actief bent via moties, petities, zwartboeken of acties of je maakt anderszins politieke druk, dan kan de meerderheid achter je ideeën gaan staan.

We hebben het gezien bij de actie “Vrij op 1 Mei”. Nu heeft de vakbond AbvaKabo al twee jaar achter elkaar landelijk acties op 1 Mei; en de FNV ook. Ook heeft de vakbond acties ondernomen bij de Februaristakingherdenking in Amsterdam en bij de oorlog in Irak. Ook de 750-euro-ineens-aktie heeft bij vakbonden navolging gevonden. Ook beginnen vakbonden nu tegen privatisering te zijn. Zelfs de CNV. Zelfs rechts begint te twijfelen.

Wat wel nog steeds maar niet lukt bij de spraakmakende goegemeente en groepen spraakmakende intellectuelen, is het besef dat er een zeer ernstige economische crisis gaande is: overproductie, stagnatie, fabrieksluiting, afdankingen, werkloosheid, koopkrachtverlies, aantasting ontslagbescherming, staatsbankproblematiek; allemaal hetzelfde probleem: het kapitalisme. Alles hapert. En dat al feitelijk sinds 1975; onafgebroken. Vanaf deze tijd is er onafgebroken bezuinigd; als medicijn voor de stagnerende economie. Niks helpt of blijkt te helpen. Hoe goed bedoelt de oplossinkjes vaak ook zijn. Men wil maar niet zien dat het iets te maken heeft met de wetten en theorieën van Marx aangaande loon, prijs en winst.

De bezittende klasse regelt zijn zaakjes binnenskamers. Dat noemen wij geen democratische manier van doen. Wij leven in een dictatuur: de dictatuur van het kapitaal. Juist socialisme is democratie. Volksdemocratie.

Door de toegenomen crisis neemt ook het gevoel van onbehagen toe. Men zoekt het in de religie of in duistere nieuwe of oude 'geloven'. Waar het op neer komt is dat men een veilig warm nest zoekt; een veilige haven, met onderlinge solidariteit. Daar is niks mis mee. Het zegt echter wel veel over de kilte van dit kapitalistische systeem waarin velen niet rond kunnen komen. De toestand waar in de wereld verkeerd, is zeer ernstig:

Velen zeggen het; ook velen zwijgen erover, maar de Verenigde Staten is een fascistisch systeem geworden. Ik zal dat toelichten. Kenmerken van fascisme zijn leugens, grote leugens, zwart maken van mensen, demonisering van mensen of groepen, het-wie-niet-voor-mij-is-is-tegen-mij-idee, landen aanvallen zonder instemming; via uitlokking, geheime of openlijke oorlog om de olie of om strategische redenen, volkeren, koerden en sjiieten (bijvoorbeeld zoals in Irak) tegen elkaar opzetten, afscheidingsbewegingen steunen, etc; vakbonden en loonstrijd verbieden of onmogelijk maken (bijvoorbeeld door intimidatie), grootste leger van de wereld opbouwen en overal inzetten, media-manipulatie, en dat alles met voorbijgaan aan de Verenigde Naties en trouwens de Verenigde Naties gebruiken, misbruiken en compromitteren; sinds de SU is weggevallen, gebeurt dat.

Het zijn niet de minsten die zeggen dat de Verenigde Staten fascistisch is. Ik heb hier krantenartikelen en boeken waarin letterlijk de beschuldiging zwart op wit staat: fascisme. O.a. van de grote schrijver Kurt Vonnegut en Harold Pinter, nobelprijswinnaar.

Wat heeft dit regiem wel niet allemaal illegaal gedaan? Ze heeft samen met Israël, de een om de olie, de andere omdat ze niemand duldt die de Palestijnen steunt, eerst 10 jaar lang Irak verdeelt in drie groepen/stukken, en daarna binnengevallen, en is nu bezig Iran binnen te vallen samen met Israel.Allemaal onder valse voorwendsels en met leugens en bedrog in de media. Ook steunt de USA (met Nederland notabene) een regering in Afghanistan die volkomen achterlijk is; die de doodstraf wil/wilde geven aan een moslim die Christelijk was geworden. Toen ik dat hoorde, wist ik zeker, dat wij, in Nederland, in de NAVO, aan de verkeerde kant van de geschiedenis zijn beland. Wij moeten het imperialisme, het fascisme, stoppen.

Wij leven in een systeem dat de hele wereld in brand zet, de hele wereld wil onderwerpen aan het kapitalisme, het neo-liberalisme en het neo-conservatisme (van de kliek om Bush). Wellicht zit het wel dieper: diep in de spelonken van het Pentagon. Zelfs presidenten hebben er geen grip op. Ludo Martens schreef daar al over in 'een andere kijk op Stalin' en hoe in 1946 de koude oorlog begon met de wil af te rekenen met de SU en China. Een nieuwe koude oorlog tegen links, tegen ons, is begonnen. Ons wacht nog hete jaren. Zeer hete jaren. Rond de Olympische Spelen in 2008, in China, in Peking, zal deze nieuwe koude oorlog (maar nu tegen Cuba en China) een zelfde patroon te zien geven als bij de Olympische Spelen in Moskou toentertijd. Het zogenaamde vrije westen zal in China dingen gaan uitlokken, waardoor ze de spelen kunnen boycotten en nog veel meer. Alles om de spanningen op te voeren en een fascistisch scenario uit te werken in Azië, Afrika, Congo, Angola, etc.

De Verenigde Naties zijn geen partij meer sinds de Verenigde Staten en Bush dit instituut heeft uitgehold en om haar vinger heeft gewonden. Wij waren zo trots op dit instituut. Maar nu niet meer. Overal kiest Kofi Anan de partij van Bush. In Kroatie, in Bosnie, in Irak, in Iran, in Afganistan en zelfs in Congo ondermijnt ze momenteel (met behulp van Belgische en andere Europees soldaten) op een gluiperige manier de regering Kabila.

Tot slot nog wat aktualiteit: Wouter Bos, die bij ons hier in Enschede de landelijke 1 Mei-viering van zijn partij zou aandoen, en hier zou spreken, durft plotseling niet meer naar Enschede te komen; hij ging naar Utrecht 1 Mei vieren. Deze Wouter Bos, leider van de PvdA, lanceerde zaterdag in de Volkskrant enkele absurde plannen. Plots mag in de nieuwe levensloop regeling iemand niet meer kiezen om vervroegds met pensioen te gaan, terwijl daar de levensloopregeling voor ontworpenwas/is, en terwijl het notabene iemands eigen geld is. Al het geld van ons sociale systeem is sowieso ons eigen geld. Het is niet van de kapitalisten. Deze man heeft dus een kort geheugen. Ook dat mensen met een pensioen of AOW plotseling moeten meebetalen aan de AOW. Het is niet uit te leggen. Dat terwijl de winsten torenhoog zijn kan hij en zijn partij niks anders verzinnen. De PvdA en andere linkse clubs zijn niets anders dan fysiotherapeuten van het kapitalistische systeem. Ze verhullen de kale werkelijkheid met doekjes voor het bloeden. Ze doen er alles aan de bevolking te verhinderren naar links, naar ons, te kijken. Het anti-communisme wat juist door hen zo heerlijk in stand wordt gehouden, is een blokkade, een soort firewall, om linkse ideeen over socialisme tegen te houden. Dit moeten we met zijn allen zien te doorbreken.

Leest onze krant.
Komt naar onze sympatisantenscholingen.
Discussieer mee.

Ik dank u voor uw aandacht.